Aprilbrev

Kære forældre Årligt forældremøde og generalforsamling torsdag d. 4. april kl. 19.00: Der er valg til Kirsebærgårdens bestyrelse, hvor dem der er på valg genopstiller…

Marts brev

Kære forældre Endelig er vi færdige med vandskaden på første sal og er derfor rykket på plads med stuen og har brugt den sidste tid…

Februarbrev

Kære forældre Kontingent                                                                                       Der mangler stadigvæk en del indbetalinger af det årlige kontingent på 200 kr. til støtteforeningen pr. familie på konto 8401 1054933…

Januarbrev

Kære forældre Så nærmer vi os afslutningen på endnu et år i Kirsebærgården og vi kan se enden på udbedringerne af vandskaden. Dog ved vi…

Decemberbrev

Kære forældre Vandskaden Planen er at den kommende weekend begynder de at pille stilladset ned og vuggestuen har 1. prioritet. Hvor hurtigt det går ved…

Novemberbrev

Kære Forældre Skoleudtalelser: I løbet af vinteren udarbejder stuerne skoleudviklingstjek til de kommende skolebørn, som er vores bud på en skoleudtalelse, og så hurtigt vi…

Årsrapport 2023

Årsrapport Privat Institutioner Det pædagogiske tilsyn føres i overensstemmelse med Vejledning om Dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service – kap. 7. Grundoplysninger:…

Hygiejnetilsyn

Hygiejnetilsyn Kirsebærgården torsdag d. 16/6 2022. Tilstede: Leder Lise og Sundhedsplejerske Julie Tejg Jespersen Institutionens hygiejne: Institutionen fremstår flot ren, der ses god rengøring i…

Oktoberbrev

Kære Forældre Tak for engagementet til vores arbejdsweekend og vores forældremøde i børnehaven – og for at være med til at bære basaren, så det…