Februarbrev

Author:

Kære forældre

Vi vil så gerne i gang med dagen så vi kan nå alle de ting vi har sat os for, for at kunne stimulere og udvikle jeres børn. Desværre har vi lige nu, på alle stuer, børn der kommer efter vi er gået i gang kl. 9.00. Det er sværere at møde ind til for de børn der er forsinket, og det forstyrrer det der er gået i gang på stuen og dermed alle de andre børn – så hermed vil vi endnu engang opfordre til at I kommer og dermed har afleveret jeres barn inden klokken er 9.

Personale

Vi har fået et par henvendelser fra forældre omkring personalet, idet nogen har oplevet stor udskiftning. Vi synes for en god ordens skyld at vi vil gøre opmærksom på Kirsebærgårdens normering/personale da det er et uheldigt og fejlagtigt billede; Vi har opnået minimumsnormering på årsbasis, det vil sige at 6 børn udløser 1 voksen (børn under 3 år tæller for 2). Over halvdelen af personalet er uddannet og ud af vores medhjælpere er 25 % under uddannelse, så vi har et højt fagligt niveau. Vi har derudover alm. pædagogstuderende fra Rudolf Steiner børnehaveseminaret og en stor gruppe af gode vikarer, mange af dem har været fastansat tidligere men bliver hængende som vikar når de starter studie og vi bruger dem 

Når vi har nye vikarer får de altid 2 prøvevagter hvor de er ud over normering så de kan få en ordentlig oplæring og vi kan se at de passer til Kirsebærgårdens liv. I lyset af at vi er en arbejdsplads med 35 fastansatte har vi meget lidt udskiftning og er stolte over at have en personalegruppe der har været sammen i mange år og gerne vender tilbage hvis der opstår pauser af andre grunde, ligesom mange af vores pædagogstuderende søger job når deres uddannelse er færdig.

Vi er dog som resten af landet udfordret af sygdom blandt personalet i form af en hårdhændet og langvarig influenza som har varet siden efteråret og ikke er brændt ud endnu, derudover har vi et par stress-sygemeldinger som naturligvis også præger vores arbejdsliv.

Så vi og vores kolleger kan bruge skulderklap og opmuntring til at fortsætte det gode arbejde, som vi ikke svigter selvom vi mangler vores faste kolleger når de er syge

Kontingent                                                                                       

Der mangler stadigvæk en del indbetalinger af det årlige kontingent på 200 kr. til støtteforeningen pr. familie på konto 8401 1054933 i Merkurbank, det vil være overordentligt dejligt og en stor hjælp hvis I klarer det nu og vi ikke skal rykke mere for det – skriv gerne jeres barns navn på indbetalingen.  

Tilmelding til pasning i uge 7

Deadline er overskredet og derfor gælder det at kun de børn som er tilmeldt kan få pasning og kun i det tidsrum I har skrevet på – det betyder at åbningstiden i den uge er reduceret og afpasset med den nødvendige normering, og det er jeres ansvar at overholde tiderne. Det er også vigtigt at huske at have madpakker med da køkkenet er lukket.

Facebook

Vi vil rigtig gerne have de sidste forældre med på vores lukkede facebookgruppe ”Kirsebærgården – et børnehus”

https://www.facebook.com/groups/590033527696661/

det er også en nem løsning for os, hvis vi skal i kontakt med jer alle. Derfor vil vi opfordre til at alle familier hurtigt sender anmodning afsted.

Forældrecafe tirsdag 21. februar kl. 19-21

Der er planlagt forældrecafe med Gitte Drewes, som er familieterapeut og steinerpædagog og mangeårig leder af Lindholm Skovbørnehave.

Pædagogisk

Samling

I alle samlinger gælder det at man må opøve evnen til at indgå i fællesskabet. Det er selvfølgelig under hensyn til de andre og det uden at miste sin egen berettigelse, hvilket bliver udfordret hvis man er vant til altid at blive hørt med det samme man åbner munden eller altid får den plads man helst vil have. At holde samling og værne om fællesskabet giver mulighed for at det enkelte barn kan øve sig i udfolde sig for andre og øve sig i at holde sig tilbage og samtidig mulighed for at udvikle interesse og nysgerrighed for andre mennesker og hvad de har at byde ind med. Børnene i Kirsebærgården øver sig i det sociale i alle samlinger der er i løbet af en dag, hvor selvsagt nogen er mere udfordret en andre, hjemme kan I bidrage med at øve det i jeres lille fællesskab, f.eks omkring middagsbordet.

Skoleparathed

Vi har efter vinterferien fokus på de største børns skoleparathed hvilket indebærer at de lærer at tørre sig selv efter toiletbesøg, at de har særlige praktiske arbejdsopgaver at løse i det daglige f.eks være tjenere, kokke, fodermester, brændehugger mm. Det kræver også at man kan være stille og høre efter, at man kan forstå og udfører en stillet (velkendt) opgave, og ikke mindst evnen til at hjælpe de mindre børn hvis behovet opstår.

Fester

Kyndelmisse fredag d. 3. februar 2023:

Kyndelmisse er i gammel dansk tradition den tid på året hvor man gjorde status på vinterens forråd og på denne tid af året skulle helst halvdelen af forrådet være tilbage – kunne man finde et godt æble ville man holde sig rask hele året! Kyndelmisse eller Maria lysmesse, eller Maria renselse – kært barn har mange navne og oprindelsen finder man i fordums tider hvor der gik 40 dage efter et drengebarns fødsel før han kunne fremvises af sin moder i templet. Det er ved denne tid, at lysene som skal bruges i året, bliver velsignet og dermed kan bruges som vågelys eller et særligt lys til vigtige begivenheder i hjemmet. Vi markerer denne dag ved at lave det største bål på hele året – velsigne lys og ikke mindst hænge mad ud til fuglene. I tiden op til festen har vi støbt bivokslys til stuerne med de største børnehavebørn, lavet fuglemad og fjernet grannet fra adventskransen og hængt den udenfor så småfuglene kan få glæde af de sidste kerner. Som optakt til festen vil vi gerne have at hvert barn medbringer et stk. mad til at hænge ud til fuglene (blot et enkelt og med snor). Børnene må gerne komme klædt i lyseblå/turkis denne dag.

Forårsfest/Fastelavnsfest fredag d. 3. marts 2023:

I Kirsebærgården fejrer vi fastelavn med en gigantisk forårsfest for børnehavebørnene – salen er tryllet om til et tema og da sidste år desværre måtte aflyses grundet corona har vi genvalgt temaet som er ”I skovbunden” Det vil sige at rummet og alle festdeltagerne, børnene og de voksne i børnehaven er klædt ud til dette tema, det kan være mus, egern, ræve, grævlinge, myrer, biller, mariehøner, fluesvampe, anemoner, skovsyrer, snegle, dværge, alfer og meget mere – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især; udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Børnene får et fastelavnsris med hjem fra festen og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….

Med ønsket om en velsignet Kyndelmisse

Fra os alle i Kirsebærgården