Venteliste og praktiske oplysninger

Venteliste

Vi opdaterer ventelisten ca. en gang om måneden og der kan derfor gå op til en måned før I modtager en bekræftelse på jeres indmeldelse.

Næste ventelistemøde er mandag d. 11. marts kl. 16.30 – tilmelding på mail; kontakt@kirsebaergaarden.dk

Ventelisten er pt. på cirka 150 børn

I Kirsebærgården gælder de samme betingelser mht. pladstilskud, som i de kommunale institutioner. Du kan se retningslinjer og ansøge om tilskud på: www.kk.dk

Vi har vores egen venteliste, der er uafhængig af pladsanvisningens. Alle har mulighed for på skrive deres børn op, også selv om man står på pladsanvisningens venteliste. Ufødte børn kan ikke skrives på ventelisten. For at stå på venteliste hos os skal barnet være medlem af Kirsebærgårdens støtteforening og det koster 200,00 kr. pr. år. Beløbet bedes indsat på reg: 8401 konto: 1054933 i Merkur bank.

Vær opmærksom på at notere barnets navn på indbetalingen. Indbetalingsdatoen er barnets anciennitetsdato.

  Barnets fornavn:

  Efternavn

  Fødselsdag

  (dd-mm-åååå)

  Hvornår ønskes plads?

  år

  Kontakt fornavn:

  Kontakt Efternavn:

  Kontakt telefon:

  Kontakt email:

  Når vi har modtaget mailen og indbetalingen sender vi en kvittering (der gå op til en måned). Pengene bliver ikke returneret og man er ikke garanteret en plads i Kirsebærgården, selv om man står på ventelisten og er medlem af støtteforeningen.
  Børn kan starte på vores stuer den måned de fylder 1 år, og de skal kunne stå. Det gælder både for vuggestuerne og familiegrupperne. For at start i vores børnehave skal barnet være fyldt 2,10 år, der kan være pædagogiske årsager til en tidligere/senere start. Børn der går i vuggestue er garanteret en plads i børnehaven og søskendebørn har fortrinsret. Når et barn på ventelisten er fyldt 2 år uden optaget i vuggestue bliver de rykket hen til familiegruppe/børnehavelisten.

  Medlemskab af støtteforeningen

  • Det koster 200,00 kr. pr. år at være medlem af støtteforeningen og dermed stå på venteliste. Hvis man melder sig ind efter 1. august betales der kun 100,00 kr.
  • Alle medlemmer betaler 200,00 kr. hver år i januar måned. Man skal selv overføre penge til støtteforeningskontoen – har man ikke overført pengene inden februar slettes man af ventelisten. Alle familier med børn i Kirsebærgården er medlemmer og betaler 200,00 kr. til støtteforeningen.

  Mødeafholdelse/arrangementer

  • Der afholdes min. 2 ventelistemøder om året, hvor man kan besøge Kirsebærgården og høre om pædagogikken.
  • Man bliver som medlem automatisk inviteret via e-mail hvis der holdes foredrag/inspirationsaftner arbejdsdage mm.

  Administration af ventelisten

  • Man skal skrive behovsdato på når man melder sit barn på venteliste, man kan ikke ændre behovsdato.
  • Når behovsdatoen oprinder, kan man få tilbudt plads når barnet er fyldt et år (den kalendermåned barnet fylder år)
  • Får barnet ikke tilbudt plads ved behovsdato, fortsætter man automatik på ventelisten til familiegruppe/børnehave.
  • Man får tilbuddet via e-mail
  • Tilbuddet sendes til 5-10 ventelistebørn og man skal melde tilbage via e-mail (lise@kirsebaergaarden.dk) hvorvidt man er interesseret eller ej inden udløbsfristen. Melder man ikke tilbage bliver man slettet af ventelisten.
  • Siger man nej til pladsen bliver man også slettet af ventelisten og skal starte forfra.
  • Siger man ja til tilbuddet vil pladsen endeligt blive tildelt til det barn som er øverst på listen når udløbsfristen er endt. Alle andre beholder anciennitet.
  • Når man har sagt ja til pladsen, skal man betale 1.000,00 kr. til støtteforeningen, som opstartsgebyr. Skal man mod forventning ikke starte alligevel tilfalder hele beløbet Kirsebærgårdens støtteforening.

  Har i yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte Kirsebærgården på e-mail, da vi helst ikke tager telefonen – vi gør opmærksom på at vi kun opdaterer vores venteliste en gang om måneden og derfor beder vi jer om på udvise tålmodighed da der godt kan gå tid før man modtager bekræftelse om optagelse på ventelisten, det er dog stadig indbetalingsdatoen der er gældende som anciennitet.

  Kontakt@kirsebaergaarden.dk

  Praktisk information om Kirsebærgården

  Børnetal & Personale: I Kirsebærgården er der 134 børn på 6 stuer. 2 vuggestuegrupper, 2 familiegrupper og 2 børnehavegrupper. Vi er 16 pædagogansatte, 14 medhjælpere, hvoraf de 5 tager en merituddannelse som pædagog. Derudover er der i huset en madfar og en køkkenassistent, en administrativ leder, en pædagogisk leder og løbende praktikanter fra Rudolf Steiner Børnehave Seminariet, folk i job eller tilbud virksomhedspraktik + vikarer. Der er daglig rengøring.

  Privat institution: Kirsebærgården er en privat institution under Københavns Kommune. Kommunen giver et tilskud pr. barn og forældrebetalingen af bestyrelsen med vægt på på ramme prisen på en kommunal institution. Forældre har mulighed for på søge kommunen ombestemt indtægts betaling.

  Bestyrelse & Støtteforening: Kirsebærgården er organiseret således, at den består af en bestyrelse, som er institutionens øverste ledelse, der ansætter/afskediger ledelsen og er ansvarlig over for kommunen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heriblandt 6 forældre, i Bestyrelsen sidder også Kirsebærgårdens arbejdsmiljørepræsentant, som vælges af personalet for 2 år ad gangen. Denne har ikke stemmeret. Der afholdes minimum 4 møder årligt, hvor ledelsen deltager. Det er bestyrelsens opgave at varetage børnehusets interesser, så dets antroposofiske idegrundlag og målsætning kan føres ud i livet og naturligvis gældende lovgivning på området. Derudover har Kirsebærgården en støtteforening. Støtteforeningen varetager Bærladen (forældrenes butik), grøntsags-ordningen, hønsevagtplanlægning, og bistår med planlægning og udførelse af årstidsfester, arbejdsdage og andre arrangementer. Støtteforeningens bestyrelse består af mindst 7 medlemmer, 6 forældre og 1 ansat fra Kirsebærgården. Bestyrelsen & Støtteforeningen afholder valg på Det årlige forældremøde.

  Mad: Kirsebærgården sørger, udover frokosten, for formiddagsmad og eftermiddagsmad. Maden er vegetarisk og biodynamisk/økologisk. Formiddagsmaden kaldes Susannemad ud fra den sang, vi synger, når vi kalder sammen til gulerødder og rugbrødshapser med smør. Frokosten begynder og slutter altid med en lille sang, hvor vi takker for maden, og vi tænder levende lys på bordet. Maden er en vigtig sanseoplevelse for børnene, og samtidig udgør den en stor del af det sociale værdigrundlag i Kirsebærgårdens fællesskab, og vi bestræber os på at gøre det til en æstetisk og god oplevelse. Vi har Metin i køkkenet, som laver maden til os, men vi hjælper med at tilberede og rydde af efter den, i det omfang vi kan, således at børnene får en oplevelse af produktionen og en naturlig respekt for maden. Om eftermiddagen spiser vi friskbagte boller, med pålæg og dertil æbler eller pærer og biodynamisk mælk.

  Helbred og velvære: Når man afleverer sit barn i Kirsebærgården, har vi tillid til, at I har vurderet, at det er i stand til at følge rytmen hos os. Det betyder, at I ikke behøver at informere om evt. dårligdom eller utilpashed. Sådanne informationer foran barnet kan forstærke noget, som er på vej retur og for os voksne betyde, at vi kigger med et forkert fokus på jeres barn. I kan til gengæld også have fuld tillid til, at vi ringer efter jer, hvis vi skønner, at barnet ikke er i stand til at håndtere dagen. Vi har et antroposofisk alternativ til akutbehandling af sår, skrammer, buler mm. Overfor børnene kalder vi det ”tryllecreme” og ”trylledråber”. Naturligvis har vi også helt almindeligt plaster.

  Tøj & Kurve: Da vi er meget ude året rundt, uanset vejret, er det vigtigt, at barnets tøj er i orden. Hvis et barns tøj ikke er i orden, og det derfor ikke kan deltage i rytmen, vil vi kontakte jer forældre. Uheld, man som forældre ikke kan forudse, klarer Kirsebærgården. Hvert barn låner en kurv af Kirsebærgården til skiftetøj. Denne kurv skal med hjem hver 14 dag op til weekenden og også i ferier. Med hjem skal også alt barnets tøj og sko. Kurven skal, for at den ikke skal gå i stykker og af hensyn til alm. hygiejne, bruses med vand og tørre af sig selv – dette er en forældreopgave. Hos småbørnene er der også kurve i puslerummet som skal med hjem hvilket betyder at man alle fredage har en kurv med hjem – I skal også være opmærksomme på at skifte sengetøjet i krybberne løbende.

  Garderoben: Det er af stor betydning for barnet at være selvhjulpen, og til det har de brug for forældrenes hjælp. Det vil sige, at man som forældre hjælper med at gøre barnets garderobeplads overskuelig. Det betyder i praksis, at der kun skal hænge det tøj, som er nødvendigt for dagen i dag. Alt andet skal være i kurven. Ekstra trøjer, gå-hjem-jakker, og regntøj på en solskinsdag skal ligeledes i kurven. Det har også en betydning, at barnets omgivelser er æstetiske og derfor er oprydning, inden man drager hjem, ikke alene en styrkelse af barnets moral, men også en håndsrækning til at højne æstetikken.

  Legetøj: Det er ikke i orden at tage legetøj med i børnehaven. Har man dog noget meget vigtigt (evt. en fødselsdagsgave, dvs. ikke en daglig hændelse), man gerne vil vise de voksne i børnehaven, er det i orden at vise det frem, hvis mor eller far tager det med hjem igen efter fremvisningen.