udmeldelse

Udmeldelse kan ske til d. 1. eller 15. i måneden med en måneds varsel –  i praksis skal udmeldelsen være os skriftligt i hænde inden kl. 14.00 dagen før, gerne på mail.