Archive for the ‘Månedlige nyhedsbrev’ Category

Decemberbrev

December 1, 2019

Kære forældre

Der er stadigvæk en hel del børn der ikke har uldundertøj på! Så mangler I de sidste advents eller julegaver er her en kærkommen lejlighed til at få det på ønskesedlen. Fra januar når det bliver rigtig koldt kommer vi til at holde jer op på det – børnene kan ikke holde varmen uden. Alternativt kan I købe silke hvis barnet ikke tåler uld – det er dyrere men har samme effekt. For en god ordens skyld vedhæftes en tøjliste til dette nyhedsbrev. Der er lavet aftale med Skovalfen om 20 % på uldundertøj som kan købes i Bærladen fra torsdag i denne uge.

 

Julemåneden

December måned er julemåned og det bærer livet i Kirsebærgården præg af – vi startede torsdag med tur for de store børn til krybbespil som marionetteater og dagen efter var der Adventsspiral som omtalt i november brevet. Fra Adventsspiralen samles grannet ind efterfølgende og bliver brugt til at omskabe høstkransen til en adventskrans til børnehavens garderobe. Ligesom der på alle stuer vil være små kranse som hver dag frem til jul er tændt mens vi spiser. Vi skal bage småkager og pynte op på stuerne og børnehaven får sikkert besøg af Nisse Nils (skabet er i hvert fald kommet tilbage ) og måske har han igen i år guldnødder med – en til hvert barn, så nogle må vente længe andre får hurtigt, der er nok at se til for en lille nisse. Det særlige ved guldnødderne er at børnene oplever at det ikke handler om tingenes størrelse eller værdi (set i kroner og øre), men med hvilken ånd det er givet

Der er også julekrybbespil dagligt, med Josef, Maria og det lille jesusbarn, i hele december måned spilles det, først som bordspil og efterfølgende af børnene som aktører og I er inviteret traditionen tro til juleafslutning i børnehaven hvor I vil få det at se – for børnene er krybbespillet ligesom eventyret og derfor vigtigt ikke at dyrke eller tale særlige roller op, alle roller må være med for at eventyret kan spilles, det er ikke så vigtigt hvem der er hvad. Vi sørger for at de største børn prøver alle rollerne i videst muligt omfang, om end det ikke lige bliver den dag I er inviteret.

For børnene i vuggestuen er der også krybbespil, men i form af bordspil for de store og pynt for de små og I forældre får det også at se til vores juleafslutning på småbørnsstuerne.

 

Til juleafslutningerne både hos småbørnene og i børnehaven er det meget vigtigt at komme til tiden!

 

Forældresamtalerne

Det er lykkes for os at gennemføre stort set alle de planlagte samtaler til tiden – så tusind tak for jeres hjælp til det, det betyder alverden for vores planlægning på stuerne og i hele huset. Overordnet set er der stor tilfredshed med indsatsen i Kirsebærgården, de fleste forældre er glade og tilfredse og oplever deres børn trives og udvikler sig – efterfølgende evaluerer vi samtalerne i personalegrupperne og med bestyrelsen.

 

18.12.19                               Juleafslutning småbørn kl. 15.00-16.00

20.12.19                              Juleafslutning Børnehave  kl. 14.00

23.12.19-01.01.20               Lukket (begge dage inklusiv)

 

Novemberbrev

October 31, 2019

Kære Forældre

Forældresamtaler:

På alle tavler hænger der opslag med tid til forældresamtale i november – I kan bytte indbyrdes, stuen skal blot vide det en uge før. Der er afsat 25 min til hver samtale så det er vigtigt at passe tiden og en god ide at være forberedt, med sidste nyhedsbrev var den overordnede dagsorden for samtalen vedhæftet. Vi holder ikke erstatningssamtaler såfremt I bliver forhindret.

Gæster:

Vi har haft en del gæster i huset efter efterårsferien; ventelisteforældremøde, 12 forskellige R. Steiner vuggestuer til fællesmøde, en privat børnehave fra Roskilde og temmelig mange nye vikarer + vores 4 kommende praktikanter. Det tager selvfølgelig tid men vi bliver også meget bekræftet i at det vi gør her i Kirsebærgården også kan inspirere andre, som et eksempel på det, så var der en ventelisteforælder der sagde efter mødet – ”at selvom hans barn ikke skulle lykkes med at få plads så havde han alligevel lært meget som han ville tage med hjem…”

Pædagogisk

Indeleg – børnehave

Som en naturlig konsekvens af at vi fra efterårsferien frem til påske er mere indendørs, er vores fokus lige nu på at skabe rum til indeleg. Vi er optaget af på den ene side at give plads til den frie leg og samtidig sikre at der er et miljø hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. Målet er for gruppen er først og fremmest fællesskab – men også at kunne være med sig selv, og at kunne lege sammen med en mængde andre, uanset alder, køn og baggrund. At børnene lærer at være ven med dem der byder sig til, og lærer at løse konflikter indbyrdes, samt lærer at bede om hjælp fra de voksne når det bliver for svært. Målet for det enkelte barn er at udvikle og engagere sig fantasifuldt i legen, at udfolde sig fysisk, være tryg og kunne opretholde sine egne grænser.

Indeleg – vuggestue

For de små børn er det væsentligste fokus at skabe tryghed og tillid til at være i rummet med alle de andre børn og de voksne. Derfor bruger vi voksne vores kræfter på at skabe små rum i det store så alle kan være med inklusiv de nyeste og mindste børn, uden det dermed hindrer de største i at udfolde sig. De små øver sig i både at udnytte rummet og i at lade sig afgrænse af rummet eller af de andre børn, samt på sigt at indgå i legerelationer som oftest først ses i det sidste halve til hele år i vuggestuen.

Trivselstjek

I løbet af oktober har vi lavet trivselstjek på alle stuer – så vi overordnet får et frisk kig på alle børn og dermed noget konkret at tage udgangspunkt i til forældresamtalerne som vi har her i november.

Fester

Lanternefest – D. 8. november fra 17-19 ca.

Lanternefesten i børnehaven er en fest for forældre og bedsteforældre, små søskende kan med fordel blive passet hjemme da hele festen stort set er udendørs og det er mørkt. Større søskende er meget velkomne men det er vigtigt at I forældre tager ansvar for at de ikke ødelægger festen for børnehavebørnene ved at lave grin med det hele eller fortælle hemmelighederne til de små.

I tiden op til festen laver vi lanterner til børn og personale, vi hører eventyr om Gamle Morten og sørger for at rydde rigtig godt op udenfor så han ikke falder på sine gamle ben hvis han skulle komme forbi…

I naturen mærker vi kulden og mørket efter en lys og varm sommer, alle bladene blæser af træerne man kan næsten sige at naturen rådner og forgår omkring os, og som menneske har man lyst til at blive under dynen eller ligge foran ilden. Heldigvis har vi alle et kim som ligger og lyser inden i os, hvilket alle blomsterløgene er et symbol på.

Vi skal tænde vores indre lys for at finde vej ud af mørket.

Selve festen går ud på at vi mødes i mørket og med hver vores eget lys (lanternen) går vi i fællesskab syngende gennem mørket og der håber vi på at møde Gamle Morten som passer på naturen og dyrene når mørket har sænket sig. Festen byder også på suppe (fra støtteforeningen) og boller (fra jer) og sidst men ikke mindst så håber vi på at Gamle Morten som traditionen byder har småkager med (fra Maren hans kone) – der er naturligvis også eventyr i salen.

OBS! Hele Kirsebærgården lukker kl. 14.00 og Børnehavebørnene skal være tilbage med forældre kl. 17 præcis.

Husk varmt tøj og lightere i lommen!

Adventsspiral – D. 29. november

Adventsspiralen for børnehaven er en meget inderlig fest som definerer starten på julemåneden. Der bliver lagt en stor granspiral på gulvet i salen og inde i midten står et stort lys tændt. Salen er bortset fra lyset i midten – mørklagt. Hvert barn og voksen går en efter en ind i midten og tænder sit eget lille lys ved det store, går ud og sætter sig i en kreds om spiralen, således at hele spiralen til sidst er lyst helt op. Mens vi går spiralen synger vi julesange. Hvert barn får sit ”æble-lys” med hjem efter festen.

 

 

Oktoberbrev

October 1, 2019

Kære Forældre

Basar

Med en veloverstået Mikaels-basar der fremviste Kirsebærgården fra sin allerbedste side er der kun tilbage at sige TAK! I har gjort en uvurderlig indsats og dermed endnu engang bevist hvad fællesskabet kan. Vi havde glade og forventningsfulde gæster som gik fra Kirsebærgården med smil på læben og dermed har vi sammen endnu en gang skabt en dag i børnenes tegn og en chance for udenforstående at få et indblik i hvem vi er.

Der skal lyde en særlig tak til støtteforeningen og bestyrelsen som har totalt styr på det hele og som gør at alting glider og man nemt kan bidrage når man kommer.

Husk tiderne i efterårsferien

Personalets skema er lagt ud fra de tider I har skrevet på pasning og der er derfor ikke åbent ud over det – ligesom der heller ikke er pasning hvis man ikke er tilmeldt inden deadline som var d. 13. september.

Efter efterårsferien:

Begynder vi på vinterrytmen igen og det betyder at vi er inde om eftermiddagen, både i vuggestue og børnehave – i børnehaven er det dog undtagen fredag. Det betyder også at det bliver koldere og derfor husk at vi anbefaler uldundertøj i alle måneder med ”r” – vi tager gerne alt det andet af hvis det bliver for varmt indendørs – men jorden er så kold nu så børnene hurtigt bliver kolde hvis de ikke har uldundertøj på (alternativt; silke)

Forældresamtaler:

På alle tavler hænger der opslag med tid til forældresamtale i november – I kan bytte indbyrdes, stuen skal blot vide det en uge før. Der er afsat 25 min til hver samtale så det er vigtigt at passe tiden og en god ide at være forberedt, med nyhedsbrevet er den overordnede dagsorden for samtalen. Vi holder ikke erstatningssamtaler såfremt I bliver forhindret.

Pædagogisk

Stuerne

Vi har brugt tiden fra august frem til nu med at køre børn ind og samtidig forme omgivelserne for børnene, således at de oplever rytmen og hinanden som gruppe, og det er lykkes rigtig godt og alle de nye børn er i trivsel. Der er rigtig mange arrangementer og pædagogiske begivenheder i tiden fra sommerferien til efterårsferien – stort set noget vi ”skal” hver uge som festforberedelse, alt sammen er med til at skabe rammen. Vi kan nu se frem til en god måneds tid hvor frugten af det arbejde viser sig, og hvor vi ikke ”skal” så meget andet end vores normale rytme.

Trivselstjek

I løbet af oktober laver vi trivselstjek på alle stuer – så vi overordnet får et frisk kig på alle børn og dermed noget konkret at tage udgangspunkt i til forældresamtalerne som vi har i november.

Fester & andre arrangementer

Forældremøde i børnehaven torsdag d. 10.10.19 kl. 19-21

Vi har forældremøde i børnehaven hvor det overordnede fællestema er ”mestring” – vi har inviteret en oplægsholder udefra til at komme den første time og derefter går vi på stuerne. Til mødet har vi som altid brug for kaffe/te bryggere og kagebagere? Meld gerne tilbage på stuetelefonerne

 

 

septemberbrev

August 30, 2019

Septemberbrev

 

Kære Forældre

Snicka-bo:

Tak for hjælpen til ”Snicka-bo”, der bliver chance for flere aftner i Bjarnes selskab når det sker igen onsdag d. 4 og onsdag d. 18. september fra kl. 17.30-20.00. Det kræver ingen forkundskaber kun virkelyst så kom endelig og giv gerne Bjarne besked enten på facebook, mail eller personligt hvis I kommer.

Efterårsferie:

I efterårsferien uge 42 er der pasning ved tilmelding, størstedelen af personalet afholder ferie men der vil være pasning til de familier der har behov og der hænger afkrydsningslister på tavlerne hvor man tilmelder sig inden deadline d. 13. september kl. 9.

Pædagogisk

Vi har fokus på måltidet i den kommende tid, der er mange ting omkring måltidet som er væsentligt for barnet, først og fremmest at få dækket det basale behov for næring. Det er samtidig også et læringsrum hvor man øver sig motorisk, sprogligt, kulturelt, socialt og på individuelt plan. Der er mange rutiner omkring måltiderne i Kirsebærgården, der gør det indbydende og hyggeligt i børnehøjde og dermed mere egnet som læringsrum; vi skaber stilhed, tænder lys, danner fællesskab, synger for maden, smager på det hele, nyder dufte, smage og synsindtryk, hjælper hinanden, spiser, har god tid til at blive mætte, sludrer og lader alle blive hørt, synger tak for maden og husker også at sige tak til Metin når vi kører madvognen tilbage i køkkenet.

Fester & andre arrangementer

Arbejdsweekend d. 14 & 15. september kl. 9-14 (børn & bedsteforældre er velkomne):

Vi har arbejdsweekend i september, og selvom Kirsebærgården fremstår pæn og æstetisk så kræver det meget arbejde at vedligeholde, således at standarden ikke falder. Det hjælper meget på vores økonomiske formåen, at de ting vi selv kan klare bliver lavet på arbejdsweekends. Derfor håber vi I kommer talstærkt så vi kan nå de opgaver der skal klares denne gang. Det er altid vældig hyggeligt både for børn og voksne og støtteforeningen sørger for forplejningen.

Småbørns Forældremøde d. 19. september kl. 19-21:

Der er fællesforældremøde for de 2 småbørnsstuer hvor der vil komme et oplæg i salen og efterfølgende stuemøde for hver af de to stuer. Vi har som altid brug for kaffe/te-bryggere og kagebagere

Mikaelsfest d. 27. september (uden forældre):

Efter høstfesten følger Mikaelsfesten, som før i tiden var den egentlige høstfest her i norden og markerede en afslutning på høsten og der var også skiftedag på gårdene. Rudolf Steiner har talt meget om Mikael, idet Mikael ifølge ham er ”Tidsånd” dvs. den ånd der hersker over vores tid. For os voksne betyder det at være bevidst om de handlinger vi gør, at have modet til at handle på det vi ved er rigtigt for os selv og for helheden, og styrken til at gennemføre ting som ikke er nemme og ikke at søge behagelighed men ærlighed og kærlighed til verden. I børnehøjde er det volapyk og skal være det! – børnene tilegner sig viden og kundskab om verden gennem handlinger. Derfor er Mikaelsfesten bygget op omkring handlinger der kræver mod, styrke og venskab/sammenhold, alt sammen uden forklaringer men kun handlinger og naturligvis stemninger. I tiden op til festen bliver de røde Mikaelskapper strøget, der bliver lavet stjernebånd og naturligvis fremstillet Mikaelssværd – et Mikaelssværd har den særlige egenskab at det ikke kan bruges til at slå sine venner med, men kun til at øve sig sammen, således at man er stærk til hvis man en dag skulle møde en rigtig drage. På selve dagen bliver alle børnehavebørnene kåret til Mikaelsriddere og alle vokser en halv meter.

Mikaelsbasar lørdag d. 28. september 10-14:

I denne stemning har Kirsebærgården haft sit årlige åbne hus arrangement ”Mikalesbasaren” og det vil vi have igen i år. Der vil være aktiviteter på alle stuer, salgsboder, marionetteater og naturligvis cafe. Det er et kæmpe projekt som ikke kun støtteforeningen, bestyrelsen eller personalet kan stå for, det kræver handlekraft og styrke fra os alle og der er derfor opgaver op til og også på dagen for alle familier, det kan I læse mere om i det vedhæftede brev.

Derudover er der allerede nu ved at samle sig et forældreorkester til basaren, som skal spille 5-6 numre på tagterassen fra kl 13., bestående af Hugos far Rasmus, Ellanoras far Mads, Oles mor Jonna, og Frejas far Morten (og der kan godt være plads til et par stykker mere. Meld gerne tilbage om I vil være med og om der eventuelt er en der vil være tov-holder på projektet. Der bliver muligvis en øveaften i Kirsebærgårdens sal, men I er også velkomne til at hoppe ind på selve dagen. At spille i orkestret tæller også som en vagt på basaren, altså i stedet for at passe café eller lign.

 

augustbrev

August 1, 2019

Kære forældre

Velkommen tilbage fra ferie og velkommen til jer der er nye i Kirsebærgården. Vi håber I har nydt sommeren og er klar til et nyt Kirsebærår – det er nyt for os når vi kommer tilbage fra sommerferien for der har grupperne ændret sig markant – de store er gået i skole og nye skal overtage arven som stor – så det er en stor forandring i det sociale som kræver at vi som voksne er meget nærværende og fastholder rytmen.

Pædagogisk

Onsdage

Det er desværre ikke alt man husker og beklageligvis har vi glemt at informere jer om at vi i børnehaven om onsdagen har indedag også om sommeren – vi har oplevet at børnene italesætter at de savner indelegen, tegningen mm. og det har gjort at vi har truffet denne beslutning og her til morgen var det tydeligt at det kom på helt rette tid

 

Indkøring

Vi har en del nye børn på alle stuer – 8 småbørn og 13 børnehavebørn i alt, så vores fokus den næste måneds tid eller 2 er naturligvis at få dem til at falde til. For de store som kommer fra vuggestue og ind i børnehaven er det måske lidt nemmere da de alle kender børnehaven fra besøg på båldag og daglige ture igennem og alligevel er det en stor ny verden der åbner sig. Der er anderledes krav om selvhjulpenhed og pludselig er man mindst igen, ligesom der er mange børn og tempoet er sat væsentligt op.

For de mindste er det for nogen første gang man skal passes ude og selvom vi er mange voksne har vi jo slet ikke de ressourcer til rådighed der er i en familie – så man skal som lille vende sig til ikke at være på arm eller skød men ganske enkelt at være med sig selv og det blandt en stor flok af andre børn hvilket for de fleste er voldsomt. Det vigtigste vi kan tilbyde både for børnehave og vuggestuebørn er nærvær – at være opmærksom på de små hele tiden, så de hver gang de oplever behovet for en voksen mærker at der er en der har det fokus – det skaber tryghed.

Det vil være en stor hjælp hvis I ”gamle” forældre afleverer hurtigt om morgenen og meget gerne uden større søskende, da de små nye er meget følsomme overfor den mindste smule uro, så brug hellere afhentningen hvis der er beskeder der skal gives.

Vores meget faste rytme er også med til at skabe tryghed for de nye og for dem der starter i børnehaven vil der være en masse kendte elementer fra vuggestuelivet.

I børnehaven skal den nye gruppe finde sig til rette med hinanden, og som giver muligheder for at lære sig noget nyt eller øve sig i noget man ikke helt mestre endnu. Det kan naturligvis give anledning til at bekymre sig som forældre, men ud over at det er helt naturligt og en del af livet for det opvoksende barn så er det vigtig at holde fokus på at give jeres moralske besyv med i situationen hvis I er der når den opstår og hvis jeres børn fortæller om oplevelser derhjemme så sig hvad i mener der er moralsk rigtigt for derefter at lade det fare – I behøver ikke løse problematikken for barnet – det er en vigtig opgave for et barn at lære sig at håndtere disse ting. I kan samtidig være forvisset om at vi voksne i børnehaven fastholder rammerne for det sociale liv.

Som en del af trygheden for børnene vil vi her med starten af kirsebæråret opfordre jer til at være meget opmærksomme på låger og døre, så det bliver en god vane fra starten – børnene må ikke åbne dørene og lågerne selv, det er en god ide at følges og være et forbillede og så er sikkerheden på plads. Børnene må heller ikke færdes alene rundt på gangene, og der er ikke adgang til personaletoiletter og garderobe for andre end de ansatte.

Fester og andre arrangementer

 

Vi har en del på programmet den næste tid og som altid er festerne der er skrevet herunder kun for børnehaven, i vuggestuen er vi medbærer af stemningen og har ofte festbord men ikke noget der inddrager jer som forældre eller kræver noget særligt af børnene, lige bortset fra basaren i september som er et projekt som inddrager alle i Kirsebærgården.

 

Høsttur torsdag d. 15. august 8-15

Traditionen tro tager den nye gruppe af de største børnehavebørn fra begge stuer på tur til Bondemand Jespers gård på Sjællands Odde ”Birkemosegård” som er leverandør af vores grøntsager og som også levere grøntordningen til støtteforeningen. Det er en meget særlig oplevelse og børnene er afsted hele dagen. Gruppen består af de børn som kan gå i skole næste sommer og I vil modtage sms direkte omkring det praktiske, men lad nu være med at afsløre noget for jeres børn i forvejen

 

Høstfest lørdag d. 31. august 10-14

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven. Vi engagerer os i at skabe en stemning af arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver, noget som vi grundlægger i høsttiden, men som resten af året bliver præget af, og elementer som er med til at nære fællesskabsfølelsen i børnene og i os. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner….I tiden op til festen skal der bindes neg, tærskes, kværnes mel og kærnes smør og til sidstnævnte har vi brug for at hvert barn medbringer et rengjort syltetøjsglas (ikke for stort til en barnehånd) og lægger det i kurven i garderoben, sidste år manglede vi så vi håber I husker det i år

 

Forældremøde torsdag d. 22. august 19-21

Vores første forældremøde i året er traditionen tro et fællesmøde hvor vi som hovedemne har vores nye læreplan og spørgsmål hertil, og hvordan vi griber det i Kirsebærgården – Vi har flere små indslag på programmet. Vi har brug for kaffe og te bryggere og kagebagere – 1 fra hver stue, så meld jer under fanerne på stuen.

Vi har senere på året afholde forældremøde kun for børnehaveforældre, med dertil stuemøder for de enkelte stuer, og forældremøde kun for småbørnsforældre, også med stuemøde.

Bærladen og høns

”Bær-laden” holder sommerferielukket frem til 8. august, støtteforeningen har lagt ny pasningsliste ud på facebook, således at man en gang om året (max) passer bærladen en eftermiddag fra 15-16.30 og hønsene i den efterfølgende weekend.

 

Facebook

Vores facebookside vil blive opdateret på fredag således det kun er for ansatte og forældre med børn i Kirsebærgården der har adgang, men det er også en nem løsning for os, hvis vi skal i kontakt med jer alle. Derfor vil vi opfordre til at alle familier har adgang til denne

 

 

 

Kærlig hilsen personalet i Kirsebærgården

 

Julibrev

June 28, 2019

Kære forældre

Så kom sommerferien og tid til at være sammen som familie, tid til nærvær, også tid til at sige ja og tid til at sige nej… det sidste kræver overskud hvis det hele ikke skal drukne i underholdning, bolsje-pædagogik eller surhed.

Vi har i Kirsebærgården naturligvis været optaget af den seneste tids stærke fokus på dagligdagen i dagtilbud og det er derfor I har modtaget den seneste tilsynsrapport herfra og den ligger også på vores hjemmeside nu. Det har også ført til refleksion hos os som ansatte – hvad er årsagen til at vores hverdag ikke ligner det vi har set på tv…? Det kan man selvfølgelig ikke sige noget entydigt om for vi har de samme penge til rådighed men for en stor del, mener vi det kan tilskrives rytmen som er gennemgående hele dagen, ugen og året – den bliver til den ekstra voksne og er tryghedsskabende for børnene. Men der skal også nogle voksne til der vil lægge energi i at fastholde rytmen, og her er vi privilegeret med at have entusiastiske kolleger ansat og dermed også nogen der prioritere dette. At fastholde rytmen kræver også at I samarbejder og det mærker vi at I gør når I vælger Kirsebærgården aktivt til, når I kommer til tiden om morgenen, har styr på tøjet, hjælper jeres barn med at holde orden i garderoben, skriver navn i alt tøjet, medbringer ting til festerne, giver jeres børn tøj på til temaet, selv kommer til festerne og meget andet som ikke er nævnt her så tusinde tak for det!

Det betyder selvfølgelig også noget at de børn der kommer her er opdraget socialt og selv om vi gør vores ypperste kan vi ikke lykkes uden at I bidrager og det er her det kommer ind med tid til at sige ja og nej. I Kirsebærgården er der 7-7,5 børnehavebarn og 4-4,3 vuggestuebarn pr. voksen og det kræver at børnene for en stor del kan modtage en kollektiv besked (og det gælder også selvom der bliver vedtaget minimumsnormeringer), men at modtage en kollektiv besked er rigtig svært hvis man ikke har lært at modtage besked fra en til en og det er jo jeres opgave først og fremmest. Når et barn får ja kunne man mene at så var lykken gjort men det er den ikke hvis det ikke er fulgt op af nærvær, og når et barn på den anden side får nej, som er en nødvendighed i livet, så er det ligeså afgørende at tiden er der til at rumme eventuel frustration hos barnet. Selvom det ikke er sort-hvidt så er det primært i hjemmet med få børn at tiden er til at lære dette, for i et dagtilbud med mange børn vil der hele tiden være andre behov også at dække, så tak for den hjælp også…

Sidst men ikke mindst tak for hjælpen med tilmeldingerne på sommerferielisterne, det betyder helt faktuelt at vi sparer en masse vikartimer som vi har konverteret til nye legehuse i vuggestuen som kommer efter ferien – det er hvad fællesskab kan lykkes med.

Hvis I ønsker mere taknemmelighed så er muligheden for igen at bidrage til stede hver 2. onsdag med start d. 7. august fra kl. 17.30-20, hvor Bjarne afholder ”Snicka-bo” det er et træværksted for voksne – der skal blandt andet sættes bistader i stand, laves skjolde til basaren og byggeklodser til tagterrassen. Bjarne sørger for førstehjælpskasse, bondemand Jesper spegepølse, ost og brød og en tår at drikke til så kom endelig, I må meget gerne melde jer til direkte til Bjarne eller på facebook!

 

Sommerhilsner Personalet i Kirsebærgården

Junibrev

May 29, 2019

Kære forældre

 

Grundlovsdag er der lukket så der er tid til at komme til stemmeurnerne endnu en gang

 

Vi har hængt feriesedler op da rigtig mange børn holder længere ferie end de 3 uger vi har lukket og det vil være meget dejligt hvis I vil skrive jeres ferieplaner på så vi ved hvor mange der starter op lige efter ferien – der er også hensynet til de nye børn der skal indkøres som kræver logistik fra vores side og derfor vil det være en stor hjælp.

 

Solcreme skal I selv smøre jeres børn ind i fra morgenstunden – vi sørger for eftermiddagen. Det kan ikke lade sig gøre at låne Kirsebærgårdens hvis man har glemt det, så et godt råd er at købe en creme der kan ligge i barnets kurv så man er på den sikre side.

 

Pædagogisk:

 

Med en veloverstået personaleweekend blev vi færdige med den nye læreplan og derfor får I den allerede nu – årshjulet kommer med næste nyhedsbrev. Der er skåret kraftigt i læreplanen i forhold til tidligere dels for at skabe mere sammenhæng og for at give et bedre overblik således at I forhåbentligt får en bedre forståelse for pædagogikken her på stedet. Vores fokus har netop været på ”hvorfor” vi gør som vi gør og ikke så meget ”hvad” vi gør, sidstnævnte bliver jo uddybet i nyhedsbrevene og på forældremøderne.

 

Udeleg – børnehave

Da vi naturligt er mere ude på denne tid af året er vores fokus lige nu på udelegen. En vigtig del af udelegen er at stifte bekendtskab med elementerne, jord, vand, ild og luft og derfor har vi gjort meget for at dette altid er tilgængeligt, man kan grave overalt, der er stort set altid vand i tønderne, vi vander blomster, har opvaskebaljer udenfor, udover besøg på strandparken og regnvejr. Der er også bål i det omfang vi må, men ildelementet er jo også repræsenteret ved kold og varm på kroppen, og jo længere vi er henne på sommeren bliver der også mulighed for bare tæer i sandet. Luften mærker vi rigtigt på tagterrassen, under solsejlene og på løbeture på stranden. Udeleg handler også om den frie bevægelse, og netop af denne grund laver vi stop undervejs på turen og løber imellem stoppene, nogen går også og bliver optaget af det der er på jorden, det er der frihed og tid til. er optaget af på den ene side at give plads til den frie leg og samtidig sikre at der er et miljø hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. Målet er for gruppen er at stifte bekendtskab med naturen og årstidernes skiften. Målet for det enkelte barn er at kunne bevæge sig frit og lære kroppen at kende. For de største børn som snart skal i skole er der storetur om torsdagen, hvor der bliver skruet op for begivenhederne i form at længere ture til nye steder.

 

Udeleg – vuggestue

For de små børn er det bevægelsen og som er det primære fokus, de møder naturligvis årets gang og elementerne særligt i form af vand og jord under leg, og som voksne er vi meget bevidste om vores ansvar for at de små hverken bliver for kolde eller for varme, derfor er der også masser af steder med skygge. Bevægelsen bliver optimeret når de bruger stubbene og gyngen til at balancere på og stubbene er i en højde så også de små kan kravle op og ned. Underlaget i haven er med til at støtte en god motorik, da det ikke er glat og lige så det kræver noget at lære at bevæge sig rundt.

 

 

 

Fester:

 

Pinsefest:

Pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder halvtreds. Det er pinse 50 dage efter påskesøndag.
Pinsen er festen for Helligåndens tilstedeværelse i mennesket. Helligånden er en tolk, som gør det muligt at høre og forstå Jesu ord. Tiden mellem Påske og Pinse giver mulighed for at fornemme forskellige veje og forskellige løsninger ud af kriser. Ansvar og alvor må have et modstykke i det lette og legende. Vigtigt at have bevidsthedens lys med i den sovende sommer. Pinsen kaldes også de frie individualiteters fest som hylder kærlighed i handling og tanke. Sandhed gør fri og skønhed forbinder en til verden. Som frie individer kan vi vælge broderskabet. Være fri og samtidig føle sig som en del af en helhed.

I Kirsebærgården fejrer holder vi Pinsefest fredagen før Pinse – Her er hele gården klædt i hvidt og vi skal høre pinseeventyr, flyve med pinsefugle i Lergravsparken, blæse sæbebobler og tænde pinsebålet.

Sommerafslutning for småbørnene onsdag d. 26. juni kl. 15-16:

Et par dage inden ferien mødes vi om eftermiddagen til sommerafslutning for de små, nogle er så store at de skal videre i børnehave efter ferien og andre skal bare holde ferie, under alle omstændigheder vil vi gerne have lov til at sige ordentligt farvel på denne dag. Støtteforeningen laver kaffe og te, stuerne har lavet saft, og I som forældre skal medbringe kage til fællesbord. Det er vigtigt at komme præcis af hensynet til de små….

 

Sommerfest:

Sankt Hans er Johannes Døberen, og det er hans fødselsdag – et halvt år før Jesus’ fødselsdag -, vi fejrer ved midsommerfesten. Johannes Døberens livsopgave var at døbe Jesus Kristus i Jordanfloden. Johannes Døberen siger om sit forhold til Kristus: ”Jeg må aftage. Han må tiltage.” Den del af os, der hører fortiden til, må aftage, for at fremtidsdelen, Kristus kan tage bolig i os. Johannes Døberen var ikke helt inkarneret, men levede i den tilstand, som menneskene var i tidligere, hvor de var langt mere forbundne med den åndelige verden.
I Jesus blev et væsen født, som også var fra himlen, men som inkarnerede sig helt og trådte fuldstændig ind i det at blive menneske. Han gav afkald på al guddommelig storhed og valgte den menneskelige lidenhed. Han påtog sig helt menneskeskæbnens lidenhed, men udviklede i denne lidenhed sønnens kraft – friheden.

Sommerfesten i børnehaven er en helt særlig begivenhed – det er både vemodigt og et rum til stolthed når vi skal sige farvel til de store børn der skal videre i skole og helt særligt bliver det når det er hele familien vi siger farvel til. Det er umuligt at skrive hvad denne dag indebærer men i løbet af dagen – inden I kommer har vi lavet en smuk seance omkring det at give og modtage – til det skal vi bruge en masse blomster, blomster som hvert barn bringer med til det store fælles for så at blive delt ud igen. Vores hovedfokus vil være at lægge vægt på “hjertekræfterne”, både i interaktionen med børnene og hinanden på arbejdspladsen. Vi har talt om hvorledes det ofte er muligt for os at forstå hinanden hvis vi også forsøger med vores indføling og ikke kun gennem rationel tilgang til en problemstilling. En stilhed kan dukke op, når vi stopper op og sætter det “kloge hoved” på stand-by, hvori vi pludseligt kan erkende noget vi ikke har kunnet med tankerne alene.

 

Majbrev

May 2, 2019

Kort resume af det Årlige forældremøde og generalforsamlingen i støtteforeningen

 

Andreas som er afgående formand aflagde beretning fra året der er gået, med ny dagtilbudslov og fokus på nye læreplaner, nyt personale, nye tiltag mm. Bjarne fremlagde økonomien og på trods af nedskæringer, sygemeldinger og etableringer har vi en lille egenkapital på knap 200.000,00 kr. Lise fortalte at hun er på vej tilbage men ikke længere vil være fast tilknyttet en stue, men støtte i hele huset. Der er slået 2 pædagogstillinger op, men vi er ikke desperate og venter gerne på de rigtige kolleger.

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

 • Sunniva mor til Konrad (genopstiller) for brombærstuen for 2 år – Jonna mor til Ole er suppleant
 • Anne for solbærstuen for 2 år – Nina Gry mor til Snerle er suppleant
 • Lasse (ikke på valg) for jordbærstuen for 1 år – Mads far til Lucia er suppleant
 • Pernille (ikke på valg) for jordbærstuen for 1 år – Laura mor til Ingvar og Anna Ingvild er suppleant
 • Udover forældrene deltager Anne-Dorte, Pia (AMR), Dorthe, Trine, Bjarne og Lise i bestyrelsesmøder

Emmy aflagde beretning fra støtteforeningen og hjælpen fra støtteforeningen er uundværlig for afholdelse af fester og andre arrangementer – det er dog altid hyggeligt.

 

På grund af de mange opgaver vil vi gerne udvide til 6 medlemmer (2 går ud) og følgende blev valgt:

 • Anita mor til Oliver for jordbærstuen for 2 år
 • Louise mor til Lucille for Brombærstuen for 1 år
 • Pia mor til Anna for Solbærstuen for 2 år
 • Sophia mor til Leo for Blåbærstuen for 2 år
 • Emmy mor til Felix og Martha for jordbærstuen (ikke på valg) for 1 år
 • Susanne mor til Iris for Brombærstuen (ikke på valg) for 1 år

Så gik vi over til undringspunkt og følgende emner blev vendt:

 

 • Personale der stopper: der var et ønske om at få information om personale der stopper således at man kan støtte sit barn når det spørger ind til det, eller savner. Holdningen i Kirsebærgården er at når en kollega stopper af den ene eller anden årsag ikke at forklare det til hverken forældre eller børn men børnene får det at vide således ”Peter er gået ud af børnehaven” til morgensamlingen på linie med når børn flytter eller skal i skole. Forældre kan søge informationen på hjemmesiden hvor personalet bliver fjernet fra med det samme. Det var der en del indvendinger mod men det står vi fast på – Kirsebærgården er også en virksomhed med personaleansvar og samtidig et antroposofisk sted hvor idealet er at støtte børnene bedst muligt ved selv at håndtere savn og ikke forklaringer til børn.
 • Cykelparkeringen: Vi vil ikke lave regler for cykelparkeringen ud over dem der er – man skal nemt kunne komme igennem til Kirsebærgården og de andre virksomheder og ikke mindst skraldespandene. Så opfordringen er at tænk fællesskabet når I placerer/efterlader jeres og børnenes cykler, kan der være plads til alle…? Der er meget lidt plads men det er betingelserne desværre.
 • Køkkenet: Der var ønske om at genetablere muligheden for at tage en snack med på hjemvejen af resterne fra køkkenet. Det sagde vi ja til men kravet er for at vi skal have denne mulighed:
  • Børnene må ikke gå i køkkenet alene og ej heller selv tage af maden – de voksne sørger for det
  • Man må ikke gå i skabe efter kopper eller andet grej – og naturligvis heller ikke i køleskabene
  • Der er kun den mad der står fremme henne ved døren
  • Personalet inklusiv Metin er ikke servicerende desangående
  • Hav respekt for når der bliver lukket ned og gjort rent

 

 • Der blev takket for muligheden for at kunne lade skolebørnene blive i Kirsebærgården efter sommerferien og frem til skolestart
 • Afslutningsvis blev der takket for debatten

Pasning fredag d. 31. maj – dagen efter Kr. himmelfart:

Der bliver hængt sedler på tavlerne hvor I meget gerne må skrive jer på hvis I har brug for pasning – deadline for tilmelding er torsdag d. 16. maj kl. 9.00

 

Pædagogisk:

Vi er i gang med at udarbejde helt ny virksomheds og læreplan der tager udgangspunkt i den nye dagtilbudslov og de nye styrkede læreplaner – med god vilje er den klar inden sommerferien. Fokus er på en ny styrket evalueringskultur, kort sagt: fik vi gjort det vi ville og virker det efter hensigten…?

Fester:

Påskefest: Vi havde stor succes med Påskefesten, det var en meget rolig og inderlig oplevelse for børnene – I børnehaven var de begejstret med i forberedelserne, Skolebørnene havde en fest med gækkebrevene og de store hjalp de små med at gøre klar i parken inden påske, bygge reder og lægge haremad mm. Til selve festen blev æggene blev fundet i stor stil (de største holdt øje med Bjarne og havde lange forklaringer om at det er ham der er påskeharen), eventyret hjemme i garderoben blev lyttet til i stilhed og børnene lagde mærke til de malede røde æg. Der blev spist frokost med velbehag og klinket æg til dessert. I vuggestuen var børnene meget optaget af at kigge i reden efter flere æg og spurgte flere gange om haren mon kom igen.

 

Majfest d. 4 maj kl. 10-14 ca.:

Majfesten er et symbol på frugtbarhed og fællesskab. Stangen repræsenterer det menneskelige jeg i form af et I, silkebåndene et A som udtryk for Alfa, begyndelsen og kransen O for omega – enden og hermed er beskrevet mennesket i midten – nutid imellem fortid og fremtid. Det er også en fest hvor vi i fællesskabets ånd, alle har en ret med til fælles frokostbord, husk at det I medbringer skal svare til det I spiser, så vi ikke kommer til at mangle mad som det er sket før. Festen går ud på at få ordnet majstangen, med krans og silkebånd for naturligvis at danse om stangen alle mand til sidst. Så smør sangstemmerne, i år sørger vi for kopier så ingen kan undslippe… Bjarne vil også sørge for mindre arbejdsopgaver så der ikke opstår kedelige stunder og afslutningsvis skal vi have eventyr i salen.

Aprilbrev

April 1, 2019

 

Kære forældre

Tak for hjælpen!

Tak for arbejdsindsatsen i weekenden, dejligt at vi nåede det meste så Kirsebærgården er forårsklar igen…

Og af hjertet tak fordi I er lykkes med at holde fri de fleste af jer i dagene op til påske – det betyder vi kan tage af sted alle mand som planlagt idet der kun er 9 børn der har brug for pasning

 

Årligt forældremøde og generalforsamling d. 25. april kl. 19.00-21.00

Husk at fremmøde er obligatorisk – der er valg til både støtteforeningen og bestyrelsen så hvis det er noget I overvejer så vær opmærksom på at dette som så meget andet i Kirsebærgården kræver at man er villig til at være et forbillede og er indstillet på at prioritere alle arrangementer i Kirsebærgården.

 

Pædagogisk:

Udeliv

Som I sikkert allerede har konstateret har vi taget fat på sommerrytmen igen – det betyder at børnene er ude også om eftermiddagen. Jorden er stadigvæk kold og fugtig langt op af dagen og det regner en del. Regn og vandpytter er super sjovt for jeres børn, men der kommer store skår i glæden hvis regnbukserne er fra sidste år og sidder op under knæene, eller er købt så de kan bruges langt ind i 3. klasse. Så tjek op på det nu og sørg meget gerne for termotøj til under regntøjet i stedet for flyverdragt – det giver god bevægelsesfrihed og det er der brug for Husk også kurvetjek og som altid oprydning på pladsen inden I forlader Kirsebærgården, det pædagogiske valg er naturligvis at det jeres børn selv kan klare får de lov til, men at I prioriterer tiden til det

 

Forbillede og efterligning

En stor del af vores pædagogik er lagt an på at de voksne foretager sig meningsfyldte handlinger således at de er inspiration til børnenes leg. Jo ”større” bevægelserne er og jo mere ”optaget” de voksne er desto mere inspirerende virker de på børnenes leg. Derfor fejer, river, snitter, skræller, strikker, saver, syr, vasker vi når vi er udenfor. Det er ovenikøbet ekstra fordrende hvis de voksne er begejstret for det de laver, eller jo mere nødvendigt de voksne oplever opgaven er jo bedre leger børnene. For at lykkes med det er vi som voksne nødt til at opdrage på os selv så opgaverne bliver løst efter hensigten og ikke med irritation – det kan jo også være noget man kan bruge derhjemme…

Børnene må meget gerne hjælpe til med det vi er i gang med – det er ofte en god måde at blive afleveret på idet handlingen optager barnets fokus sådan at afskeden med mor eller far bliver nemmere.

 

Fester:

Påskefest tirsdag d. 23. april

Som optakt til festen vil vi gerne have at hvert børnehavebarn medbringer et pustet æg til påsketræet i garderoben – og ikke nok med det vi vil også meget gerne høre hvilken farve mor eller far blev i hovedet da de pustede…. Æggene skal ikke farves hjemmefra, det satser vi påskeharen står for. Se opslag i garderoben!

Denne fest er en af de store Kristne højtider og det forklarer vi naturligvis ikke jeres børn – det er dog alligevel værd at overveje den åndelige begivenhed der indtræffer hvert år og derfor holder vi i Kirsebærgården først Påskefest efter Påskemorgen – altså tirsdag efter påske. I gamle dage (dem nogen af os er vokset op i…J) var skærtorsdag og Langfredag ikke at spøge med, intet var åbent, dagene var lange og stille og det var først søndag og mandag man fejrede påsken med venner og familie – måske er det en mulighed for, stadig i dag, at lukke ned for vild aktivitet og fest disse dage – noget alle børn og ikke mindst voksne kan have glæde af. Med påsken fejrer vi opstandelsen og i Kirsebærgården kommer det til udtryk ved at Kirsebærgården inden påske var klædt helt i grønt og er nu forvandlet til komplementærfarven rød og vores store påsketræ er sprunget ud med de smukkeste blomster. På træet er de pustede æg blevet malet røde (måske af påskeharen) og vi skal i parken og se efter æg, hvis Påskeharen har været forbi der også. Hjemme igen skal vi klinke æg og spise påskefrokost.

februar brev

March 4, 2019

Kære forældre

 

Praktisk:

Sikkerheden i Kirsebærgården

Det ville være frygteligt hvis der skal ske en ulykke fordi sikkerheden ikke er på plads og det er I som forældre medansvarlige for – lige i øjeblikket er der mange børn der får lov til selv at åbne lågen til Kirsebærgården og rende rundt i garderoberne og på gangene uden opsyn – Det er ikke i orden! Vi vil bede jer om at tage det medansvar og I behøver derfor heller ikke at bruge personalet som bussemænd når I gør det, eksempelvis; ”du må ikke kravle op på lågen, for så bliver Bjarne sur”

 

Pasning i vinterferien uge 7:

Vær opmærksom på de tider I har skrevet jeres barn op til – vi lægger skema ud fra disse og det betyder at der ikke nødvendigvis er nogen på arbejde i ydertimerne – ligesom personalet er afstemt med børnetallet. Der er heller ikke krav om at I kommer senest kl. 9 og først henter kl. 14.30 så I kan godt aflevere senere og hente tidligere

 

Pasning dagene op til påske 15, 16 og 17 april:

Vi hænger sedler op nu til pasning disse dage og vil bede jer ekstraordinært om at forsøge at holde fri med jeres børn, da vi i anledningen af Kirsebærgårdens 7-års fødselsdag har arrangeret studietur for personalet til et særligt internationalt stævne i Dornach i Schweiz – fejringen af 100 året for Rudolf Steiner pædagogikken. Vi er 11 pædagoger herfra der skal afsted, så det bliver primært vikarer der står for pasningen disse dage…

 

Pædagogisk:

Samling

I alle samlinger gælder det at man må opøve evnen til at indgå i fællesskabet. Det er selvfølgelig under hensyn til de andre og det uden at miste sin egen berettigelse, hvilket bliver udfordret hvis man er vant til altid at blive hørt med det samme man åbner munden eller altid får den plads man helst vil have.

Børnene i Kirsebærgården øver sig i det sociale i alle samlinger der er i løbet af en dag, et enkelt lille eksempel på det er når vi går ud eller ind fra haven, i vuggestuen er øvelsen blot at komme ind og ud uden at skubbe og mase – evne at passe på de mindste og i børnehaven er det udvidet til ”London-kø” hvor man skal stå helt tæt, lige efter hinanden og samtidig lytte efter hvad de voksne siger.

 

Skoleparathed

Vi har fokus på de største børns skoleparathed hvilket indebærer at de lærer at tørre sig selv efter toiletbesøg, de har særlige praktiske opgaver at løse i det daglige f.eks hjælpe med borddækning (tælle tallerkner), feje/ordne i garderoben, skure borde mm. Det kræver at man kan være stille og høre efter, at man kan forstå og udfører en stilt (velkendt) opgave, og ikke mindst evnen til at hjælpe de mindre børn hvis behovet opstår. Hvis I allerede nu ved hvornår jeres barn starter i skole må I meget gerne give os besked?

 

Fester:

Kyndelmisse 1. februar:

Kyndelmisse er i gammel dansk tradition den tid på året hvor man gjorde status på vinterens forråd og på denne tid af året skulle helst halvdelen af forrådet være tilbage – kunne man finde et godt æble ville man holde sig rask hele året! Kyndelmisse eller Maria lysmesse, eller Maria renselse – kært barn har mange navne og oprindelsen finder man i fordums tider hvor der gik 40 dage efter et drengebarns fødsel før han kunne fremvises af sin moder i templet. Det er ved denne tid at lysene som skal bruges i året bliver velsignet og dermed kan bruges som vågelys eller et særligt lys til vigtige begivenheder i hjemmet. Vi markerer denne dag ved at lave det største bål på hele året – velsigne lys og ikke mindst hænge mad ud til fuglene. I tiden op til festen har vi lavet fuglemad og fjernet grannet fra adventskransen og hængt den udenfor så småfuglene kan få glæde af de sidste kerner. Som optakt til festen vil vi gerne have at hvert barn medbringer et stk. mad til at hænge ud til fuglene. Festens farve er lyseblå

Forårsfest 1. marts:

Den første markering af foråret kommer med forårsfesten – denne fest er en kæmpe oplevelse for børnene, for hele salen bliver forvandlet til årets tema og i år er der ”fest på Kong Vinters slot” Det betyder at alle ansatte og børn kommer klædt ud til dette tema, man kan være prinser og prinsesser, riddersmænd, snevæsner, dyr eller andre beboere – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Børnene får et fastelavnsris med hjem fra festen og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….