Author Archive

Mikaels basar

September 5, 2022

Septemberbrev

August 31, 2022

Efterårsferie:

I efterårsferien uge 42 er der pasning ved tilmelding, størstedelen af personalet afholder ferie men der vil være pasning til de familier der har behov og der hænger afkrydsningslister på tavlerne hvor man tilmelder sig inden deadline d. 14. september kl. 9.00. Man kan ikke regne med at den stue ens barn normalt går på er ”åben” da vi samler børn og personale. Det er også vigtigt at I skriver hvornår I afleverer og afhenter da normeringen bliver lagt ud fra det reelle behov, og naturligvis at I overholder de tider I har skrevet.

Pædagogisk

Vi har fokus på måltidet i den kommende tid, der er mange ting omkring måltidet som er væsentligt for barnet, først og fremmest at få dækket det basale behov for næring. Det er samtidig også et læringsrum hvor man øver sig motorisk, sprogligt, kulturelt, socialt og på individuelt plan. Der er mange rutiner omkring måltiderne i Kirsebærgården, der gør det indbydende og hyggeligt i børnehøjde og dermed mere egnet som læringsrum; vi skaber stilhed, tænder lys, danner fællesskab, synger for maden, smager på det hele, nyder dufte, smage og synsindtryk, hjælper hinanden, spiser, har god tid til at blive mætte, sludrer og lader alle blive hørt, synger tak for maden og husker også at sige tak for mad når vi sender opvasken tilbage til køkkenet.

Arbejdsweekend d. 10 & 11. september kl. 9-14 (børn & bedsteforældre er velkomne):

Vi har arbejdsweekend i september, og selvom Kirsebærgården fremstår pæn og æstetisk så har vi stadigvæk en del opgaver på programmet. Det hjælper meget på vores økonomiske formåen, at de ting vi selv kan klare bliver lavet på arbejdsweekends. Derfor håber vi I kommer talstærkt så vi kan nå de opgaver der mangler. Det er altid vældig hyggeligt både for børn og voksne og støtteforeningen sørger for forplejningen.

Forældremøder

Forældremøderne i Kirsebærgården er forskellige eller med nyt indhold hver gang, der vil selvfølgelig være gentagelser, men vi planlægger fra gang til gang og forsøger at forberede os grundigt således at I kan få et indblik i den hverdag som jeres børn er en del af. Vi har en forventning om at I prioriterer det, men måtte konstatere at kun cirka halvdelen af jer var til stede ved sidste forældremøde, så det håber vi bliver bedre, derfor har vi valgt at korte møderne ned til en time så det ikke fylder så meget. Der er følgende møder i september:

Familiestueforældremøde d. 8. september kl. 19-20

Børnehaveforældremøde d. 22. september kl. 19-20

Vi har som altid brug for kaffe/te-bryggere og kagebagere som meldes til stuen

Mikaelsfest d. 30. september (uden forældre):

Efter høstfesten følger Mikaelsfesten, som før i tiden var den egentlige høstfest her i norden og markerede en afslutning på høsten og der var også skiftedag på gårdene. Rudolf Steiner har talt meget om Mikael, idet Mikael ifølge ham er ”Tidsånd” dvs. den ånd der hersker over vores tid. For os voksne betyder det at være bevidst om de handlinger vi gør, at have modet til at handle på det vi ved er rigtigt for os selv og for helheden, og styrken til at gennemføre ting som ikke er nemme og ikke at søge behagelighed men ærlighed og kærlighed til verden. I børnehøjde er det volapyk og skal være det! – børnene tilegner sig viden og kundskab om verden gennem handlinger. Derfor er Mikaelsfesten bygget op omkring handlinger der kræver mod, styrke og venskab/sammenhold, alt sammen uden forklaringer men kun handlinger og naturligvis stemninger. I tiden op til festen bliver de røde Mikaels-kapper strøget, der bliver lavet stjernebånd og naturligvis fremstillet Mikaelssværd – et Mikaelssværd har den særlige egenskab at det ikke kan bruges til at slå sine venner med, men kun til at øve sig sammen, således at man er stærk til hvis man en dag skulle møde en rigtig drage. På selve dagen bliver alle børnehavebørnene kåret til Mikaelsriddere og alle vokser en halv meter.

Mikaelsbasar lørdag d. 1. oktober 10-14:

I denne stemning har Kirsebærgården haft sit årlige åbne hus arrangement ”Mikalesbasaren” og det vil vi have igen i år. Der vil være aktiviteter på alle stuer, salgsboder, marionetteater og naturligvis cafe. Det er et kæmpe projekt som ikke kun støtteforeningen, bestyrelsen eller personalet kan stå for, det kræver handlekraft og styrke fra os alle og der er derfor opgaver op til og også på dagen for alle familier, det kan I læse mere om i det vedhæftede brev.

Augustbrev

July 30, 2022

Kære forældre

Velkommen tilbage fra ferie og velkommen til et nyt ”Kirsebær-år”. Vi håber I har nydt sommeren!  Velkommen også til alle jer nye familier som nu bliver en del af Kirsebærgården. Når I ”gamle” vender tilbage vil I opleve at rigtig mange børn fået nye garderobepladser så det er en god ide lige at kigge godt efter.

Facebook

Vores facebookside er igen opdateret således det kun er for ansatte og forældre med børn i Kirsebærgården der har adgang, men det er også en nem løsning for os, hvis vi skal i kontakt med jer alle. Derfor vil vi opfordre til at alle familier hurtigt sender anmodning afsted. Siden hedder ”Kirsebærgården, et børnehus”

Pædagogisk

Indkøring

Vi har en del nye børn på alle stuer, så vores fokus den næste måneds tid eller 2 er naturligvis at få dem til at falde til. For de store som kommer fra vuggestue og ind i børnehaven er det måske lidt nemmere, da de alle kender børnehaven fra besøg på båldag og daglige ture igennem haven, og alligevel er det en stor ny verden der åbner sig. Der er anderledes krav om selvhjulpenhed og pludselig er man mindst igen, ligesom der er mange børn og tempoet er sat væsentligt op.

For de mindste er det for nogen, første gang man skal passes ude, og selvom vi er mange voksne, har vi jo slet ikke de ressourcer til rådighed der er i en familie – så man skal som lille vænne sig til ikke at være på arm eller skød, men ganske enkelt lære at være med sig selv og det blandt en stor flok af andre børn, hvilket for de fleste er voldsomt. Det vigtigste vi kan tilbyde både for børnehave og vuggestuebørn er nærvær – at være opmærksom på de små hele tiden, så de hver gang de oplever behovet for en voksen, mærker at der er en der har det fokus – det skaber tryghed.

Det vil være en stor hjælp hvis I ”gamle” forældre afleverer hurtigt om morgenen, og uden større søskende, da de små nye er meget følsomme overfor den mindste smule uro, brug helst afhentningen hvis der er beskeder der skal gives.

Vores meget faste rytme er også med til at skabe tryghed for de nye, og for dem der starter i børnehaven, vil der være en masse kendte elementer fra vuggestuelivet.

I børnehaven skal den nye gruppe finde sig til rette med hinanden, og som giver muligheder for at lære sig noget nyt eller øve sig i noget man ikke helt mestre endnu. Det kan naturligvis give anledning til at bekymre sig som forældre, men ud over at det er helt naturligt, og en del af livet for det opvoksende barn, så er det vigtig at holde fokus på at give jeres moralske besyv med i situationen, hvis I er der når den opstår. Også hvis jeres børn fortæller om oplevelser derhjemme, så sig hvad i mener der er moralsk rigtigt, for derefter at lade det fare. I behøver ikke løse problematikken for barnet – det er en vigtig opgave for et barn at lære sig at håndtere disse ting. I kan samtidig være forvisset om, at vi voksne i børnehaven fastholder rammerne for det sociale liv.

Som en del af trygheden for børnene vil vi her med starten af kirsebær-året opfordre jer til at være meget opmærksomme på låger og døre, så det bliver en god vane fra starten – børnene må ikke åbne dørene og lågerne selv, så tag jeres børn i hånden. Det er en god ide at følges ad og være et forbillede, og så er sikkerheden på plads. Børnene må heller ikke færdes alene rundt på gangene, og der er ikke adgang til personaletoiletter og garderobe for andre end de ansatte.

Fester og andre arrangementer

Høsttur mandag d. 8. august kl. 8-15                                   

Traditionen tro tager den nye gruppe af de største børnehavebørn fra alle 4 stuer på tur til Bondemand Jespers gård på Sjællands Odde ”Birkemosegård”, som er leverandør af vores grøntsager og som også levere grøntordningen til støtteforeningen. Det er en meget særlig oplevelse, og børnene er afsted hele dagen. Gruppen består af de børn som kan gå i skole næste sommer, og I vil modtage sms direkte omkring det praktiske, – men lad nu være med at afsløre noget for jeres børn i forvejen.

Forældremøder:

Vi har en del flere forældremøder på planen her fra august til oktober fordi vi oplever at der er et stort ønske fra jer om at vide mere om pædagogikken – de blev i første omgang planlagt til familiestuerne, men vi synes egentlig de henvender sig til alle nye forældre og I er derfor velkomne alle sammen da det er mange år siden vi har haft mulighed for at holde disse. Første gang er d. 11. august kl. 19.00 de næste kommer i september og oktober (se årshjulet bagerst i virksomhedsplanen). Der er også vores store årlige fælles forældremøde for hele Kirsebærgården, hvor alle pædagoger har et oplæg og der er mulighed for at spørge ind til den nye virksomhedsplan som I har brugt sommeren på at læse 😉 det er d. 18. august kl. 19.00. Vi har brug for kaffe og te bryggere (1 fra hver stue) og kagebagere (2 fra hver stue) –, så meld jer under fanerne direkte på stuen.

Høstfest lørdag d. 27. august 10-14

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere, og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element, for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven. Vores intension med høsttiden er også at skabe et grundlag for resten af året. Et grundlag som bygger på arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner…. I tiden op til festen skal der bindes neg, tærskes, kværnes mel og kærnes smør og naturligvis skal vi som altid pynte Kirsebærgården med rønnebær og hybenranker, så skulle I komme forbi en hybenbusk må I meget gerne plukke hyben til os – vi skal bruge rigtig mange 😊

Julibrev

June 29, 2022

Kære forældre

Så nærmer vi os afslutningen på endnu et Kirsebærår! Det har været et hektisk år, men også et berigende år så vi er trætte, men også trygge ved at når sommeren er ovre starter et nyt år, hvor der primært er pædagogik på tapetet. Kirsebærgården er med udvidelsen af tagterrassen færdigbygget – vi vil sandsynligvis finde på nye tiltag i fremtiden, men nok ikke så store ting og det er godt. Vi har rigtig mange børn her nu, men det er på forunderlig vis lykkes at hverdagen er rolig og harmonisk for de små. Som I muligvis har bemærket har vi valgt at samle alle stuer sammen den sidste del af åbningstiden og det er helt klart en form som virker og vi fastholder det efter ferien.

Læreplan & årshjul

Med dette nyhedsbrev er vedhæftet vores nye virksomheds & læreplan med tilhørende årshjul, så fester kan skrives i kalenderen med det samme 😉og på førstkommende forældremøde bliver der tid til at stille spørgsmål til læreplanen og det er derfor en god ide at læse den godt igennem. Læreplanen er vores arbejdsredskab og den vi som ansatte pejler efter og den som vi går ud fra at I har brugt som grundlag for at vælge Kirsebærgården. Den kan med fordel læses løbende. Vi har også vedhæftet en større uddybelse af selv læreplanstemaerne for dem der har interessen. Vi har valgt at have en del forældremøder på årshjulet de første måneder og dem der står er for familiestuerne – er sådan set for alle nye forældre så sæt datoen af, vi skal nok skrive mere uddybende når vi nærmer os til jer.

Grøntsagsordningen, Bærladen & Hønsevagt

Der er også vedhæftet et skriv om grøntsagsordningen og en opdateret bærlade og hønsevagt frem til årsskiftet.

Det er rigtig vigtigt at I selv tager ansvar for disse vagter – det gør mindre med bærladevagten men hønsene har været uden vand i nogle weekender fordi det er blevet glemt og det er ikke i orden! Med hensyn til Bærladen har støtteforeningen givet den en opdatering således at efter ferien vil der være nye spændene varer.

                                                               I ønskes alle en dejlig sommer

Junibrev

May 31, 2022

Kære forældre

Som I kan se er arbejdet med tagterrassen i fuld gang og det ser ud til at vi lykkes med at den bliver færdig inden sommerferien. Der bliver til stadighed en del arbejde i den ende og derfor er det vigtigt at følge med på facebook omkring adgangsforholdene, da de hurtigt kan ændres. Der bliver som Bjarne sagde på forældremødet brug for hjælp til at rykke rundt på de store ting på tagterrassen så vi kan udnytte den nye del og få plads til at holde sommerfest. Det bliver i en af de to weekender før sommerfesten cirka 10-12 personer med gode kræfter 😊 Bjarne skriver på facebook når han ved hvornår det bliver

Fredag d. 10. juni lukker vi kl. 15.00

Da vi ikke har fået nogen tilbagemeldinger fra jer med hensyn til at fredag d. 10. juni, så lukker vi Kirsebærgården kl. 15.00 og dermed har I hjulpet med vores længe ventede personalefest – Tusind Tak for det. Vi glæder os!

Bussen

Er populær, men udgifterne er steget voldsomt og vi er derfor nødt til at hæve prisen fra 1. juli således at en dag koster 300 kr. og 700 kr. for en weekend. Bussen skal afleveres rengjort og fyldt op med diesel med mindre andet er aftalt.

Børnemiljøvurdering

Vi skal lave en børnemiljøvurdering hvert andet år, men coronaen satte det på pause. Nu er vi der igen og en del af Kirsebærgårdens BMV er at inddrage jer. Der er derfor vedhæftet med dette nyhedsbrev et spørgeskema som I rigtig gerne må udfylde og returnere – hvis I vil gøre det anonymt så print, besvar og smid i postkassen hvis anonymitet er uvæsentligt så send den på mail til lise@kirsebaergaarden.dk.

Ferieafholdelse

Vi har hængt feriesedler op da rigtig mange børn holder længere ferie end de 3 uger vi har lukket og det vil være meget dejligt hvis I vil skrive jeres ferieplaner på så vi ved hvor mange der starter op lige efter ferien – der er også hensynet til de nye børn der skal indkøres som kræver logistik fra vores side og derfor vil det være en stor hjælp.

Udeleg – børnehave

En vigtig del af udelegen er at stifte bekendtskab med elementerne, jord, vand, ild og luft og derfor har vi gjort meget for at dette altid er tilgængeligt, man kan grave overalt, der er stort set altid vand i tønderne, vi vander blomster, har opvaskebaljer udenfor, udover besøg på strandparken og regnvejr. Der er også bål i det omfang vi må, og derudover er ildelementet er jo også repræsenteret ved kold og varm på kroppen, og jo længere vi er henne på sommeren bliver der også mulighed for bare tæer i det varme sand. Luften mærker vi rigtigt på tagterrassen, under solsejlene og på løbeture på stranden. Udeleg handler også om den frie bevægelse, og netop af denne grund laver vi stop undervejs på turen og løber imellem stoppene, nogen går også og bliver optaget af det der er på jorden, det er der frihed og tid til. Vi er optaget af, på den ene side at give plads til den frie leg og samtidig sikre at der er et miljø hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. Målet er for gruppen er at stifte bekendtskab med naturen og årstidernes skiften. Målet for det enkelte barn er at kunne bevæge sig frit og lære kroppen at kende. For de største børn som snart skal i skole er der storetur om mandagen, hvor der er skruet op for begivenhederne i form at længere ture til nye steder.

Udeleg – vuggestue

For de små børn er det bevægelsen og som er det primære fokus, de møder naturligvis årets gang og elementerne særligt i form af vand og jord under leg, og som voksne er vi meget bevidste om vores ansvar for at de små hverken bliver for kolde eller for varme, derfor er der også masser af steder med skygge. Bevægelsen bliver optimeret når de bruger stubbene og gyngen til at balancere på og stubbene er i en højde så også de små kan kravle op og ned. Underlaget i haven er med til at støtte en god motorik, da det ikke er glat og lige så det kræver noget at lære at bevæge sig rundt.

Pinsefest fredag d. 3. juni

Pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder halvtreds. Det er pinse 50 dage efter påskesøndag.
Pinsen er festen for Helligåndens tilstedeværelse i mennesket. Helligånden er en tolk, som gør det muligt at høre og forstå Jesu ord. Tiden mellem Påske og Pinse giver mulighed for at fornemme forskellige veje og forskellige løsninger ud af kriser. Ansvar og alvor må have et modstykke i det lette og legende. Vigtigt at have bevidsthedens lys med i den sovende sommer. Pinsen kaldes også de frie individualiteters fest som hylder kærlighed i handling og tanke. Sandhed gør fri og skønhed forbinder en til verden. Som frie individer kan vi vælge broderskabet. Være fri og samtidig føle sig som en del af en helhed.

I Kirsebærgården fejrer vi Pinsefest fredagen før Pinse – Her er hele gården klædt i hvidt og vi skal høre pinseeventyr, flyve med pinsefugle i Lergravsparken, blæse sæbebobler og tænde pinsebålet.

Sommerafslutning for småbørnene onsdag d. 30. juni kl. 15-16:

Et par dage inden ferien mødes vi om eftermiddagen til sommerafslutning for de små, nogle er så store at de skal videre i børnehave efter ferien og andre skal bare holde ferie, under alle omstændigheder vil vi gerne have lov til at sige ordentligt farvel på denne dag. Støtteforeningen laver kaffe og te, og I som forældre skal medbringe kage/frugt til fælles bord. Det er vigtigt at komme præcis af hensynet til de små….

Sommerfest fredag d. 2. juli:

Til Sankt Hans, midsommer fejres Johannes Døberen, det er hans fødselsdag (et halvt år før jul) Johannes Døberens livsopgave var at døbe Jesus Kristus i Jordanfloden. Johannes Døberen siger om sit forhold til Kristus: ”Jeg må aftage. Han må tiltage.” Den del af os, der hører fortiden til, må aftage, for at fremtidsdelen, Kristus kan tage bolig i os. Det er en tid med et skifte, vi går fra solen at tiltager i årsløbet til at den aftager og i vores kultur er det også på denne tid at man ofte starter på noget nyt i livet. Denne nye begyndelse kan indledes gennem at vi tager et tilbageblik omkring midsommer på det forgangne år – på samme måde som til nytåret – og herved søger at skille mellem det væsentlige og det uvæsentlige. Når vi har overblikket over det forgangne og også, så langt det er muligt, set os selv objektivt, kan vi forlade det gamle. Vi kan dermed lægge alle de fejl vi har gjort bag os, med forhåbning om engang i fremtiden om at kunne handle bedre.

Sommerfesten i børnehaven og på familiestuerne er en helt særlig begivenhed – det er både vemodigt og et rum til stolthed når vi skal sige farvel til de store børn der skal videre i skole og helt særligt bliver det når det er hele familien vi siger farvel til. Det er umuligt at skrive hvad denne dag indebærer men i løbet af dagen – har vi lavet en smuk seance omkring det at give og modtage – til det skal vi bruge en masse blomster, blomster som hvert barn bringer med til det store fælles for så at blive delt ud igen. Vores hovedfokus vil være at lægge vægt på “hjertekræfterne”, både i interaktionen med børnene og hinanden på arbejdspladsen. Vi har talt om hvorledes det ofte er muligt for os at forstå hinanden hvis vi også forsøger med vores indføling og ikke kun gennem rationel tilgang til en problemstilling. En stilhed kan dukke op, når vi stopper op og sætter det “kloge hoved” på stand-by, hvori vi pludseligt kan erkende noget vi ikke har kunnet med tankerne alene.

Tilsyn 16.05.2022

May 20, 2022

http://www.kirsebaergaarden.dk/wp-content/uploads/2022/05/Tilsynsrapport-16.05.22-4.docx

Tilsynsrapport
Institution: Kirsebærgården
Dato: 16.05.2022                Tilsynsførendes navn: Heidi Sandberg                    Anmeldt besøg                                                                                                     
Vagtplan: ok       Straffe-og børneattester: ok               Børnelister: ok  
 Antal børn i alt 135 / i dag: 103              Antal voksne i alt 33 / i dag: 31     hvoraf 15 er uddannet  

Aktuelt:

PL Lise Fortæller at de har ansat to nye pædagoger, samt to nye pæd. medhjælpere siden årsskiftet.

De nye familiestuer er nu fyldt op med børn og det går rigtig fint på stuerne.

Lise vil fremadrettet prioritere at være på alle stuerne på skift i en halv times tid hver dag i en uge.

Hun vil gøre det for at få en fornemmelse for hvordan det går på samtlige stuer med både personalet og børnene. Efterfølgende vil der blive afholdt et møde med den respektive stueleder om hvad der har været i fokus og hvad der evt. kan arbejdes med.

Hun er allerede startet og vil forsøge at planlægge det ca. hver anden måned, på den måde nås alle stuerne på et år.

Dagens aktiviteter:

Dagens besøg foregår om eftermiddagen. Der startes med en samtale med PL Lise.

Nogle af børnehavebørnene har været afsted på tur, der leges udendørs både på legepladserne, både store og små børn er ude. Tilsynet observerer på en stue mens vuggestuebørnene spiser, og også efter de er kommet udenfor, samt i haven/legepladsen hvor familiestuerne opholder sig.

Tilsynets observationer og dialog om praksis.

Det følgende er beskrevet som en sammenhængende observation, hvor der slutteligt gives en status under de tre nedenstående punkter:

1. Sociale relationer

— positiv voksenkontakt hver dag

2. Inklusion og fællesskab

— børne- og ungefællesskaber til alle

3. Sprogindsatsen

— muligheder gennem sprog

Observationsbeskrivelse:

Inde hos en af de to vuggestue grupper spises der efter børnenes middagslur.

Der er 12 børn og 3 voksne fordelt på to borde. Nogle af børnene snakker, de spørger, peger og smiler.

Stemningen virker rolig og positiv.

De voksne er opmærksomme på børnene og deres signaler. En dreng ved det ene bord henvender sig flere gange til den voksne ved bordet. Drengen kan nogle ord, men de er lidt svære at forstå. Den voksne forsøger at forstå barnet, gætter sig lidt frem og til sidst virker det til at barnet føler sig forstået.

En lille gruppe børn laver nogle høje lyde, den voksne der sidder ved siden af, siger til dem:

Er det fordi I er færdige med at spise at I siger sådan”?

Et af børnene svarer: ””ja

Den voksne: ”Ved I hvad, når vi kommer ud på legepladsen, så kan I bruge jeres høje stemmer”

Børnene skiftevis venter, klapper lidt i hænderne/på bordet, den ene ”kører” lidt uroligt rundt på stolen. De vil tydeligvis meget gerne ud at lege.

En af de voksne begynder at rydde op ved bordene, alle synger en sang og der pustes lys ud.

Mens alle børnene sidder på deres pladser, får de duppet lidt solcreme i ansigtet af en af de voksne, børnene får herefter hjælp til at smøre cremen ud, de største børn forsøger selv at smøre deres ansigt med lidt guidning fra de voksne.

En voksen rejser sig, fanger børnenes opmærksomhed og hvisker at alle må rejse sig, der synges en sang og alle går ud i garderoben.

Ude på legepladsen:

Børnene er fordelt rundt på den aflange legeplads. Nogle sidder i sandkassen, andre kører rundt med små trillebøre, en gruppe børn står henne ved en regnvandstønde, en voksen har åbnet lidt for hanen og børnene leger med vandet og nogle små skåle. Et af de mindre børn står helt tæt ved og observerer nogle af de lidt større børn. Barnet er tydeligvis optaget af hvad de større børn gør og siger. En voksen ser dette og siger til barnet at det kan hente en skål og være med. Barnet går afsted og ender med at finde en si, som det forsøger at fange vand i.

En voksen sidder på en bænk og er i gang med sysler(hækle). Engang i mellem kommer der børn hen til hende for at vise noget de er i gang med, en af børnene har fx fundet en snegl. Den voksne virker interesseret og taler med børnene om deres fund og lege.

En voksen går rundt og river blade sammen, samtidig holder hun øje med tre børn der sidder i en stor sansegynge. Efter lidt tid går hun hen til børnene, da en af dem gerne vil ned fra gyngen.

Samspillet ml. de voksne og børnene opleves som positivt og der observeres omsorgsfulde voksne der virker interesserede og nærværende.

Alle børn synes at være i gang med små lege, et par børn bliver afhentet af deres forældre.

Et par voksne har nu fri og går rundt og siger farvel.

Ude i den store have/legeplads:

De voksne er fordelt fint rundt på legepladsen. Alle børnene virker optagede af forskellige lege, der observeres ikke nogen børn der går alene rundt eller der virker uden for fællesskabet.

Fem store drenge leger henne ved en stor regnvandstønde.

De kravler op på siden af den og hopper ned i sandkassen. Drengene skiftes til at hoppe – en pige sidder på hug foran tønden og leger med vandet der drypper ud af hanen. En af drengene står og kigger lidt inden

han hopper, men finder ud af at hoppe ved siden af pigen, selvom det kræver lidt ekstra koncentration. Børnene formår alle at lege deres to forskellige lege sideløbende uden nogen form for konflikt.

Rundt omkring foregår mange forskellige samtaler, forældre kommer igennem legepladsen for at afhente deres børn. Der siges farvel og gives hånd.

Henne ved hø-huset:

Omkring 3-5 børn leger sammen. De leger en katte-leg og at de er på ferie.

Et af børnene til sin ven: ”Hvad hedder du”?

Vennen: ”Miau

Børnene kaster rundt med halm. En pige råber: ”slik slik, hvem vil have slik”?

Børnene leger at de deler slik ud til hinanden, pigen fra før siger: ”spisetid

Alle børnene samles, de har tallerkener hvor deres ”mad” serveres på.

En pige siger: ”Vi skal have slik til frokost alle sammen”.

Et par af børnene går til og fra legen, men holder sig i nærheden af huset.

Legen opleves som positiv og sjov for alle børnene der er med. De børn der går fra ind i mellem og kommer tilbage til legen, er velkomne og alle har hele tiden en rolle i legen.

Nærved sidder en voksen og snakker med et barn, der kommer engang ind mellem børn hen til hende for at snakke eller vise hende noget de er i gang med.

Ved et borde-bænkesæt sidder et par voksne og to mindre børn der får noget mad og drikke, børnene ser ud til at være vågnet fra deres lur for nyligt. Den voksne hjælper børnene og sørger for at de får drukket og spist.

Dagens observationer er øjebliksbilleder og kun et lille udsnit det levede liv i Kirsebærgården. Generelt opleves miljøet i institutionen som trygt og der virker til at være grobund for god udvikling for børnene, og personalet virker, som tidligere nævnt, interesserede og nærværende.

Tilsynet afsluttes.

1. Sociale relationer

— positiv voksenkontakt hver dag

Observationsguide (Observationsguidens spørgsmål er omdrejningspunkt for tilsynets alm tilsyn.)

Den tilsynsførende anvender følgende spørgsmål i observationerne:

1. Er det pædagogiske personale imødekommende og lydhør overfor børnene?

2. Taler personalet med børnene om deres oplevelser og ideer, bærer samværet præg af interesse for børnene?

3. Er det pædagogiske personale til rådighed og tilbyder sin hjælp, når barnet er usikkert, bange eller ked af det?

4. Er personalets sprog og handling tilpasset barnets udtryk, og viser personalets handling overfor barnet, at barnets perspektiv er forstået?

5. Er personalets engagement og opmærksomhed rettet mod børnene snarere end mod kollegaerne?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Personalet virker imødekommende og fokuserede i forhold til den pædagogiske opgave. Ved dagens besøg ses voksne der justerer sig fint i forhold til børnene, deres udvikling og personlighed. Personalet gør sig tilgængelig for børnene og deres tilgang synes omsorgsfuld og guidende. Indsatsen under dette punkt kan der derfor arbejdes fint videre med.

2. Inklusion og fællesskab

— børne- og ungefællesskaber til alle

Observationsguide (Observationsguidens spørgsmål er omdrejningspunkt for tilsynets alm tilsyn.)

Den tilsynsførende anvender følgende spørgsmål i observationerne:

1. Er der adgang til forskellige legemuligheder fx rolleleg, regelleg, konstruktionsleg og fysisk udfordrende leg?

2. Hjælper det pædagogiske personale de børn, der sidder passivt, går formålsløst rundt og/eller forstyrrer legen for andre med at blive involveret i leg eller konstruktiv aktivitet? Er der balance mellem voksen- og børneinitierede aktiviteter?

3. Hjælper det pædagogiske personale børnene med at løse konflikter, hvis de ikke selv kan, ved at tale om, hvad der skete?

4. Sørger det pædagogiske personale for at børnene inddrages i dagligdagens opgaver og rutiner?

5. Bærer samværet mellem børnene præg af, at alle børn er med i børnefællesskaber med positive barn-barn relationer?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Som nævnt tidligere under observationen, opleves der positive børnefællesskaber og ingen børn synes uden for disse fællesskaber. I institutionen er der gode legemuligheder og børnene har i kraft af disse, rig mulighed for at lege og udfolde sig. Indsatsen kan fortsættes.

3. Sprogindsatsen

— muligheder gennem sprog

Observationsguide (Observationsguidens spørgsmål er omdrejningspunkt for tilsynets alm tilsyn.)

Den tilsynsførende anvender følgende spørgsmål i observationerne

1. Understøtter det fysiske læringsrum børnenes sproglige udvikling (plakater, billeder, dekorationer, dokumentation mv.)? Er der materialer (fx bøger, spil og klæd-ud-tøj) tilgængelige for børnene, og inviterer ruminddeling og indretning til forskellige lege og aktiviteter, herunder sproglig interaktion mellem børnene (fx læsekrog, malerværksted, rytmikrum)?

2. Er der gode betingelser for kommunikation i form af en god fordeling af voksne og børn, opdeling i mindre børnegrupper og et lavt støjniveau?

3. Arbejdes der systematisk med sprogunderstøttende strategier, og finder der samtaler sted mellem børn og voksne, hvor den voksne bevidst ”udvider” og ”strækker” børnenes sprog?

4. Tilpasser de voksne deres sprogbrug til det enkelte barn med fokus på nærmeste udviklingszone?

5. Lægges der vægt på i den daglige praksis, at der leges med sprog gennem fx rim, remser, sprogleg/sprogfjolleri, sang/sanglege eller læsning?

Status

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Personalet virker opmærksomme på de henvendelser de får fra børnene.

Med de små børn er der yderligere opmærksomhed på gestik og børnenes kropssprog, for at nå en fælles forståelse.

Personalet opleves generelt som opmærksomme, åbne og interesserede i det børnene vil fortælle dem.

Det sproglige miljø har gode betingelser, bl.a. pga. mulighederne for opdeling af børnene, dette bibringer mindre støj og et mere overskueligt miljø for børnene. Det mere systematiske og fokuserede sprogarbejde blev ikke observeret ved dagens besøg – ex: eventyr, højtlæsning, spil, samtaler om tal/bogstaver mm. Det er dog tilsynets opfattelse at personalet i Kirsebærgården har disse elementer med i deres pædagogiske dagligdag med børnene.

Indsatsen under dette punkt kan vedligeholdes.

Samlet vurdering og opfølgning:

Ud fra dagens observationer og samtale, vurderes det at personalet i Kirsebærgården arbejder både struktureret og målrettet med den pædagogiske opgave.

Der gives tre vedligeholdt-indsatser under de nævnte punkter og der kan derfor videreudvikles på den allerede eksisterende praksis.

Majbrev

April 29, 2022

Kære forældre

Tak for opbakningen på forældremødet! Der hænger nye oversigter over bestyrelse og støtteforening på tavlerne nu.  I forlængelse af forældremødet vil vi gøre alle jer andre opmærksomme på at vi ”kun” mødes på søndag til Maj-fest og ikke også lørdag til arbejdsdag som først planlagt. Der er en del som stadigvæk ikke er medlem af Kirsebærgårdens facebook side ”Kirsebærgården – et Børnehus”, det er vigtigt for os at alle er med, så vi kan kommunikere ud med hurtige beskeder og nå alle….

Bøllehatte og solcreme

Sidste år valgte at lade børnene have deres ”egen” solhat til brug gennem dagen og det holder vi fast ved – det betyder at den hænger på deres plads når vi går ind til frokost og derfor er den samme der kommer på igen når de skal ud. Bøllehattene bliver vasket minimum 2 gange om ugen.

Solcreme bruger vi også igen. Det er vigtigt at I selv husker det om morgenen hjemmefra med egen solcreme da vi først smører ind om eftermiddagen og Kirsebærgårdens solcreme er ikke til låns

Pasning fredag d. 27. maj

Der hænger også pasningslister til fredagen efter Kristi himmelfartsdag hvor I skal skrive tidspunkt for pasning eksempelvis 8.30-16.00 eller F hvis jeres barn holder fri. Når der er pasning skal alle have madpakker med til frokost da køkkenpersonalet holder fri. Vi sørger for formiddags og eftermiddagsmad som altid. Deadline for tilmelding er mandag d. 9. maj kl. 9.00

Pædagogisk

Storetur

Hver mandag er der storetur, hvor vi kommer langt omkring, så langt som kræfterne rækker… Bredegrund, Femøren, og Amager Strandpark er oplagte ture og dermed en lang strækning der bliver tilbagelagt. Når vi går ved trafikerede veje går vi 2 og 2 og synger. Så snart vi kommer til et område hvor der kan løbes, bliver det brugt. Da ingen små er med, sender vi ikke nogen i forvejen men løber i samlet flok. Vi har maden med hjemmefra og spiser derfor ude og når først hjem igen når de ”små” dandere – og det er en ekstra gevinst at få lov at blive ude, så føles man rigtig stor. Det er en fornøjelse at være med som voksen på disse ture, her ser man for alvor hvad de har lært og kan sammen. De er meget fantasifulde og legende, selv de mest lege-uvenlige steder laver de noget sjovt sammen. Gruppen og legerelationerne ændrer sig på tur, men alle er med og der er ingen konflikter. Der er også tid til drillerier og til at synge nogen af de mere frække sange.

Fester

Majfest søndag d. 1. maj

Majfesten er et symbol på frugtbarhed og fællesskab. Stangen repræsenterer det menneskelige jeg i form af et I, silkebåndene et A som udtryk for Alfa, begyndelsen. Kransen O for omega – enden, og hermed er beskrevet mennesket i nutiden imellem fortid og fremtid.

Det er også en fest hvor vi hylder fællesskabet, så alle familier har en ret med til fælles frokostbord, husk at det I medbringer skal svare til det I spiser, så vi ikke kommer til at mangle mad som det er sket før. Festen går ud på at få ordnet majstangen, med krans og silkebånd for naturligvis, og se de store børn danse om stangen til sidst. Så smør sangstemmerne. Bjarne vil sørge for mindre arbejdsopgaver så der ikke opstår kedelige stunder 😊

Aprilbrev

April 1, 2022

                                      

Kære forældre

Årligt forældremøde og generalforsamling torsdag d. 21. april kl. 19.00:

Efter flere år i træk at have udskudt og aflyst glæder vi os endelig til at kunne afholde det årlige forældremøde helt normalt. Der er valg blandt vuggestueforældre og forældre fra familiestuerne til både støtteforening og bestyrelse så det må I gerne overveje hver især.

Arbejdsweekend 2. og 3. april fra kl. 9.00-14.00

Støtteforeningen sørger for lækker forplejning og der er masser af opgaver om ikke andet så at klappe takten for dem der er i gang 😉 kom gerne og meld jer endnu bedre til via facebook – er I der ikke allerede så hedder siden ”Kirsebærgården – et Børnehus”

Påskepasning

I pasningsperioden frem til påske gælder det at børnene skal have madpakker med til frokost da køkkenet er lukket. Vi sørger for drikkevarer, formiddagsmad & eftermiddagsmad. Det er vigtigt at være opmærksom på den tid I har skrevet på – da personalets skema er lagt efter det og Kirsebærgården er ikke åbent lige så længe som normalt. Pasning er kun for de børn der er tilmeldt!

Pædagogisk:

Udeliv

Vi har taget fat på sommerrytmen igen – det betyder at børnene er ude også om eftermiddagen. Jorden er stadigvæk kold og fugtig langt op af dagen, og der kommer tilsyneladende stadigvæk sne. Regn og vandpytter og leg med vand i det hele taget er super sjovt for jeres børn, men der kommer store skår i glæden hvis regnbukserne er fra sidste år og sidder op under knæene, eller er købt så de kan bruges langt ind i 3. klasse. Så tjek op på det nu og sørg meget gerne for termotøj til under regntøjet i stedet for flyverdragt, når temperaturen tillader det – det giver god bevægelsesfrihed og det er der brug for 😉 Selvom vuggestuen er ude om eftermiddagen er det en god ide at vente med at hente de større børn således at de små har haven for sig selv nøjagtig som om vinteren hvor de er på stuen – det kommer mange indkøringer af nye børn i sommerhalvåret så det er et hensyn som er nødvendigt

Forbillede og efterligning

En stor del af vores pædagogik er lagt an på at de voksne foretager sig meningsfyldte handlinger således at de er inspiration til børnenes leg. Jo ”større” bevægelserne er og jo mere ”optaget” de voksne er desto mere inspirerende virker de på børnenes leg. Derfor fejer, river, snitter, skræller, strikker, saver, syr, vasker vi når vi er udenfor. Det er ovenikøbet ekstra fordrende hvis de voksne er begejstret for det de laver, eller jo mere nødvendigt de voksne oplever opgaven er jo bedre leger børnene. For at lykkes med det er vi som voksne nødt til at opdrage på os selv så opgaverne bliver løst efter hensigten og ikke med irritation – det kan jo også være noget man kan bruge derhjemme…

Børnene må meget gerne hjælpe til med det vi er i gang med – det er ofte en god måde at blive afleveret på idet handlingen optager barnets fokus sådan at afskeden med mor eller far bliver nemmere.

Fester:

Påskefest tirsdag d. 19. april

Som optakt til festen (det vil sige frem til 13. april) vil vi gerne have at hvert børnehavebarn medbringer et pustet æg til påsketræet i garderoben – og ikke nok med det vi vil også meget gerne høre hvilken farve mor eller far blev i hovedet da de pustede…. Æggene skal ikke farves hjemmefra, det satser vi påskeharen står for. Se i øvrigt kommende opslag i garderoben!

De største børn har i denne tid hemmeligheder for… (Sssh – gækkebreve), der er noget der skal gemmes, klippes, farves og sendes med posten hjem til mor og far. Reglen er at man må gætte 3 gange og hvis man ikke kan gætte hvem der er fra så skal det udløse et påskeæg så det håber vi at I er med på ӨӨӨӨ

Denne fest er en af de store Kristne højtider og det forklarer vi naturligvis ikke jeres børn – det er dog alligevel værd at overveje den åndelige begivenhed der indtræffer hvert år og derfor holder vi i Kirsebærgården først Påskefest efter Påskemorgen – altså tirsdag efter påske. I gamle dage (dem nogen af os er vokset op i…J) var skærtorsdag og Langfredag ikke at spøge med, intet var åbent, dagene var lange og stille og det var først søndag og mandag man fejrede påsken med venner og familie – måske er det en mulighed for, stadig i dag, at lukke ned for vild aktivitet og fest disse dage – noget alle børn og ikke mindst voksne kan have glæde af. Med påsken fejrer vi opstandelsen og i Kirsebærgården kommer det til udtryk ved at Kirsebærgården inden påske var klædt helt i grønt og er nu forvandlet til komplementærfarven rød og vores store påsketræ er sprunget ud med de smukkeste blomster. På træet er de pustede æg blevet malet røde (måske af påskeharen) og vi skal i parken og for familiestuerne på tagterrassen og se efter æg, hvis Påskeharen har været forbi der også. Hjemme igen skal vi klinke æg og spise påskefrokost.

Martsbrev

March 1, 2022

Kære forældre

Det ser ud som om vi er ovre de værste sygdomsperioder som har trukket store veksler på os alle og derfor er det skønt nu at kunne gå foråret i møde med et helt andet fokus. Vi glæder os til at se jer alle til de kommende forældremøder som er fordelt over marts måned. Det sidste er et opstartsmøde for nye forældre, en ting som vi har været nødt til også at nedprioritere de sidste år. Selve mødet går i alt sin enkelhed ud på at tale om de forventninger vi har til hinanden og måske lykkes med at få italesat alt det vi ikke har på skrift, eller uddybet det der står. Mødet er for de forældre der har børn som rykker fra vuggestue til børnehave eller som starter helt nyt i Kirsebærgården.

Forældremøder i marts:

  • 3. marts                        I børnehaven
  • 10. marts                      I familiegrupperne
  • 24. marts                      I vuggestuen
  • 31. marts                      Opstartsmødefor nye forældre i hele huset

Alle aftener fra 19.00-21.00 – Vi har naturligvis en forventning om at alle børn er repræsenteret – men vi vil gerne vide om I kommer en eller 2 og hvorvidt I kan bidrage med kage eller komme før og brygge kaffe/te – disse info giver I direkte til stuetelefonen

Sommerrytme d. 28. marts – 14. oktober:

Vi går over til sommerrytme fra mandag d. 28. marts – det betyder for vuggestuerne og familiegrupperne at børnene er ude om eftermiddagen. Det er de også i børnehaven som også får store-turdage om mandagen. Der vil fortsat være indedag i børnehaven fredag formiddag, når der ikke er fest. For jer forældre betyder det at tøjet på knager og i kurvene skal være opdateret – hvilket bl.a. indebærer at I skal rydde op dagligt på pladserne sammen med jeres børn og sørge for at alt det tøj der ikke skal bruges er oppe i kurvene så det bliver overskueligt for jeres børn – vi kan sagtens finde ud af at tage kurven ned hvis vi vejret vender.

Pædagogisk:

Garderobe:

Den næste tid vil vi have fokus på børnenes perspektiv i garderoben – er der noget der ikke er i orden set fra deres perspektiv? Der skal muligvis justeres på noget efterfølgende, men grundtanken er; Orden = Overblik Hvordan kan vi bedst hjælpe børnene, skabe nogle omgivelser der fordrer deres udvikling, netop i garderoben? – og der kan I som forældre hjælpe med det som er beskrevet ovenfor.

Selvhjulpenhed:

En vej til frihed er selvhjulpenhed og vi arbejder med at; det som barnet kan, detskal barnet, og det barnet ikke kan, det skal barnet øve sig på – vi er der som voksne naturligvis når det ikke går, men udgangspunktet er at de prøver selv først, og lige her er det jo vigtigt at se at de virkelig prøver og at holde sit eget behov eller sin egen travlhed væk.

Tur ud af huset:

Når vi går på tur er der meget på spil, det er et stort ansvar at gå ud af de trygge rammer og alligevel insisterer vi på at gøre det hver uge året rundt idet der er så meget vundet for børnene – det at komme ud hvor man ikke er hegnet ind, udforske nye områder, mærke elementerne på en ny måde, løbe frit osv. Inden vi når frem til vores bestemmelsessted følges børnene 2 og 2 og stor lille, de har den samme plads både ud og hjem, og vi synger hele vejen. Formålet med dette er dels sikkerhed; at de store er opmærksomme på den lille og at den lille ser op til den store, hvis de går med bedstevennen bliver det til snak og hygge og fjerner fokus fra alvoren i at færdes i trafikken, så det gemmer vi til vi når frem. På bestemmelsesstedet er de voksne centrum for børnene der kan rende ud og lege – det kræver usædvanligt meget opmærksomhed fra os voksne men det vælger vi for at børnene kan opleve selvstændighed og et gran af frihed.

Fester:                                                                          

Spirefest d. 25. marts:

Spirefesten er dagen hvor vi sår vores påskehaver til. Påskehaverne skal passes og plejes og hvert lille skud skal nøje studeres og følges og endelig en dag inden påske må de komme med hjem – de kan med fordel efterfølgende, plantes ud i en have, altankasse eller krukke. Men på denne dag er det tilplantningen der bliver gjort en fest ud af. Vi har brug for at hvert barn medbringer en mælkekarton (rengjort). Disse ting I bringer med hjemmefra har en dybereliggende årsag end blot for nemheds skyld; hele den bevægelse, barnet oplever, når det skal bringe noget med ind i fællesskabet og, som oftest fra hver fest, får noget med hjem fra fællesskabet, er af afgørende betydning for at man som voksen er i stand til at indgå og pleje relationer og fællesskaber – det kræver et bidrag at kunne modtage. Så derfor vær opmærksom på dette når I ser sedler og opfordringer til dette. Børnene lærer tilmed at kunne afgive noget af sit eget til helheden, hvilket er en kunst i sig selv. (opslag følger på tavlen i børnehaven og i familiegrupperne). Det er også denne dag at vi sætter vores påskegrene i vand i garderoberne så de i tiden frem til Påske kan blive fyldt med pustede æg. I vuggestuen puster de voksne æg med de store børn og i børnehaven og i familiegrupperne må børnehavebørnene medbringe et pustet æg hjemmefra (der skal være snor i så det kan hænges op og det skal ikke males). Vi har en fortælling i Kirsebærgården om de voksne når de puster ægget – hvilken farve de bliver i hovedet og det er til stor morskab at fortælle sine venner hvilken farve mor eller far blev da det skete… 😊

Februarbrev

February 27, 2022

Kære Forældre

Der mangler stadigvæk en del indbetalinger af det årlige kontingent på 200 kr. til støtteforeningen pr. familie på konto 8401 1054933 i Merkurbank, det vil være overordentligt dejligt og en stor hjælp hvis I klarer det nu og jeg ikke skal rykke mere for det – skriv gerne jeres barns navn på indbetalingen.

Skolestart

Vi mangler også stadigvæk også tilbagemelding fra en del skolebørns-forældre – vi har brug for at vide hvornår jeres barn skal starte skole? Send gerne en mail til lise@kirsebaergaarden.dk . Det er muligt først at udmelde sit barn i løbet af august måned – hvis der er nogen der benytter sig af det, vil børnene blive omtalt som sommerferiegæster.

Tilmelding til pasning i uge 7

Deadline er overskredet og derfor gælder det at kun de børn som er tilmeldt kan få pasning og kun i det tidsrum I har skrevet på – det betyder at åbningstiden i den uge er reduceret og afpasset med den nødvendige normering, og det er jeres ansvar at overholde tiderne. Det er også vigtigt at huske at have madpakker med da køkkenet er lukket.

Pædagogisk:

Samling

I alle samlinger gælder det at man må opøve evnen til at indgå i fællesskabet. Det er selvfølgelig under hensyn til de andre og det uden at miste sin egen berettigelse, hvilket bliver udfordret hvis man er vant til altid at blive hørt med det samme man åbner munden eller altid får den plads man helst vil have.

Børnene i Kirsebærgården øver sig i det sociale i alle samlinger der er i løbet af en dag, hvor selvsagt nogen er mere udfordret en andre, hjemme kan I bidrage med at øve det i jeres lille fællesskab, f.eks omkring middagsbordet.

Skoleparathed

Vi har efter vinterferien fokus på de største børns skoleparathed hvilket indebærer at de lærer at tørre sig selv efter toiletbesøg, at de har særlige praktiske arbejdsopgaver at løse i det daglige f.eks være tjenere, kokke, fodermester, brændehugger mm. Det kræver også at man kan være stille og høre efter, at man kan forstå og udfører en stillet (velkendt) opgave, og ikke mindst evnen til at hjælpe de mindre børn hvis behovet opstår.

Fester:

Kyndelmisse fredag d. 4. februar 2022:

Kyndelmisse er i gammel dansk tradition den tid på året hvor man gjorde status på vinterens forråd og på denne tid af året skulle helst halvdelen af forrådet være tilbage – kunne man finde et godt æble ville man holde sig rask hele året! Kyndelmisse eller Maria lysmesse, eller Maria renselse – kært barn har mange navne og oprindelsen finder man i fordums tider hvor der gik 40 dage efter et drengebarns fødsel før han kunne fremvises af sin moder i templet. Det er ved denne tid, at lysene som skal bruges i året, bliver velsignet og dermed kan bruges som vågelys eller et særligt lys til vigtige begivenheder i hjemmet. Vi markerer denne dag ved at lave det største bål på hele året – velsigne lys og ikke mindst hænge mad ud til fuglene. I tiden op til festen har vi støbt bivokslys til alle sammen med de største børnehavebørn, lavet fuglemad og fjernet grannet fra adventskransen og hængt den udenfor så småfuglene kan få glæde af de sidste kerner. Som optakt til festen vil vi gerne have at hvert barn medbringer et stk. mad til at hænge ud til fuglene (blot et enkelt og med snor). Børnene må gerne komme klædt i lyseblå/turkis denne dag.

Forårsfest/Fastelavnsfest fredag d. 25. februar 2022:

I Kirsebærgården fejrer vi fastelavn med en gigantisk forårsfest for børnehavebørnene – salen er tryllet om til et tema og dette års tema er ”I skovbunden” Det vil sige at rummet og alle festdeltagerne, børnene og de voksne i børnehaven er klædt ud til dette tema, det kan være mus, egern, ræve, grævlinge, myrer, biller, mariehøner, fluesvampe, anemoner, skovsyrer, snegle, dværge, alfer og meget mere – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især; udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Børnene får et fastelavnsris med hjem fra festen og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….