Nyheder

Nyhedsbrev September

Kære Forældre

Stjerneskud, høj klar himmel, brombærtur og meget mere er alt sammen med til at danne efteråret og med starten på denne går vi også ind i Mikaels-tiden. Mikael er en ærkeengel og ham der kæmper mod dragen, men ifølge Rudolf Steiner er han også tidsånd og er dermed med til at præge den tid vi lever i. For voksne betyder det at vi skal udvikle vores bevidsthedssjæl men i børnehøjde har det er mere eventyrligt præg – vi skal snitte sværd, flyve med drage, lave stjernebånd og stryge vores Mikaels-kapper og mon ikke vi kan finde og følge et dragespor eller to. På festdagen vil vi bede om at alle børnehavebørn om muligt har mørkeblåt på. Mikaelsfesten bliver holdt for børnene fredag d. 30. september (Mikaels Dag er d.29.09.11) men vores åbningsfest vil naturligvis også bære præg af denne stemning.

Inden vi når så langt har vi en Høstfest – Fredag d. 9. september og her beder vi om at hvert barn har lidt frugt/grønt med til fælles bord. Vi er i gang med at kværne korn til mel af det vi har tærsket og der er allerede meget men vi skal selvfølgelig have nok til at bage et stort høstbrød så der arbejdes på højtryk. På denne dag vil vi gerne opfordre til at børnene kommer klædt som bondepiger/drenge. Husk også glas til at kærne smør i.

Der er sy-aften torsdag d. 15.09.11 kl. 19.00 for alle der har lyst til at hjælpe med at få syet projekterne fra arbejdsweekenden færdigt, så medbring gerne symaskine – vi har kun en enkelt i Kirsebærgården. Der vil alt efter tilmelding måske også blive lejlighed til at lære at sy legetøj og ellers laver vi flere aftener i løbet af efteråret. Meld meget gerne tilbage på mail hvis du kommer.

Hvad byggeriet angår så er de ved at lægge sidste hånd på køkkenet og der er leveret barkflis og bestilt legeredskaber til småbørnshaven og i gården er der støbt til tagterrassen og vi forventer at der i løbet af den kommende uge bliver gravet jord af – så vær opmærksom på indgangen. Der er også ved at blive lagt gulv på 1. salen så alt i alt går det støt fremad. Og her skal samtidig lyde en stor tak for hjælpen i arbejdsweekenden vi nåede bare så meget og det har lettet arbejdet for os enormt.

Der vil komme særskilt brev ud til jer vedrørende vores åbningsfest søndag d. 2. oktober

Forældremøde torsdag d. 29. september kl. 19.00 (dagsorden følger)

Hvem vil bage en kage, en fra hver stue

Hvem vil lave kaffe & the, og dermed komme en halv time før? Her kan vi også bruge 4 personer

Meld gerne tilbage på mail

Husk tilmelding til efterårsferie på listerne der hænger på opslagstavlerne

• 09.09.11 Høstfest

• 15.09.11 Syaften

• 29.09.11 Forældremøde

• 30.09.11 Mikaelsfest

• 02.10.11 Åbningsfest

Personalet er blevet fotograferet og der kommer snart billeder på hjemmesiden som løbende bliver opdateret – så følg gerne med ;o)

Personalet

Ledige stillinger

Vi søger voksne og ansvarsbevidste tilkaldevikarer