Archive for the ‘Månedlige nyhedsbrev’ Category

Novemberbrev

November 20, 2018

Kære forældre

Vi har besluttet at skrue op for frekvensen af nyhedsbreve, da vi oplever at der ofte er brug for information fra os til jer, og set i lyset af kravet om øget forældreinddragelse giver det jo også god mening. Vi vil dog gerne understrege at disse breve er information til jer og ikke til jeres børn og det håber vi I vil respektere, således at børnene i videst muligt omfang får lov til at være i nuet og i særdeleshed ikke får information eller bliver udspurgt omkring festerne.

 

Vinterrytme

Efter efterårsferien træder vores Vinterrytme i kraft og det betyder en ændring i rytmen overalt i Kirsebærgården. At vi har en sommer og vinterrytme er for at tilgodese mange aspekter; – at opleve årstidernes skiften, – at kunne være ude hver dag uanset vejret, – at kunne holde sig varm og tør, – at opleve stemningen og mulighederne for indendørs såvel som udendørsleg. At lege indenfor kræver andre men vigtige egenskaber at opøve end det at lege udenfor. Der er mindre plads, mere støj og flere regler – derfor er det en stor social læring der foregår for alle børn. Til gengæld giver det plads til mere sofistikerede lege, puslespil, huler, det lille brændekomfur mm. Ligesom man ikke skal bruge kræfter på at holde varmen. Det kræver et stort engagement fra os ansatte for at få rytmen til at fungere den første tid, men børnene bliver forbavsende hurtigt fortrolig med rytmen. Børnehavebørnene skal afleveres udenfor efter 8.30 og afhentes indenfor dagligt. For småbørnene er der kun ændring om eftermiddagen som er indenfor.

 

Forældresamtaler

Som I sikkert har opdaget hænger der oversigt på tavlerne over tidspunkter for samtalerne – I er som altid velkomne til at bytte indbyrdes, hvis blot vi får info om det senest ugen før. Vi laver ikke erstatningssamtaler hvis I mod forventning ikke dukker op så det er vigtigt at orientere sig. Vi har 25 min. til rådighed til hver samtale, hvilket er kort tid og derfor er det en god ide at være forberedt og overholde tiden. Med dette nyhedsbrev medsendes også dagsordenen til samtalerne så alle ved hvad vi skal igennem.

 

Lanternefest – D. 9. november fra 17-19 ca.

Lanternefesten i børnehaven er en fest for forældre og bedsteforældre, små søskende kan med fordel blive passet hjemme da hele festen stort set er udendørs og det er mørkt. Større søskende er meget velkomne men det er vigtigt at I forældre tager ansvar for at de ikke ødelægger festen for børnehavebørnene ved at lave grin med det hele eller fortælle hemmelighederne til de små.

I tiden op til festen laver vi lanterner til børn og personale, vi hører eventyr om Gamle Morten og sørger for at rydde rigtig godt op udenfor så han ikke falder på sine gamle ben hvis han skulle komme forbi…

I naturen mærker vi kulden og mørket efter en lys og varm sommer, alle bladene blæser af træerne man kan næsten sige at naturen rådner og forgår omkring os, som menneske har man lyst til at blive under dynen eller ligge foran ilden. Heldigvis har vi alle et kim som ligger og lyser inden i os, hvilket alle blomsterløgene er et symbol på.

Vi skal tænde vores indre lys for at finde vej ud af mørket.

Selve festen går ud på at vi mødes i mørket og med hver vores eget lys (lanternen) går vi i fællesskab syngende gennem mørket og der håber vi på at møde Gamle Morten som passer på naturen og dyrene når mørket har sænket sig. Festen byder også på suppe (fra støtteforeningen) og boller (fra jer) og sidst men ikke mindst så håber vi på at Gamle Morten som traditionen byder har småkager med (fra Maren hans kone) – der er naturligvis også eventyr i salen.

OBS! Hele Kirsebærgården lukker kl. 14.00 og Børnehavebørnene skal være tilbage med forældre kl. 17 præcis.

Husk varmt tøj og lightere i lommen

 

Adventsspiral – D. 30. november

Adventsspiralen for børnehaven er en meget inderlig fest som definerer starten på julemåneden. Der bliver lagt en stor granspiral på gulvet i salen og inde i midten står et stort lys tændt. Salen er bortset fra lyset i midten – mørklagt og nu går hver barn og voksen en efter en ind i midten og tænder sit eget lille lys ved det store, går ud og sætter sig i en kreds om spiralen, således at hele spiralen til sidst er lyst helt op. Hvert barn får sit ”æble-lys” med hjem efter festen.

Høstbrev

August 5, 2018

Kære forældre

Velkommen tilbage fra ferie og velkommen til jer der er nye i Kirsebærgården. Sommeren har været og vil fortsat være varm og det har naturligvis indflydelse på naturen omkring os – der er blevet høstet de allerfleste steder og det betyder også noget for vores høstforberedelser i børnehaven idet der ikke er noget korn tilbage at binde neg af – men det finder vi nok en løsning på.

Børnelivet

I August måned, også september i vuggestuen, er der modtagelse af nye børn og deres familier og derfor vil vi opfordre til at I ”gamle” forældre aflevere hurtigt om morgenen og meget gerne uden større søskende, da de små nye er meget følsomme overfor den mindste smule uro. Brug hellere afhentningen hvis der er beskeder der skal gives. Det betyder også nye børnegrupper hvor de store fra vuggestuen er gået videre i børnehave og pludselig er blevet små 😊 og de største børn er startet i skole og nye børn er blevet de store.

Særligt i børnehaven giver det udfordringer i det sociale når gruppen skal finde sig til rette med hinanden, udfordringer som ikke er forhindringer men muligheder for at lære sig noget nyt eller øve sig i noget man ikke helt mestre endnu. Det kan naturligvis give anledning til at bekymre sig som forældre, men ud over at det er helt naturligt og en del af livet for det opvoksende barn så er det vigtig at holde fokus på at give jeres moralske besyv med i situationen hvis I er der når den opstår og hvis jeres børn fortæller om oplevelser derhjemme så sig hvad i mener der er moralsk rigtigt for derefter at lade det fare – I behøver ikke løse problematikken for barnet – det er en vigtig opgave for et barn at lære sig at håndtere disse ting. I kan samtidig være forvisset om at vi voksne i børnehaven fastholder rammerne for det sociale liv.

Vi har også fokus på rammerne og rytmen i dagligdagen – selvom der er få børn da mange enten stadig holder ferie eller endnu ikke er startet, så begynder vi på ugerytmen fra nu af – vi kan dog ikke tænde bål da der er afbrændingsforbud og derfor kommer vuggestuebørnene ikke på besøg i børnehaven lige med det samme. Det giver til gengæld de gamle vuggestuebørn chancen for at falde til i fred og ro. Det er også nu de gode vaner skal integreres og derfor vil vi opfordre jer til at være ekstra opmærksom på at få ryddet ordentligt op i garderoben hver dag – jeres børn kan sagtens være med!

Fester og andre arrangementer

Vi har en del på programmet den næste tid og som altid er festerne der er skrevet herunder kun for børnehaven, i vuggestuen er vi medbærer af stemningen og har ofte festbord men ikke noget der inddrager jer som forældre eller kræver noget særligt af børnene, lige bortset fra basaren som er et projekt som inddrager hele Kirsebærgården

Høstfest

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven. Vi engagerer os i at skabe en stemning af arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver, noget som vi grundlægger i høsttiden, men som resten af året bliver præget af, og elementer som er med til at nære fællesskabsfølelsen i børnene og i os. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner….

 

Forældremøde

Vores første forældremøde i året er traditionen tro et fællesmøde hvor vi som hovedemne har vores årsplan og spørgsmål hertil, vi vil selv have fokus på de nye styrkede læreplaner og hvordan vi griber det i Kirsebærgården – Vi har tillige flere små indslag på programmet. Vi har brug for kaffe og te bryggere og kagebagere – 1 fra hver stue, så meld jer under fanerne på stuen.

Vi har senere på året afholde forældremøde kun for børnehaveforældre, med dertil stuemøder for de enkelte stuer, og forældremøde kun for småbørnsforældre, også med stuemøde.

Arbejdsfest

Tagterassen og solcellerne er lige på trapperne – forberedelserne er færdige og arbejdet er så småt i gang. Der er naturligvis håndværkere på til at udfører dette men der er rigtig meget tilbage som kræver forældrehjælp, bl.a. nedrivning af det gamle hønsehus og etablering af nye kasser til udvidelsen og meget meget mere – men det skal nok blive rigtig godt i sidste ende. Der er dog ingen tvivl om at det kræver meget forældreopbakning så sæt allerede nu weekenden d. 8-9. september af til arbejdsfest…

Mikaelsfest og basar

Efter høstfesten følger Mikaelsfesten, som før i tiden var den egentlige høstfest her i norden og markerede en afslutning på høsten og der var også skiftedag på gårdene. Rudolf Steiner har talt meget om Mikael, idet Mikael ifølge ham er ”Tidsånd” dvs. den ånd der hersker over vores tid. For os voksne betyder det at være bevidst om de handlinger vi gør, at have modet til at handle på det vi ved, er rigtigt for os selv og for helheden, og styrken til at gennemføre ting som ikke er nemme og ikke at søge behagelighed men ærlighed og kærlighed til verden. I børnehøjde er det volapyk og skal være det! – børnene tilegner sig viden og kundskab om verden gennem handlinger. Derfor er Mikaelsfesten bygget op omkring handlinger der kræver mod, styrke og venskab/sammenhold, alt sammen uden forklaringer men kun handlinger og naturligvis stemninger. I tiden op til festen bliver de røde Mikaelskapper strøget, der bliver lavet stjernebånd og naturligvis fremstillet Mikaelssværd – et Mikaelssværd har den særlige egenskab at det ikke kan bruges til at slå sine venner med, men kun til at øve sig sammen, således at man er stærk til hvis man en dag skulle møde en rigtig drage. På selve dagen bliver alle børnehavebørnene kåret til Mikaelsriddere og alle vokser en halv meter.

I denne stemning har Kirsebærgården sit årlige åbne hus arrangement ”Mikalesbasaren”. I år vil det udforme sig lidt anderledes da det samtidig er Kirsebærgården 7- års fødselsdag. Der vil være aktiviteter på alle stuer, salgsboder, marionetteater og naturligvis cafe. Det er et kæmpe projekt som ikke kun støtteforeningen, bestyrelsen eller personalet kan stå for, det kræver handlekraft og styrke fra os alle og der er derfor opgaver op til, og også på dagen, for alle familier, det kan I læse mere om i det vedhæftede brev.

På basaren laver vi, igen i år, en bod, hvor man kan købe brugt børnetøj billigt. Hvis I har aflagt børnetøj, I ikke skal bruge, vil vi rigtig gerne sælge det i boden, så andre børn kan få glæde af det. Tøjet afleveres renvasket i Bærladen (rummet mellem køkkenet og indgangen til Solbærstuen).

Bærladen og høns – ikke balladehøns 😊

”Bær-laden” holder sommerferielukket frem til 23. august, inden da vil støtteforeningen sende ny pasningsliste ud til alle forældre, således at man en gang om året (max) passer bærladen en eftermiddag fra 15-16.30 og hønsene i den efterfølgende weekend. Apropos høns så er der ikke nye høns før tagterassen og den nye hønsegård står færdigt.

 

Efterårsferie

I efterårsferien uge 42 er der pasning ved tilmelding, størstedelen af personalet afholder ferie men der vil være pasning til de familier der har behov og der vil, når tiden nærmer sig, komme afkrydsningslister på tavlerne hvor man tilmelder sig inden deadline.

 

Vinterrytme

Efter efterårsferien træder vores Vinterrytme i kraft og det betyder en ændring i rytmen overalt i Kirsebærgården. At vi har en sommer og vinterrytme er for at tilgodese mange aspekter; – at opleve årstidernes skiften, – at kunne være ude hver dag uanset vejret, – at kunne holde sig varm og tør, – at opleve stemningen og mulighederne for indendørs såvel som udendørsleg. Det kræver et stort engagement fra os ansatte for at få rytmen til at fungere den første tid, men børnene bliver forbavsende hurtigt fortrolig med rytmen. Børnehavebørnene skal afleveres udenfor tirsdag og torsdag efter 8.30 så båldag og turdag stadig fungerer og afhentes indenfor dagligt. For småbørnene er der kun ændring om eftermiddagen som er indenfor.

DATOER

 

 • 16.08.18             Høsttur til Birkemosegård for de største børnehavebørn
 • 25.08.18            Høstfest i børnehaven
 • 30.08.18            Fælles forældremøde – 19.00-21.00
 • 08.09.18             Arbejdsweekend fra 9-14
 • 09.09.18             Arbejdsweekend fra 9-14
 • 28.09.18             Mikaelsfest
 • 29.09.18             Mikaelsbasar og Kirsebærgårdens 7 års fødselsdag
 • 04.10.18              Forældremøde småbørn 19.00-21.00
 • Uge 42               Efterårsferie – Pasning ved tilmelding (lister på tavlerne)
 • 25.10.18             Forældremøde børnehave 19.00-21.00
 • I november måned er der forældresamtaler – nærmere info på tavlerne følger
 • 30.11.18              Adventsspiral

Nytårsbrev 2018

January 1, 2018

Kære Forældre

Rigtig godt Nytår! Vi glæder os til at se jer igen fra d. 2. januar hvor vi er tilbage fra ferien og hvor vi starter på ugerytmen igen. Inden jul tog vi afsked med vores 3 praktikanter og 2 nye starter her lige efter ferien de skal have deres 3. praktik og er hos os frem til Påske. Vi skal også med dette nyhedsbrev fortælle jer at Antonieta har valgt at sige op fra sit arbejde på brombærstuen det var et valg fra hendes side ikke at holde en afsked for jer og børnene men at tage afsked på en mere stille måde, hvilket vi naturligvis bakker op om. Men hermed en hilsen fra hende:

” Kære forældre, Jeg har valgt at fortælle følgende på denne vej, da jeg ikke ville påvirke den dejlige julestemning. Jeg skal drage videre i mit livs rejse, og derfor blev jeg desværre nødt til at sige min pædagog stilling op. Tusind tak fr jeres tillid og det dejlige samarbejde. Det har været en stor fornøjelse at være sammen med jeres kære børn i disse år. Med de kærligste hilsner og på gensyn! Antonieta”

 

I stedet for har vi ansat Henrik som pædagogisk assistent og som I sikkert allerede har hilst på idet han nåede at have 14 dage inden jul som overlap. Henrik har over 30 års erfaring i arbejdet med børn og vi håber i vil tage godt imod ham.

 

Nye tiltag:

Vi har planer om i løbet af 2018 at udvide tagterassen ned mod vuggestuen og samtidig få sat solceller op. Ligeledes har I sikkert opdaget at vi det sidste halve år har været plaget af ubudne gæster det skyldes et ødelagt kloakrør som nu er ordnet, men der ligger fortsat et arbejde i at komme dem til livs, hvilket gør at vi har og skal fjerne d eksisterende højbede og etablere nye på en anden måde. Vi vil med al sandsynlighed for brug for de uanede mængder af ressourcer der gemmer sig i vores fantastiske forældregruppe så derfor glæd jer til fremtidige indkaldelser til diverse arbejdsopgaver 😊

 

Hellig 3 konger fest:

”Hellig tre Konger” er festen for de vise mænd fra Østerland, som kom for at tilbede det nyfødte Jesusbarn. Denne fest, som også kaldes Epifani-festen (efter græsk Epifani=åbenbaring) vil få stadig større betydning, eftersom der bliver stadig større forståelse for dens symbolik. De hellige tre konger fremstilles nu i billedkunsten som den sorte konge fra Afrika med navnet Kaspar, den asiatiske konge med indernes hudfarve og navnet Baltasar, og den hvide europæer med navnet Melchior.

De hellige tre konger er repræsentanter for menneskehedens udvikling, som sammen bøjer sig for det, som Kristus står for – næstekærligheden, som er det nye, der kom til jorden med Kristus. De hellige tre konger symboliserer hver deres udviklingsperiode i menneskehedens historie.

Melchior repræsenterer den tid vi er i nu, det efteratlantiske urmenneske. Han bringer guld, som repræsenterer viden og intelligens til Jesusbarnet. Egenskaber som kommer særligt til udtryk i vores tid.

Baltasar repræsenterer det der er tilbage af det atlantiske urmenneske. Han bringer røgelse til Jesusbarnet, hvilket er et symbol på det ”at ofre”, som man på den tid brugte til at vedligeholde forbindelsen til det guddommelige.

Kaspar repræsenterer det der er tilbage af det lemuriske urmenneske. Hans gave til Jesusbarnet er myrra, som er symbolet på, at man dræber det lavere liv i sig og derved giver plads til det højere livs opstandelse.

Til festen får hvert barn i børnehaven en gave, som også Jesusbarnet får en gave. Gaven er et stykke ”guld” (pyrit). Dette er for at symbolisere, at vi er i den efteratlantiske tid (den røde kiste) og at intelligens og viden er tidens store gaver, det og at vi alle har Kristus i os.

 

Kyndelmisse:

Kyndelmisse er i gammel dansk tradition den tid på året hvor man gjorde status på vinterens forråd og på denne tid af året skulle helst halvdelen af forrådet være tilbage – kunne man finde et godt æble ville man holde sig rask hele året! Kyndelmisse eller Maria lysmesse, eller Maria renselse – kært barn har mange navne og oprindelsen finder man i fordums tider hvor der gik 40 dage efter et drengebarns fødsel før han kunne fremvises af sin moder i templet. Det er ved denne tid at lysene som skal bruges i året bliver velsignet og dermed kan bruges som vågelys eller et særligt lys til vigtige begivenheder i hjemmet. Vi markerer denne dag ved at lave det største bål på hele året – velsigne lys og ikke mindst hænge mad ud til fuglene. I tiden op til festen har vi lavet fuglemad og fjernet grannet fra adventskransen og hængt den udenfor så småfuglene kan få glæde af de sidste kerner. Som optakt til festen vil vi gerne have at hvert barn medbringer et stk. mad til at hænge ud til fuglene.

Forårsfest:

Den første markering af foråret kommer med forårsfesten – denne fest er en kæmpe oplevelse for børnene, for hele salen bliver forvandlet til årets tema og i år er der ”fest på Bondegården” Det betyder at alle ansatte og børn kommer klædt ud til dette tema, man kan være et af bondegårdens dyr eller andre beboere  – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Børnene får et fastelavnsris med hjem fra festen og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….

 

Spirefest:

Spirefesten er dagen hvor vi sår vores påskehaver til. Påskehaverne skal passes og plejes og hvert lille skud skal nøje studeres og følges og endelig en dag inden påske må de komme med hjem – de kan med fordel plantes ud i en have, altankasse eller krukke. Men på denne dag er det tilplantningen der bliver gjort en fest ud af og til det har vi brug for at hvert barn medbringer en pose med blomsterfrø der kan såes ud i kasserne i Kirsebærgården.

Mange af disse ting I bringer med hjemmefra har en dybereliggende årsag end blot for nemheds skyld; hele den bevægelse, barnet oplever, når det skal bringe noget med ind i fællesskabet og, som oftest fra hver fest, får noget med hjem fra fællesskabet, er af afgørende betydning for at man som voksen er i stand til at indgå og pleje relationer og fælleskaber – det kræver et bidrag at kunne modtage. Så derfor vær opmærksom på dette når I ser sedler og opfordringer til dette. Børnene lærer tilmed at kunne afgive noget af sit eget til helheden, hvilket er en kunst i sig selv.

 

Fredag d. 9. marts

Vi har igen i år brug for jeres hjælp – vi er en del pædagoger der skal afsted til vores årlige pædagogstævne i Skanderborg fredag d. 9. marts og derfor har vi brug for at alle der har mulighed for det holder fri med deres børn og ellers melder tidsrum ud for pasning, vi skriver det på pasningssedlen til vinterferien i uge 7 som hænger på tavlerne. (deadline er d. 18/1-18 kl. 21).

 

NB!

Når I kommer tilbage efter ferien er der en del af børnene der har fået nye pladser så kig godt efter i garderoberne.

 

 

Datoer:

 

 • 05.01.18                         Hellig 3 konger fest
 • 18.01.18                          Forældremøde – fælles kl. 19-21
 • 02.02.18                        Kyndelmissefest
 • Uge 7 (12-16.02.18)        Pasning ved tilmelding
 • 22.02.18                        Forårsfest – tema; ”Fest på Bondegården”
 • 01.03.18                         Forældremøde – børnehave kl. 19-21
 • 09.03.18                        Tilmelding til pasning (Pædagogstævne i Skanderborg)
 • 23.03.17                         Forældremøde – småbørn kl. 19-21

Efterårsbrev

October 29, 2017

Kære Forældre

Det har været en usædvanligt virksom eftersommer med forældremøder, arbejdsweekend, pileflet, fester og ikke mindst basar – og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige jer tusinde tak for jeres opbakning og engagement, fremmødet har været stort og kagebordene overvældende 😊

 

Vinterrytme:

Efter efterårsferien træder vores Vinterrytme i kraft og det betyder en ændring i rytmen overalt i Kirsebærgården. At vi har en sommer og vinterrytme er for at tilgodese mange aspekter; – at opleve årstidernes skiften, – at kunne være ude hver dag uanset vejret, – at kunne holde sig varm og tør, – at opleve stemningen og mulighederne for indendørs såvel som udendørsleg. Det kræver et stort engagement fra os ansatte for at få rytmen til at fungere den første tid, men børnene bliver forbavsende hurtigt fortrolig med rytmen. Børnehavebørnene skal på tirsdage og torsdage ud til båldag og turdag så når I kommer tidligt kan det være lidt forskelligt om afleveringen er udenfor eller indenfor. Om eftermiddagen afhentes de indenfor hver dag. For småbørnene er der kun ændring om eftermiddagen som også er indenfor.

 

Påklædning og garderobe:

Da vi nu er kommet ind i efteråret er det vigtigt igen at få fokus på påklædning, langærmet uldundertøj (alternativt silke) er afgørende for at kunne holde sig ordentligt varm udendørs. Det kan sagtens gå at de blot har uldundertøjet på på varme dage i stedet for 2 lag tøj. Husk også altid en hue! Derudover så er der ofte kaos på deres garderobepladser, der er ganske enkelt for meget at tage stilling til for jeres børn så her kommer en oversigt;

 

 • På den lille hylde:
  •  Gummistøvler
  • Og når I går hjem skal I sætte alt fodtøj op på hylden og tage det ned om morgenen
 • På knagen skal hænge:
  • Hvis det er koldt en ekstra trøje, kun hvis det er koldt
  • Flyverdragt eller termotøj – ikke begge dele
  • Et helt sæt regntøj
 • I huset skal der være:
  •  Øverst – en hue (ekstra i kurven)
  • Miderst (kun i børnehaven) vanter
  • Nederst – et par sutsko, der sidder ordentligt fast på foden og er skridsikker
 • I kurven:
  •  Et helt sæt skiftetøj
  • Ekstra sko
  • Termotøj/flyverdragt
  • Trøje
  • Evt. ekstra vanter og huer
  • Ikke legetøj

 

”At komme til tiden er udlevet næstekærlighed” har den gode Rudolf Steiner engang udtalt og vi er normalt ikke meget for at citere på den måde, men det er ved at blive et problem at I ikke overholder tiden. Morgensamlingen bliver ofte forstyrret, ture ud af huset forsinket og sidst men ikke mindst er det alt for ofte at børnene ikke er ude af Kirsebærgården kl. 17 – faktuelt betyder det at vi skal betale 2 timer til den kollega der bliver ud over arbejdstid og selv kan blive presset at tid. Så det er rigtig vigtigt at I hjælper med så det ikke sker, selv om hver familie kun kommer for sent en gang om året så betyder det 1.5 gang om ugen for os. Vi bliver også nødt til at bede jer være opmærksomme på cyklerne i gården – de skal være placeret i cykelstativet, barnevogne cykelvogne mm. skal placeres helt op ad væggen sådan at man kan komme frem og tilbage – vi har to gange den seneste tid ikke fået tømt skraldespande fordi de ikke har kunnet komme til på grund af cykler.

Husk også at det ikke er børnene der skal åbne døre og låger!

Det lyder som en sur omgang – men nu kan I heldigvis trygt læse videre for nu kommer alt det sjove 😊

 

Forældresamtaler

bliver traditionen tro afholdt i november måned og der hænger nu tider på alle opslagstavlerne – I skal være opmærksomme på at vi kun har sat 25 min. af til hvert barn og det er derfor vigtigt at vi er sammen om at overholde tiden. I kan sagtens bytte tider med hinanden, vi skal bare have det at vide senest dagen før.

Lanternefest:

Oprindeligt en lysfest med udhulede roer og græskar som en markering af sommeren fald og vinterens kommen. Mange steder i Sydeuropa forbinder man lanternefesten med Mortens aften d. 10. november. Der kaldes den for Sct. Martins aften efter legenden om den tapre og hjertensgode riddersmand Martin. En dag kom han ridende på sin hvide ganger iført sin vældige røde kappe, som han egenhændigt kløvede midt over med sit sværd for derefter at give halvdelen til den forfrosne tigger (Jesus), som lå i vejkanten. Efter denne dåd forlod han hæren og forsvor evigt troskab som munk. Den fromme og ydmyge Martin ønskede ikke at tiltræde stillingen som Biskop af Tours og gemte sig derfor i en gåse i håbet om at udnævnelsen ikke kunne finde sted. Men gæssene skræppede op og forrådte ham. Som en slags forbandelse over gæssene, befalede han efterfølgende alle gæs slagtet og spist hver år på netop denne dag. Flere år efter sin død blev han udnævnt til helgenen Sankt Martin. Martin blev til ”Morten vægter”, der kommer om aftenen og ser efter, at alt er i orden i Børnehaven. Han passer på dyrene i skoven så kan de overleve gennem den mørke og kolde tid. Ved mørkets komme må vi tænde vores eget lille lys, således det kan skinne for os og for andre. Rent billedligt set tænder vi et fysisk lys i vores lanterne, således at mørket ikke kan komme bag på os. Lyset skinner højt ud i mørket, så vi kan finde vej.

Adventsspiral:

Advent betyder at komme (Herrens komme). Ved afholdelse af adventsspiralen fordybes mennesket i sit hjertes indre varme ved at tænde et personligt lys ved hjælp af et stort lys, som er placeret i spiralens midte. Når vi går ind i adventsspiralen, kommer vi til os selv. Vi tænder vores personlige lys, hjertets lys, ved hjælp af det store lys i spiralens midte. Når vi går ud af spiralen, bærer vi vores eget lys med ud i fællesskabet. Sammen skaber vi lys i mørket.

Julemåneden:

Hele julemåneden fjerner vi ugerytmen så vi har tid til at fordybe os i forberedelserne til julen og til at lade freden sænke sig over Kirsebærgården, det er en overvejelse I måske også skal gøre derhjemme så december ikke ender med at være et massivt pres. December igennem har vi julespil i børnehaven – et krybbespil der omfatter Josef, Maria, det lille jesusbarn, hyrder, konger, naturligvis masser af engle, stjerner og dyr. Først ser de det som bordspil og efterfølgende er alle børn er aktører. Når vi spiller er alle børn og voksne inddraget, de mindste er dog primært stjerner der lyser på himlen og englekor, men det er jo også særligt, så lad nu være med at skrue forventningerne hos børnene op J. Spillet foregår som en stor sangleg og vi inviterer jer til at komme og se det til julefesten. Fordi det ikke er et skuespil i normal forstand, men en stemning jeres børn er i vil vi bede jer om ikke at tage billeder og ikke at klappe, men blot nyde stemningen…

Julespillet fortsætter helt frem til d. 6. januar og efter Nytår er det kongerne der har et særligt fokus, spillet afsluttes med Hellig 3 konger festen om fredagen i den første uge efter ferien.Ud over julespillet som er baggrunden for fejringen af julen, har vi hvert år haft besøg af Nisse Nils. Nisse Nils er en lille nisse som er rigtig sød, men som også godt kan finde på at drille lidt. Dagligt arbejder han på at fremstille guldnødder til børnehavebørnene (en lille udhulet valnød, med en lille bitte gave indeni) og da der er mange børn, må nogen vente længe, men sikkert er det at alle som en bliver husket. Baggrunden for at give denne ”simple” gave er at lære at det ikke er størrelsen eller den materielle værdi i en gave der er væsentlig – men kærligheden hvormed den er givet! og Nisse Nils elsker de, så selvom gaven er nok så lille bliver den skattet stort.

Hos småbørnene bliver de ikke snydt for julebudskabet i form af krybbespil som bordspil i eventyrstunden og nisserier til sangleg og I er også inviteret til at komme og ønske hinanden og os en glædelig jul til juleafslutningen.

Steinerbladet & Facebook:

Vi har valgt at abonnere på Steinerbladet således at I fremadrettet vil få et blad pr. familie leveret i Kirsebærgården – bladet dækker Rudolf Steiner pædagogik fra 0-21 år og er et samarbejde mellem norske og danske skoler og dagtilbud, derfor vil en del af artiklerne være på norsk.

Med hensyn til vores facebook-side så er det for os en ret nem måde at sende beskeder til jer og derfor vil det være dejligt om alle familier vil være med i gruppen ”Kirsebærgården – et børnehus” så vi håber I vil melde jer på…

Datoer frem til juleferien

 • 26.10.17          forældremøde i børnehaven 19-21
 • 01.11.17            Forældresamtaler på Blåbær
 • 06 & 07.11.17   forældresamtaler på jordbær
 • 10.11.17            Lanternefest (se opslag)
 • 10.11.17            Kirsebærgården lukker kl. 14.00
 • 13 & 14.11.17    Forældresamtaler på Brombær
 • 16 & 23.11.17    Forældresamtaler på Solbær
 • 01.12.17           adventsspiral (opslag følger)
 • 20.12.17           Juleafslutning småbørn kl. 15-16
 • 21.12.17            julespil i børnehaven kl. 14
 • 22.12.17           Pasning ved tilmelding
 • 02.01.18          første dag efter ferien

Høstbrev

July 30, 2017

Kære Forældre

Velkommen tilbage fra ferie – Kirsebærgården er klar til at blive indtaget på ny og børnegrupperne har ændret sig, nye små er kommet til og alle føler sig større. Forhåbentligt evner vi voksne at bruge sommerens varme (regn ☹) og frihed til at vække skabertrang og virkelyst i os selv, til gavn og glæde i omgivelserne og med det siger vi velkommen igen.

 

Høstfest

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven. Vi engagerer os i at skabe en stemning af arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver, noget som vi grundlægger i høsttiden, men som resten af året bliver præget af, og elementer som er med til at nære fællesskabsfølelsen i børnene og i os. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner….

 

Forældremøde

Vores første forældremøde i året er traditionen tro et fællesmøde hvor vi som hovedemne har vores årsplan og spørgsmål hertil, vi vil selv have fokus på de nye styrkede læreplaner og hvordan vi griber det i Kirsebærgården – Vi har tillige indbudt 2 foredragsholdere der skal fortælle om søvn, da søvn er det emne der i år er udvalgt som fokus område internationalt i Steinerbevægelsen. Vi har brug for kaffe og te bryggere og kagebagere – 1 fra hver stue, så meld jer under fanerne på stuen.

Vi har senere på året afholde forældremøde kun for børnehaveforældre, med dertil stuemøder for de enkelte stuer, og forældremøde kun for småbørnsforældre, også med stuemøde.

Bærladen & Høns:

Bærladen (Butikken v. køkkenet) åbner igen d. 10. august, og den er som de fleste af jer allerede ved, forældredrevet, dvs. at det er jer forældre der tager vagterne på skift og støtteforeningen der sørger for vareindkøb og regnskab. I kombination med at passe Bærladen passer man også vores høns i den efterfølgende weekend. Vagterne i Bærladen er torsdag eftermiddag fra 14.30-16.30. Vagtplan har i tidligere modtaget på mail – skulle der senere opstå problemer med at tage den vagt man er tildelt er man selv ansvarlig for at finde vikardækning, til det er vores facebook-profil meget velegnet.

 

Arbejdsweekend:

Vi har arbejdsweekend i september, og selvom Kirsebærgården fremstår pæn og æstetisk så kræver det meget arbejde at vedligeholde, således at standarden ikke falder. I sommerferien er Kirsebærgården blevet malet udvendig af håndværkere, men det hjælper meget på vores økonomiske formåen, at de ting vi selv kan klare bliver lavet på arbejdsweekends. Derfor håber vi I kommer talstærkt så vi kan nå de opgaver der skal klares denne gang. Det er altid vældig hyggeligt både for børn og voksne og der bliver sørget for forplejningen.

 

Mikaelsfest:

Efter høstfesten følger Mikaelsfesten, som før i tiden var den egentlige høstfest her i norden og markerede en afslutning på høsten og der var også skiftedag på gårdene. Rudolf Steiner har talt meget om Mikael, idet Mikael ifølge ham er ”Tidsånd” dvs. den ånd der hersker over vores tid. For os voksne betyder det at være bevidst om de handlinger vi gør, at have modet til at handle på det vi ved, er rigtigt for os selv og for helheden, og styrken til at gennemføre ting som ikke er nemme og ikke at søge behagelighed men ærlighed og kærlighed til verden. I børnehøjde er det volapyk og skal være det! – børnene tilegner sig viden og kundskab om verden gennem handlinger. Derfor er Mikaelsfesten bygget op omkring handlinger der kræver mod, styrke og venskab/sammenhold, alt sammen uden forklaringer men kun handlinger og naturligvis stemninger. I tiden op til festen bliver de røde Mikaelskapper strøget, der bliver lavet stjernebånd og naturligvis fremstillet Mikaelssværd – et Mikaelssværd har den særlige egenskab at det ikke kan bruges til at slå sine venner med, men kun til at øve sig sammen, således at man er stærk til hvis man en dag skulle møde en rigtig drage. På selve dagen bliver alle børnehavebørnene kåret til Mikaelsriddere og alle vokser en halv meter.

 

Mikaelsbasar lørdag d. 30. september kl. 10-14:

I denne stemning har Kirsebærgården sit årlige åbne hus arrangement ”Mikalesbasaren”. Der vil være aktiviteter på alle stuer, salgsboder, marionetteater og naturligvis cafe. Det er et kæmpe projekt som ikke kun støtteforeningen, bestyrelsen eller personalet kan stå for, det kræver handlekraft og styrke fra os alle og der er derfor opgaver op til, og også på dagen, for alle familier, det kan I læse mere om i det vedhæftede brev.

Derudover vil vi gerne samle et forældreorkester til basaren, som skal spille 5-6 numre på tagterassen fra kl 13. Gerne et stort og blandet orkester, alle instrumenter er velkomne: horn, strygere, slagtøj, strenge o.s.v. Meld gerne tilbage om I vil være med og om der eventuelt er en der vil være tov-holder på projektet. Der bliver muligvis en øveaften i Kirsebærgårdens sal, men I er også velkomne til at hoppe ind på selve dagen. At spille i orkestret tæller også som en vagt på basaren, altså i stedet for at passe café eller lign.

På basaren laver vi, igen i år, en bod, hvor man kan købe brugt børnetøj billigt. Hvis I har aflagt børnetøj, I ikke skal bruge, vil vi rigtig gerne sælge det i boden, så andre børn kan få glæde af det. Tøjet afleveres renvasket i Bærladen (rummet mellem køkkenet og indgangen til Solbærstuen).

 

Efterårsferie:

I efterårsferien uge 42 er der pasning ved tilmelding, størstedelen af personalet afholder ferie men der vil være pasning til de familier der har behov og der vil, når tiden nærmer sig, komme afkrydsningslister på tavlerne hvor man tilmelder sig inden deadline.

 

Vinterrytme:

Efter efterårsferien træder vores Vinterrytme i kraft og det betyder en ændring i rytmen overalt i Kirsebærgården. At vi har en sommer og vinterrytme er for at tilgodese mange aspekter; – at opleve årstidernes skiften, – at kunne være ude hver dag uanset vejret, – at kunne holde sig varm og tør, – at opleve stemningen og mulighederne for indendørs såvel som udendørsleg. Det kræver et stort engagement fra os ansatte for at få rytmen til at fungere den første tid, men børnene bliver forbavsende hurtigt fortrolig med rytmen. Børnehavebørnene skal afleveres udenfor tirsdag og torsdag efter 8.30 så båldag og turdag stadig fungerer og afhentes indenfor dagligt. For småbørnene er der kun ændring om eftermiddagen som er indenfor.

 

 

 

Sommerbrev

July 27, 2017

Kære forældre  

I den kommende uge har vi afslutning på småbørnsstuerne og sommerfest i børnehaven – to særlige arrangementer fordi det udover at være en lejlighed til at ønske hinanden god sommer også for nogen er en afskedsfest.

 

Afslutning for småbørnene:

Vi mødes onsdag d. 28/6 kl. 15 i haven og alle bedes medbringe kage/frugt til fælles bord, støtteforeningen laver kaffe og te og småbørnsstuerne laver rabarbersaft. Det er vigtigt at I kommer til tiden da de små har rigtig svært ved at håndtere alle de andre forældre uden at have sine egne. Er I forhindret i at deltage eller kommer forsinket vil vi meget gerne have besked i forvejen så vi kan have ekstra fokus på de børn.

 

Sommerfest i børnehaven:

Fredag d. 30/6. Denne særlige dag rummer faktisk 2 fester på samme dag – I løbet af dagen er der en meget smuk tradition med at give og modtage; der bliver fra morgenstunden bundet ca. 70 buketter af børnenes medbragte blomster. Disse bliver når de alle er færdige lagt i en stor kreds på gulvet i salen og efter eventyr går hver enkelt barn på skift op og finder den smukkeste buket og giver til en ven og vi fortsætter til alle har fået en buket hver. Det er en oplevelse der ofte bliver meget rørende. Til frokost spiser vi de pandekager i har bagt til os sammen med friske sommerbær.

Om eftermiddagen kl. 14 og det er så afgørende for jeres børn at I kommer præcist også her har vi brug for medbragt kage/frugt til Amagers største kagebord – og igen er det støtteforeningen der sørger for kaffe og te. I børnehaven har de lavet hyldeblomstsaft af hyldeblomster fundet på turen. Fra kl. er 14 er der et større program med både sangleg og eventyr og helt afgørende; afskeden med skolebørnene og I nogen tilfælde også dermed et farvel til nogen familier som har haft deres gang i Kirsebærgården igennem en del år.

 

Ferie og kurve:

Det er også snart er det tid til ferie, Kirsebærgården holder sommerferielukket i 3 uger – 3/7-21/7 og en del holder længere ferie. Det er så dejligt at vi alle sammen tager et velfortjent pust samtidig – at fællesskabet også får lov til hvile. Mange børn skal starte på noget nyt efter ferien og kurvene overtages af nogle andre, ligesom der bliver byttet rundt på pladserne – så husk at tage alt med hjem fra garderoben. Dette kan samtidig være en anledning til at få kigget skiftetøjet godt igennem og overveje nødvendigheden af det der kommer med retur efter ferien. Der bliver hovedrent i ferien og derfor vil alt der ikke er kommet med hjem blive kasseret, så kig også glemmekurvene godt efter.

 

Ny Årsplan

Med dette nyhedsbrev er vores reviderede Årsplan (virksomheds og læreplan) vedhæftet i mailen. Årsplanen er godkendt af bestyrelsen og det er den vi arbejder efter det næste år frem til sommerferien. På vores første forældremøde efter ferien vil vi gennemgå den med jer – i år er der ændret en del idet vi har taget udgangspunkt i ”den styrkede læreplan” som til efteråret vil munde ud i ny lovgivning på området kaldet ”Stærke dagtilbud”. Der er også vedhæftet vores reviderede velkomst og adresselister- det er vigtigt at tjekke jeres oplysninger og melde tilbage på mail hvis der er fejl/ændringer?

 

 

Vi ønsker jer alle en fantastisk sommer!

 

Kærligst Kirsebærgården

Påskebrev

March 29, 2017

Kære Forældre

Hvor er I bare helt fantastisk hjælpsomme det er så dejligt for os at mærke opbakningen fra jer det giver arbejdet en ekstra dimension. Tusinde tak for hjælpen d. 10. marts vi kom godt afsted og stævnet var en berigende oplevelse og vi har fået rigtig meget med hjem i personale-godteposen og for hjælpen til arbejdsweekenden, vi kom i mål med de fleste opgaver og det endda med smil på læberne, skønt at løfte i flok.

 

Årligt Forældremøde og generalforsamling i Støtteforeningen:

Så er det igen blevet tid til vores årlige og obligatoriske forældremøde hvor der er valg til bestyrelsen og derfor må I forældre der har barn på jordbærstuen og blåbærstuen gerne overveje hvorvidt I kunne være interesseret i at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Det er også den aften hvor Støtteforeningen holder generalforsamling og her er der også ledige pladser 2-3 stk. Ydermere har vi i år inviteret Finn Nørlev til at komme og holde et foredrag for jer.

 

Sommerrytme:

Efter påske ændrer rytmen sig til sommerrytme igen – det betyder at børnene er ude både formiddag og eftermiddag men inde midt på dagen – det stiller store krav til tøjet, både skiftetøj og ordentligt regntøj der kan holde – en god ide er at gemme det gamle i kurven som reserve når man skal til at købe nyt. Det er også vigtigt at holde fast i uldundertøjer til alle måneder med ”r”. Det betyder også at børnehaven igen tager på tur 2 gange om ugen både mandag og torsdag og at småbørnsstuerne er ude hele eftermiddagen sammen. Det bliver også tid til bøllehatte og solcreme og i Kirsebærgården har alle børn noget på hovedet udendørs og i fællesskabets ånd er det Kirsebærgårdens bøllehatte vi benytter når de er i vores varetægt. Solcreme skal I selv smøre jeres børn ind i fra morgenstunden – vi sørger for eftermiddagen. Det kan ikke lade sig gøre at låne Kirsebærgårdens hvis man har glemt det, så et godt råd er at købe en creme der kan ligge i barnets kurv så man er på den sikre side.

 

Påskefest:

Som optakt til festen (fra mandag d. 3. april) har vi brug for pustede æg til påsketræet i garderoben – og ikke nok med det vi vil også meget gerne høre hvilken farve mor eller far blev i hovedet da de pustede…. Æggene skal ikke farves hjemmefra, det satser vi påskeharen står for. Se opslag i garderoben!

Denne fest er en af de store Kristne højtider og det forklarer vi naturligvis ikke jeres børn – det er dog alligevel værd at overveje den åndelige begivenhed der indtræffer hvert år og derfor holder vi i Kirsebærgården først Påskefest efter Påskemorgen – altså tirsdag efter påske. I gamle dage (dem nogen af os er vokset op i…J) var skærtorsdag og Langfredag ikke at spøge med, intet var åbent, dagene var lange og stille og det var først søndag og mandag man fejrede påsken med venner og familie – måske er det en mulighed for, stadig i dag, at lukke ned for vild aktivitet og fest disse dage – noget alle børn og ikke mindst voksne kan have glæde af. Med påsken fejrer vi opstandelsen og i Kirsebærgården kommer det til udtryk ved at Kirsebærgården inden påske var klædt helt i grønt og er nu forvandlet til komplementærfarven rød og vores store påsketræ er sprunget ud med de smukkeste blomster. På træet er de pustede æg blevet malet røde (måske af påskeharen) og vi skal i parken og se efter æg, hvis Påskeharen har været forbi der også. Hjemme igen skal vi klinke æg og spise påskefrokost.

 

Majfest:

Majfesten er et symbol på frugtbarhed og fællesskab. Stangen repræsenterer det menneskelige jeg i form af et I, silkebåndene et A som udtryk for Alfa, begyndelsen og kransen O for omega enden og hermed er beskrevet mennesket i midten – nutid imellem fortid og fremtid. Det er også en fest hvor vi i fællesskabets ånd, alle har en ret med til fælles frokostbord, husk at det I medbringer skal svare til det I spiser, så vi ikke kommer til at mangle mad som det er sket før. Festen går ud på at få ordnet majstangen, med krans og silkebånd for naturligvis at danse om stangen alle mand til sidst. Så smør sangstemmerne, i år sørger vi for kopier så ingen kan undslippe… Der bliver også mindre arbejdsopgaver og afslutningsvis eventyr.

 

Pinsefest:

er fredag d. 02.06.17 og er dagen hvor Kirsebærgården og alle børn og ansatte er klædt i hvidt. Vi har i tiden op til festen fremstillet fine pinsefugle og på dagen skal de naturligvis ud at flyve. Det hvide og fuglene er et symbol på Helligånden og baggrunden for pinsefesten er netop Helligåndens tilsynekomst. Vi voksne bærer I vores hjerte en bevidsthed om fællesskab samtidig med at vi mærker at vores højere Jeg vækkes igen og I vores tanker bærer vi en bevidsthed om baggrund for pinsefesten og vigtigheden af dens budskab for menneskenes udvikling.

 

 

 

Datoer:

 

 • 10,11 & 12.04.17              Pasning for tilmeldte
 • 18.04.17                          SOMMERRYTME
 • 18.04.17                         Påskefest
 • 20.04.17                         Årligt forældremøde & Generalforsamling kl. 18.30
 • 06.05.17                        Majfest
 • 08.05.17                        Lise fylder 50 (der er Kaffevogn i gården fra kl. 8-9)
 • 02.06.17                        Pinsefest
 • 28.06.17                        Sommerafslutning småbørn
 • 30.06.17                        Sommerfest

Nytårsbrev

January 1, 2017

Kære Forældre

Godt Nytår! Denne tid giver mulighed for at evaluere på det forgangne år og derfor vil vi gerne have lov at sige tak – tak for en fantastisk år, tak for opbakningen, tak for udfordringerne, tak for godt humør og ikke mindst tak for jeres skønne poder.

Forældremøder:

Vi får jævnligt gæster på besøg i Kirsebærgården og naturligvis tilsyn fra Københavns kommune og en ting der ofte undrer er at vi holder så mange forældremøder og forklaringen er dels at vi godt gider være sammen med jer J men også at vi tager vores pædagogik og hverdag alvorligt og sidst men ikke mindst at vi meget gerne vil invitere jer til at få kendskab til baggrunden for hvorfor vi gør som vi gør her i Kirsebærgården. Derfor håber vi naturligvis at I møder talstærkt frem og gerne medbringende te, kaffe og kage…

Festerne:

Selvom nogen af jer har børn der endnu ikke er kommet i børnehave og meget af disse nyhedsbreve handler om festerne er det vigtigt information for alle forældre – de mindste oplever jo en lille del af feststemningen på småbørnsstuerne og de vil med tiden komme i børnehaven og være aktive deltagere og så er I ordentligt forberedt. Selvom festerne er beskrevet nedenfor kommer der opslag for hver fest på tavlen i børnehaven som er værd at læse.

Vi vil dog også gerne appellere til at I som forældre holder igen med at fortælle og forklare om disse fester og hvornår de skal være. Det kan være fint at man dagen før når man har hentet sit barn tager en snak om at; ”…i morgen er der fest og hvad skal vi finde frem af tøj…?” – men at fortælle om hvad der ellers skal ske ødelægger i høj grad børnenes mulighed for selv at tilegne sig verden og den stemning vi i fællesskab har skabt. Til gengæld kan I med nedenstående informationer bedre være med på sidelinjen når jeres børn kommer hjem og vil dele oplevelsen med jer. Det betyder også meget for jeres børn at de på festdage kan komme tidligt hjem, det er et ordentligt program de fleste dage og rigtig mange indtryk der skal bearbejdes, ligesom vi ikke dandere på disse dage. Selvom I ikke selv har mulighed for at hente tidligt disse dage, kan det måske lade sig gøre med en bedsteforældredag hvis det er planlagt i forvejen.

Hellig 3 konger fest:

Afslutningen på julen fejrer vi med Hellig 3 konger fest, nu er det de 3 konger som til julespillet kommer med gaver til barnet og den store engel Gabriel har byttet ledestjernen ud med et Hellig 3 konger lys:

”Festen for de vise mænd fra Østerland, som kom for at tilbede det nyfødte Jesusbarn. Denne fest, som også blev kaldt Epifani-fest(efter græsk epifaneia=åbenbaring), denne fest vil få stadig større betydning, eftersom der bliver større forståelse for dens symbolik. Denne symbolik blev som alle mysterier hemmeligholdt indtil det 15.århundrede. Derefter får den større opmærksomhed. De bringer myrra, røgelse og guld som offergave til Jesusbarnet. Disse tre offergaver har en symbolsk betydning, og er i samklang med denne fest d. 6 januar.Hvem er de tre vise mænd fra Østerland? De er indviede, der repræsenterer de 3forudgående udviklingsperioder. Det er menneskehedens indviede indtil Kristusvæsnets komme, indtil den uselviske kærligheds komme. Indviede var mennesker der havde fået åndsselvet, Manas, det havde de tre vise mænd.”

Uddrag fra Rudolf Steiners foredrag i Berlin anno 30 december 1904.

Til festen får hvert barn i børnehaven en gave, som også Jesusbarnet får en gave. Gaven er et stykke guld (Pyrit), som vi får fra en rød kiste. Dette er for at symbolisere, den tid vi lever i (den efteratlantiske tid) og at intellekt og visdom er tidens store gaver(guldet), og at vi alle har Kristus i os.

Kyndelmisse:

Kyndelmisse er i gammel dansk tradition den tid på året hvor man gjorde status på vinterens forråd og på denne tid af året skulle helst halvdelen af forrådet være tilbage – kunne man finde et godt æble ville man holde sig rask hele året! Kyndelmisse eller Maria lysmesse, eller Maria renselse – kært barn har mange navne og oprindelsen finder man i fordums tider hvor der gik 40 dage efter et drengebarns fødsel før han kunne fremvises af sin moder i templet. Det er ved denne tid at lysene som skal bruges i året bliver velsignet og dermed kan bruges som vågelys eller et særligt lys til vigtige begivenheder i hjemmet. Vi markerer denne dag ved at lave det største bål på hele året – velsigne lys og ikke mindst hænge mad ud til fuglene. I tiden op til festen har vi lavet fuglemad og fjernet grannet fra adventskransen og hængt den udenfor så småfuglene kan få glæde af de sidste kerner. Som optakt til festen vil vi gerne have at hvert barn medbringer et stk. mad til at hænge ud til fuglene.

Forårsfest:

Den første markering af foråret kommer med forårsfesten – denne fest er en kæmpe oplevelse for børnene, for hele salen bliver forvandlet til årets tema og i år er der ”fest i himlen”. Det betyder at alle ansatte og børn kommer klædt ud til dette tema, man kan være en af himlens fugle, insekt, engel, alf, fe, sky, luftkaptajn, og meget, meget mere – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Børnene får et fastelavnsris med hjem fra festen og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….

Spirefest:

Spirefesten er dagen hvor vi sår vores påskehaver til. Påskehaverne skal passes og plejes og hvert lille skud skal nøje studeres og følges og endelig en dag inden påske må de komme med hjem – de kan med fordel plantes ud i en have, altankasse eller krukke. Men på denne dag er det tilplantningen der bliver gjort en fest ud af og til det har vi brug for at hvert barn medbringer en pose med blomsterfrø der kan såes ud i kasserne i Kirsebærgården.

Mange af disse ting I bringer med hjemmefra har en dybereliggende årsag end blot for nemheds skyld; hele den bevægelse, barnet oplever, når det skal bringe noget med ind i fællesskabet og, som oftest fra hver fest, får noget med hjem fra fællesskabet, er af afgørende betydning for at man som voksen er i stand til at indgå og pleje relationer og fælleskaber – det kræver et bidrag at kunne modtage. Så derfor vær opmærksom på dette når I ser sedler og opfordringer til dette. Børnene lærer tilmed at kunne afgive noget af sit eget til helheden, hvilket er en kunst i sig selv.

Fredag d. 10. marts

Vi har brug for jeres hjælp – vi er 11 ud af 15 pædagogisk personale der skal afsted til vores årlige pædagogstævne i Skanderborg fredag d. 10. marts og derfor har vi brug for at alle der har mulighed for det holder fri med deres børn og ellers melder tidsrum ud for pasning, vi skriver det på pasningssedlen til vinterferien i uge 7 som hænger på tavlerne. (deadline er d. 13/1-17 kl. 9).

NB!

Når I kommer tilbage efter ferien er der en del af børnene der har fået nye pladser så kig godt efter i garderoberne.

Datoer:

06.01.17                         Hellig 3 konger fest

06.01.17                         Dorthe fylder 50 (der er Kaffevogn i gården fra kl. 8-9)

19.01.17                          Forældremøde – fælles kl. 19-21

02.02.17              Forældremøde – børnehave kl. 19-21

03.02.17                         Kyndelmissefest

Uge 7 (13-17.02.17)      Pasning ved tilmelding

03.03.17                         Forårsfest – tema; ”i himlen”

10.03.17                          Tilmelding til pasning (Pædagogstævne i Skanderborg)

18 & 18.03.17                 Arbejdsweekend fra 9-14

23.03.17                          Forældremøde – småbørn kl. 19-21

Efterårs & Julebrev

October 23, 2016

Kære Forældre

Med en veloverstået og, takket være jeres store indsats, en vellykket Mikaelsbasar, er efteråret er over os med gråvejr, regn & blæst hvilket kalder på indendørs aktivitet og hygge. Det er heldigvis helt i tråd med Kirsebærgårdens vinterrytme hvor vi er mere indendørs, ofte om morgenen og hver eftermiddag. Tirsdage og torsdage er aflevering dog fortsat udenfor i børnehaven, i vuggestuen er morgenen som den plejer men også her er eftermiddagene indenfor. Vi er som altid ude hver dag alle mand så derfor er det overordentlig vigtigt at have styr på tøj der passer til vejret og godt med skiftetøj i kurvene.

Forældresamtaler:

Forældresamtaler afholdes årligt i november måned – der er sat 25 min. af til hvert barn og det kræver at både I og vi er velforberedte og bruger tiden konstruktivt samt at I kommer til tiden og gerne lidt før. Oversigt over tider hænger på tavlerne og er I forhindret i det pågældende tidsrum, er I velkommen til at bytte indbyrdes, hvis blot i giver stuen besked og helst i god tid. Samtalerne foregår forskellige steder enten i salen på kontoret eller på personalestuen og I kan derfor med fordel benytte bagindgangen på Lergravsvej (den grå dør) og dermed undgå at jeres børn ser jer.

Lanternefest:

Børnehavens Lanternefest er en meget stemningsfyldt fest som ligger om aftenen når mørket er faldet på – af samme grund lukker hele Kirsebærgården denne dag kl. 14, så vi kan nå at gøre klar og pynte op. På denne aften skal vi synge efter Gamle Morten som forhåbentlig kommer forbi og er vi rigtig heldige har han sol, måne og stjernekager med som hans kone har bagt. Festen er for forældre, men de mindre søskende kan nemt blive utrygge i mørket så prøv at finde pasning til dem, ligesom vi gerne vil understrege at større søskendebørn er velkomne hvis de vel at mærke ikke ødelægger festen for alle børnehavebørnene ved at ”disse” indholdet eller stemningen. I tiden op til festen vil vi meget gerne bede hvert barn medbringe 2 blomsterløg.

Adventsspiral:

Efter lanternefesten går vi i gang med alle julens arrangementer og den første er Adventsspiralen en fest for børnehavebørnene som er meget inderlig. Hvert år bliver vi overrasket over hvor fint det lykkes for børnene at gribe denne stemning, hvor alle en efter en går ind i spiralen og tænder sit eget lys ved det store i midten. Den store granspiral som fylder hele gulvet i salen bliver efterfølgende brugt til at forvandle høstkransene til adventskranse. Ligesom til lanternefesten kræver adventsspiralen også noget med hjemmefra og til den vil vi gerne bede om et bundt gran fra hver familie.

Julemåneden:

Hele julemåneden fjerner vi ugerytmen så vi har tid til at fordybe os i forberedelserne til julen og til at lade freden sænke sig over Kirsebærgården, det er en overvejelse I måske også skal gøre derhjemme så december ikke ender med at være et massivt pres. December igennem har vi julespil i børnehaven – et krybbespil der omfatter Josef, Maria, det lille jesusbarn, hyrder, konger, naturligvis masser af engle, stjerner og dyr. Først ser de det som bordspil og efterfølgende er alle børn er aktører. Når vi spiller er alle børn og voksne inddraget, de mindste er dog primært stjerner der lyser på himlen og englekor, men det er jo også særligt, så lad nu være med at skrue forventningerne hos børnene op J. Spillet foregår som en stor sangleg og vi inviterer jer til at komme og se det til julefesten. Fordi det ikke er et skuespil i normal forstand, men en stemning jeres børn er i vil vi bede jer om ikke at tage billeder og ikke at klappe, men blot nyde stemningen…

Julespillet fortsætter helt frem til d. 6. januar og efter Nytår er det kongerne der har et særligt fokus, spillet afsluttes med Hellig 3 konger festen om fredagen i den første uge efter ferien.

Ud over julespillet som er baggrunden for fejringen af julen, har vi hvert år haft besøg af Nisse Nils. Nisse Nils er en lille nisse som er rigtig sød, men som også godt kan finde på at drille lidt. Dagligt arbejder han på at fremstille guldnødder til børnehavebørnene (en lille udhulet valnød, med en lille bitte gave indeni) og da der er mange børn, må nogen vente længe, men sikkert er det at alle som en bliver husket. Baggrunden for at give denne ”simple” gave er at lære at det ikke er størrelsen eller den materielle værdi i en gave der er væsentlig – men kærligheden hvormed den er givet! og Nisse Nils elsker de, så selvom gaven er nok så lille bliver den skattet stort.

Hos småbørnene bliver de ikke snydt for julebudskabet i form af krybbespil som bordspil i eventyrstunden og nisserier til sangleg og I er også inviteret til at komme og ønske hinanden og os en glædelig jul til juleafslutningen.

Pasning og ferie

Juleferie afholdes fra d. 24.12.16-01.01.17 begge dage inklusiv, der er pasning ved tilmelding d. 22 & 23.12.16 og det er vigtigt at I ikke blot tilmelder jer for en sikkerheds skyld – i børnehaven her i efterårsferien var kun halvdelen af de tilmeldte børn mødt op – det betyder at vi kunne have sparret på timeforbruget så overvej lige en ekstra gang inden i tilmelder jer, også med hensyn til tidspunkt, vi har måtte give overarbejde de første dage fordi nogen henter senere end det der står på tilmeldingen og skemaerne bliver lagt efter det.

Datoer:

 • 24.10.16                         Vinterrytme begynder
 • 11.11.16                           Kirsebærgården lukker kl. 14.
 • 11.11.16                           Lanternefest kl. 17.
 • 25.11.16                          Adventsspiral
 • 20.12.16                         Juleafslutning småbørn
 • 21.12.16                          Julespil i børnehaven
 • 22 & 23.12.16                Pasning ved tilmelding
 • 06.01.17                         Hellig 3 kongerfest
 • 19.01.17                          Forældremøde kl. 19-21

 

 

Mikaels-Basar og Åbent hus, lørdag d. 1. oktober

September 26, 2016

indbydelse-til-mikaelsbasar-2016