Venteliste og praktiske oplysninger

Venteliste

Vi opdaterer ventelisten ca. en gang om måneden og der kan derfor gå op op op en måned før I modtager en bekræftelse på jeres indmeldelse.

Ventelisten er pt. på ca. 140 børn

I Kirsebærgården gælder de samme betingelser mht. pladstilskud, som i de kommunale institutioner. Du kan se retningslinier og ansøge om tilskud på: www.kk.dk

Vi har vores egen venteliste, der er uafhængig af pladsanvisningens. Alle har mulighed for på skrive deres børn op, også selv om man står på pladsanvisningens venteliste. Ufødte børn kan ikke skrives på ventelisten. For at stå på venteliste hos os skal barnet være medlem af Kirsebærgårdens støtteforening og det koster 200,00 kr. pr. lade. pr. år. Beløbet bedes indsat på reg: 8401 konto: 1054933 i Merkur bank.

Vær opmærksom på på notere barnets navn på indbetalingen. Indbetalingsdatoen er barnets anciennitetsdato. De damer og kontakt@kirsebaergaarden.dk:

Barnets fornavn: Efternavn Fødselsdag
(dd-mm-åååå)
Hvornår ønskes plads?
år:   Småbørnsstuen Børnehaven 
Kontakt fornavn: Kontakt Efternavn:
Kontakt telefon: Kontakt email:

Når vi har modtaget mailen og indbetalingen sender vi en kvittering (der gå op til en måned). Pengene bliver ikke returneret og man er ikke garanteret en plads i Kirsebærgården, selv mand står på ventelisten og er medlem af støtteforeningen.
Børn kan starte på vores vores sstuer den måned de fylder 1 år, de skal kunne stå og ikke blive ammet mere. (læs blot herom i virksomhedsplanen). For i start i vores børnehave skal barnet være fyldt 2,10 år, der kan være pædagogiske årsager til en tidligere/senere start. Børn der går i vuggestue er garanteret en plads i børnehaven og søskendebørn har fortrinsret. Når et barn på venteliste er fyldt 2 år uden på optaget i vuggestuen bliver de rykket hen til børnehavelisten.

Medlemskab af støtteforeningen

 • Det koster 200,00 kr. pr. år på være medlem af støtteforeningen og dermed stå på venteliste – betalingen gælder ud. Hvis man melder sig ind efter 1. august kun 100,00 kr.
 • Alle medlemmer på 200,00 kr. hver år i januar måned, det sker via e-mail hvorefter man selv skal overføre penge til støtteforeningskontoen – har mand ikke overført pengene med februar slettes mand af lytte. Alle familier med børn i Kirsebærgården er medlemmer og 200,00 kr.

Mødeafholdelse/arrangementer

 • Der afholdes min. 2 ventelisteforældre om året, hvor man kan besøge Kirsebærgården og høre om pædagogikken.
 • Man bliver som medlem automatisk inviteret via e-mail hvis der holdes foredrag/inspirationssaftnere arbejdsdage mm

Administration af ventelisten

 • Man skal skrive behovsdato på når man melder sidde laden på venteliste, mand kan ikke ændre behovsdato.
 • Da behovsdatoen oprinder, kan man få tilbudt plads på barnet er fyldt et år (den kalendermåned barnet fylder år)
 • Skal mand ikke få tilbudt plads ved behovsdato, fortsætter manden automatik på ventelisten og til børnehave.
 • Mand får tilbudt via e-mail
 • Tilbuddet sendes til 5-10 ventelistebørn og man skal melde tilbage via e-mail (kontakt@kirsebaergaarden.dk) hvorvidt mand er interesseret eller ej inden udløbsfristen. Melder mand ikke tilbage bliver mand af ventelisten.
 • Siger mand ja til tilbuddet vil, når udløbsfristen er endt, pladsen, endeligt fremsendt til det barn som er øverst på listen.
 • Når man har sagt ja til pladsen, skal man 1.000,00 kr. til støtteforeningen, som opstartsgebyr. Skal man mod forventning ikke starte alligevel til hele beløbets støtteforening.
 • Siger mand nej til pladsen af ventelisten og skal starte forfra.

Har i yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte Kirsebærgården på e-mail, da vi helst ikke tager telefonen – vi gør opmærksom på på vi kun opdaterer vores ventelisten en gang om måneden og derfor beder vi jer om på udvise lidt da der godt kan få førte i man en modtager om optagelse på ventelisten, det er hund stadig indbetalingsdatoen der er gældende som anciennitet :

Kontakt@kirsebaergaarden.dk

 

Praktisk information om Kirsebærgården

Børnetal & Personale: I Kirsebærgården er der 84-92 børn på 4 stuer. 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper

Der er 2 pædagoger og 2 medhjælpere + praktikanter i vuggestuegrupperne som rummer 14-16 børn. Børnehavegrupperne, hvor der er 27-30 børn i hver, har henholdsvis 3 pædagoger og en 1 pædagogmedhjælper og 2 pædagoger og 2 medhjælpere ansat. Desuden er der i huset en madfar og en køkkenassistent, en administrativ leder, en pædagogisk leder og løbende praktikanter fra Rudolf Steiner Børnehave Seminariet, folk i job ellertilbud virksomhedspraktik + vikarer. I alt er vi 7 medhjælpere og 11 pædagoger hvoraf de er uddannede Rudolf Steiner pædagoger og de 2 har en alternativ baggrund. Der er daglig rengøring som varetages af et rengøringsselskab.

 

Privat institution: Kirsebærgården er en privat institution under Københavns Kommune. Kommunen giver et tilskud pr. barn og forældrebetalingen af bestyrelsen med vægt på på ramme prisen på en kommunal institution. Forældre har mulighed for på søge kommunen ombestemt indtægts betaling.

 

Bestyrelse & Støtteforening: Kirsebærgården er organiseret således, at den består af en bestyrelse, som er institutionens øverste ledelse, der ansætter/afskediger ledelsen og er ansvarlig over for kommunen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heriblandt 4 forældre, i Bestyrelsen sidder også Kirsebærgårdens arbejdsmiljørepræsentant, som vælges af personalet for 2 år ad gangen. Denne har ikke stemmeret. Der afholdes minimum 4 møder årligt, hvor ledelsen deltager. Det er bestyrelsens opgave at varetage børnehusets interesser, så dets antroposofiske idegrundlag og målsætning kan føres ud i livet og naturligvis gældende lovgivning på området.

Derudover har Kirsebærgården en støtteforening. Støtteforeningen varetager Bærladen (forældrenes butik), grøntsags-ordningen, hønsevagtplanlægning, og bistår med planlægning og udførelse af årstidsfester, arbejdsdage og andre arrangementer. Støtteforeningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer, 4 forældre og 1 ansat fra Kirsebærgården. Bestyrelsen & Støtteforeningen afholder valg på Det årlige forældremøde.

 

Mad: Kirsebærgården sørger, udover frokosten, for formiddagsmad og eftermiddagsmad. Maden er vegetarisk og biodynamisk/økologisk. Formiddagsmaden kaldes Susannemad ud fra den sang, vi synger, når vi kalder sammen til gulerødder og rugbrødshapser med smør. Frokosten begynder og slutter altid med en lille sang, hvor vi takker for maden, og vi tænder levende lys på bordet. Maden er en vigtig sanseoplevelse for børnene, og samtidig udgør den en stor del af det sociale værdigrundlag i Kirsebærgårdens fællesskab, og vi bestræber os på at gøre det til en æstetisk og god oplevelse. Vi har Metin i køkkenet, som laver maden til os, men vi hjælper med at tilberede og rydde af efter den, i det omfang vi kan, således at børnene får en oplevelse af produktionen og en naturlig respekt for maden. Om eftermiddagen spiser vi friskbagte boller, med pålæg og dertil æbler eller pærer og biodynamisk mælk.

 

Helbred og velvære: Når man afleverer sit barn i Kirsebærgården, har vi tillid til, at I har vurderet, at det er i stand til at følge rytmen hos os. Det betyder, at I ikke behøver at informere om evt. dårligdom eller utilpashed. Sådanne informationer foran barnet kan forstærke noget, som er på vej retur og for os voksne betyde, at vi kigger med et forkert fokus på jeres barn. I kan til gengæld også have fuld tillid til, at vi ringer efter jer, hvis vi skønner, at barnet ikke er i stand til at håndtere dagen. Vi har et antroposofisk alternativ til akutbehandling af sår, skrammer, buler mm. Overfor børnene kalder vi det ”tryllecreme” og ”trylledråber”. Naturligvis har vi også helt almindeligt plaster.

 

Tøj & Kurve: Da vi er meget ude året rundt, uanset vejret, er det vigtigt, at barnets tøj er i orden. Hvis et barns tøj ikke er i orden, og det derfor ikke kan deltage i rytmen, vil vi kontakte jer forældre. Uheld, man som forældre ikke kan forudse, klarer Kirsebærgården. Hvert barn låner en kurv af Kirsebærgården til skiftetøj. Denne kurv skal med hjem hver 14 dag op til weekenden og også i ferier. Med hjem skal også alt barnets tøj og sko. Kurven skal, for at den ikke skal gå i stykker og af hensyn til alm. hygiejne, bruses med vand og tørre af sig selv – dette er en forældreopgave. Hos småbørnene er der også kurve i puslerummet som skal med hjem hvilket betyder at man alle fredage har en kurv med hjem – I skal også være opmærksomme på at skifte sengetøjet i krybberne løbende.

 

Garderoben: Det er af stor betydning for barnet at være selvhjulpen, og til det har de brug for forældrenes hjælp. Det vil sige, at man som forældre hjælper med at gøre barnets garderobeplads overskuelig. Det betyder i praksis, at der kun skal hænge det tøj, som er nødvendigt for dagen i dag. Alt andet skal være i kurven. Ekstra trøjer, gå-hjem-jakker, og regntøj på en solskinsdag skal ligeledes i kurven. Det har også en betydning, at barnets omgivelser er æstetiske og derfor er oprydning, inden man drager hjem, ikke alene en styrkelse af barnets moral, men også en håndsrækning til at højne æstetikken.

 

Legetøj: Det er ikke i orden at tage legetøj med i børnehaven. Har man dog noget meget vigtigt (evt. en fødselsdagsgave, dvs. ikke en daglig hændelse), man gerne vil vise de voksne i børnehaven, er det i orden at vise det frem, hvis mor eller far tager det med hjem igen efter fremvisningen.