Venteliste & praktiske oplysninger

Venteliste

AFLYSNING af nedenstående

Grundet Covid 19 restriktioner er vi desværre nødt til at aflyse endnu en  gang

Næste ventelisteforældremøde bliver mandag d. 26. oktober kl. 16.00 BEMÆRK NY MØDEDATO – beklager den sene udmelding men vi har valgt at rykke mødet fra nu på mandag så vi får tid til at komme med et konkret bud på vores udvidelse, og da forsamlingsforbuddet ikke er hævet over 50 endnu

Vi opdaterer ventelisten ca. en gang om måneden og der kan derfor gå op til en måned før I modtager en bekræftelse på jeres indmeldelse.

Ventelisten er pt. på ca. 140 børn

I Kirsebærgården gælder de samme betingelser mht. pladstilskud, som i de kommunale institutioner. Du kan se retningslinier samt ansøge om tilskud på : www.kk.dk

Vi har vores egen venteliste, der er uafhængig af pladsanvisningens. Alle har mulighed for at skrive deres barn op, også selvom man står på pladsanvisningens venteliste. Ufødte børn kan ikke skrives på ventelisten. For at stå på ventelisten skal barnet være medlem af Kirsebærgårdens støtteforening og det koster 200,00 kr. pr. barn. pr. år. Beløbet bedes indsat på reg: 8401 konto: 1054933 i Merkur bank.

Vær opmærksom på at notere barnets navn på indbetalingen. Indbetalingsdatoen er barnets anciennitetsdato. Derudover skal nedenstående formular udfyldes som sender oplysningerne til kontakt@kirsebaergaarden.dk:

Barnets fornavn: Efternavn Fødselsdag
(dd-mm-åååå)
Hvornår ønskes plads?
år:   Småbørnsstuen Børnehaven 
Kontakt fornavn: Kontakt Efternavn:
Kontakt telefon: Kontakt email:

Når vi har modtaget emailen samt indbetalingen sender vi en kvittering (der kan gå op til en måned). Pengene bliver ikke returneret og man er ikke garanteret en plads i Kirsebærgården, selvom man står på ventelisten og er medlem af støtteforeningen.
Børn kan starte på vores småbørnsstuer den måned de fylder 1 år, de skal kunne stå og ikke blive ammet mere. (læs mere herom i virksomhedsplanen). For at starte i vores børnehave skal barnet være fyldt 2,10 år, der kan være pædagogiske hensyn der tillader en tidligere start. Børn der går på småbørnsstue er garanteret en plads i børnehaven og søskendebørn har fortrinsret. Hvis et barn på ventelisten er fyldt 2 år uden at blive optaget i vuggestuen bliver de rykket hen til børnehavelisten.

Medlemskab af støtteforeningen

 • Det koster 200,00 kr. pr. år at være medlem af støtteforeningen og dermed stå på venteliste – betalingen gælder kalenderåret ud. Hvis man melder sig ind efter 1. august betaler man kun 100,00 kr.
 • Alle medlemmer opkræves 200,00 kr. hver år i januar måned, det sker via email hvorefter man selv skal overføre penge til støtteforeningskontoen – har man ikke overført pengene med udgangen af februar slettes man af listen. Alle familier med børn indskrevet i Kirsebærgården er medlemmer og bliver også opkrævet de 200,00 kr. årligt.

Mødeafholdelse/arrangementer

 • Der afholdes min. 2 ventelisteforældremøder om året, hvor man kan besøge Kirsebærgården og høre om pædagogikken.
 • Man bliver som medlem automatisk inviteret via email hvis der holdes foredrag/inspirationsaftner arbejdsdage mm

Administration af ventelisten

 • Man skal skrive behovsdato (måned og år) på når man melder sit barn på venteliste, man kan ikke ændre behovsdato.
 • Når behovsdatoen oprinder, kan man få tilbudt plads hvis barnet er fyldt et år (den kalendermåned barnet fylder år)
 • Skulle man ikke få tilbudt plads ved behovsdato, fortsætter man automatik på ventelisten også til børnehave.
 • Man får tilbudt pladsen via email
 • Tilbuddet bliver sendt til 5-10 ventelistebørn og man skal melde tilbage via email (kontakt@kirsebaergaarden.dk) hvorvidt man er interesseret eller ej inden udløbsfristen. Melder man ikke tilbage bliver man slettet af ventelisten.
 • Siger man ja til tilbuddet vil, når udløbsfristen er endt, pladsen blive endeligt fremsendt til det barn som er øverst på listen.
 • Når man har sagt ja til pladsen, skal man overføre 1.000,00 kr. til støtteforeningen, som opstartsgebyr. Skulle man mod forventning ikke starte alligevel tilfalder hele beløbet støtteforeningen.
 • Siger man nej til pladsen slettes man af ventelisten og skal starte forfra.

Har i yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte Kirsebærgården på email, da vi helst ikke tager telefonen – vi gør opmærksom på at vi kun opdaterer vores ventelisten en gang om måneden og derfor beder vi jer om at udvise lidt tålmodighed da der godt kan gå lidt tid inden man modtager en bekræftelse om optagelse på ventelisten, det er dog stadig indbetalingsdatoen der er gældende som anciennitet :

Kontakt@kirsebaergaarden.dk

 

Praktisk information om Kirsebærgården

Børnetal & Personale: I Kirsebærgården er der 84-92 børn fordelt på 4 stuer, 2 småbørnsstuer med børn fra 1-3 år og 2 børnehavestuer med børn fra 3 år-skolestart.

Der er 2 pædagoger og en medhjælper på den ene småbørnsstue som rummer 13 børn, og 2 pædagoger og 2 medhjælpere på den anden som rummer 16 børn. Børnehavegrupperne, hvor der er 27-30 børn i hver, har henholdsvis 3 pædagoger og en 1 pædagogisk assistent og 4 pædagoger ansat. Derudover er der i huset en madfar og en pædagogisk leder og løbende praktikanter fra Rudolf Steiner Børnehave Seminariet, folk i jobtilbud eller virksomhedspraktik + vikarer. Den administrative leder er tilknyttet en børnehavegruppe. I alt er vi 13 pædagoger hvoraf de 11 er uddannede Rudolf Steiner pædagoger og de 2 har en alternativ pædagogisk baggrund. Der er daglig rengøring som varetages af 1 rengøringsassistent der er ansat på 22,5 timer.

 

Privat institution: Kirsebærgården er en privat institution under Københavns kommune. Kommunen giver et tilskud pr. barn og forældrebetalingen fastsættes af bestyrelsen med vægt på at ramme prisen på en kommunal institution. Forældre har mulighed for at søge kommunen om indtægtsbestemt betaling.

 

Bestyrelse & Støtteforening: Kirsebærgården er organiseret således, at den består af en bestyrelse, som er institutionens øverste ledelse, der ansætter/afskediger ledelsen og er ansvarlig over for kommunen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heriblandt 4 forældre, i Bestyrelsen sidder også Kirsebærgårdens arbejdsmiljørepræsentant, som vælges af personalet for 2 år ad gangen. Denne har ikke stemmeret. Der afholdes minimum 4 møder årligt, hvor ledelsen deltager. Det er bestyrelsens opgave at varetage børnehusets interesser, så dets antroposofiske idegrundlag og målsætning kan føres ud i livet og naturligvis gældende lovgivning på området.

Derudover har Kirsebærgården en støtteforening. Støtteforeningen varetager Bærladen (forældrenes butik), grøntsags-ordningen, hønsevagtplanlægning, og bistår med planlægning og udførelse af årstidsfester, arbejdsdage og andre arrangementer. Støtteforeningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer, 4 forældre og 1 ansat fra Kirsebærgården. Bestyrelsen & Støtteforeningen afholder valg på Det årlige forældremøde.

 

Mad: Kirsebærgården sørger, udover frokosten, for formiddagsmad og eftermiddagsmad. Maden er vegetarisk og biodynamisk/økologisk. Formiddagsmaden kaldes Susannemad ud fra den sang, vi synger, når vi kalder sammen til gulerødder og rugbrødshapser med smør. Frokosten begynder og slutter altid med en lille sang, hvor vi takker for maden, og vi tænder levende lys på bordet. Maden er en vigtig sanseoplevelse for børnene, og samtidig udgør den en stor del af det sociale værdigrundlag i Kirsebærgårdens fællesskab, og vi bestræber os på at gøre det til en æstetisk og god oplevelse. Vi har Metin i køkkenet, som laver maden til os, men vi hjælper med at tilberede og rydde af efter den, i det omfang vi kan, således at børnene får en oplevelse af produktionen og en naturlig respekt for maden. Om eftermiddagen spiser vi friskbagte boller, med pålæg og dertil æbler eller pærer og biodynamisk mælk.

 

Helbred og velvære: Når man afleverer sit barn i Kirsebærgården, har vi tillid til, at I har vurderet, at det er i stand til at følge rytmen hos os. Det betyder, at I ikke behøver at informere om evt. dårligdom eller utilpashed. Sådanne informationer foran barnet kan forstærke noget, som er på vej retur og for os voksne betyde, at vi kigger med et forkert fokus på jeres barn. I kan til gengæld også have fuld tillid til, at vi ringer efter jer, hvis vi skønner, at barnet ikke er i stand til at håndtere dagen. Vi har et antroposofisk alternativ til akutbehandling af sår, skrammer, buler mm. Overfor børnene kalder vi det ”tryllecreme” og ”trylledråber”. Naturligvis har vi også helt almindeligt plaster.

 

Tøj & Kurve: Da vi er meget ude året rundt, uanset vejret, er det vigtigt, at barnets tøj er i orden. Hvis et barns tøj ikke er i orden, og det derfor ikke kan deltage i rytmen, vil vi kontakte jer forældre. Uheld, man som forældre ikke kan forudse, klarer Kirsebærgården. Hvert barn låner en kurv af Kirsebærgården til skiftetøj. Denne kurv skal med hjem hver 14 dag op til weekenden og også i ferier. Med hjem skal også alt barnets tøj og sko. Kurven skal, for at den ikke skal gå i stykker og af hensyn til alm. hygiejne, bruses med vand og tørre af sig selv – dette er en forældreopgave. Hos småbørnene er der også kurve i puslerummet som skal med hjem hvilket betyder at man alle fredage har en kurv med hjem – I skal også være opmærksomme på at skifte sengetøjet i krybberne løbende.

 

Garderoben: Det er af stor betydning for barnet at være selvhjulpen, og til det har de brug for forældrenes hjælp. Det vil sige, at man som forældre hjælper med at gøre barnets garderobeplads overskuelig. Det betyder i praksis, at der kun skal hænge det tøj, som er nødvendigt for dagen i dag. Alt andet skal være i kurven. Ekstra trøjer, gå-hjem-jakker, og regntøj på en solskinsdag skal ligeledes i kurven. Det har også en betydning, at barnets omgivelser er æstetiske og derfor er oprydning, inden man drager hjem, ikke alene en styrkelse af barnets moral, men også en håndsrækning til at højne æstetikken.

 

Legetøj: Det er ikke i orden at tage legetøj med i børnehaven. Har man dog noget meget vigtigt (evt. en fødselsdagsgave, dvs. ikke en daglig hændelse), man gerne vil vise de voksne i børnehaven, er det i orden at vise det frem, hvis mor eller far tager det med hjem igen efter fremvisningen.