Archive for the ‘Månedlige nyhedsbrev’ Category

Decemberbrev

November 29, 2022

Forældresamtaler

Det lykkes at gennemføre stort set alle forældresamtaler med kun en enkelt eller 2 aflysninger. Gennemgående er der stor tillid til Kirsebærgården og en høj grad er tilfredshed blandt jer forældre og det er jo dejligt. Der har været en rød tråd igennem samtalerne som viser at udfordringen hos mange familier er rammesætning. Vi opfordrer derfor til at I kommer talstærkt til forældremødet i januar – vi har hyret en oplægsholder omkring emnet.

November

Vi har haft en meget udfordrende måned hvor enderne har haft svært ved at mødes grundet meget fravær hos personalet, rigtig mange med influenza, maveonde mm derudover har vi afholdt 2 fester, haft 2 uddannelsesuger for vores studerende og gennemført samtalerne, så vi trænger til at julefreden sænker sig over Kirsebærgården.

Pasning d. 23. december

Der hænger opslag på alle tavler hvor man skal skrive sig på til pasning senest fredag d. 9. december – husk at skrive det korrekte tidsrum barnet har brug for pasning!

Julemåneden

December måned er julemåned og det bærer livet i Kirsebærgården præg af – vi startede med adventsspiralen fredag og har nu adventskranse på alle stuer. Fredag d. 2. december er der tur for de store børn til marionetteater. Vi skal bage småkager og pynte op på stuerne. Børnehaven og familiegrupperne får sikkert besøg af Nisse Nils/Gammel Nissen og måske har han guldnødder med – en til hvert barn, så nogle må vente længe, andre får hurtigt, der er nok at se til for en lille nisse. Det særlige ved guldnødderne er at børnene oplever at det ikke handler om tingenes størrelse eller værdi (set i kroner og øre), men med hvilken ånd det er givet.

Der er også julekrybbespil dagligt, med Josef, Maria og det lille jesusbarn, i størstedelen af december måned spilles det, først som bordspil og efterfølgende af børnene som aktører – for børnene er krybbespillet ligesom eventyret og derfor vigtigt ikke at dyrke eller tale særlige roller op, alle roller må være med for at eventyret kan spilles, det er ikke så vigtigt hvem der er hvad. Vi sørger for at de største børn prøver alle rollerne i videst muligt omfang. Krybbespillet fortsætter frem til Hellig 3 konger d. 6. januar 2023

For børnene i vuggestuen er der også krybbespil, men i form af bordspil for de store og pynt for de små.

I december måned fjerner vi ugerytmen som normalt fylder for at give plads til ovennævnte julerier uden at det dermed bliver for presset.

Det er vigtigt at komme meget præcist til nedenstående arrangementer af hensyn til børnene.

20. december kl. 15.00-16.00                           Juleafslutning i vuggestuen

21. december kl. 14.00-16.00                           Juleafslutning i familiegrupperne

21. december kl. 14.00-16.00                           Juleafslutning i børnehaven

Novemberbrev

October 27, 2022

Kære Forældre

Gitte Drewes kommer torsdag d. 3 november kl. 19-21:

Som er familieterapeut & steinerpædagog kommer og holder oplæg om selvregulering.  Der er stadigvæk pladser og det koster 100 kr. pr. mand som indbetales på støtteforeningens mobilepay 813940. Tilmelding til lise@kirsebaergaarden.dk;

Samtaler:

På alle tavler hænger der opslag med tid til forældresamtale i november – I kan bytte indbyrdes, stuen skal blot vide det en uge før. Der er afsat 25 min til hver samtale, så det er vigtigt at passe tiden og en god ide at være forberedt. Med sidste nyhedsbrev var den overordnede dagsorden for samtalen vedhæftet. Vi holder ikke erstatningssamtaler såfremt I bliver forhindret.

Skoleudtalelser:

I løbet af vinteren udarbejder børnehavestuerne skoleudviklingstjek, som er vores bud på en skoleudtalelse, og så hurtigt vi kan nå det – det hjælper ikke noget at presse på, vi gør det så hurtigt som vores hverdag tillader det. Når de er færdige, får I dem udleveret, og I skal passe godt på dem, for det er jer der skal videregive dem til jeres barns skole. Vi sender dem ikke på grund af reglerne om persondata, og vi laver heller ikke andre skoleudtalelser end den så ved I det hvis skolen beder om det. I bør også tjekke op på reglerne om indskrivning i skole, der gælder noget uanset hvilket skoletilbud I vælger ellers spammer skolerne os for at få jer i tale. Når I ved hvornår jeres barn starter i skole vil vi meget gerne have besked og senest 01.02.2023 – hvis I overvejer skoleudsættelse er det en god ide at vende det til samtalerne med stuen.

Indeleg – børnehave

Som en naturlig konsekvens af at vi fra efterårsferien og frem til påske er mere indendørs, er vores fokus lige nu på at skabe rum til indeleg. Vi er for det første optaget af at give plads til den frie leg og samtidig sikre, at der er et miljø, hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads. Det er også et mål at fremme fællesskabet – men samtidig at kunne være med sig selv. Vi anser det for vigtigt at kunne lege sammen med en mængde andre, uanset alder, køn og baggrund. At børnene derved lærer at være ven med dem der byder sig til, og lærer at løse konflikter indbyrdes, samt lærer at bede om hjælp fra de voksne, når det bliver for svært. Målet for det enkelte barn er at udvikle og engagere sig fantasifuldt i legen, at udfolde sig fysisk, være tryg og kunne opretholde sine egne grænser.

Indeleg – vuggestue

For de små børn er det væsentligste fokus at skabe tryghed og tillid til at være i rummet med alle de andre børn og de voksne. Derfor bruger vi voksne vores kræfter på at skabe små rum i det store, så alle kan være med inklusiv de nyeste og mindste børn, uden det dermed hindrer de største i at udfolde sig. De små øver sig i både at udnytte rummet og i at lade sig afgrænse af rummet eller af de andre børn, samt på sigt at indgå i legerelationer, som oftest først ses i det sidste halve til hele år i vuggestuen.

Indeleg – familiegrupperne

Er naturligt en kombination af det ovenstående hvor de mindste har den fordel at kunne blive inspireret og inddraget i de større børn lege og hvor de største børn bliver rummelige og fleksible af at de små er med/på sidelinjen af legen.

Samling sidst på dagen

Vi holder fast ved samlingen af alle stuer udenfor sidst på dagen.

Lanternefest – Fredag D. 11. november fra 17-19 ca.

Lanternefesten i børnehaven/familiegrupperne er en fest for forældre og bedsteforældre, små søskende kan med fordel blive passet hjemme da hele festen stort set er udendørs og det er mørkt. Større søskende er meget velkomne men det er vigtigt at I forældre tager ansvar for at de ikke ødelægger festen for børnehavebørnene ved at lave grin med det hele, eller fortælle hemmelighederne til de små.

I tiden op til festen laver vi lanterner til børn og personale, vi hører eventyr om Gamle Morten og sørger for at rydde rigtig godt op udenfor så han ikke falder på sine gamle ben hvis han skulle komme forbi…

I naturen mærker vi kulden og mørket efter en lys og varm sommer, alle bladene blæser af træerne man kan næsten sige at naturen rådner og forgår omkring os, og som menneske har man lyst til at blive under dynen eller ligge foran ilden. Heldigvis har vi alle et kim som ligger og lyser inden i os, hvilket alle blomsterløgene er et symbol på. Vi skal tænde vores indre lys for at finde vej ud af mørket.

Selve festen går ud på at vi mødes i mørket og med hver vores eget lys (lanternen) går vi i fællesskab syngende gennem mørket og der håber vi på at møde Gamle Morten som passer på naturen og dyrene når mørket har sænket sig. Festen byder også på suppe (fra støtteforeningen) og boller (fra jer) og sidst men ikke mindst så håber vi på at Gamle Morten som traditionen byder har småkager med (fra Maren hans kone) – der er naturligvis også eventyr i salen.

OBS! Hele Kirsebærgården lukker kl. 14.00 og børnene skal være tilbage med forældre kl. 17 præcis.

Husk varmt tøj og lightere i lommen!

Adventsspiral – fredag D. 25. november

Advent betyder at komme (herrens komme). Det er den tid, hvor vi venter på lysets komme. Lyset vender tilbage efter vintersolhverv d. 21. december. Den lilla farve bruges som tegn på en forvandling af mennesket ved at blande den røde og den blå farve. Dette kommer sig af, at Mikaels-tiden er ovre, og vi går igennem en forventningsperiode med øje for det kommende Jesusbarns fødsel og dermed lysets komme. Ved afholdelse af adventsspiralen fordybes mennesket i sit hjertes indre varme ved at tænde et personligt lys ved hjælp af et stort lys, som placeres i spiralens midte. Når vi går ud af spiralen, bærer vi vores eget lys med ud til fællesskabet. Sammen skaber vi lys i mørket. Adventsspiralen er en meget inderlig fest som definerer starten på julemåneden. Der bliver lagt en stor granspiral på gulvet i salen (i familiegrupperne vil det være mellem stuerne) og inde i midten står et stort lys tændt. Salen er bortset fra lyset i midten – mørklagt. Hvert barn går en efter en ind i midten og tænder sit eget lille lys ved det store, går ud og sætter sig i en kreds om spiralen, således at hele spiralen til sidst er lyst helt op. Mens vi går spiralen synger vi julesange. Hvert barn får sit ”æble-lys” med hjem efter festen.

Tilsynsrapport 04.10.2022

October 11, 2022

Oktoberbrev

October 3, 2022

Kære Forældre

Tak for engagementet til vores basar – det blev en fantastisk dag i fællesskabets navn, dejligt at inviterer indenfor til sådan en stemning som kun lykkes fordi vi alle engagerer os.

Stuerne                                                       

Vi har brugt tiden fra august frem til nu med at køre børn ind og samtidig forme omgivelserne for børnene, således at de oplever rytmen og hinanden som gruppe, og det er lykkes rigtig godt og alle de nye børn er i trivsel. Der har været rigtig mange arrangementer og pædagogiske begivenheder i tiden fra sommerferien og frem til nu – stort set noget vi har skullet hver uge som festforberedelse, alt sammen er med til at skabe rammen. Vi kan nu se frem til en god måneds tid hvor frugten af det arbejde viser sig, og hvor vi ikke ”skal” så meget andet end vores normale rytme.

Forældremøde for familiestuerne 7/10 kl. 19.00-20.00

Forældremøde for vuggestuerne 13/10 kl. 19.00-20.00

Bjarne 60 år – kaffevogn mandag d. 10/10 7.30-9.00

Bjarne fylder 60 år og det fejrer vi vanen tro med kaffevogn – vi håber I har tid til at drikke en kop og synge en sang!

Husk tiderne i efterårsferien!

Personalets skema er lagt ud fra de tider I har skrevet på pasning og der er derfor ikke åbent ud over det – ligesom der heller ikke er pasning hvis man ikke er tilmeldt. I skal også huske madpakker da køkkenet er lukket hele uge 42, der vil dog som altid være formiddagsmad og eftermiddagsmad og drikkevarer.

Efter efterårsferien:

Begynder vi på vinterrytmen igen og det betyder at vi er mere inde, særligt om eftermiddagen. Det betyder også at det bliver koldere og derfor er tøjlisten vedhæftet med dette nyhedsbrev. Det giver god mening at kaste lidt kærlighed på tøjet og garderoben, således at der er ryddet op hver dag inden man tager hjem, vi gør det i løbet af dagen (det gør at det nemmere for børnene at blive selvhjulpne). Der bør kun være det på knagerne som børnene skal bruge her, dvs. måske-tøj og gå-hjem-jakker, skiftesko mm. skal være i kurven. Sidst men ikke mindst så skal sutsko i nederste rum i hue-huset og huen i øverste + NAVN i alt tøj og sko!

Sygdom

Det er vigtigt at I seriøst tager bestik af situationen inden I afleverer jeres barn – altså; det er bedre for det enkelte barn, og helt klart for helheden, at I er sikre på at de er raske og dermed ikke smitter de andre børn når de kommer. Vi anbefaler altid en dag hjemme, feberfri! I øjeblikket er vi plaget af influenza og muligvis vil vi igen se corona og det fylder for alle.

Forældresamtaler:

På alle tavler vil vi i den nærmeste tid hænge opslag med tid til forældresamtalerne i november – I kan bytte indbyrdes, stuen skal blot vide det en uge før. Der er afsat 25 min til hver samtale så det er vigtigt at passe tiden og en god ide at være forberedt, udsendt med nyhedsbrevet er den overordnede dagsorden for samtalen. Vi holder ikke erstatningssamtaler såfremt I bliver forhindret

Mikaels basar

September 5, 2022

Septemberbrev

August 31, 2022

Efterårsferie:

I efterårsferien uge 42 er der pasning ved tilmelding, størstedelen af personalet afholder ferie men der vil være pasning til de familier der har behov og der hænger afkrydsningslister på tavlerne hvor man tilmelder sig inden deadline d. 14. september kl. 9.00. Man kan ikke regne med at den stue ens barn normalt går på er ”åben” da vi samler børn og personale. Det er også vigtigt at I skriver hvornår I afleverer og afhenter da normeringen bliver lagt ud fra det reelle behov, og naturligvis at I overholder de tider I har skrevet.

Pædagogisk

Vi har fokus på måltidet i den kommende tid, der er mange ting omkring måltidet som er væsentligt for barnet, først og fremmest at få dækket det basale behov for næring. Det er samtidig også et læringsrum hvor man øver sig motorisk, sprogligt, kulturelt, socialt og på individuelt plan. Der er mange rutiner omkring måltiderne i Kirsebærgården, der gør det indbydende og hyggeligt i børnehøjde og dermed mere egnet som læringsrum; vi skaber stilhed, tænder lys, danner fællesskab, synger for maden, smager på det hele, nyder dufte, smage og synsindtryk, hjælper hinanden, spiser, har god tid til at blive mætte, sludrer og lader alle blive hørt, synger tak for maden og husker også at sige tak for mad når vi sender opvasken tilbage til køkkenet.

Arbejdsweekend d. 10 & 11. september kl. 9-14 (børn & bedsteforældre er velkomne):

Vi har arbejdsweekend i september, og selvom Kirsebærgården fremstår pæn og æstetisk så har vi stadigvæk en del opgaver på programmet. Det hjælper meget på vores økonomiske formåen, at de ting vi selv kan klare bliver lavet på arbejdsweekends. Derfor håber vi I kommer talstærkt så vi kan nå de opgaver der mangler. Det er altid vældig hyggeligt både for børn og voksne og støtteforeningen sørger for forplejningen.

Forældremøder

Forældremøderne i Kirsebærgården er forskellige eller med nyt indhold hver gang, der vil selvfølgelig være gentagelser, men vi planlægger fra gang til gang og forsøger at forberede os grundigt således at I kan få et indblik i den hverdag som jeres børn er en del af. Vi har en forventning om at I prioriterer det, men måtte konstatere at kun cirka halvdelen af jer var til stede ved sidste forældremøde, så det håber vi bliver bedre, derfor har vi valgt at korte møderne ned til en time så det ikke fylder så meget. Der er følgende møder i september:

Familiestueforældremøde d. 8. september kl. 19-20

Børnehaveforældremøde d. 22. september kl. 19-20

Vi har som altid brug for kaffe/te-bryggere og kagebagere som meldes til stuen

Mikaelsfest d. 30. september (uden forældre):

Efter høstfesten følger Mikaelsfesten, som før i tiden var den egentlige høstfest her i norden og markerede en afslutning på høsten og der var også skiftedag på gårdene. Rudolf Steiner har talt meget om Mikael, idet Mikael ifølge ham er ”Tidsånd” dvs. den ånd der hersker over vores tid. For os voksne betyder det at være bevidst om de handlinger vi gør, at have modet til at handle på det vi ved er rigtigt for os selv og for helheden, og styrken til at gennemføre ting som ikke er nemme og ikke at søge behagelighed men ærlighed og kærlighed til verden. I børnehøjde er det volapyk og skal være det! – børnene tilegner sig viden og kundskab om verden gennem handlinger. Derfor er Mikaelsfesten bygget op omkring handlinger der kræver mod, styrke og venskab/sammenhold, alt sammen uden forklaringer men kun handlinger og naturligvis stemninger. I tiden op til festen bliver de røde Mikaels-kapper strøget, der bliver lavet stjernebånd og naturligvis fremstillet Mikaelssværd – et Mikaelssværd har den særlige egenskab at det ikke kan bruges til at slå sine venner med, men kun til at øve sig sammen, således at man er stærk til hvis man en dag skulle møde en rigtig drage. På selve dagen bliver alle børnehavebørnene kåret til Mikaelsriddere og alle vokser en halv meter.

Mikaelsbasar lørdag d. 1. oktober 10-14:

I denne stemning har Kirsebærgården haft sit årlige åbne hus arrangement ”Mikalesbasaren” og det vil vi have igen i år. Der vil være aktiviteter på alle stuer, salgsboder, marionetteater og naturligvis cafe. Det er et kæmpe projekt som ikke kun støtteforeningen, bestyrelsen eller personalet kan stå for, det kræver handlekraft og styrke fra os alle og der er derfor opgaver op til og også på dagen for alle familier, det kan I læse mere om i det vedhæftede brev.

Augustbrev

July 30, 2022

Kære forældre

Velkommen tilbage fra ferie og velkommen til et nyt ”Kirsebær-år”. Vi håber I har nydt sommeren!  Velkommen også til alle jer nye familier som nu bliver en del af Kirsebærgården. Når I ”gamle” vender tilbage vil I opleve at rigtig mange børn fået nye garderobepladser så det er en god ide lige at kigge godt efter.

Facebook

Vores facebookside er igen opdateret således det kun er for ansatte og forældre med børn i Kirsebærgården der har adgang, men det er også en nem løsning for os, hvis vi skal i kontakt med jer alle. Derfor vil vi opfordre til at alle familier hurtigt sender anmodning afsted. Siden hedder ”Kirsebærgården, et børnehus”

Pædagogisk

Indkøring

Vi har en del nye børn på alle stuer, så vores fokus den næste måneds tid eller 2 er naturligvis at få dem til at falde til. For de store som kommer fra vuggestue og ind i børnehaven er det måske lidt nemmere, da de alle kender børnehaven fra besøg på båldag og daglige ture igennem haven, og alligevel er det en stor ny verden der åbner sig. Der er anderledes krav om selvhjulpenhed og pludselig er man mindst igen, ligesom der er mange børn og tempoet er sat væsentligt op.

For de mindste er det for nogen, første gang man skal passes ude, og selvom vi er mange voksne, har vi jo slet ikke de ressourcer til rådighed der er i en familie – så man skal som lille vænne sig til ikke at være på arm eller skød, men ganske enkelt lære at være med sig selv og det blandt en stor flok af andre børn, hvilket for de fleste er voldsomt. Det vigtigste vi kan tilbyde både for børnehave og vuggestuebørn er nærvær – at være opmærksom på de små hele tiden, så de hver gang de oplever behovet for en voksen, mærker at der er en der har det fokus – det skaber tryghed.

Det vil være en stor hjælp hvis I ”gamle” forældre afleverer hurtigt om morgenen, og uden større søskende, da de små nye er meget følsomme overfor den mindste smule uro, brug helst afhentningen hvis der er beskeder der skal gives.

Vores meget faste rytme er også med til at skabe tryghed for de nye, og for dem der starter i børnehaven, vil der være en masse kendte elementer fra vuggestuelivet.

I børnehaven skal den nye gruppe finde sig til rette med hinanden, og som giver muligheder for at lære sig noget nyt eller øve sig i noget man ikke helt mestre endnu. Det kan naturligvis give anledning til at bekymre sig som forældre, men ud over at det er helt naturligt, og en del af livet for det opvoksende barn, så er det vigtig at holde fokus på at give jeres moralske besyv med i situationen, hvis I er der når den opstår. Også hvis jeres børn fortæller om oplevelser derhjemme, så sig hvad i mener der er moralsk rigtigt, for derefter at lade det fare. I behøver ikke løse problematikken for barnet – det er en vigtig opgave for et barn at lære sig at håndtere disse ting. I kan samtidig være forvisset om, at vi voksne i børnehaven fastholder rammerne for det sociale liv.

Som en del af trygheden for børnene vil vi her med starten af kirsebær-året opfordre jer til at være meget opmærksomme på låger og døre, så det bliver en god vane fra starten – børnene må ikke åbne dørene og lågerne selv, så tag jeres børn i hånden. Det er en god ide at følges ad og være et forbillede, og så er sikkerheden på plads. Børnene må heller ikke færdes alene rundt på gangene, og der er ikke adgang til personaletoiletter og garderobe for andre end de ansatte.

Fester og andre arrangementer

Høsttur mandag d. 8. august kl. 8-15                                   

Traditionen tro tager den nye gruppe af de største børnehavebørn fra alle 4 stuer på tur til Bondemand Jespers gård på Sjællands Odde ”Birkemosegård”, som er leverandør af vores grøntsager og som også levere grøntordningen til støtteforeningen. Det er en meget særlig oplevelse, og børnene er afsted hele dagen. Gruppen består af de børn som kan gå i skole næste sommer, og I vil modtage sms direkte omkring det praktiske, – men lad nu være med at afsløre noget for jeres børn i forvejen.

Forældremøder:

Vi har en del flere forældremøder på planen her fra august til oktober fordi vi oplever at der er et stort ønske fra jer om at vide mere om pædagogikken – de blev i første omgang planlagt til familiestuerne, men vi synes egentlig de henvender sig til alle nye forældre og I er derfor velkomne alle sammen da det er mange år siden vi har haft mulighed for at holde disse. Første gang er d. 11. august kl. 19.00 de næste kommer i september og oktober (se årshjulet bagerst i virksomhedsplanen). Der er også vores store årlige fælles forældremøde for hele Kirsebærgården, hvor alle pædagoger har et oplæg og der er mulighed for at spørge ind til den nye virksomhedsplan som I har brugt sommeren på at læse 😉 det er d. 18. august kl. 19.00. Vi har brug for kaffe og te bryggere (1 fra hver stue) og kagebagere (2 fra hver stue) –, så meld jer under fanerne direkte på stuen.

Høstfest lørdag d. 27. august 10-14

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere, og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element, for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven. Vores intension med høsttiden er også at skabe et grundlag for resten af året. Et grundlag som bygger på arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner…. I tiden op til festen skal der bindes neg, tærskes, kværnes mel og kærnes smør og naturligvis skal vi som altid pynte Kirsebærgården med rønnebær og hybenranker, så skulle I komme forbi en hybenbusk må I meget gerne plukke hyben til os – vi skal bruge rigtig mange 😊

Julibrev

June 29, 2022

Kære forældre

Så nærmer vi os afslutningen på endnu et Kirsebærår! Det har været et hektisk år, men også et berigende år så vi er trætte, men også trygge ved at når sommeren er ovre starter et nyt år, hvor der primært er pædagogik på tapetet. Kirsebærgården er med udvidelsen af tagterrassen færdigbygget – vi vil sandsynligvis finde på nye tiltag i fremtiden, men nok ikke så store ting og det er godt. Vi har rigtig mange børn her nu, men det er på forunderlig vis lykkes at hverdagen er rolig og harmonisk for de små. Som I muligvis har bemærket har vi valgt at samle alle stuer sammen den sidste del af åbningstiden og det er helt klart en form som virker og vi fastholder det efter ferien.

Læreplan & årshjul

Med dette nyhedsbrev er vedhæftet vores nye virksomheds & læreplan med tilhørende årshjul, så fester kan skrives i kalenderen med det samme 😉og på førstkommende forældremøde bliver der tid til at stille spørgsmål til læreplanen og det er derfor en god ide at læse den godt igennem. Læreplanen er vores arbejdsredskab og den vi som ansatte pejler efter og den som vi går ud fra at I har brugt som grundlag for at vælge Kirsebærgården. Den kan med fordel læses løbende. Vi har også vedhæftet en større uddybelse af selv læreplanstemaerne for dem der har interessen. Vi har valgt at have en del forældremøder på årshjulet de første måneder og dem der står er for familiestuerne – er sådan set for alle nye forældre så sæt datoen af, vi skal nok skrive mere uddybende når vi nærmer os til jer.

Grøntsagsordningen, Bærladen & Hønsevagt

Der er også vedhæftet et skriv om grøntsagsordningen og en opdateret bærlade og hønsevagt frem til årsskiftet.

Det er rigtig vigtigt at I selv tager ansvar for disse vagter – det gør mindre med bærladevagten men hønsene har været uden vand i nogle weekender fordi det er blevet glemt og det er ikke i orden! Med hensyn til Bærladen har støtteforeningen givet den en opdatering således at efter ferien vil der være nye spændene varer.

                                                               I ønskes alle en dejlig sommer

Junibrev

May 31, 2022

Kære forældre

Som I kan se er arbejdet med tagterrassen i fuld gang og det ser ud til at vi lykkes med at den bliver færdig inden sommerferien. Der bliver til stadighed en del arbejde i den ende og derfor er det vigtigt at følge med på facebook omkring adgangsforholdene, da de hurtigt kan ændres. Der bliver som Bjarne sagde på forældremødet brug for hjælp til at rykke rundt på de store ting på tagterrassen så vi kan udnytte den nye del og få plads til at holde sommerfest. Det bliver i en af de to weekender før sommerfesten cirka 10-12 personer med gode kræfter 😊 Bjarne skriver på facebook når han ved hvornår det bliver

Fredag d. 10. juni lukker vi kl. 15.00

Da vi ikke har fået nogen tilbagemeldinger fra jer med hensyn til at fredag d. 10. juni, så lukker vi Kirsebærgården kl. 15.00 og dermed har I hjulpet med vores længe ventede personalefest – Tusind Tak for det. Vi glæder os!

Bussen

Er populær, men udgifterne er steget voldsomt og vi er derfor nødt til at hæve prisen fra 1. juli således at en dag koster 300 kr. og 700 kr. for en weekend. Bussen skal afleveres rengjort og fyldt op med diesel med mindre andet er aftalt.

Børnemiljøvurdering

Vi skal lave en børnemiljøvurdering hvert andet år, men coronaen satte det på pause. Nu er vi der igen og en del af Kirsebærgårdens BMV er at inddrage jer. Der er derfor vedhæftet med dette nyhedsbrev et spørgeskema som I rigtig gerne må udfylde og returnere – hvis I vil gøre det anonymt så print, besvar og smid i postkassen hvis anonymitet er uvæsentligt så send den på mail til lise@kirsebaergaarden.dk.

Ferieafholdelse

Vi har hængt feriesedler op da rigtig mange børn holder længere ferie end de 3 uger vi har lukket og det vil være meget dejligt hvis I vil skrive jeres ferieplaner på så vi ved hvor mange der starter op lige efter ferien – der er også hensynet til de nye børn der skal indkøres som kræver logistik fra vores side og derfor vil det være en stor hjælp.

Udeleg – børnehave

En vigtig del af udelegen er at stifte bekendtskab med elementerne, jord, vand, ild og luft og derfor har vi gjort meget for at dette altid er tilgængeligt, man kan grave overalt, der er stort set altid vand i tønderne, vi vander blomster, har opvaskebaljer udenfor, udover besøg på strandparken og regnvejr. Der er også bål i det omfang vi må, og derudover er ildelementet er jo også repræsenteret ved kold og varm på kroppen, og jo længere vi er henne på sommeren bliver der også mulighed for bare tæer i det varme sand. Luften mærker vi rigtigt på tagterrassen, under solsejlene og på løbeture på stranden. Udeleg handler også om den frie bevægelse, og netop af denne grund laver vi stop undervejs på turen og løber imellem stoppene, nogen går også og bliver optaget af det der er på jorden, det er der frihed og tid til. Vi er optaget af, på den ene side at give plads til den frie leg og samtidig sikre at der er et miljø hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. Målet er for gruppen er at stifte bekendtskab med naturen og årstidernes skiften. Målet for det enkelte barn er at kunne bevæge sig frit og lære kroppen at kende. For de største børn som snart skal i skole er der storetur om mandagen, hvor der er skruet op for begivenhederne i form at længere ture til nye steder.

Udeleg – vuggestue

For de små børn er det bevægelsen og som er det primære fokus, de møder naturligvis årets gang og elementerne særligt i form af vand og jord under leg, og som voksne er vi meget bevidste om vores ansvar for at de små hverken bliver for kolde eller for varme, derfor er der også masser af steder med skygge. Bevægelsen bliver optimeret når de bruger stubbene og gyngen til at balancere på og stubbene er i en højde så også de små kan kravle op og ned. Underlaget i haven er med til at støtte en god motorik, da det ikke er glat og lige så det kræver noget at lære at bevæge sig rundt.

Pinsefest fredag d. 3. juni

Pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder halvtreds. Det er pinse 50 dage efter påskesøndag.
Pinsen er festen for Helligåndens tilstedeværelse i mennesket. Helligånden er en tolk, som gør det muligt at høre og forstå Jesu ord. Tiden mellem Påske og Pinse giver mulighed for at fornemme forskellige veje og forskellige løsninger ud af kriser. Ansvar og alvor må have et modstykke i det lette og legende. Vigtigt at have bevidsthedens lys med i den sovende sommer. Pinsen kaldes også de frie individualiteters fest som hylder kærlighed i handling og tanke. Sandhed gør fri og skønhed forbinder en til verden. Som frie individer kan vi vælge broderskabet. Være fri og samtidig føle sig som en del af en helhed.

I Kirsebærgården fejrer vi Pinsefest fredagen før Pinse – Her er hele gården klædt i hvidt og vi skal høre pinseeventyr, flyve med pinsefugle i Lergravsparken, blæse sæbebobler og tænde pinsebålet.

Sommerafslutning for småbørnene onsdag d. 30. juni kl. 15-16:

Et par dage inden ferien mødes vi om eftermiddagen til sommerafslutning for de små, nogle er så store at de skal videre i børnehave efter ferien og andre skal bare holde ferie, under alle omstændigheder vil vi gerne have lov til at sige ordentligt farvel på denne dag. Støtteforeningen laver kaffe og te, og I som forældre skal medbringe kage/frugt til fælles bord. Det er vigtigt at komme præcis af hensynet til de små….

Sommerfest fredag d. 2. juli:

Til Sankt Hans, midsommer fejres Johannes Døberen, det er hans fødselsdag (et halvt år før jul) Johannes Døberens livsopgave var at døbe Jesus Kristus i Jordanfloden. Johannes Døberen siger om sit forhold til Kristus: ”Jeg må aftage. Han må tiltage.” Den del af os, der hører fortiden til, må aftage, for at fremtidsdelen, Kristus kan tage bolig i os. Det er en tid med et skifte, vi går fra solen at tiltager i årsløbet til at den aftager og i vores kultur er det også på denne tid at man ofte starter på noget nyt i livet. Denne nye begyndelse kan indledes gennem at vi tager et tilbageblik omkring midsommer på det forgangne år – på samme måde som til nytåret – og herved søger at skille mellem det væsentlige og det uvæsentlige. Når vi har overblikket over det forgangne og også, så langt det er muligt, set os selv objektivt, kan vi forlade det gamle. Vi kan dermed lægge alle de fejl vi har gjort bag os, med forhåbning om engang i fremtiden om at kunne handle bedre.

Sommerfesten i børnehaven og på familiestuerne er en helt særlig begivenhed – det er både vemodigt og et rum til stolthed når vi skal sige farvel til de store børn der skal videre i skole og helt særligt bliver det når det er hele familien vi siger farvel til. Det er umuligt at skrive hvad denne dag indebærer men i løbet af dagen – har vi lavet en smuk seance omkring det at give og modtage – til det skal vi bruge en masse blomster, blomster som hvert barn bringer med til det store fælles for så at blive delt ud igen. Vores hovedfokus vil være at lægge vægt på “hjertekræfterne”, både i interaktionen med børnene og hinanden på arbejdspladsen. Vi har talt om hvorledes det ofte er muligt for os at forstå hinanden hvis vi også forsøger med vores indføling og ikke kun gennem rationel tilgang til en problemstilling. En stilhed kan dukke op, når vi stopper op og sætter det “kloge hoved” på stand-by, hvori vi pludseligt kan erkende noget vi ikke har kunnet med tankerne alene.

Tilsyn 16.05.2022

May 20, 2022