Majbrev

Author:

Kære forældre

Det årlige forældremøde d. 4/4-2024

Vi startede med et oplæg af Tomas Johansen og efterfølgende spørgetid. Bagefter blev det tid til undringspunkt og opløftende at mærke jeres engagement – tak for det! Så var der valg til bestyrelsen, og alle de nuværende medlemmer blev genvalgt og der blev valgt suppleanter fra alle stuer. Det kommende år deltager alle suppleanter i bestyrelsesmøderne så vi får et godt overlap frem til næste år hvor en stor del af bestyrelsen går af (deres børn går ud). Vedlagt dette nyhedsbrev er en ny bestyrelsesoversigt.

Vi har valgt at lade vores støtteforenings arbejde komme ud på flere hænder, de skiftende medlemmer har gennem årene løftet en stor opgave, men vi synes at opgaverne er for mange/for tunge for en lille flok. Derfor vil vi fremover lægge opgaverne på facebook så man kan melde sig på alt efter hvilket overskud man har og til arbejdsweekenderne vil Lotte være i køkkenet og hjælpen bliver en arbejdsopgave som bliver fordelt på lige fod med de andre

Dokumentar om Rudolf Steiner skoler og dagtilbud

Vi er via vores sammenslutning (Steiner Dagtilbud) blevet gjort bekendt med at der er en kritisk dokumentar på trapperne, og derfor er der med dette nyhedsbrev også et brev vedhæftet. Vi er i Kirsebærgården på ingen måde bekymret eller frygter hvad det kan medføre og har også været i tvivl om hvorvidt det er meningsfyldt for jer at blive inddraget heri. Fordi det ikke er virkelighed endnu og fordi vi ikke kender det faktiske indhold. Forlydenderne er at fokus blandt andet går på manglende transparens og manglende faglighed. Vi mener ikke det er tilfældet med Kirsebærgården.

Bøllehatte og solcreme

Det er forår og inden længe vil vi skulle skifte huerne ud med bøllehatte og solcremen er allerede i brug. Kirsebærgården har bøllehatte til alle børn, de får deres ”egen” solhat til brug gennem dagen – det betyder at den hænger på deres plads når vi går ind til frokost og derfor er den samme der kommer på igen når de skal ud. Bøllehattene bliver vasket minimum 1 gang om ugen og ellers ved behov.

Børnene bliver smurt med Kirsebærgårdens solcreme inden de kommer ud om eftermiddagen Det er vigtigt at I selv husker det om morgenen hjemmefra med egen solcreme da vi først smører ind om eftermiddagen og Kirsebærgårdens solcreme er ikke til låns! Man kan med fordel købe en solcreme og lægge i sit barns kurv for at sikre der altid er.

Pasning fredag d. 10. maj

Der er kun pasning for tilmeldte børn og kun i det tidsrum man har tilmeldt sig. Når der er pasning skal alle have madpakker med til frokost da køkkenet er lukket. Vi sørger for formiddags og eftermiddagsmad som altid. Deadline for tilmelding er fredag d. 28/5 kl. 9.00

Pædagogisk

Storetur

Fra maj vil der næsten hver mandag være storetur for de kommende skolebørn. Vi kommer langt omkring, … Bredegrund, Femøren, og Amager Strandpark er oplagte ture og dermed en lang strækning der bliver tilbagelagt. Vi har også lidt anderledes ture som knytter sig til årstidsfesterne bl.a. skal vi i hareskoven og hentet bøgegrene til kransen til majfesten og vi skal til marionetteater på Rudolf Steiner børnehaveseminariet. Vi har maden med hjemmefra og spiser derfor ude og når først hjem igen når de ”små” dandere – og det er en ekstra gevinst at få lov at blive ude, så føles man rigtig stor. Det er en fornøjelse at være med som voksen på disse ture, her ser man for alvor hvad de har lært og kan sammen. De er meget fantasifulde og legende, selv de mest lege-uvenlige steder laver de noget sjovt sammen. Gruppen og legerelationerne ændrer sig på tur, men alle er med og der er ingen konflikter. Der er også tid til drillerier og til at synge nogen af de mere frække sange.

Fester

Majfest søndag d. 4. maj kl. 10-14

Majfesten er et symbol på frugtbarhed og fællesskab. Stangen repræsenterer det menneskelige jeg i form af et I, silkebåndene et A som udtryk for Alfa, begyndelsen. Kransen O for omega – enden, og hermed er beskrevet mennesket i nutiden imellem fortid og fremtid. Det er også en fest hvor vi hylder fællesskabet, så alle familier har en ret med til fælles frokostbord, husk at det I medbringer skal være serveringsklar (skyllet, skåret, tilberedt) og svare til det I spiser, så vi ikke kommer til at mangle mad som det er sket før. Festen går ud på at få ordnet majstangen, med krans og silkebånd for naturligvis, og se de store børn danse om stangen til sidst. Så smør sangstemmerne. Bjarne vil sørge for mindre arbejdsopgaver så der ikke opstår kedelige stunder 😊