Archive for the ‘Månedlige nyhedsbrev’ Category

Mikaelsbasar

September 22, 2021

Vi AFHOLDER MIKAELS-BASAR

Lørdag d. 2. oktober  – Fra kl. 10.00-14.00

 • Café
 • Ønskebrønd
 • Prinsesseværksted
 • Ridderværksted
 • Lys-trilleri
 • Stjernekasteri
 • Marionetteater
 • Salgsboder med legetøj og tøj
 • Pileflet
 • Biodynamiske grøntsager
 • Kirsebær-band (Livemusik)
 • Lotteri
 • Pony-ridning
 • Kun kontanter & mobile-pay

Vel mødt!

Septemberbrev

September 13, 2021

Kære Forældre

 

Efterårsferie:

I efterårsferien uge 42 er der pasning ved tilmelding, størstedelen af personalet afholder ferie men der vil være pasning til de familier der har behov og der hænger afkrydsningslister på tavlerne hvor man tilmelder sig inden deadline d. 17. september kl. 9.00. Man kan ikke regne med at den stue ens barn normalt går på er ”åben” da vi samler børn og personale. Det er også vigtigt at I skriver hvornår I afleverer og afhenter da normeringen bliver lagt ud fra det reelle behov, og naturligvis at I overholder de tider I har skrevet.

 

Pædagogisk

Måltidet:

Vi har fokus på måltidet i den kommende tid, der er mange ting omkring måltidet som er væsentligt for barnet, først og fremmest at få dækket det basale behov for næring. Det er samtidig også et læringsrum hvor man øver sig motorisk, sprogligt, kulturelt, socialt og på individuelt plan. Der er mange rutiner omkring måltiderne i Kirsebærgården, der gør det indbydende og hyggeligt i børnehøjde og dermed mere egnet som læringsrum; vi skaber stilhed, tænder lys, danner fællesskab, synger for maden, smager på det hele, nyder dufte, smage og synsindtryk, hjælper hinanden, spiser, har god tid til at blive mætte, sludrer og lader alle blive hørt, synger tak for maden og husker også at sige tak for mad når vi kører madvognen tilbage i køkkenet.

 

Fester & andre arrangementer

Arbejdsweekend d. 18 & 19. september kl. 9-14 (børn & bedsteforældre er velkomne):

Vi har endnu en arbejdsweekend i september, og selvom Kirsebærgården fremstår pæn og æstetisk så har vi stadigvæk en del opgaver på programmet. Det hjælper meget på vores økonomiske formåen, at de ting vi selv kan klare bliver lavet på arbejdsweekends. Derfor håber vi I kommer talstærkt så vi kan nå de opgaver der mangler. Det er altid vældig hyggeligt både for børn og voksne og støtteforeningen sørger for forplejningen.

 

Børnehaveforældremøde d. 2. september kl. 19-21:

Der er fællesforældremøde for de 2 børnehavestuer hvor der vil komme et oplæg i salen og efterfølgende stuemøde for hver af de to stuer. Vi har som altid brug for kaffe/te-bryggere og kagebagere, som meldes til stuen

 

Småbørnsforældremøde d. 9. september kl. 19-21:

Der er fællesforældremøde for de 2 småbørnsstuer hvor der vil komme et oplæg i salen og efterfølgende stuemøde for hver af de to stuer. Vi har som altid brug for kaffe/te-bryggere og kagebagere som meldes til stuen

 

Familiegruppeforældremøde d. 16. september kl. 19-21:

Vi holder et lille oplæg og sørger ellers for at der er masser af tid til at samtale omkring livet på den nye stue og hvordan vi ser fremtiden. Vi har som altid brug for kaffe/te-bryggere og kagebagere som meldes til stuen

 

Mikaelsfest d. 1. oktober (uden forældre):

Efter høstfesten følger Mikaelsfesten, som før i tiden var den egentlige høstfest her i norden og markerede en afslutning på høsten og der var også skiftedag på gårdene. Rudolf Steiner har talt meget om Mikael, idet Mikael ifølge ham er ”Tidsånd” dvs. den ånd der hersker over vores tid. For os voksne betyder det at være bevidst om de handlinger vi gør, at have modet til at handle på det vi ved er rigtigt for os selv og for helheden, og styrken til at gennemføre ting som ikke er nemme og ikke at søge behagelighed men ærlighed og kærlighed til verden. I børnehøjde er det volapyk og skal være det! – børnene tilegner sig viden og kundskab om verden gennem handlinger. Derfor er Mikaelsfesten bygget op omkring handlinger der kræver mod, styrke og venskab/sammenhold, alt sammen uden forklaringer men kun handlinger og naturligvis stemninger. I tiden op til festen bliver de røde Mikaels-kapper strøget, der bliver lavet stjernebånd og naturligvis fremstillet Mikaelssværd – et Mikaelssværd har den særlige egenskab at det ikke kan bruges til at slå sine venner med, men kun til at øve sig sammen, således at man er stærk til hvis man en dag skulle møde en rigtig drage. På selve dagen bliver alle børnehavebørnene kåret til Mikaelsriddere og alle vokser en halv meter.

 

Mikaelsbasar lørdag d. 2. oktober 10-14:

I denne stemning har Kirsebærgården haft sit årlige åbne hus arrangement ”Mikalesbasaren” og det vil vi have igen i år. Der vil være aktiviteter på alle stuer, salgsboder, marionetteater og naturligvis cafe. Det er et kæmpe projekt som ikke kun støtteforeningen, bestyrelsen eller personalet kan stå for, det kræver handlekraft og styrke fra os alle og der er derfor opgaver op til og også på dagen for alle familier, det kan I læse mere om i det vedhæftede brev. Derudover vil vi gerne samle et forældreorkester til basaren, som skal spille 4-5 numre på tagterassen fra kl 13. Gerne et stort og blandet orkester, alle instrumenter er velkomne: horn, strygere, slagtøj, strenge o.s.v. Meld gerne tilbage om I vil være med og om der eventuelt er en der vil være tov-holder på projektet. Der bliver muligvis en øveaften i Kirsebærgårdens sal, men I er også velkomne til at hoppe ind på selve dagen. At spille i orkestret tæller også som en vagt på basaren, altså i stedet for at passe café eller lign.

Augustbrev

August 8, 2021

Kære forældre

Velkommen tilbage fra ferie og velkommen til et nyt ”Kirsebær-år”. Vi håber I har nydt sommeren!  Velkommen også til alle jer nye familier som nu bliver en del af Kirsebærgården. Gennem sommeren har håndværkerne arbejdet på højtryk for at nå at gøre den nye afdeling færdig og det er lykkes og vi kan derfor modtage 13 nye børn som starter op som de første i familiegruppen d. 16. august og det glæder vi os rigtig meget til.

Nye garderobepladser

Når I vender tilbage har rigtig mange børn fået nye garderobepladser – særligt i børnehaven hvor det er alle, de to sommerferiegæster har naturligvis ikke længere en fast plads men må finde plads hvor der ikke er skrevet noget navn på træskiltet.

 

Håndtryk, håndsprit og håndvask

Vi vil rigtig gerne hilse ”ordentligt” på jer ved aflevering og afhentning og det begynder vi på igen, men vi kan desværre konstatere at mængden af den håndsprit der bliver brugt ved lågen, når man kommer og går, er kraftigt reduceret – hvilket kun kan betyde at nogen glemmer det, og det duer ikke – det er vigtigt at huske, som en god vane og ligeså at være opmærksom på håndvask med børnene, når man afleverer, nu – og i al fremtid. I børnehaven kan man med fordel bruge de håndvaske der er udenfor, både i haven og på tagterrassen.

 

Facebook

Vores facebookside er opdateret således det kun er for ansatte og forældre med børn i Kirsebærgården der har adgang, men det er også en nem løsning for os, hvis vi skal i kontakt med jer alle. Derfor vil vi opfordre til at alle familier har adgang til denne. Siden hedder ”Kirsebærgården, et børnehus”

 

Pædagogisk

Indkøring

Vi har en del nye børn på alle stuer, og samtidig en helt ny stue så vores fokus den næste måneds tid eller 2 er naturligvis at få dem til at falde til. For de store som kommer fra vuggestue og ind i børnehaven er det måske lidt nemmere, da de alle kender børnehaven fra besøg på båldag og daglige ture igennem haven, og alligevel er det en stor ny verden der åbner sig. Der er anderledes krav om selvhjulpenhed og pludselig er man mindst igen, ligesom der er mange børn og tempoet er sat væsentligt op.

For de mindste er det for nogen, første gang man skal passes ude, og selvom vi er mange voksne, har vi jo slet ikke de ressourcer til rådighed der er i en familie – så man skal som lille vænne sig til ikke at være på arm eller skød, men ganske enkelt lære at være med sig selv og det blandt en stor flok af andre børn, hvilket for de fleste er voldsomt. Det vigtigste vi kan tilbyde både for børnehave og vuggestuebørn er nærvær – at være opmærksom på de små hele tiden, så de hver gang de oplever behovet for en voksen, mærker at der er en der har det fokus – det skaber tryghed.

For de børn der starter i familiegruppen bliver hverdagen og de voksne en helt ny oplevelse og vi er derfor rigtig mange voksne til en start så der er størst mulig støtte til at få det til at blive en god og tryg hverdag så hurtigt som muligt.

Det vil være en stor hjælp hvis I ”gamle” forældre afleverer hurtigt om morgenen, og uden større søskende, da de små nye er meget følsomme overfor den mindste smule uro, brug helst afhentningen hvis der er beskeder der skal gives.

Vores meget faste rytme er også med til at skabe tryghed for de nye, og for dem der starter i børnehaven, vil der være en masse kendte elementer fra vuggestuelivet.

I børnehaven skal den nye gruppe finde sig til rette med hinanden, og som giver muligheder for at lære sig noget nyt eller øve sig i noget man ikke helt mestre endnu. Det kan naturligvis give anledning til at bekymre sig som forældre, men ud over at det er helt naturligt, og en del af livet for det opvoksende barn, så er det vigtig at holde fokus på at give jeres moralske besyv med i situationen, hvis I er der når den opstår. Også hvis jeres børn fortæller om oplevelser derhjemme, så sig hvad i mener der er moralsk rigtigt, for derefter at lade det fare. I behøver ikke løse problematikken for barnet – det er en vigtig opgave for et barn at lære sig at håndtere disse ting. I kan samtidig være forvisset om, at vi voksne i børnehaven fastholder rammerne for det sociale liv.

Som en del af trygheden for børnene vil vi her med starten af kirsebær-året opfordre jer til at være meget opmærksomme på låger og døre, så det bliver en god vane fra starten – børnene må ikke åbne dørene og lågerne selv. Det er en god ide at følges og være et forbillede, og så er sikkerheden på plads. Børnene må heller ikke færdes alene rundt på gangene, og der er ikke adgang til personaletoiletter og garderobe for andre end de ansatte.

Fester og andre arrangementer

Opstartsmøde 4. august kl. 16.00

Der er mange nye børn på alle stuer efter ferien, og vi holder opstartsmøde for alle forældre til nye børn onsdag d. 4. august kl. 16 – det vil sige også forældre som har børn eller har haft børn i Kirsebærgården, men samtidig skal aflevere et nyt barn her. På mødet vil vi afstemme forventninger og svare på spørgsmål.

 

Høsttur fredag d. 13. august kl. 8-15

Traditionen tro tager den nye gruppe af de største børnehavebørn fra begge stuer på tur til Bondemand Jespers gård på Sjællands Odde ”Birkemosegård”, som er leverandør af vores grøntsager og som også levere grøntordningen til støtteforeningen. Det er en meget særlig oplevelse, og børnene er afsted hele dagen. Gruppen består af de børn som kan gå i skole næste sommer, og I vil modtage sms direkte omkring det praktiske, – men lad nu være med at afsløre noget for jeres børn i forvejen.

 

Fælles forældremøde torsdag d. 19. august kl. 18.30-21.00 cirka

Vi får foredragsholder udefra denne gang og efter hans oplæg bliver der muligvis tid til spørgsmål ind til læreplanen som vi traditionen tro har sendt ud som sommerferielæsning. Vi har brug for kaffe og te bryggere og kagebagere – 1 fra hver stue, så meld jer under fanerne på stuen.

 

Høstfest lørdag d. 28. august 10-14

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere, og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element, for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven. Vores intension med høsttiden er også at skabe et grundlag for resten af året. Et grundlag som bygger på arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner…. I tiden op til festen skal der bindes neg, tærskes, kværnes mel og kærnes smør og til sidstnævnte har vi brug for at hvert barn medbringer et rengjort syltetøjsglas (ikke for stort til en barnehånd) og lægger det i kurven i garderoben.

 

Arbejdsweekends: 6 & 7. august og 21 & 22. august fra 9.00-14.00

Der bliver hele 2 arbejdsweekends her i august, vi har travlt med at få gjort de nye stuer færdige til at modtage børn, men ombygningen kræver noget i hele Kirsebærgården, både bærladen og haverne skal indrettes så der er brug for alle gode kræfter fra såvel gamle som nye familier. Støtteforeningen står for forplejningen gennem dagen og børn må hellere end gerne være med så de kan se de voksne bakker op om deres hverdag 😊

 

 

Kærligst

Personalet i Kirsebærgården

Julibrev

July 6, 2021

Kære forældre

Så er dette Kirsebærår ved sin afslutning. Det har været et turbulent år og samtidig et år der med sin afslutning markere en ny begyndelse. Vores udvidelse er på plads og den første af familiegrupperne starter op efter sommeren, helt bestemt d. 15. august og vi regner med at vi er færdige med at optage børn til begge de nye stuer i begyndelsen af 2022.

Året der er gået startede flot ud med at vi kunne hilse på hinanden som voksne med det velkendte håndtryk, men måtte hurtigt stoppe igen grundet restriktionerne. Da det har en afgørende betydning for jeres børn at de ser at vi dagligt tager hinanden i hånden, vælger vi at genetablere dette på den anden side af sommerferien og vil derfor gentage her, at I skal huske håndspritten ved lågen og at vaske hænder med jeres børn ved ankomst.

Det er også et år der har båret præg af en større udskiftning end vi normalt har i personalegruppen og deraf følgende rokader i huset og som sagt på forældremødet; endnu en, her hen over sommeren (opdatering ligger på hjemmesiden), hvor vi udvider huset. Det er en kæmpe opgave for det tilbageværende personale at fastholde rytmen, dagligdagen og relationen til alle børnene på stuen og ikke mindst til jer forældre og derfor er med en dybtfølt taknemlighed at Bjarne og jeg kan se tilbage på året og glæde os over det kollegiale fællesskab vi har her i Kirsebærgården. Vi arbejder alle sammen ud fra hvad der tjener helheden og dermed hele Kirsebærgården og det er derfor det har det kunnet lade sig gøre. Så vi håber I vil være med sammen med os til at ønske dem en særlig god og velfortjent sommerferie.

Vi vil også gerne sige jer forældre tak for den massive opbakning der er til arbejdsdage hvor vi sammen virkelig får rykket på opgaverne, det er simpelthen så skønt! Så med et igangværende byggeri og udvidelse så fortsætter vi den gode linje med hele 3 arbejdsweekender inden oktober hvor vi igen kan holde basar 😊 og som sidste skud på Kirsebærstammen bliver tagterrassen også udvidet ud over den nye del af haven. I de kommende arbejdsweekends skal vi blandt andet indrette haven og terrassen så der er mulighed for at opdele grupperne. Det vil i fremtiden være sådan at vi vil udnytte udendørskapaciteten bedst muligt således at de forskellige grupper bruger det forskudt i det omfang det kan lade sig gøre.

 

Læreplan & årshjul

Med dette nyhedsbrev er vedhæftet vores nye læreplan med tilhørende årshjul, så fester kan skrives i kalenderen med det samme. Læreplanen er vores arbejdsredskab og den vi som ansatte pejler efter i dagligdagen. Vedhæftet er også velkomsten til forældre som sagtens kan genlæses selvom man ikke er ny forældre,…

 

Opstartsmøde 4. august

Der er mange nye børn på alle stuer og naturligvis i familiegruppen efter ferien, og vi holder opstartsmøde for alle forældre til nye børn onsdag d. 4. august kl. 16 – det vil sige også forældre som har børn eller har haft børn i Kirsebærgården, men samtidig skal aflevere et nyt barn her. På mødet vil vi afstemme forventninger og svare på spørgsmål.

 

 

I ønskes alle en dejlig sommer

Junibrev

May 30, 2021

Kære forældre

Så er der endelig kommet rum til at afholde en del arrangementer igen og derfor vil vi rigtig gerne indbyde til alt muligt, og håber selvfølgelig at I møder talstærkt frem. Med næste nyhedsbrev kommer den revidererede årsplan og kalender for 2021/22

 

Forældremøde onsdag d. 9. juni kl. 19-21

Vi afholder fælles forældremøde en onsdag, da vi ganske enkelt ikke kan få det til at passe ind på andre måder hvis det skal nås inden sommerferien og det synes vi det skal.

 

Arbejdsweekend d. 12 & 13. juni kl. 9.00-15.00

Bjarne er lykkelig! Endelig kan der blive lavet noget, så sørg for godt med spinat og pastaretter og måske lidt strækøvelser inden weekenden oprinder…

 

Ferieafholdelse

Vi har hængt feriesedler op da rigtig mange børn holder længere ferie end de 3 uger vi har lukket og det vil være meget dejligt hvis I vil skrive jeres ferieplaner på så vi ved hvor mange der starter op lige efter ferien – der er også hensynet til de nye børn der skal indkøres som kræver logistik fra vores side og derfor vil det være en stor hjælp.

 

Udeleg – børnehave

En vigtig del af udelegen er at stifte bekendtskab med elementerne, jord, vand, ild og luft og derfor har vi gjort meget for at dette altid er tilgængeligt, man kan grave overalt, der er stort set altid vand i tønderne, vi vander blomster, har opvaskebaljer udenfor, udover besøg på strandparken og regnvejr. Der er også bål i det omfang vi må, og derudover er ildelementet er jo også repræsenteret ved kold og varm på kroppen, og jo længere vi er henne på sommeren bliver der også mulighed for bare tæer i det varme sand. Luften mærker vi rigtigt på tagterrassen, under solsejlene og på løbeture på stranden. Udeleg handler også om den frie bevægelse, og netop af denne grund laver vi stop undervejs på turen og løber imellem stoppene, nogen går også og bliver optaget af det der er på jorden, det er der frihed og tid til. Vi er optaget af, på den ene side at give plads til den frie leg og samtidig sikre at der er et miljø hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. Målet er for gruppen er at stifte bekendtskab med naturen og årstidernes skiften. Målet for det enkelte barn er at kunne bevæge sig frit og lære kroppen at kende. For de største børn som snart skal i skole er der storetur om mandagen, hvor der er skruet op for begivenhederne i form at længere ture til nye steder.

 

Udeleg – vuggestue

For de små børn er det bevægelsen og som er det primære fokus, de møder naturligvis årets gang og elementerne særligt i form af vand og jord under leg, og som voksne er vi meget bevidste om vores ansvar for at de små hverken bliver for kolde eller for varme, derfor er der også masser af steder med skygge. Bevægelsen bliver optimeret når de bruger stubbene og gyngen til at balancere på og stubbene er i en højde så også de små kan kravle op og ned. Underlaget i haven er med til at støtte en god motorik, da det ikke er glat og lige så det kræver noget at lære at bevæge sig rundt.

 

Sommerafslutning for småbørnene onsdag d. 30. juni kl. 15-16:

Et par dage inden ferien mødes vi om eftermiddagen til sommerafslutning for de små, nogle er så store at de skal videre i børnehave efter ferien og andre skal bare holde ferie, under alle omstændigheder vil vi gerne have lov til at sige ordentligt farvel på denne dag. Støtteforeningen laver kaffe og te, og I som forældre skal medbringe kage/frugt til fælles bord. Det er vigtigt at komme præcis af hensynet til de små….

 

Sommerfest fredag d. 2. juli:

Til Sankt Hans, midsommer fejres Johannes Døberen, det er hans fødselsdag (et halvt år før jul) Johannes Døberens livsopgave var at døbe Jesus Kristus i Jordanfloden. Johannes Døberen siger om sit forhold til Kristus: ”Jeg må aftage. Han må tiltage.” Den del af os, der hører fortiden til, må aftage, for at fremtidsdelen, Kristus kan tage bolig i os. Det er en tid med et skifte, vi går fra solen at tiltager i årsløbet til at den aftager og i vores kultur er det også på denne tid at man ofte starter på noget nyt i livet. Denne nye begyndelse kan indledes gennem at vi tager et tilbageblik omkring midsommer på det forgangne år – på samme måde som til nytåret – og herved søger at skille mellem det væsentlige og det uvæsentlige. Når vi har overblikket over det forgangne og også, så langt det er muligt, set os selv objektivt, kan vi forlade det gamle. Vi kan dermed lægge alle de fejl vi har gjort bag os, med forhåbning om engang i fremtiden om at kunne handle bedre.

Sommerfesten i børnehaven er en helt særlig begivenhed – det er både vemodigt og et rum til stolthed når vi skal sige farvel til de store børn der skal videre i skole og helt særligt bliver det når det er hele familien vi siger farvel til. Det er umuligt at skrive hvad denne dag indebærer men i løbet af dagen – har vi lavet en smuk seance omkring det at give og modtage – til det skal vi bruge en masse blomster, blomster som hvert barn bringer med til det store fælles for så at blive delt ud igen. Vores hovedfokus vil være at lægge vægt på “hjertekræfterne”, både i interaktionen med børnene og hinanden på arbejdspladsen. Vi har talt om hvorledes det ofte er muligt for os at forstå hinanden hvis vi også forsøger med vores indføling og ikke kun gennem rationel tilgang til en problemstilling. En stilhed kan dukke op, når vi stopper op og sætter det “kloge hoved” på stand-by, hvori vi pludseligt kan erkende noget vi ikke har kunnet med tankerne alene.

Majbrev

May 3, 2021

Kære forældre

 

Udvidelse og Tagterrassen

Salen er tømt, væggene er revet ned og pladsen er klar til at blive forvandlet til de to nye stuer så snart vores byggetilladelse kommer. Tagterrassen bliver færdigrenoveret i denne uge og dermed kan den igen benyttes af børnene.

 

Bøllehatte og solcreme

Sidste år valgte at lade børnene have deres ”egen” solhat til brug gennem dagen og det holder vi fast ved  – det betyder at den hænger på deres plads når vi går ind til frokost og derfor er den samme der kommer på igen når de skal ud. Bøllehattene bliver vasket minimum 2 gange om ugen.

Solcreme bruger vi også igen. Det er vigtigt at I selv husker det om morgenen hjemmefra med egen solcreme da vi først smører ind om eftermiddagen og Kirsebærgårdens solcreme er ikke til låns ☹

 

 

Pædagogisk

 

Storetur

Hver mandag er der storetur, hvor vi kommer langt omkring, så langt som kræfterne rækker… Bredegrund, Femøren, og Amager Strandpark er oplagte ture og dermed en lang strækning der bliver tilbagelagt. Når vi går ved trafikerede veje går vi 2 og 2 og synger. Så snart vi kommer til et område hvor der kan løbes, bliver det brugt. Da ingen små er med, sender vi ikke nogen i forvejen men løber i samlet flok. Vi har maden med hjemmefra og spiser derfor ude og når først hjem igen når de ”små” dandere – og det er en ekstra gevinst at få lov at blive ude, så føles man rigtig stor. Det er en fornøjelse at være med som voksen på disse ture, her ser man for alvor hvad de har lært og kan sammen. De er meget fantasifulde og legende, selv de mest lege-uvenlige steder laver de noget sjovt sammen. Gruppen og legerelationerne ændrer sig på tur, men alle er med og der er ingen konflikter. Der er også tid til drillerier og til at synge nogen af de mere frække sange.

 

 

Fester

 

Majfest fredag d. 7. maj

Majfesten er et symbol på frugtbarhed og fællesskab. Stangen repræsenterer det menneskelige jeg i form af et I, silkebåndene et A som udtryk for Alfa, begyndelsen. Kransen O for omega – enden, og hermed er beskrevet mennesket i nutiden imellem fortid og fremtid.

Vi laver en anderledes udgave igen i år, da restriktionerne afholder os fra at kunne invitere forældre med. Derfor bliver det kun for børnehavebørnene og det bliver kun de kommende skolebørn der danser om selv stangen. Som optakt skal vi selvfølgelig ordne silkebåndene, finde bøgegrene og binde høstkransen om til majkrans.

 

Pinsefest fredag d. 21. maj

Pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder halvtreds. Det er pinse 50 dage efter påskesøndag.
Pinsen er festen for Helligåndens tilstedeværelse i mennesket. Helligånden er en tolk, som gør det muligt at høre og forstå Jesu Kristi ord. Tiden mellem Påske og Pinse giver mulighed for at fornemme forskellige veje og forskellige løsninger ud af kriser. Ansvar og alvor må have et modstykke i det lette og legende. Vigtigt at have bevidsthedens lys med i den sovende sommer. Pinsen kaldes også de frie individualiteters fest som hylder kærlighed i handling og tanke. Sandhed gør fri og skønhed forbinder en til verden. Som frie individer kan vi vælge broderskabet. Være fri og samtidig føle sig som en del af en helhed.

I Kirsebærgården fejrer vi Pinsefest fredagen før Pinse – Her er hele gården klædt i hvidt og vi skal høre pinseeventyr, flyve med pinsefugle i Lergravsparken, blæse sæbebobler og tænde pinsebålet.

 

Aprilbrev

April 14, 2021

Kære forældre

Alt herunder med kursiv er aflyst!

Årligt forældremøde og generalforsamling:

Situationen taget i betragtning lave vi igen i år om på det årlige forældremøde. Vi vil afholde 3 møder, et for vuggestuerne og et for hver af børnehavegrupperne. På hvert møde vil der være valg af repræsentant til bestyrelsen/støtteforeningen, og man kan deltage med en forælder for hvert barn. Derudover vil vi ”krydre” mødet med undringspunkt og pædagogiske indslag. Vi glæder os til at se den af jer der nu kommer 😊 Møderne bliver afholdt på følgende dage – Alle dage fra kl. 19.00-21.00:

 

·        Torsdag d. 8. april:                                Jordbærstuen,

·        Torsdag d. 15. april:                             Brombærstuen

·        Torsdag d. 22. april:                             Blåbærstuen & Solbærstuen

 

Byggeri & Arbejdsdage:

Vores nye sal er ved at være færdig, der mangler lige at blive slebet gulve, og hvis tidsplanen holder, kunne vi godt bruge hjælp fra 10 mand weekenden d. 27 & 28. marts til at få rykket 1.salen nedenunder. Vi mødes fra kl. 9.00 til 14.

Fra d. 7. april skal vi have renoveret vores tagterrasse, der skal skiftes nogle spær, og ligges nyt gulv på hele terrassen, så der vil være ca. 2 uger hvor vi ikke kan bruge terrassen, og alternativet vil være at vi enten er noget mere fælles i haven, men måske også nogle flere ture ud af huset.

Vi er også gået i gang med de ting vi kan uden byggetilladelse på 1.salen, der er blandt andet ved at blive sat et nyt ventilationsanlæg op, og vi begynder også så småt at rive ned, og gøre klar til ombygningen.

Sidst men ikke mindst: vil vi MEGET gerne i gang med vores arbejdsweekends, og den første er d.17 & 18. april fra 9.00-14.00. Vi må nok ikke være så mange af gangen endnu, og vi planlægger derfor flere over foråret, som vi vender tilbage med datoer på. Vi håber at I, som altid vil møde talstærkt op, og derved være med til at pleje de æstetiske omgivelser som præger jeres børns hverdag.

 

 

Pædagogisk:

 

Udeliv

Vi tager fat på sommerrytmen igen efter påske – det betyder at børnene er ude også om eftermiddagen. Jorden er stadigvæk kold og fugtig langt op af dagen og det regner en del. Regn og vandpytter er super sjovt for jeres børn, men der kommer store skår i glæden hvis regnbukserne er fra sidste år og sidder op under knæene, eller er købt så de kan bruges langt ind i 3. klasse. Så tjek op på det nu og sørg meget gerne for termotøj til under regntøjet i stedet for flyverdragt – det giver god bevægelsesfrihed og det er der brug for 😉 Det har undret en del at de skal have regntøj uden på en 100% vandtæt dragt og det skal de af mange grunde; dels fordi dragten bliver klam af regnen og ofte våd på undersiden af ærmer og ben og derfor ubehagelig at få på igen senere da den ikke kan nå at tørre. Dels fordi fabrikanternes udmeldinger ikke altid står mål med virkeligheden hvilket betyder at de ikke holder til den tid og mængde af regn/fugt jeres børn er ude i og sidst men ikke mindst fordi det fungerer i det sociale for børnene. Husk også kurvetjek og som altid oprydning på pladsen inden I forlader Kirsebærgården, det pædagogiske valg er naturligvis; at det, jeres børn selv kan klare, får de lov til, og det kræver at I prioriterer tiden til det!

 

 

Kirse-bigården

Og lidt fra de allermindste: en summende besked fra vores små venner på tagterrassen, vores biavler Gilles, har sammen med de 4 største børn, været oppe og sørge for at de har godt med mad, indtil de selv kan komme ud i den store verden og få den, og meldingen fra børn og Gilles er, at bierne har det godt, og at hvis det foresætter, vil der være masser af honning, som måske vil være klar til vores høstfest, hvilket vi i den grad håber på.

 

Forbillede og efterligning

En stor del af vores pædagogik er lagt an på at de voksne foretager sig meningsfyldte handlinger således at de er inspiration til børnenes leg. Jo ”større” bevægelserne er og jo mere ”optaget” de voksne er desto mere inspirerende virker de på børnenes leg. Derfor fejer, river, snitter, skræller, strikker, saver, syr, vasker vi når vi er udenfor. Det er ovenikøbet ekstra fordrende hvis de voksne er begejstret for det de laver, eller jo mere nødvendigt de voksne oplever opgaven er jo bedre leger børnene. For at lykkes med det er vi som voksne nødt til at opdrage på os selv så opgaverne bliver løst efter hensigten og ikke med irritation – det kan jo også være noget man kan bruge derhjemme…

Børnene må meget gerne hjælpe til med det vi er i gang med – det er ofte en god måde at blive afleveret på idet handlingen optager barnets fokus sådan at afskeden med mor eller far bliver nemmere.

 

 

Fester:

 

Påskefest tirsdag d. 6. april

Som optakt til festen vil vi gerne have at hvert børnehavebarn medbringer et pustet æg til påsketræet i garderoben – og ikke nok med det vi vil også meget gerne høre hvilken farve mor eller far blev i hovedet da de pustede…. Æggene skal ikke farves hjemmefra, det satser vi påskeharen står for. Se i øvrigt kommende opslag i garderoben!

De store børn har i denne tid hemmeligheder for… (Sssh – gækkebreve), der er noget der skal gemmes, klippes, farves og sendes med posten hjem til mor og far. Reglen er at man må gætte 3 gange og hvis man ikke kan gætte hvem der er fra så skal det udløse et påskeæg så det håber vi at I er med på ӨӨӨӨ

Denne fest er en af de store Kristne højtider og det forklarer vi naturligvis ikke jeres børn – det er dog alligevel værd at overveje den åndelige begivenhed der indtræffer hvert år og derfor holder vi i Kirsebærgården først Påskefest efter Påskemorgen – altså tirsdag efter påske. I gamle dage (dem nogen af os er vokset op i…J) var skærtorsdag og Langfredag ikke at spøge med, intet var åbent, dagene var lange og stille og det var først søndag og mandag man fejrede påsken med venner og familie – måske er det en mulighed for, stadig i dag, at lukke ned for vild aktivitet og fest disse dage – noget alle børn og ikke mindst voksne kan have glæde af. Med påsken fejrer vi opstandelsen og i Kirsebærgården kommer det til udtryk ved at Kirsebærgården inden påske var klædt helt i grønt og er nu forvandlet til komplementærfarven rød og vores store påsketræ er sprunget ud med de smukkeste blomster. På træet er de pustede æg blevet malet røde (måske af påskeharen) og vi skal i parken og se efter æg, hvis Påskeharen har været forbi der også. Hjemme igen skal vi klinke æg og spise påskefrokost.

 

 

(more…)

Martsbrev

February 28, 2021

Kære forældre

Brug visir!

Vi har investeret i visir af hensyn til jeres børn og deres mulighed for at kunne føle sig trygge i hverdagen. Børn har brug for at kunne aflæse og forstå mimik hvilket stort set er umuligt med mundbind og derfor skal I bruge det udleverede visir når I afleverer og henter (det gælder også bedsteforældre og andre, der træder i jeres sted).

Cykelparkering:

I kan ikke bruge gården til parkering af voksencykler i dags-timerne, (kun børnecykler og kun der hvor Bjarne har anvist plads til dem) det er kun ved aflevering og afhentning voksencyklerne må være i gården.

Arbejdsweekend & Udvidelse:

Bjarne har ”to-do-lister” liggende allevegne og det betyder kun en ting; at der er arbejdsdage/weekends på vej! Da vi stadig er underlagt corona restriktioner kan det ikke blive som normalt men må brede sig over flere weekends og dage, men i kan roligt begynde at lave strækøvelser og ønske jer løbe-sko i påskegave for der bliver nok at se til 😊 Vi kan ikke melde datoer og tider ud nu, men vil løbende lave opslag på facebook… Lige nu er rummene nedenunder færdigbygget, og der er ved at blive laseret. Derefter skal gulvene have en tur og så kan vi flytte ind med kontor, mødelokaler og sal. Byggetilladelsen er på trapperne til familiegrupperne ovenpå og så er det godt hvis vi har ryddet det hele. Samtidig trænger hele Kirsebærgården til en kærlig hånd, så I skal ikke fortvivle – alle skal nok få en opgave!

Forældremøder d. 4. marts i børnehaven og d. 18. marts i vuggestuen:

Aflysning af begge aftner grundet forsamlingsforbud.

Sommerrytme d. 29. marts – 15. oktober:

Vi går over til sommerrytme fra mandag d. 29. marts – det betyder for vuggestuerne at børnene er ude om eftermiddagen. Det er de også i børnehaven som også får turdage både mandag og torsdag, der vil fortsat være indedag onsdag formiddag. For jer forældre betyder det at tøjet på knager og i kurvene skal være opdateret – hvilket bl.a. indebærer at I skal rydde op dagligt på pladserne sammen med jeres børn og sørge for at alt det tøj der ikke skal bruges er oppe i kurvene så det bliver overskueligt for jeres børn – vi kan sagtens finde ud af at tage kurven ned hvis vi vejret vender.

Pasning dagene op til påske d. 29,30 & 31 marts:

Der hænger sedler nu til pasning disse dage – deadline for tilmelding er onsdag d. 10. marts kl. 9.00. Det er vigtigt at I skriver tidsrum på og overholder dette tidsrum. Det er et problem hver gang vi har pasning at børnene bliver hentet for sent og personalet ikke kan gå hjem til tiden.

Pædagogisk:

Garderobe:

Den næste tid vil vi have fokus på børnenes perspektiv i garderoben – er der noget det ikke er i orden set fra deres perspektiv? Der skal muligvis justeres på noget efterfølgende, men grundtanken omkring ”orden = overblik” er noget der hjælper børnene og der kan I hjælpe med…

Selvhjulpenhed:

En vej til frihed er selvhjulpenhed og vi arbejder med at; det barnet kan skal det, og det barnet ikke kan, skal det øve sig på – vi er der som voksne naturligvis når det ikke går, men udgangspunktet er at de prøver selv først, og lige her er det jo vigtigt at se at de virkelig prøver og at holde sin egen irritation eller travlhed væk.

Tur ud af huset:

Når vi går på tur er der meget på spil, det er et stort ansvar at gå ud af de trygge rammer og alligevel insisterer vi på at gøre det hver uge året rundt idet der er så meget vundet for børnene – det at komme ud hvor man ikke er hegnet ind, udforske nye områder, mærke elementerne på en ny måde, løbe frit osv. Inden vi når frem til vores bestemmelsessted følges børnene 2 og 2 og stor lille, de har den samme plads både ud og hjem, og vi synger hele vejen. Formålet med dette er dels sikkerhed; at de store er opmærksomme på den lille og at den lille ser op til den store, hvis de går med bedstevennen bliver det til snak og hygge og fjerner fokus fra alvoren i at færdes i trafikken, så det gemmer vi til vi når frem. På bestemmelsesstedet er de voksne centrum for børnene der kan rende ud og lege – det kræver usædvanligt meget opmærksomhed fra os voksne men det vælger vi for at børnene kan opleve selvstændighed og et gran af frihed.

Fester:

Spirefest d. 19. marts:

Spirefesten er dagen hvor vi sår vores påskehaver til. Påskehaverne skal passes og plejes og hvert lille skud skal nøje studeres og følges og endelig en dag inden påske må de komme med hjem – de kan med fordel plantes ud i en have, altankasse eller krukke. Men på denne dag er det tilplantningen der bliver gjort en fest ud af. Vi har brug for at hvert barn medbringer en mælkekarton (rengjort). Disse ting I bringer med hjemmefra har en dybereliggende årsag end blot for nemheds skyld; hele den bevægelse, barnet oplever, når det skal bringe noget med ind i fællesskabet og, som oftest fra hver fest, får noget med hjem fra fællesskabet, er af afgørende betydning for at man som voksen er i stand til at indgå og pleje relationer og fællesskaber – det kræver et bidrag at kunne modtage. Så derfor vær opmærksom på dette når I ser sedler og opfordringer til dette. Børnene lærer tilmed at kunne afgive noget af sit eget til helheden, hvilket er en kunst i sig selv. (opslag følger på tavlen i børnehaven).

 

Februarbrev

January 31, 2021

Kære forældre

Tusind tak for hjælpen med at etablere det nye stykke af haven, det har været et fysisk hårdt arbejde men resultatet er fantastisk, og vi synes det er de ømme muskler værd (i øvrigt er alle træningscentre lukket så det er vel win-win 😉)

Den nye sal og kontorafdelingen er godt i gang, og så snart byggetilladelsen er kommet, går vi i gang med stuerne ovenpå. Bjarne går rundt som en løve i et bur, med voldsomme arbejdsweekend abstinenser, og listen over opgaver bliver længere og længere som tiden går. Det betyder i den virkelige verden, at så snart muligheden byder sig, vil vi lave sikkert ikke kun en, men flere weekends, så vi kan komme i bund med de ventende opgaver.

I vil, i den kommende tid opleve flere nye unge mennesker i Kirsebærgården, da vi har valgt at ansætte ekstra hænder i denne, for os alle, udfordrende tid. Vi appellerer til at I hovedsageligt henvender jer til de faste pædagoger med eventuelle spørgsmål, for ikke at sætte de nye folk i et dilemma. I må samtidig også meget gerne sortere i jeres henvendelser således at vi som pædagoger kan bruge vores energi på det der er mest relevant for helheden og børnene.

 

Kontingent til støtteforening

Der mangler stadigvæk en del indbetalinger af det årlige kontingent på 200 kr. til støtteforeningen pr. familie på konto 8401 1054933 i Merkurbank, det vil være overordentligt dejligt og en stor hjælp hvis I klarer det nu og jeg ikke skal rykke mere for det – skriv gerne jeres barns navn på indbetalingen.

 

Skolestart

Vi mangler udmeldelser på en del skolebørn og vi har brug for at vide hvornår de skal starte skole. Hvis I ikke længere har blanketten så send en mail til lise@kirsebaergaarden.dk . Det er muligt først at udmelde sit barn i løbet af august måned – hvis der er nogen der benytter sig af det, vil børnene blive omtalt som sommerferiegæster.

 

Tilmelding til pasning i uge 7

Deadline er overskredet og derfor gælder det at kun de børn som er tilmeldt kan få pasning og kun i det tidsrum I har skrevet på– det betyder at åbningstiden i den uge er reduceret og afpasset med den nødvendige normering, og det er jeres ansvar at overholde tiderne.

 

Pædagogisk:

 

Samling

I alle samlinger gælder det at man må opøve evnen til at indgå i fællesskabet. Det er selvfølgelig under hensyn til de andre og det uden at miste sin egen berettigelse, hvilket bliver udfordret hvis man er vant til altid at blive hørt med det samme man åbner munden eller altid får den plads man helst vil have.

Børnene i Kirsebærgården øver sig i det sociale i alle samlinger der er i løbet af en dag, hvor selvsagt nogen er mere udfordret en andre, hjemme kan I bidrage med at øve det i jeres lille fællesskab, f.eks omkring middagsbordet.

 

Skoleparathed

Vi har efter vinterferien fokus på de største børns skoleparathed hvilket indebærer at de lærer at tørre sig selv efter toiletbesøg, at de har særlige praktiske arbejdsopgaver at løse i det daglige f.eks være tjenere, kokke, fodermester, brændehugger mm. Det kræver også at man kan være stille og høre efter, at man kan forstå og udfører en stillet (velkendt) opgave, og ikke mindst evnen til at hjælpe de mindre børn hvis behovet opstår.

 

Fester:

 

Kyndelmisse fredag d. 5. februar 2021:

Kyndelmisse er i gammel dansk tradition den tid på året hvor man gjorde status på vinterens forråd og på denne tid af året skulle helst halvdelen af forrådet være tilbage – kunne man finde et godt æble ville man holde sig rask hele året! Kyndelmisse eller Maria lysmesse, eller Maria renselse – kært barn har mange navne og oprindelsen finder man i fordums tider hvor der gik 40 dage efter et drengebarns fødsel før han kunne fremvises af sin moder i templet. Det er ved denne tid, at lysene som skal bruges i året, bliver velsignet og dermed kan bruges som vågelys eller et særligt lys til vigtige begivenheder i hjemmet. Vi markerer denne dag ved at lave det største bål på hele året – velsigne lys og ikke mindst hænge mad ud til fuglene. I tiden op til festen har vi støbt bivokslys til alle sammen med de største børnehavebørn, lavet fuglemad og fjernet grannet fra adventskransen og hængt den udenfor så småfuglene kan få glæde af de sidste kerner. Som optakt til festen vil vi gerne have at hvert barn medbringer et stk. mad til at hænge ud til fuglene. Børnene må gerne komme klædt i lyseblå/turkis denne dag.

 

Forårsfest/Fastelavnsfest fredag d. 26. februar 2021:

I Kirsebærgården fejrer vi fastelavn med en gigantisk forårsfest for børnehavebørnene – salen er tryllet om til et tema og dette års tema er ”I trætoppen” Det vil sige at rummet og alle festdeltagerne, børnene og de voksne i børnehaven er klædt ud til dette tema, det kan være et egern, fugle, bier, blomster, blade, alfer og meget mere – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Børnene får et fastelavnsris med hjem fra festen og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….

Januarbrev

January 3, 2021

Kære forældre

Sikken et år… Det giver ingen mening at være fortvivlet over alt det vi er gået glip af men så meget mere mening at glædes over det der er opnået og om noget er vi sammen lykkes med at få Kirsebærgården igennem denne periode, så TUSIND TAK! – for jeres hjælp, opbakning og fleksibilitet det betyder alverden og hjælper os til at koncentrerer os om det vigtigste; at skabe trygge og kærlige omgivelser for jeres børn.

Vi vil sandsynligvis fortsætte i det nye år med retningslinjer der ligner dem der lige nu udspiller sig. Vi er i en situation hvor vi hele tiden skal afveje om vi har ressourcer nok til at passe alle indskrevne børn, kaldet ”Dimensionering” og vi er endnu ikke nået til at skulle prioritere i indsatsen. Vi håber at det heller ikke bliver nødvendigt, men det kræver at I stadigvæk er meget nøjeregnende med ikke at sende børn afsted med forkølelse. For selvom det ikke er corona, så vil det når det smitter os voksne være svært at skelne og kræver derfor at vi skal blive hjemme til vi er testet og det kan tage uforholdsmæssigt lang tid og dermed fravær i personalegruppen. En af de nye retningslinjer er at forældre opfordres til at bruge værnemidler ved aflevering og afhentning. Vi har ikke krav om dette i Kirsebærgården, men hvis I vælger at værne jer vil vi bede om at det ”kun” er med brug af visir – ikke mundbind, da vi mener at børn har krav på at kunne se og genkende voksne og ikke mindst aflæse mimik.

 

Der er opkrævning til det årlige kontingent her i januar hvor I skal indbetale 200 kr. til støtteforeningen pr. familie på konto 8401 1054933 i Merkurbank, det vil være overordentligt dejligt og en stor hjælp hvis I klarer det helt af jer selv uden at vi skal rykke for det, og skriv gerne jeres barns navn på indbetalingen.

 

Hegnet er i skrivende stund ved at blive etableret og skulle gerne være færdigt på den anden side af juleferien og dermed en ny og større have, hvilket i sig selv er kærkomment. Det betyder også at cykelparkering ikke længere er muligt i gården

 

Indkøring af nye børn

Vi har nye børn på alle stuer – 6 i alt, så vores fokus den næste måneds tid eller to er naturligvis at få dem til at falde til. For de store som kommer fra vuggestue og ind i børnehaven er det måske lidt nemmere da de alle kender børnehaven fra besøg på båldag og daglige ture igennem og alligevel er det en stor ny verden der åbner sig. Der er anderledes krav om selvhjulpenhed og pludselig er man mindst igen, ligesom der er mange børn og tempoet er sat væsentligt op. For de mindste er det for nogen første gang man skal passes ude og selvom vi er mange voksne har vi jo slet ikke de ressourcer til rådighed der er i en familie – så man skal som lille vende sig til ikke at være på arm eller skød men ganske enkelt at være med sig selv og det blandt en stor flok af andre børn hvilket for de fleste er voldsomt. Det vigtigste vi kan tilbyde både for børnehave og vuggestuebørn er nærvær – at være opmærksom på de små hele tiden, så de hver gang de oplever behovet for en voksen mærker at der er en der har det fokus – det skaber tryghed. Vores meget faste rytme er også med til at skabe tryghed for de nye og for dem der starter i børnehaven vil der være en masse kendte elementer fra vuggestuelivet.

 

Hellig 3 konger fest 8. januar:

Afslutningen på julen fejrer vi med Hellig 3 konger fest, nu er det de 3 konger som til julespillet kommer med gaver til barnet og den store engel Gabriel har byttet ledestjernen ud med et Hellig 3 konger lys.

Til festen får hvert barn i børnehaven en gave, som også Jesusbarnet får en gave. Gaven er et stykke guld (Pyrit), som vi får fra den røde kiste. Dette er for at symbolisere, den tid vi lever i, at intellekt og visdom er tidens store gaver (guldet), og at vi alle har Kristus i os.

 

Forældremøde 14. januar er aflyst

I ønskes en glædelig jul, samt et velsignet Nytår!