Majbrev

Kære forældre Når I henter om eftermiddagen. Vi har haft et par oplevelser hvor børn er gået alene op af trappen om eftermiddagen og vi…

Tilsynsrapport 21.03.2023

Tilsynsrapport Institution:  Kirsebærgården Dato:                     Tilsynsførendes navn:                      Anmeldt/uanmeldt besøg:                     21.03.22                RJ                                                             Anmeldt      Vagtplan:             Straffe-og børneattester:                    Børnelister: Ok                         Ok                                                             Ok Normering: Blåbærstuen (1-3 år); 14 børn og…

Aprilbrev

Årligt forældremøde og generalforsamling torsdag d. 13. april kl. 19.00: Der er valg til Kirsebærgårdens bestyrelse, hvor dem der er på valg genopstiller og til…

Aprilbrev

Årligt forældremøde og generalforsamling torsdag d. 13. april kl. 19.00: Der er valg til Kirsebærgårdens bestyrelse, hvor dem der er på valg genopstiller og til…

Martsbrev

Kære forældre Vi glæder os til at se jer alle til de kommende forældremøder som er fordelt over marts måned. Opstartsmøde er ”kun” for de…

Årsrapport 2022

Årsrapport Privat Institutioner Det pædagogiske tilsyn føres i overensstemmelse med Vejledning om Dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service – kap. 7. Grundoplysninger:…