Archive for the ‘Månedlige nyhedsbrev’ Category

Martsbrev

March 4, 2020

Kære forældre

Pædagogisk stævne fredag d. 13 marts

Da vi er 10 ansatte der skal til pædagogisk stævne i Skanderborg har vi opfordret jer til at holde fridag med jeres barn hvis der er mulighed for det på denne dato– vores kolleger vil i den kommende tid spørge jer når I henter/afleverer.

Forældremøder d. 5. marts i børnehaven og d. 19. marts i vuggestuen

Begge aftner har vi inviteret oplægsholdere og har som altid brug for jeres tilbagemelding og hjælp til kaffe og kage.

Sommerrytme d. 30. marts – 16. oktober

Vi går over til sommerrytme fra mandag d. 30. marts – det betyder for vuggestuerne at børnene er ude om eftermiddagen. Det er de også i børnehaven som også får turdage både mandag og torsdag, der vil fortsat være indedag onsdag formiddag. For jer forældre betyder det at tøjet på knager og i kurvene skal være opdateret – hvilket bl.a. indebærer at I skal rydde op dagligt på pladserne sammen med jeres børn og sørge for at alt det tøj der ikke skal bruges er oppe i kurvene så det bliver overskueligt for jeres børn – vi kan sagtens finde ud af at tage kurven ned hvis vi vejret vender ?

Pasning dagene op til påske d. 6, 7 & 8 april:

Vi hænger sedler op nu til pasning disse dage – deadline for tilmelding er onsdag d. 11. marts kl. 9.00. Det er vigtigt at I skriver tidsrum på eks. 8-16 og overholder dette tidsrum. Det er et problem hver gang vi har pasning at børnene bliver hentet for sent og personalet ikke kan gå hjem til tiden

Pædagogisk:

Garderobe

Den næste tid vil vi have fokus på børnenes perspektiv i garderoben – er der noget det ikke er i orden set fra deres perspektiv? Der skal muligvis justeres på noget efterfølgende, men grundtanken omkring ”orden = overblik” er noget der hjælper børnene og der kan I hjælpe med…

Selvhjulpenhed

En vej til frihed er selvhjulpenhed og vi arbejder med at; det barnet kan skal det, og det barnet ikke kan, skal det øve sig på – vi er der som voksne naturligvis når det ikke går, men udgangspunktet er at de prøver selv først, og lige her er det jo vigtigt at se at de virkelig prøver og at holde sin egen irritation eller travlhed væk.

Tur ud af huset

Når vi går på tur er der meget på spil, det er et stort ansvar at gå ud af de trygge rammer og alligevel insisterer vi på at gøre det hver uge året rundt idet der er så meget vundet for børnene – det at komme ud hvor man ikke er hegnet ind, udforske nye områder, mærke elementerne på en ny måde, løbe frit osv. Inden vi når frem til vores bestemmelsessted følges børnene 2 og 2 og stor lille, de har den samme plads både ud og hjem, og vi synger hele vejen. Formålet med dette er dels sikkerhed; at de store er opmærksomme på den lille og at den lille ser op til den store, hvis de går med bedstevennen bliver det til snak og hygge og fjerner fokus fra alvoren i at færdes i trafikken, så det gemmer vi til vi når frem. På bestemmelsesstedet er de voksne centrum for børnene der kan rende ud og lege – det kræver usædvanligt meget opmærksomhed fra os voksne men det vælger vi for at børnene kan opleve selvstændighed og et gran af frihed.

Fester:

Spirefest d. 20. marts

Spirefesten er dagen hvor vi sår vores påskehaver til. Påskehaverne skal passes og plejes og hvert lille skud skal nøje studeres og følges og endelig en dag inden påske må de komme med hjem – de kan med fordel plantes ud i en have, altankasse eller krukke. Men på denne dag er det tilplantningen der bliver gjort en fest ud af. Vi har brug for at hvert barn medbringer en mælkekarton (rengjort). Disse ting I bringer med hjemmefra har en dybereliggende årsag end blot for nemheds skyld; hele den bevægelse, barnet oplever, når det skal bringe noget med ind i fællesskabet og, som oftest fra hver fest, får noget med hjem fra fællesskabet, er af afgørende betydning for at man som voksen er i stand til at indgå og pleje relationer og fællesskaber – det kræver et bidrag at kunne modtage. Så derfor vær opmærksom på dette når I ser sedler og opfordringer til dette. Børnene lærer tilmed at kunne afgive noget af sit eget til helheden, hvilket er en kunst i sig selv. (opslag følger på tavlen i børnehaven).

 

Februarbrev

January 31, 2020

Kære forældre

Praktisk:

Kontingent til støtteforening

Der mangler stadigvæk en del indbetalinger af det årlige kontingent på 200 kr. til støtteforeningen pr. familie på konto 8401 1054933 i Merkurbank, det vil være overordentligt dejligt og en stor hjælp hvis I klarer det  nu og jeg ikke skal rykke mere for det – skriv gerne jeres barns navn på indbetalingen.

Skolestart

Vi har brug for at vide præcis hvilken skole jeres barn skal gå på og hvornår de går ud af børnehaven senest 28. februar gerne på mail lise@kirsebaergaarden.dk. Hvis jeres barn går ud efter sommerfesten beder vi om at udmeldelsen sker pr. 31.07.20 (juli måned er betalingsfri) Det er muligt først at udmelde sit barn i løbet af august måned – hvis der er nogen der benytter sig af det, vil børnene blive omtalt som sommerferiegæster.

Tilmelding til pasning i uge 7

Deadline er overskredet og derfor gælder det at kun de børn som er tilmeldt kan få pasning og kun i det tidsrum I har skrevet på – det betyder at åbningstiden i den uge er reduceret og afpasset med den nødvendige normering. Der er rigtig mange børn denne pasningsperiode og det er desværre ikke lykkes denne gang at alle der har ønsket det kan holde ferie.

Pædagogisk stævne fredag d. 13 marts

Vi er 11 ansatte der skal til pædagogisk stævne i Skanderborg og vil derfor vi opfordre jer til at holde fridag med jeres barn hvis der er mulighed for det på denne dato – det kunne måske også være bedsteforældredag eller legeaftale med et andet barn. Så snart I ved om jeres barn kommer eller ej vil vi meget gerne vide det og også gerne tidsrummet da vi skal planlægge med vikarer

Pædagogisk:

Samling

I alle samlinger gælder det at man må opøve evnen til at indgå i fællesskabet. Det er selvfølgelig under hensyn til de andre og det uden at miste sin egen berettigelse, hvilket bliver udfordret hvis man er vant til altid at blive hørt med det samme man åbner munden eller altid får den plads man helst vil have.

Børnene i Kirsebærgården øver sig i det sociale i alle samlinger der er i løbet af en dag, et enkelt lille eksempel på det er når vi går ud eller ind fra haven, i vuggestuen er øvelsen blot at komme ind og ud uden at skubbe og mase – evne at passe på de mindste og i børnehaven er det udvidet til ”London-kø” hvor man skal stå helt tæt, lige efter hinanden og samtidig lytte efter hvad de voksne siger.

Apropos samling så er børnehavebørnene særdeles hæmmede af at have for store luffer på, de bliver plastificeret og dermed kolde – så køb (eller strik) flere par (så der er noget at skifte med) tynde luffer i ren uld

Skoleparathed

Vi har fokus på de største børns skoleparathed hvilket indebærer at de lærer at tørre sig selv efter toiletbesøg, at de har særlige praktiske arbejdsopgaver at løse i det daglige f.eks være tjenere, kokke, fodermester, brændehugger mm. Det kræver også at man kan være stille og høre efter, at man kan forstå og udfører en stillet (velkendt) opgave, og ikke mindst evnen til at hjælpe de mindre børn hvis behovet opstår.

Fester:

Forårsfest/Fastelavnsfest

I Kirsebærgården fejrer vi fastelavn med en gigantisk forårsfest for børnehavebørnene – salen er tryllet om til et tema der dette år er ”Ved skovsøen” Det vil sige at rummet og alle festdeltagerne, børnene og de voksne i børnehaven er klædt ud til dette tema, det kan være en frø, tudse, salamander, mosekone, alfer og feer, dværge, skovtrolde og meget mere – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Børnene får et fastelavnsris med hjem fra festen og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….

Seneste nyheder

Kategorier