Martsbrev

Author:

Kære forældre

Vi glæder os til at se jer alle til de kommende forældremøder som er fordelt over marts måned. Opstartsmøde er ”kun” for de forældre der har børn som rykker fra vuggestue til børnehave eller som starter helt nyt i Kirsebærgården. Opstartsmødet går i alt sin enkelhed ud på at tale om de forventninger vi har til hinanden og måske lykkes med at få italesat alt det vi ikke har på skrift, eller uddybet det der står.

Forældremøder i marts:

  • 16. marts                      I børnehaven
  • 21. marts                      Opstartsmødefor nye forældre i hele huset
  • 23. marts                      I familiegrupperne
  • 30. marts                      I vuggestuen

Alle aftener fra 19.00-21.00 – Vi har naturligvis en forventning om at alle børn er repræsenteret – men vi vil gerne vide om I kommer en eller 2 og hvorvidt I kan bidrage med kage eller komme før og brygge kaffe/te – disse informationer giver I direkte til stuetelefonen.

Afskedskaffe:

Catharina som er pædagog på Solbærstuen, flytter på landet og hun har derfor sidste arbejdsdag fredag d. 10. marts. Vi håber I vil komme og være med til at give hende en værdig afsked i Solbærstuens garderobe fra kl. 14.30-15.30

Sommerrytme d. 20. marts – 14. oktober:

Vi går over til sommerrytme fra mandag d. 20. marts – det betyder for alle stuer at børnene er ude både om formiddagen og om eftermiddagen, og kræver at I både morgen og eftermiddag tjekker tøjet. Det vil sige at tøjet på knager og i kurvene skal være opdateret – hvilket bl.a. indebærer at I skal rydde op dagligt på pladserne sammen med jeres børn og sørge for at alt det tøj der ikke skal bruges er oppe i kurvene så det bliver overskueligt– vi kan sagtens finde ud af at tage kurven ned hvis vi vejret vender. Vær også opmærksom på ”Huehuset” som skal indeholde, hue, vanter og sutsko i nævnte rækkefølge oppefra og ned. Sommerrytmen betyder også at de kommende skolebørn fra børnehaven og familiestuerne får store-turdage om mandagen. Der vil fortsat være indedag i børnehaven fredag formiddag, når der ikke er fest.

Pædagogisk:

Garderobe:

Den næste tid vil vi have fokus på børnenes perspektiv i garderoben – er der noget der ikke er i orden set fra deres perspektiv? Der skal muligvis justeres på noget efterfølgende, men grundtanken er; Orden = Overblik Hvordan kan vi bedst hjælpe børnene, skabe nogle omgivelser der fordrer deres udvikling, netop i garderoben? – og der kan I som forældre hjælpe med det som er beskrevet ovenfor.

Selvhjulpenhed:

En vej til frihed er selvhjulpenhed og vi arbejder med at; det som barnet kan, detskal barnet, og det barnet ikke kan, det skal barnet øve sig på – vi er der som voksne naturligvis når det ikke går, men udgangspunktet er at de prøver selv først, og lige her er det jo vigtigt at se at de virkelig prøver og at holde sit eget behov eller sin egen travlhed væk.

Tur ud af huset:

Når vi går på tur er der meget på spil, det er et stort ansvar at gå ud af de trygge rammer og alligevel insisterer vi på at gøre det hver uge året rundt idet der er så meget vundet for børnene – det at komme ud hvor man ikke er hegnet ind, udforske nye områder, mærke elementerne på en ny måde, løbe frit osv. Inden vi når frem til vores bestemmelsessted følges børnene 2 og 2 og stor lille, de har den samme plads både ud og hjem, og vi synger hele vejen. Formålet med dette er dels sikkerhed; at de store er opmærksomme på den lille og at den lille ser op til den store, hvis de går med bedstevennen bliver det til snak og hygge og fjerner fokus fra alvoren i at færdes i trafikken, så det gemmer vi til vi når frem. På bestemmelsesstedet er de voksne centrum for børnene der kan rende ud og lege – det kræver usædvanligt meget opmærksomhed fra os voksne men det vælger vi for at børnene kan opleve selvstændighed og et gran af frihed.

Fester:

Forårsfest 3. marts:

I Kirsebærgården fejrer vi fastelavn med en gigantisk forårsfest for de 3 til 6-årige i børnehaven og på familiestuerne – salen, personalestuen og mødelokalerne er tryllet om til et tema som er ”I skovbunden” Det vil sige at rummet og alle festdeltagerne, børnene og de voksne er klædt ud til dette tema, det kan være mus, egern, ræve, grævlinge, myrer, biller, mariehøner, fluesvampe, anemoner, skovsyrer, snegle, dværge, alfer og meget mere – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især; udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Alle får et fastelavnsris med hjem og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….               

Spirefest d. 17. marts: Spirefesten er dagen hvor vi sår vores påskehaver til. Påskehaverne skal passes og plejes og hvert lille skud skal nøje studeres og følges og endelig en dag inden påske må de komme med hjem – de kan med fordel efterfølgende, plantes ud i en have, altankasse eller krukke. Men på denne dag er det tilplantningen der bliver gjort en fest ud af. Vi har brug for at hvert barn medbringer en mælkekarton (rengjort). Disse ting I bringer med hjemmefra har en dybereliggende årsag end blot for nemheds skyld; hele den bevægelse, barnet oplever, når det skal bringe noget med ind i fællesskabet og, som oftest fra hver fest, får noget med hjem fra fællesskabet, er af afgørende betydning for at man som voksen er i stand til at indgå og pleje relationer og fællesskaber – det kræver et bidrag at kunne modtage. Så derfor vær opmærksom på dette når I ser sedler og opfordringer til dette. Børnene lærer tilmed at kunne afgive noget af sit eget til helheden, hvilket er en kunst i sig selv. (opslag følger på tavlen i børnehaven og i familiegrupperne). Det er også denne dag at vi sætter vores påskegrene i vand i garderoberne så de i tiden frem til Påske kan blive fyldt med pustede æg. I vuggestuen puster de voksne æg med de store børn og i børnehaven og i familiegrupperne må børnehavebørnene medbringe et pustet æg hjemmefra (der skal være snor i så det kan hænges op og det skal ikke males). Vi har en fortælling i Kirsebærgården om de voksne når de puster ægget – hvilken farve de bliver i hovedet og det er til stor morskab at fortælle sine venner hvilken farve mor eller far blev da det skete…