Augustbrev

Author:

Kære forældre

Velkommen tilbage fra ferie og velkommen til et nyt ”Kirsebær-år”. Vi håber I har nydt sommeren!  Velkommen også til alle jer nye familier som nu bliver en del af Kirsebærgården. Når I ”gamle” vender tilbage vil I opleve at rigtig mange børn fået nye garderobepladser så det er en god ide lige at kigge godt efter. Husk at Hindbærstuen er flyttet ned i salen og personalestuen mens taget bliver lavet.

Facebook

Vores facebookside er igen opdateret således det kun er for ansatte og forældre med børn i Kirsebærgården der har adgang, men det er også en nem løsning for os, hvis vi skal i kontakt med jer alle. Derfor vil vi opfordre til at alle familier hurtigt sender anmodning afsted. Siden hedder ”Kirsebærgården, et børnehus”

Børn og personale

Tilbage da vi startede Kirsebærgården, informerede vi i disse nyhedsbreve om børn og personale, og vi har fået en del henvendelser den seneste tid med ønsket om at genoptage det. Når vi valgte at stoppe i sin tid var det fordi disse informationer blev formidlet til børnene, hvilket, modsat det der højst sandsynligt var hensigten, førte til utryghed hos børnene. Vores praksis her, er jo med udgangspunkt i at barnet lever i nuet, og at unødig information trækker dem væk fra nuet. Derfor har vi på stuerne en tilgang hvor vi hver dag synger hvem der er her i dag og hvem vi mangler. Når et barn/voksen ikke kommer mere synger vi det på den måde får børnene informationen i en rytme de kender og når situationen opstår. For de flestes vedkommende lykkes det at lave en lille afskedsseance den sidste dag, med en lille gave og sang men nogen gange kan det ikke lade sig gøre, eksempelvis ved langtidssygdom. For kolleger som har været i huset i lang tid opfordrer vi til at de holder ”afskedskaffe” og så betaler vi for kaffevognen, men det er ikke alle der ønsker den opmærksomhed. Hvis en medarbejder ikke ønsker det, har vi som ledelse ikke lov til at giver jer anden information end at pågældende medarbejder er stoppet. Information om hvem der er på hvilke stuer fremgår af vores hjemmeside men derudover skal information om nye kolleger foregå på tavlerne, hvor alle skal skrive et par ord om sig selv, altså en selvvalgt introduktion, og nogen vælger også denne metode til afsked.

I danner jo relation til de voksne der er på jeres børns stue og det er nødvendigt for at have et godt samarbejde omkring børnene. Det kan føles abrupt og sårbart når der er nogen der stopper uden at I får taget afsked, derfor forstår vi godt ønsket fra jeres side om at følge med og derfor vil vi gerne genoptage tidligere praksis, med det i mente at informationerne ligesom alt andet i disse nyhedsbreve kun er til voksne og I vil derfor kunne følge med i dette brev og i fremtidige.

Sidst men ikke mindst så er vi i Kirsebærgården privilegeret med dygtige pædagoger, engagerede studerende og medhjælpere og derfor er der mange om at opretholde hverdagen for børnene. Dertil kommer rytmen som understøtter miljøet, så selvom der sker rokader og forandringer på stuerne så er der flere faste pædagoger på alle stuer. De gange vi sammen med kollegaerne har skønnet det nødvendigt er Bjarne eller jeg gået ind og understøttet hverdagen i en overgangsperiode.

Pædagogisk

Indkøring

Vi har en del nye børn på alle stuer, så vores fokus den næste måneds tid eller 2 er naturligvis at få dem til at falde til. For de store som kommer fra vuggestue og ind i børnehaven er det måske lidt nemmere, da de alle kender børnehaven fra besøg på båldag og daglige ture igennem haven, og alligevel er det en stor ny verden der åbner sig. Der er anderledes krav om selvhjulpenhed og pludselig er man mindst igen, ligesom der er mange børn og tempoet er sat væsentligt op.

For de mindste er det for nogen, første gang man skal passes ude, og selvom vi er mange voksne, har vi jo slet ikke de ressourcer til rådighed der er i en familie – så man skal som lille vænne sig til ikke at være på arm eller skød, men ganske enkelt lære at være med sig selv og det blandt en stor flok af andre børn, hvilket for de fleste er voldsomt. Det vigtigste vi kan tilbyde både for børnehave og vuggestuebørn er nærvær – at være opmærksom på de små hele tiden, så de hver gang de oplever behovet for en voksen, mærker at der er en der har det fokus – det skaber tryghed.

Det vil være en stor hjælp hvis I ”gamle” forældre afleverer hurtigt om morgenen, og uden større søskende, da de små nye er meget følsomme overfor den mindste smule uro, brug helst afhentningen hvis der er beskeder der skal gives.

Vores meget faste rytme er også med til at skabe tryghed for de nye, og for dem der starter i børnehaven, vil der være en masse kendte elementer fra vuggestuelivet.

I børnehaven skal den nye gruppe finde sig til rette med hinanden, og som giver muligheder for at lære sig noget nyt eller øve sig i noget man ikke helt mestre endnu. Det kan naturligvis give anledning til at bekymre sig som forældre, men ud over at det er helt naturligt, og en del af livet for det opvoksende barn, så er det vigtig at holde fokus på at give jeres moralske besyv med i situationen, hvis I er der når den opstår. Også hvis jeres børn fortæller om oplevelser derhjemme, så sig hvad i mener der er moralsk rigtigt, for derefter at lade det fare. I behøver ikke løse problematikken for barnet – det er en vigtig opgave for et barn at lære sig at håndtere disse ting. I kan samtidig være forvisset om, at vi voksne i børnehaven fastholder rammerne for det sociale liv.

Som en del af trygheden for børnene vil vi her med starten af kirsebær-året opfordre jer til at være meget opmærksomme på låger og døre, så det bliver en god vane fra starten – børnene må ikke åbne dørene og lågerne selv, så tag jeres børn i hånden. Det er en god ide at følges ad og være et forbillede, og så er sikkerheden på plads. Børnene må heller ikke færdes alene rundt på gangene, og der er ikke adgang til personaletoiletter og garderobe for andre end de ansatte.

Fester og andre arrangementer

Høsttur mandag d. 7. august kl. 8-15                                   

Traditionen tro tager den nye gruppe af de største børnehavebørn fra alle 4 stuer på tur til Bondemand Jespers gård på Sjællands Odde ”Birkemosegård”, som er leverandør af vores grøntsager og som også levere grøntordningen til støtteforeningen. Det er en meget særlig oplevelse, og børnene er afsted hele dagen. Gruppen består af de børn som kan gå i skole næste sommer, og I vil modtage sms direkte omkring det praktiske, – men lad nu være med at afsløre noget for jeres børn i forvejen.

Forældremøde:

Der er fælles forældremøde for hele Kirsebærgården, hvor alle pædagoger har et oplæg og der er mulighed for at spørge ind til den nye virksomhedsplan som I har brugt sommeren på at læse 😉 det er d. 31. august kl. 19.00. Vi har brug for kaffe og te bryggere (1 fra hver stue) og kagebagere (2 fra hver stue) –, så meld jer under fanerne direkte på stuen.

Høstfest lørdag d. 19. august 10-14

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere, og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element, for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven. Vores intension med høsttiden er også at skabe et grundlag for resten af året. Et grundlag som bygger på

arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner…. I tiden op til festen skal der bindes neg, tærskes, kværnes mel og kærnes smør og naturligvis skal vi som altid pynte Kirsebærgården med rønnebær og hybenranker, så skulle I komme forbi en hybenbusk må I meget gerne plukke hyben til os – vi skal bruge rigtig mange

Nyt på stuerne:

Blåbærstuen: Frida er rykket op på Hindbærstuen og det har givet plads til Thyra som kommer derfra. Zelma er optaget på studie og Camilla som var i praktik er dermed blevet fastansat. Vilma, Anna og Klara er startet i børnehave og af nye børn kommer Augusta, Anna og Viola

Solbærstuen: Enya er rykket på Jordbærstuen og derfor har vi ansat en ny kollega, som er pædagog: Anna-Karin. Alice er kommet i børnehave og Bella og Vera starter her efter ferien.

Hindbærstuen: Stine er stoppet og i stedet kommer Annabella 1/9 – Tanja har overtaget teamledelsen. Frida er rykket fra blåbærstuen og Hannah er optaget på studie og derfor er Rasmus ansat som medhjælper. Nicky og Karen er startet i skole. Af nye børn kommer Theodor og Edith her lige efter ferien og 15/8 starter Elton Ivan og hans lillesøster Sille kommer 1/9.

Hyldebærstuen: Siff er rykket på Brombærstuen, og derfor har vi ansat Solsikke som er pædagog, og Valdemar som var i køkkenet er på stuen som 5. mand. Af nye børn kommer Alba som er Bjørns lillesøster da Linn er startet i skole.

Brombærstuen: Fra Hyldebærstuen kommer Siff og Simone har søgt studie. Der er følgende børn der er startet i skole; Sigrid, Ludvig, Bodil, Martha, Rud, Sylvester, Esther og Augusta. Dermed er der kommet plads til Anna og Klara som er Emils søskende, og Alice – de kommer alle fra vuggestuen. Ebbe og Holger som er søskende starter og Loulou.

Jordbærstuen: Enya er kommet fra Solbræstuen og Bertha er ny pædagog fra 15. august. Yana er startet fast på stuen efter hendes vikariat i køkkenet. Der er følgende børn der er gået i skole; Baldur, Augusta, Jonatan, Ansgar, Oona og Lucia. Erika og Carl er flyttet til Lærkelunden ved byens ny steinerskole. Det giver plads til disse nye børn; Vilma som kommer fra blåbærstuen, Theo, Flora og Luna og Celia som er kommet tilbage fra udlandet.

Vikarer: En del af vores medhjælpere bliver i huset frem til studiestart og som vikarer efterfølgende