Archive for the ‘Månedlige nyhedsbrev’ Category

Januarbrev

January 3, 2021

Kære forældre

Sikken et år… Det giver ingen mening at være fortvivlet over alt det vi er gået glip af men så meget mere mening at glædes over det der er opnået og om noget er vi sammen lykkes med at få Kirsebærgården igennem denne periode, så TUSIND TAK! – for jeres hjælp, opbakning og fleksibilitet det betyder alverden og hjælper os til at koncentrerer os om det vigtigste; at skabe trygge og kærlige omgivelser for jeres børn.

Vi vil sandsynligvis fortsætte i det nye år med retningslinjer der ligner dem der lige nu udspiller sig. Vi er i en situation hvor vi hele tiden skal afveje om vi har ressourcer nok til at passe alle indskrevne børn, kaldet ”Dimensionering” og vi er endnu ikke nået til at skulle prioritere i indsatsen. Vi håber at det heller ikke bliver nødvendigt, men det kræver at I stadigvæk er meget nøjeregnende med ikke at sende børn afsted med forkølelse. For selvom det ikke er corona, så vil det når det smitter os voksne være svært at skelne og kræver derfor at vi skal blive hjemme til vi er testet og det kan tage uforholdsmæssigt lang tid og dermed fravær i personalegruppen. En af de nye retningslinjer er at forældre opfordres til at bruge værnemidler ved aflevering og afhentning. Vi har ikke krav om dette i Kirsebærgården, men hvis I vælger at værne jer vil vi bede om at det ”kun” er med brug af visir – ikke mundbind, da vi mener at børn har krav på at kunne se og genkende voksne og ikke mindst aflæse mimik.

 

Der er opkrævning til det årlige kontingent her i januar hvor I skal indbetale 200 kr. til støtteforeningen pr. familie på konto 8401 1054933 i Merkurbank, det vil være overordentligt dejligt og en stor hjælp hvis I klarer det helt af jer selv uden at vi skal rykke for det, og skriv gerne jeres barns navn på indbetalingen.

 

Hegnet er i skrivende stund ved at blive etableret og skulle gerne være færdigt på den anden side af juleferien og dermed en ny og større have, hvilket i sig selv er kærkomment. Det betyder også at cykelparkering ikke længere er muligt i gården

 

Indkøring af nye børn

Vi har nye børn på alle stuer – 6 i alt, så vores fokus den næste måneds tid eller to er naturligvis at få dem til at falde til. For de store som kommer fra vuggestue og ind i børnehaven er det måske lidt nemmere da de alle kender børnehaven fra besøg på båldag og daglige ture igennem og alligevel er det en stor ny verden der åbner sig. Der er anderledes krav om selvhjulpenhed og pludselig er man mindst igen, ligesom der er mange børn og tempoet er sat væsentligt op. For de mindste er det for nogen første gang man skal passes ude og selvom vi er mange voksne har vi jo slet ikke de ressourcer til rådighed der er i en familie – så man skal som lille vende sig til ikke at være på arm eller skød men ganske enkelt at være med sig selv og det blandt en stor flok af andre børn hvilket for de fleste er voldsomt. Det vigtigste vi kan tilbyde både for børnehave og vuggestuebørn er nærvær – at være opmærksom på de små hele tiden, så de hver gang de oplever behovet for en voksen mærker at der er en der har det fokus – det skaber tryghed. Vores meget faste rytme er også med til at skabe tryghed for de nye og for dem der starter i børnehaven vil der være en masse kendte elementer fra vuggestuelivet.

 

Hellig 3 konger fest 8. januar:

Afslutningen på julen fejrer vi med Hellig 3 konger fest, nu er det de 3 konger som til julespillet kommer med gaver til barnet og den store engel Gabriel har byttet ledestjernen ud med et Hellig 3 konger lys.

Til festen får hvert barn i børnehaven en gave, som også Jesusbarnet får en gave. Gaven er et stykke guld (Pyrit), som vi får fra den røde kiste. Dette er for at symbolisere, den tid vi lever i, at intellekt og visdom er tidens store gaver (guldet), og at vi alle har Kristus i os.

 

Forældremøde 14. januar er aflyst

I ønskes en glædelig jul, samt et velsignet Nytår!

Decemberbrev

November 26, 2020

Kære forældre

Desværre må vi i år undvære juleafslutningerne i såvel vuggestue som børnehave hvor I ellers normalt bliver inviteret til at ønske hinanden og os glædelig jul. Det må vi gøre på afstand i år. Det er alt sammen naturligvis grundet i de restriktioner vi er underlagt.

I den forbindelse har der været en del snot og influenza særligt i vuggestuen og det har også bredt sig til personalegruppen. Vi som personale lader os teste inden vi møder ind igen og ingen har haft covid 19 – vi vil opfordre jer til at gøre det samme hvis jeres barn bliver syg og som minimum skal I holde dem hjemme til symptomerne er ovre.

Selvom disse ting er begrænsende så skal I vide at vi gør vores bedste for at det ikke kommer i børnehøjde og derfor glæder vi os til at fejre julen med børnene som vanligt om end det udelader jer.

Der er pasning d. 23.12.20 (og tilmeldingssedler på alle tavler nu) og lukket frem til mandag d. 4. januar.

 

Julemåneden

December måned er julemåned og det bærer livet i Kirsebærgården præg af – vi starter torsdag d. 26. november med tur for de store børn til marionetteater og dagen efter er der Adventsspiral som omtalt i november brevet. Fra Adventsspiralen samles grannet ind efterfølgende og bliver brugt til at omskabe høstkransen til en adventskrans til børnehavens garderobe. Ligesom der på alle stuer vil være små kranse som hver dag frem til jul er tændt mens vi spiser. Vi skal bage småkager og pynte op på stuerne og børnehaven får sikkert besøg af Nisse Nils og måske har han igen i år guldnødder med – en til hvert barn, så nogle må vente længe andre får hurtigt, der er nok at se til for en lille nisse. Det særlige ved guldnødderne er at børnene oplever at det ikke handler om tingenes størrelse eller værdi (set i kroner og øre), men med hvilken ånd det er givet.

Der er også julekrybbespil dagligt, med Josef, Maria og det lille jesusbarn, i hele december måned spilles det, først som bordspil og efterfølgende af børnene som aktører – for børnene er krybbespillet ligesom eventyret og derfor vigtigt ikke at dyrke eller tale særlige roller op, alle roller må være med for at eventyret kan spilles, det er ikke så vigtigt hvem der er hvad. Vi sørger for at de største børn prøver alle rollerne i videst muligt omfang. Krybbespillet fortsætter frem til Hellig 3 konger d. 6. januar 2021

For børnene i vuggestuen er der også krybbespil, men i form af bordspil for de store og pynt for de små.

I december måned fjerner vi ugerytmen som normalt fylder for at give plads til ovennævnte julerier uden at det dermed bliver for presset.

 

Forældresamtalerne

Det er lykkes for os at gennemføre stort set alle de planlagte samtaler til tiden – så tusind tak for jeres hjælp til det, det betyder alverden for vores planlægning på stuerne og i hele huset. Overordnet set er der stor tilfredshed med indsatsen i Kirsebærgården, de fleste forældre er glade og tilfredse og oplever deres børn trives og udvikler sig – efterfølgende evaluerer vi samtalerne i personalegruppen og med bestyrelsen.

Novemberbrev

November 8, 2020

Kære Forældre

I modtager dette nyhedsbrev 10 dage før forventet, da der er del ting, der er anderledes grundet covid-19 restriktioner…

For det første er vi nødt til at aflyse Lanternefesten. Det kan ikke lade sig gøre uden jer, og med jer er vi alt for mange om end arrangementet for en stor del er udendørs. Vi har haft alle mulige overvejelser oppe, om hvad der kunne være muligt og er nået frem til, at det er sådan det må være ☹

 

For det andet skal vi sige farvel til 3 gode kolleger, som i den nærmeste fremtid stopper i Kirsebærgården.  Vi kan desværre ikke lave kaffevogn eller anden form for afskeds-seancer der omfatter jer, og derfor får I undtagelsesvis besked her.

Claudia stopper på Jordbærstuen med udgangen af oktober efter 6 år i Kirsebærgården. Hun skal starte dagpleje hjemme i sit hus i Valby.

Josefine stopper på Brombærstuen i midten af november efter godt et år her. Hun og familien har købt hus på Bornholm.

Trine er sygemeldt og kommer ikke tilbage på Solbærstuen.

Vi har været meget taknemmelige for deres tid i Kirsebærgården og ønsker dem alt det bedste.

 

Vi håber, I fortsat er med på at undlade at informere jeres børn om ovenstående. Børn lever i nuet og har kun de forventninger, vi skaber i dem. Derfor vil de ikke opleve noget savn eller mangel omkring festen; – medmindre de er blevet fortalt, at der er noget på færde. Og med hensyn til de voksne er det ligeså vigtigt, at barnet får lov til at have sine egne følelser omkring savn eller ej og ikke mødes af det, som vi voksne forestiller os, de vil være påvirket af. Hvis man kan afholde sig fra at forklare og informere, så vil man kunne opleve og støtte barnets egen reaktion så meget desto bedre😉

 

Forældresamtaler:

På alle tavler hænger der opslag med tid til forældresamtale i november – I kan bytte indbyrdes, stuen skal blot vide det en uge før. Der er afsat 25 min til hver samtale, så det er vigtigt at passe tiden og en god ide at være forberedt. Med sidste nyhedsbrev var den overordnede dagsorden for samtalen vedhæftet. Vi holder ikke erstatningssamtaler såfremt I bliver forhindret.

 

Skoleudtalelser:

I løbet af vinteren udarbejder børnehavestuerne skoleudviklingstjek, som er vores bud på en skoleudtalelse. Når de er færdige, får I dem udleveret, og I skal passe godt på dem, for det er jer der skal videregive dem til jeres barns skole. Vi sender dem ikke på grund af reglerne om persondata, og vi laver heller ikke andre skoleudtalelser end den omtalte: I vil dermed være forberedte, når skolen beder om det.

 

Trivselstjek

I løbet af oktober har vi lavet trivselstjek på alle stuer – så vi overordnet får et frisk kig på alle børn og dermed noget konkret at tage udgangspunkt i til forældresamtalerne, som vi har her i november.

 

Pædagogisk

 

Indeleg – børnehave

Som en naturlig konsekvens af at vi fra efterårsferien og frem til påske er mere indendørs, er vores fokus lige nu på at skabe rum til indeleg. Vi er for det første optaget af at give plads til den frie leg og samtidig sikre, at der er et miljø, hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, – selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. På den anden side er det vores mål for gruppen at fremme fællesskabet – men i det også at kunne være med sig selv, og at kunne lege sammen med en mængde andre, uanset alder, køn og baggrund. At børnene derved lærer at være ven med dem der byder sig til, og lærer at løse konflikter indbyrdes, samt lærer at bede om hjælp fra de voksne, når det bliver for svært. Målet for det enkelte barn er at udvikle og engagere sig fantasifuldt i legen, at udfolde sig fysisk, være tryg og kunne opretholde sine egne grænser.

 

Indeleg – vuggestue

For de små børn er det væsentligste fokus at skabe tryghed og tillid til at være i rummet med alle de andre børn og de voksne. Derfor bruger vi voksne vores kræfter på at skabe små rum i det store, så alle kan være med inklusiv de nyeste og mindste børn, uden det dermed hindrer de største i at udfolde sig. De små øver sig i både at udnytte rummet og i at lade sig afgrænse af rummet eller af de andre børn, samt på sigt at indgå i legerelationer, som oftest først ses i det sidste halve til hele år i vuggestuen.

 

Fester

 

Adventsspiral – D. 29. november

Denne fest kan vi afholde da den ”kun” er for børnene i børnehaven og uden forældre.

Advent betyder at komme (herrens komme). Det er den tid, hvor vi venter på lysets komme. Lyset vender tilbage efter vintersolhverv d. 21. december. Den lilla farve bruges som tegn på en forvandling af mennesket ved at blande den røde og den blå farve. Dette kommer sig af, at Mikaels-tiden er ovre, og vi går igennem en forventningsperiode med øje for det kommende Jesusbarns fødsel og dermed lysets komme. Ved afholdelse af adventsspiralen fordybes mennesket i sit hjertes indre varme ved at tænde et personligt lys ved hjælp af et stort lys, som placeres i spiralens midte. Når vi går ud af spiralen, bærer vi vores eget lys med ud til fællesskabet. Sammen skaber vi lys i mørket. Adventsspiralen er en meget inderlig fest som definerer starten på julemåneden. Der bliver lagt en stor granspiral på gulvet i salen og inde i midten står et stort lys tændt. Salen er bortset fra lyset i midten – mørklagt. Hvert barn går en efter en ind i midten og tænder sit eget lille lys ved det store, går ud og sætter sig i en kreds om spiralen, således at hele spiralen til sidst er lyst helt op. Mens vi går spiralen synger vi julesange. Hvert barn får sit ”æble-lys” med hjem efter festen.

Oktoberbrev

October 1, 2020

Kære Forældre

 

Husk tiderne i efterårsferien!

Personalets skema er lagt ud fra de tider I har skrevet på pasning og der er derfor ikke åbent ud over det – ligesom der heller ikke er pasning hvis man ikke er tilmeldt inden deadline som var d. 13. september. Hver gang vi har ferie-pasning sker det at nogle ikke overholder de tider de selv har skrevet op og det går altså ikke.

 

Efter efterårsferien:

Begynder vi på vinterrytmen igen og det betyder at vi er inde om eftermiddagen, både i vuggestue og børnehave – i børnehaven er fredag eftermiddag dog undtaget. Det betyder også at det bliver koldere og derfor husk uldundertøj (alle måneder med ”r”) – vi tager gerne alt det andet af hvis det bliver for varmt indendørs – men jorden er så kold nu så børnene hurtigt bliver kolde hvis de ikke har uldundertøj på (alternativt; silke)

 

Forældresamtaler:

På alle tavler vil vi i den nærmeste tid hænge opslag med tid til forældresamtalerne i november – I kan bytte indbyrdes, stuen skal blot vide det en uge før. Der er afsat 25 min til hver samtale så det er vigtigt at passe tiden og en god ide at være forberedt, udsendt med nyhedsbrevet er den overordnede dagsorden for samtalen. Vi holder ikke erstatningssamtaler såfremt I bliver forhindret.

 

 

Pædagogisk

 

Stuerne

Vi har brugt tiden fra august frem til nu med at køre børn ind og samtidig forme omgivelserne for børnene, således at de oplever rytmen og hinanden som gruppe, og det er lykkes rigtig godt og alle de nye børn er i trivsel. Der er rigtig mange arrangementer og pædagogiske begivenheder i tiden fra sommerferien til efterårsferien – stort set noget vi ”skal” hver uge som festforberedelse, alt sammen er med til at skabe rammen. Vi kan nu se frem til en god måneds tid hvor frugten af det arbejde viser sig, og hvor vi ikke ”skal” så meget andet end vores normale rytme.

 

Trivselstjek

I løbet af oktober laver vi trivselstjek på alle stuer – så vi overordnet får et frisk kig på alle børn og dermed noget konkret at tage udgangspunkt i til forældresamtalerne som vi har i november.

 

Fester & andre arrangementer

 

Forældremøde i børnehaven torsdag d. 8. oktober kl. 19-21

Til mødet har vi som altid brug for kaffe/te bryggere og kagebagere? Meld gerne tilbage på stuetelefonen.

 

Lanternefesten d. 6. november,

Med mindre forsamlingsforbuddet bliver hævet markant kan vi desværre blive nødt til også at aflyse Lanternefesten, og som det ser ud lige nu ender det nok sådan. Ikke desto mindre vil vi rigtig gerne feste når det kan lade sig gøre, så vi afventer foreløbig. Dette er endnu en grund, ud over det pædagogiske, til ikke at sige noget til jeres børn om festen.  Nærmere info følger på facebook og på tavlerne

 

Septemberbrev

September 1, 2020

Kære Forældre

Tak for den overvældende opbakning til vores høstfest – det blev en skøn dag ovenpå en måned med stor arbejdsomhed hos både børn og voksne. Dejligt at der er kommet større bevidsthed på afspritning og håndvask igen, men det kan blive endnu bedre – det er skønt at få lov til at hilse ordentligt igen og det kræver naturligvis at vi alle har stor opmærksomhed på dette.

 

Bleskift:

Som I sikkert alle er klar over så er Kirsebærgården blevet udfordret økonomisk af de tiltag covid 19 har krævet og i forlængelse af det er vi nødt til at kigge på alle vore udgifter… en af de ting som vi er nødt til at bede om er at I som forældre ikke skifter jeres børn når i aflevere og henter. Naturligvis giver det mening at jeres børn får en ren ble hvis der er ekstra gevinst i bleen ved afhentning – men så bed personalet om at sørge for det, det er derfor vi er der 😉

 

Efterårsferie:

I efterårsferien uge 42 er der pasning ved tilmelding, størstedelen af personalet afholder ferie men der vil være pasning til de familier der har behov og der hænger afkrydsningslister på tavlerne hvor man tilmelder sig inden deadline d. 17. september kl. 9.

 

Pædagogisk

 

Vi har fokus på måltidet i den kommende tid, der er mange ting omkring måltidet som er væsentligt for barnet, først og fremmest at få dækket det basale behov for næring. Det er samtidig også et læringsrum hvor man øver sig motorisk, sprogligt, kulturelt, socialt og på individuelt plan. Der er mange rutiner omkring måltiderne i Kirsebærgården, der gør det indbydende og hyggeligt i børnehøjde og dermed meget egnet som læringsrum; vi skaber stilhed, tænder lys, danner fællesskab, synger for maden, smager på det hele, nyder dufte, smage og synsindtryk, hjælper hinanden, spiser, har god tid til at blive mætte, sludrer og lader alle blive hørt, synger tak for maden og husker også at sige tak til Metin når vi kører madvognen tilbage i køkkenet.

 

Fester & andre arrangementer

 

Arbejdsweekend d. 19 & 20. september kl. 9-14 (børn & bedsteforældre er velkomne):

Vi har arbejdsweekend i september, og selvom Kirsebærgården fremstår pæn og æstetisk så kræver det meget arbejde at vedligeholde, således at standarden ikke falder. Det hjælper meget på vores økonomiske formåen, at de ting vi selv kan klare bliver lavet på arbejdsweekends. Derfor håber vi I kommer talstærkt så vi kan nå de opgaver der skal klares denne gang. Det er altid vældig hyggeligt både for børn og voksne og støtteforeningen sørger for forplejningen.

 

Småbørns Forældremøde d. 17. september kl. 19-21:

Der er fællesforældremøde for de 2 småbørnsstuer hvor der vil komme et oplæg i salen og efterfølgende stuemøde for hver af de to stuer. Vi har som altid brug for kaffe/te-bryggere og kagebagere…?

 

Mikaelsfest d. 2. oktober (uden forældre):

Efter høstfesten kommer Mikaels dag d. 29 september og det fejrer vi med Mikaelsfest fredagen efter. Mikaels dag var før i tiden, den egentlige høstfest her i norden og markerede en afslutning på høsten og der var også skiftedag på gårdene. Rudolf Steiner har talt meget om Mikael, idet Mikael ifølge ham er ”Tidsånd” dvs. den ånd der hersker over vores tid. For os voksne betyder det at være bevidst om de handlinger vi gør, at have modet til at handle på det vi ved er rigtigt for os selv og for helheden, og styrken til at gennemføre ting som ikke er nemme og ikke at søge behagelighed men ærlighed og kærlighed til verden. I børnehøjde er det volapyk og skal være det! – børnene tilegner sig viden og kundskab om verden gennem handlinger. Derfor er Mikaelsfesten bygget op omkring handlinger der kræver mod, styrke og venskab/sammenhold, alt sammen uden forklaringer men kun handlinger og naturligvis stemninger. I tiden op til festen bliver de røde kapper strøget, der bliver lavet stjernebånd og naturligvis fremstillet sværd – et Mikaelssværd har den særlige egenskab at det ikke kan bruges til at slå sine venner med, men kun til at øve sig sammen, således at man er stærk til hvis man en dag skulle møde en rigtig drage. På selve dagen bliver alle børnehavebørnene kåret til ”Mikaelsridder” og alle børnene vokser en halv meter. Se i øvrigt opslag på tavlen

Augustbrev

August 1, 2020

Kære forældre

Velkommen tilbage fra ferie og velkommen til jer der er nye i Kirsebærgården. Vi håber I har nydt sommeren og er klar til et nyt Kirsebær-år.

Håndtryk, håndsprit og håndvask

Vi vil rigtig gerne hilse ”ordentligt” på jer ved aflevering og afhentning og det begynder vi på igen, men vi kan desværre konstatere at mængden af den håndsprit der bliver brugt ved lågen, når man kommer og går, er kraftigt reduceret – hvilket kun kan betyde at nogen glemmer det, og det duer ikke – det er vigtigt at huske, som en god vane og ligeså at være opmærksom på håndvask med børnene, når man afleverer, nu – og i al fremtid.

 

Facebook

Vores facebookside er opdateret således det kun er for ansatte og forældre med børn i Kirsebærgården der har adgang, men det er også en nem løsning for os, hvis vi skal i kontakt med jer alle. Derfor vil vi opfordre til at alle familier har adgang til denne. Siden hedder ”Kirsebærgården, et børnehus”

 

Pædagogisk

Indkøring

Vi har en del nye børn på alle stuer, så vores fokus den næste måneds tid eller 2 er naturligvis at få dem til at falde til. For de store som kommer fra vuggestue og ind i børnehaven er det måske lidt nemmere, da de alle kender børnehaven fra besøg på båldag og daglige ture igennem haven, og alligevel er det en stor ny verden der åbner sig. Der er anderledes krav om selvhjulpenhed og pludselig er man mindst igen, ligesom der er mange børn og tempoet er sat væsentligt op.

For de mindste er det for nogen, første gang man skal passes ude, og selvom vi er mange voksne, har vi jo slet ikke de ressourcer til rådighed der er i en familie – så man skal som lille vænne sig til ikke at være på arm eller skød, men ganske enkelt lære at være med sig selv og det blandt en stor flok af andre børn, hvilket for de fleste er voldsomt. Det vigtigste vi kan tilbyde både for børnehave og vuggestuebørn er nærvær – at være opmærksom på de små hele tiden, så de hver gang de oplever behovet for en voksen, mærker at der er en der har det fokus – det skaber tryghed.

Det vil være en stor hjælp hvis I ”gamle” forældre afleverer hurtigt om morgenen, og meget gerne uden større søskende, da de små nye er meget følsomme overfor den mindste smule uro, så brug hellere afhentningen hvis der er beskeder der skal gives.

Vores meget faste rytme er også med til at skabe tryghed for de nye, og for dem der starter i børnehaven, vil der være en masse kendte elementer fra vuggestuelivet.

I børnehaven skal den nye gruppe finde sig til rette med hinanden, og som giver muligheder for at lære sig noget nyt eller øve sig i noget man ikke helt mestre endnu. Det kan naturligvis give anledning til at bekymre sig som forældre, men ud over at det er helt naturligt, og en del af livet for det opvoksende barn, så er det vigtig at holde fokus på at give jeres moralske besyv med i situationen, hvis I er der når den opstår. Også hvis jeres børn fortæller om oplevelser derhjemme, så sig hvad i mener der er moralsk rigtigt, for derefter at lade det fare. I behøver ikke løse problematikken for barnet – det er en vigtig opgave for et barn at lære sig at håndtere disse ting. I kan samtidig være forvisset om, at vi voksne i børnehaven fastholder rammerne for det sociale liv.

Som en del af trygheden for børnene vil vi her med starten af kirsebær-året opfordre jer til at være meget opmærksomme på låger og døre, så det bliver en god vane fra starten – børnene må ikke åbne dørene og lågerne selv. Det er en god ide at følges og være et forbillede, og så er sikkerheden på plads. Børnene må heller ikke færdes alene rundt på gangene, og der er ikke adgang til personaletoiletter og garderobe for andre end de ansatte.

 

Fester og andre arrangementer

Vi har en del på programmet den næste tid, og som altid er festerne der er skrevet herunder kun for børnehaven, i vuggestuen, er vi medbærer af stemningen og har ofte festbord men ikke noget der inddrager jer som forældre eller kræver noget særligt af børnene. Basaren dette år er desværre aflyst grundet Covid 19.

 

Opstartsmøde 10. august kl. 17.00

Der er mange nye børn på alle stuer efter ferien, og vi holder opstartsmøde for alle forældre til nye børn mandag d. 10. august kl. 17 – det vil sige også forældre som har børn eller har haft børn i Kirsebærgården, men samtidig skal aflevere et nyt barn her. På mødet vil vi afstemme forventninger og svare på spørgsmål.

 

Høsttur torsdag d. 13. august 8-15

Traditionen tro tager den nye gruppe af de største børnehavebørn fra begge stuer på tur til Bondemand Jespers gård på Sjællands Odde ”Birkemosegård”, som er leverandør af vores grøntsager og som også levere grøntordningen til støtteforeningen. Det er en meget særlig oplevelse, og børnene er afsted hele dagen. Gruppen består af de børn som kan gå i skole næste sommer, og I vil modtage sms direkte omkring det praktiske, – men lad nu være med at afsløre noget for jeres børn i forvejen.

 

Fælles forældremøde torsdag d. 20. august kl. 18.00-20.30 cirka

Vi har valg til bestyrelse og støtteforening, og derfor mødes vi allerede kl. 18 så vi kan nå det hele.

Traditionen tro, er hovedemnet vores nye læreplan, som I fik på mail ved sidste nyhedsbrev og spørgsmål hertil, og hvordan vi griber det i Kirsebærgården. Fokus i år er på årstidsfesterne. Vi har brug for kaffe og te bryggere og kagebagere – 1 fra hver stue, så meld jer under fanerne på stuen.

 

Høstfest lørdag d. 29. august 10-14

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere, og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element, for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven. Vores intension med høsttiden er også at skabe et grundlag for resten af året. Et grundlag som bygger på arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner…. I tiden op til festen skal der bindes neg, tærskes, kværnes mel og kærnes smør og til sidstnævnte har vi brug for at hvert barn medbringer et rengjort syltetøjsglas (ikke for stort til en barnehånd) og lægger det i kurven i garderoben.

 

Flytning af arbejdsweekend

Vi er desværre nødt til at flytte arbejdsweekenden fra 12 & 13/9 til 19 og 20. september – blot så I ved det allerede nu og kan sætte et stort kryds i kalenderen.

 

 

Kærligst

Personalet i Kirsebærgården

 

Julibrev

July 30, 2020

Så er dette år rundet af med sommerfesten for børnene og afslutningen for skolebørnene og deres familier og på den anden side af sommeren satser vi på en normal hverdag hvor de sidste rutiner bliver optaget igen og dermed også forældremøder og fester. Grundet situationen med gradvis genåbning har vi set os nødsaget til at aflyse Mikaels-basaren i efteråret da den dels kræver meget planlægning og er en stor økonomisk udskrivning.

Vi vil gerne sige tak for hjælpen med de 2 spontant opstået arbejdsweekends hvor stemningen har været i top og vi er på plads med de vigtigste vedligeholdelsesopgaver

 

Feriepasning

Der er sommerferie-pasning for de tilmeldte børn i ugerne 27, 28, 29 – i disse uger har vi ”kun” åbent fra 8.30-15.30 dagligt og børnene skal have madpakker med. Vi vil stadigvæk rigtig gerne vide hvis jeres barn ikke kommer alligevel selvom I har meldt noget andet tidligere, da vi bruger vikartimer gennem hele sommeren, også hvis I holder mere fri i ugerne 30-34.

 

Læreplan & årshjul

Med dette nyhedsbrev er vedhæftet vores nye læreplan med tilhørende årshjul, så fester kan skrives i kalenderen med det samme ?og på førstkommende forældremøde bliver der tid til at stille spørgsmål til læreplanen og det er derfor en god ide at læse den godt igennem. Læreplanen er vores arbejdsredskab og den vi som ansatte pejler efter

 

Fødselsdage

På den anden side af sommeren skal der dannes nye børnegrupper på alle stuer og i børnehaven bliver der en ny gruppe af de allerstørste… Der har desværre sneget sig en tendens ind i Kirsebærgården hvor der privat har været afholdt fødselsdage blandt de store og andre fester. Vi vil derfor med dette nyhedsbrev kraftigt opfordre til ikke at forsætte dette tiltag da det breder sig som gift i børnegrupperne både som konkurrence og sorg over ikke at kunne deltage. Vi bruger mange kræfter på at sikre en gennemtænkt og kærlig fødselsdag for jeres barn her i Kirsebærgården og i det fællesskab og med de værdier der eksistere her og som I har valgt til jeres barn. Børnene elsker fødselsdagene i Kirsebærgården og vi mener sagtens det kan gå i stedet for børnefødselsdag hjemme. Familiefødselsdage er et naturligt supplement som vi selvfølgelig bakker op om, men der har det sidste halve år været konkurrence om hvor mange fødselsdage man kan komme op på.

 

Tatoveringer

En anden tendens vi gerne vil gøre op med er tatoveringer. Det har taget overhånd og er nu endt i ansigtet og alle steder på kroppen og bruges også på en måde som skaber konkurrence mellem børnene. Vi betragter det som legetøj og det skal jo blive hjemme så det håber vi I vil tage til efterretning.

 

Opstartsmøde 10. august

Der er mange nye børn på alle stuer efter ferien, og vi holder opstartsmøde for alle forældre til nye børn mandag d. 10. august kl. 17 – det vil sige også forældre som har børn eller har haft børn i Kirsebærgården, men samtidig skal aflevere et nyt barn her. På mødet vil vi afstemme forventninger og svare på spørgsmål.

 

 

I ønskes alle en dejlig sommer

Junibrev

May 29, 2020

 

Kære forældre

Så er vi kommet et skridt nærmere normaliteten igen, dejligt at se fødselsdagsflaget være hejst i flagstangen og glæden hos børnene, og når vi kommer igen er det uden madpakker ? også ved storetur…

Vi mangler stadigvæk at kunne holde forældremøder og fester for alle, men mon ikke vi på de anden side af sommeren kan regne med det igen. Vi sørger for at der med næste nyhedsbrev er den nye læreplan, årshjul mm. så datoer straks kan lægges i kalenderen.

Vi tager fat igen på båldag, og dermed også at de største vuggestuebørn kommer på besøg så de lærer børnehaven at kende inden de starter efter sommerferien.

 

Der er sommerferie-pasning for de tilmeldte børn i ugerne 27, 28, 29 – i disse uger har vi ”kun” åbent fra 8.30-15.30 dagligt og børnene skal have madpakker med. Vi vil stadigvæk rigtig gerne vide hvis jeres barn ikke kommer alligevel selvom I har meldt noget andet tidligere, da vi bruger vikartimer gennem hele sommeren, det gælder også for ugerne 30-34.

 

Husk! Grundlovsdag 5. juni er der lukket i Kirsebærgården

 

Udeleg – børnehave

En vigtig del af udelegen er at stifte bekendtskab med elementerne, jord, vand, ild og luft og derfor har vi gjort meget for at dette altid er tilgængeligt, man kan grave overalt, der er stort set altid vand i tønderne, vi vander blomster, har opvaskebaljer udenfor, udover besøg på strandparken og regnvejr. Der er også bål i det omfang vi må, men ildelementet er jo også repræsenteret ved kold og varm på kroppen, og jo længere vi er henne på sommeren bliver der også mulighed for bare tæer i sandet. Luften mærker vi rigtigt på tagterrassen, under solsejlene og på løbeture på stranden. Udeleg handler også om den frie bevægelse, og netop af denne grund laver vi stop undervejs på turen og løber imellem stoppene, nogen går også og bliver optaget af det der er på jorden, det er der frihed og tid til. Vi er optaget af, på den ene side at give plads til den frie leg og samtidig sikre at der er et miljø hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. Målet er for gruppen er at stifte bekendtskab med naturen og årstidernes skiften. Målet for det enkelte barn er at kunne bevæge sig frit og lære kroppen at kende. For de største børn som snart skal i skole er der storetur om mandagen, hvor der er skruet op for begivenhederne i form at længere ture til nye steder, i år begrænset af restriktionerne om færdsel med offentlig transport.

 

Udeleg – vuggestue

For de små børn er det bevægelsen og som er det primære fokus, de møder naturligvis årets gang og elementerne særligt i form af vand og jord under leg, og som voksne er vi meget bevidste om vores ansvar for at de små hverken bliver for kolde eller for varme, derfor er der også masser af steder med skygge. Bevægelsen bliver optimeret når de bruger stubbene og gyngen til at balancere på og stubbene er i en højde så også de små kan kravle op og ned. Underlaget i haven er med til at støtte en god motorik, da det ikke er glat og lige så det kræver noget at lære at bevæge sig rundt.

 

Pinsefest fredag d. 29. maj

Pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder halvtreds. Det er pinse 50 dage efter påskesøndag.
Pinsen er festen for Helligåndens tilstedeværelse i mennesket. Helligånden er en tolk, som gør det muligt at høre og forstå Jesu ord. Tiden mellem Påske og Pinse giver mulighed for at fornemme forskellige veje og forskellige løsninger ud af kriser. Ansvar og alvor må have et modstykke i det lette og legende. Vigtigt at have bevidsthedens lys med i den sovende sommer. Pinsen kaldes også de frie individualiteters fest som hylder kærlighed i handling og tanke. Sandhed gør fri og skønhed forbinder en til verden. Som frie individer kan vi vælge broderskabet. Være fri og samtidig føle sig som en del af en helhed.

I Kirsebærgården fejrer vi Pinsefest fredagen før Pinse – Her er hele gården klædt i hvidt og vi skal høre pinseeventyr, flyve med pinsefugle i Lergravsparken, blæse sæbebobler og tænde pinsebålet.

Sommerfest fredag d. 26. juni:

Sankt Hans er Johannes Døberen, og det er hans fødselsdag – et halvt år før Jesus’ fødselsdag -, vi fejrer ved midsommerfesten. Johannes Døberens livsopgave var at døbe Jesus Kristus i Jordanfloden. Johannes Døberen siger om sit forhold til Kristus: ”Jeg må aftage. Han må tiltage.” Den del af os, der hører fortiden til, må aftage, for at fremtidsdelen, Kristus kan tage bolig i os. Johannes Døberen var ikke helt inkarneret, men levede i den tilstand, som menneskene var i tidligere, hvor de var langt mere forbundne med den åndelige verden.
I Jesus blev et væsen født, som også var fra himlen, men som inkarnerede sig helt og trådte fuldstændig ind i det at blive menneske. Han gav afkald på al guddommelig storhed og valgte den menneskelige lidenhed. Han påtog sig helt menneskeskæbnens lidenhed, men udviklede i denne lidenhed sønnens kraft – friheden.

Sommerfesten i børnehaven er en helt særlig begivenhed – det er både vemodigt og et rum til stolthed når vi skal sige farvel til de store børn der skal videre i skole og helt særligt bliver det når det er hele familien vi siger farvel til. Det er umuligt at skrive hvad denne dag indebærer men i løbet af dagen – har vi lavet en smuk seance omkring det at give og modtage – til det skal vi bruge en masse blomster, blomster som hvert barn bringer med til det store fælles for så at blive delt ud igen. Vores hovedfokus vil være at lægge vægt på “hjertekræfterne”, både i interaktionen med børnene og hinanden på arbejdspladsen. Vi har talt om hvorledes det ofte er muligt for os at forstå hinanden hvis vi også forsøger med vores indføling og ikke kun gennem rationel tilgang til en problemstilling. En stilhed kan dukke op, når vi stopper op og sætter det “kloge hoved” på stand-by, hvori vi pludseligt kan erkende noget vi ikke har kunnet med tankerne alene.

Særligt i år lukker Kirsebærgården kl. 14, så det kun er de store skolebørn der er tilbage og deres forældre der er inviteret til afslutning. Kl. 14.15.

 

Sommerafslutning i vuggestuen er grundet omstændighederne desværre aflyst ☹

 

 

På vegne af alle os ansatte i Kirsebærgården, vil vi gerne sige tak for den opmærksomhed og omsorg I har givet os i form af den fine gave vi fik i sidste uge…♥

 

Majbrev

May 1, 2020

Kære forældre

Så er det lykkes at få etableret en hverdag med nye rutiner for både børn, men måske især os voksne. Metin har styr på køkkenet og rengøringen i løbet af dagen, og sørger for afspritning og ekstra toiletrengøring.

 

Madpakker

Det er lidt en udfordring at alle madkasser ikke bærer tydeligt navn og stue, og I må også gerne sørge for at der ikke kommer slik med i madkassen; petit danons, kinder mælkesnitte o.lign. – det er ikke frokost og dessert har vi kun til fester og i så fald sørger vi får det. Det er også vigtigt at barnet selv kan håndtere madkassen og maden.

 

Doodle

Doddle er noget bøvl, men det gør at vi kan modtage alle børn og derfor er det vigtigt at I fortsat er skarpe på at tilmelde jer, overholde de tider I har valgt og give besked hvis I får lavet fejl eller barnet ikke kommer alligevel. Det sidder ikke i skabet endnu, selvom mange har styr på det, men vi har ikke ressourcer til at blive ved med at holde jer i ørene omkring dette – der er en masse andre ting vi skal forholde os til, så vi håber I fortsat vil anstrenge jer.

 

Ferie

Der er stadigvæk et par dage tilbage til at tilmelde sig pasning i de ”normale” ferieuger – torsdag d. 30. april er sidste chance.

 

Håndvask

Der har været en del der har spurgt ind til sæben og håndvask og som det er nu, så er der ”kun” en ekstra håndvask lagt til rutinerne end det vi normalt har gjort. Den håndvask er når I afleverer, I må i øvrigt rigtig gerne bruge de udendørs håndvaske i børnehaven til det. Vi har sæbe der med duftene indikerer hvilken dag i ugen det er i børnehaven (på den måde sikrer vi også hygiejnen omkring dispenserne) og i vuggestuen er det lavendel duft som bliver brugt fordi den skaber ro. Vi anbefaler at I smører jeres børn hænder ind morgen og aften med fed håndcreme. Da der heldigvis løbende bliver opdaterede retningslinjer, kan vi nu smøre børnene med håndcreme efter håndvasken midt på dagen – ikke barnets individuelle håndcreme.

 

Bøllehatte og solcreme

Vi har valgt at lade børnene have deres ”egen” solhat til brug gennem dagen – det betyder at den hænger på deres plads når vi går ind til frokost og derfor er den samme der kommer på igen når de skal ud. Når alle børn er hentet bliver de vasket. Det er et tiltag som vi har planer om at holde fast i også efter denne tid.

Solcreme kan vi nu anvende igen men det er stadigvæk vigtigt at I selv husker det om morgenen hjemmefra med egen solcreme da vi først smører ind om eftermiddagen, og at I sørger for at alle børn har tynde sommerskjorter/bluser med lange ærmer så de kan være dækket til på kroppen uden at få det for varmt.

 

Indkøring

Det er simpelthen gået så fint med at få børnene tilbage – det syder af leg og glæde i Kirsebærgården og selv de nye børn er faldet godt til. Der kommer stadigvæk en del nye børn i vuggestuen frem til sommerferien, så som altid, vil vi gerne have korte afleveringer – ikke kun på grund af Corona virus.

 

Bussen

Er købt og er klar til lån – der kan sidde 8 mand + chauffør. Den skal afleveres rengjort og med fyldt tank og det koster 200 kr. pr. dag at låne den, hvilket dække udgifterne på dagsbasis. Hvis I vil låne bussen skal I kontakte Bjarne, på mail bjarne@kirsebaergaarden.dk.

 

Storetur

På mandag og mandage fremover går vi på storetur og har brug for at børnene har en rygsæk med de selv kan bære – der sidder godt på ryggen og kan indeholde madpakke og evt. regntøj

 

Majfest fredag d. 1. maj

Majfesten er et symbol på frugtbarhed og fællesskab. Stangen repræsenterer det menneskelige jeg i form af et I, silkebåndene et A som udtryk for Alfa, begyndelsen. Kransen O for omega – enden, og hermed er beskrevet mennesket i nutiden imellem fortid og fremtid.

Vi laver en anderledes udgave i år, så det bliver kun for børnehavebørnene og det bliver kun de kommende skolebørn der danser om selv stangen. Som optakt skal vi selvfølgelig ordne silkebåndene, finde bøgegrene og binde høstkransen om til majkrans. Menuen er madpakker og vi sørger for portionsanrettet dessert.

Aprilbrev

April 1, 2020

Kære Forældre

Det er en underlig tid at gennemgå og vi håber inderligt at I får det bedste ud af den når nu omstændighederne er så anderledes.

Vi har grundet lukningen tænkt fremad og har derfor søgt kommunen om mulighed for dette år at holde åbent hvor vi normalt har sommerferielukket – det har vi fået lov til, idet vi tænker at nogen af jer muligvis har brugt jeres ferie på disse corona – lukkeuger.

For at det kan lade sig gøre har jeg brug for at få et overblik over bemandingen og jeg vil derfor bede jer om at melde tilbage til mig hvilke uger I holder sommerferie med jeres børn? Hører jeg ikke fra jer inden 1. maj regner jeg med at I holder som vanligt ferie i uge 27, 28 og 29.

 

Vi ved jo endnu ikke hvornår vi åbner igen – og når vi gør, hvordan betingelserne bliver, men så snart vi ved noget konkret sender vi naturligvis mail.

 

Vi har valgt at udskyde arbejdsweekend og det årlige forældremøde/generalforsamling i støtteforeningen

 

Udeliv

Når vi kommer tilbage så tager vi fat sommerrytmen igen – det betyder at børnene er ude også om eftermiddagen. Jorden er stadigvæk kold og fugtig langt op af dagen og det regner en del. Regn og vandpytter er super sjovt for jeres børn, men der kommer store skår i glæden hvis regnbukserne er fra sidste år og sidder op under knæene, eller er købt så de kan bruges langt ind i 3. klasse. Så tjek op på det nu og sørg meget gerne for termotøj til under regntøjet i stedet for flyverdragt – det giver god bevægelsesfrihed og det er der brug for ? Husk også kurvetjek og som altid oprydning på pladsen inden I forlader Kirsebærgården, det pædagogiske valg er naturligvis; at det jeres børn selv kan klare får de lov til, og at I prioriterer tiden til det…

 

Forbillede og efterligning

En stor del af vores pædagogik er lagt an på at de voksne foretager sig meningsfyldte handlinger således at de er inspiration til børnenes leg. Jo ”større” bevægelserne er og jo mere ”optaget” de voksne er desto mere inspirerende virker de på børnenes leg. Derfor fejer, river, snitter, skræller, strikker, saver, syr, vasker vi når vi er udenfor. Det er ovenikøbet ekstra fordrende hvis de voksne er begejstret for det de laver, eller jo mere nødvendigt de voksne oplever opgaven er jo bedre leger børnene. For at lykkes med det er vi som voksne nødt til at opdrage på os selv så opgaverne bliver løst efter hensigten og ikke med irritation – det kan jo også være noget man kan bruge derhjemme…

Børnene må meget gerne hjælpe til med det vi er i gang med – det er ofte en god måde at blive afleveret på idet handlingen optager barnets fokus sådan at afskeden med mor eller far bliver nemmere.

 

Indkøring

Det bliver sikkert en brat opvågning for både børn og voksne når vi kommer på den anden side og derfor forventer vi at vi skal bruge tid på at få Kirsebærgårdens rytme etableret i børnegrupperne igen. Derudover starter der også nye børn som slet ikke kender rytmen og Kirsebærgårdslivet endnu. Vi vil som personale have vores fokus på børnene og derfor appellerer vi til så korte afleveringer som muligt. Hvis I har information til de voksne vil det være kærkomment at det klares på sms og så svarer vi når tiden er til det – det er også fint at benytte selv til små beskeder.

 

Fester:

Påskefest tirsdag d. 14. april

Indtil videre er vi lukket frem til 14. april og starter vi denne dag, vil vi starte med en fest, hvilket i sig selv giver god mening. Der vil naturligvis ikke være forberedelser som normalt men det skal ikke forhindre os i at feste. Denne fest er en af de store Kristne højtider og vi fejrer selvfølgelig først Påske efter Påskemorgen – altså tirsdag efter påske. Med påsken fejrer vi opstandelsen og i Kirsebærgården kommer det til udtryk ved at Kirsebærgården inden påske var klædt helt i grønt og er nu forvandlet til komplementærfarven rød og vi har påsketræ i garderoben. De andre år har vi kunnet hænge hjemme-pustede æg på træet, i år vil det blot være træet som forhåbentligt blomstre. Vi skal i parken og se efter æg (småbørnene leder i haven). Hjemme igen skal vi klinke æg og spise påskefrokost.

 

 

Seneste nyheder

Kategorier