Februarbrev

Author:

Kære forældre

Kontingent                                                                                      

Der mangler stadigvæk en del indbetalinger af det årlige kontingent på 200 kr. til støtteforeningen pr. familie på konto 8401 1054933 i Merkurbank, det vil være overordentligt dejligt og en stor hjælp hvis I klarer det nu og vi ikke skal rykke for det – skriv gerne jeres barns navn på indbetalingen.  

Skoleudmeldelser

Vi mangler også rigtig mange skoleudmeldelser, de er udleveret på papir til jer der endnu ikke har svaret på mail. Hvis I bliver frem til sommerferien er udmeldelsesdatoen 31.07.2024 (juli er betalingsfri for forældre og vi kan ikke optage nye børn)

Tilmelding til pasning i uge 7

Deadline er overskredet og derfor gælder det at kun de børn som er tilmeldt kan få pasning og kun i det tidsrum I har skrevet på – det betyder at åbningstiden i den uge er reduceret og afpasset med den nødvendige normering, og det er jeres ansvar at overholde tiderne. Det er også vigtigt at huske at have madpakker med da køkkenet er lukket.

Tomas Johansen

Vi har planlagt at Tomas Johansen kommer igen i Kirsebærgården. Datoerne er tirsdag d. 5. marts og tirsdag d. 19. marts – det koster 500,00 kr. for en halv times konsultation. Tiderne bookes hos Lise på mail lise@kirsebaergaarden.dk; og ligger mellem 8.00-16.00 og beløbet indbetales på støtteforeningens konto: konto 8401 1054933 i Merkurbank

Tomas Johansen er antroposofisk læge og det er muligt at læse mere på www.helbred.net

Pædagogisk

Samling

I alle samlinger gælder det at man må opøve evnen til at indgå i fællesskabet. Det er selvfølgelig under hensyn til de andre og det uden at miste sin egen berettigelse, hvilket bliver udfordret hvis man er vant til altid at blive hørt med det samme man åbner munden eller altid får den plads man helst vil have. At holde samling og værne om fællesskabet giver mulighed for at det enkelte barn kan øve sig i udfolde sig for andre og øve sig i at holde sig tilbage og samtidig mulighed for at udvikle interesse og nysgerrighed for andre mennesker og hvad de har at byde ind med. Børnene i Kirsebærgården øver sig i det sociale i alle samlinger der er i løbet af en dag, hvor selvsagt nogen er mere udfordret en andre, hjemme kan I bidrage med at øve det i jeres lille fællesskab, f.eks omkring middagsbordet.

Skoleparathed

Vi har efter vinterferien yderligere fokus på de største børns skoleparathed hvilket indebærer at de lærer at tørre sig selv efter toiletbesøg, at de har særlige praktiske arbejdsopgaver at løse i det daglige f.eks være tjenere, kokke, fodermester, brændehugger mm. Det kræver også at man kan være stille og høre efter, at man kan forstå og udfører en stillet (velkendt) opgave, og ikke mindst evnen til at hjælpe de mindre børn hvis behovet opstår.

Fester

Kyndelmisse fredag d. 2. februar 2024:

Kyndelmisse er i gammel dansk tradition den tid på året hvor man gjorde status på vinterens forråd og på denne tid af året skulle helst halvdelen af forrådet være tilbage – kunne man finde et godt æble ville man holde sig rask hele året! Kyndelmisse eller Maria lysmesse, eller Maria renselse – kært barn har mange navne og oprindelsen finder man i fordums tider hvor der gik 40 dage efter et drengebarns fødsel før han kunne fremvises af sin moder i templet. Det er ved denne tid, at lysene som skal bruges i året, bliver velsignet og dermed kan bruges som vågelys eller et særligt lys til vigtige begivenheder i hjemmet. Vi markerer denne dag ved at lave det største bål på hele året – velsigne lys og ikke mindst hænge mad ud til fuglene. I tiden op til festen har vi støbt bivokslys til stuerne med de største børnehavebørn, lavet fuglemad og fjernet grannet fra adventskransen og hængt den udenfor så småfuglene kan få glæde af de sidste kerner. Som optakt til festen vil vi gerne have at hvert barn medbringer et stk. mad til at hænge ud til fuglene (blot et enkelt og med snor). Børnene må gerne komme klædt i lyseblå/turkis denne dag.

Forårsfest/Fastelavnsfest fredag d. 1. marts 2024

(grundet vandskaden kan vi blive nødsaget til at flytte datoen til 8. marts hvis vi ikke når at få salen klar)

I Kirsebærgården fejrer vi fastelavn med en gigantisk forårsfest for børnehavebørnene – salen er tryllet om til et tema – I år byder vi velkommen til fest ”På Kong Vinters slot” Det vil sige at rummet og alle festdeltagerne, børnene og de voksne i børnehaven er klædt ud til dette tema, det kan være isprinser og prinsesser, sneugler, isbjørne, erantis og vintergæk, og meget mere – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Som inspiration kan man med fordel læse ”Oles skitur” af Elas Beskow. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især; udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Børnene får et fastelavnsris med hjem fra festen og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….