Archive for the ‘Inspirationsaften’ Category

Biografikursus

August 28, 2013

Invitation til biografiarbejde i Kirsebærgården (på Amager), efterår/vinter 2013/2014

 

Antroposofisk biografiarbejde

 

– om at forstå sin opvækst og opnå større frihed

 

Om biografiarbejde

 

Menneskets udvikling foregår ifølge Rudolf Steiner i perioder over cirka syv år, sådan at hver periode rummer et udviklingspotentiale.

 

Ud over denne fælles udviklingsrytme gennemle-ver vi mere individuelle temaer, som fx stammer fra opdragelse, opvækstmiljø, voldsomme begi-venheder såsom eksempelvis skilsmisse, sygdom, dødsfald, misbrug, vold og overgreb.

 

Biografiarbejde er en metode til at få et nyt greb om, hvad det er for temaer, som vi alle skal igen-nem, og herefter få evalueret i hvilket omfang, det er lykkes for én selv. Man får input til at evaluere sin opvækst i forhold til, om man nu nåede det, som var muligt. Og at få øje på temaer, som man ikke nåede eller helt har misforstået.

 

Gennem indsigt og øvelser er det muligt som vok-sen at blive færdig med de temaer, som man bæ-rer rundt på fra barndommen, og komme til at stå mere frit i livet fremover. Det kan have stor be-tydning både for ens arbejdsliv, familielivet samt ens indre liv og generelle tilfredshed med livet.

 

Forløbets indhold

 

De centrale spørgsmål som forløbet giver inspira-tion til er:

 

Hvad er det for nogle idealer, som hver syv-årsperiode i årene 0-21 år rummer?

Hvordan præger opdragelsen normer, vaner og misforståelser/vildfarelser ind i os?

Hvordan præges vi hver især af vores tempe-rament og karakteregenskaber?

Hvorfor er det vigtigt at frigøre sig fra opdra-gelsen, og hvordan gør man det?

Hvordan kan man som voksen opnå det, som man ikke oplevede som barn (fx at tro på det gode i alle mennesker eller tillid til verden)?

 

Der vil hver gang være oplæg, praktiske eksempler og plads til spørgsmål og fælles undren.

 

Deltagere får undervejs udleveret summariske oversigter over stoffet, som man efter eget ønske kan bruge til sit personlige udviklingsarbejde.

 

Målgruppe

 

Målgruppen er voksne i alderen 28 år og opefter, som ønsker at få inspiration til selvudvikling, eller ønsker at få en introduktion til Rudolf Steiners forståelse af mennesket.

 

Det er ikke nødvendigt at kende til antroposofi og åndsvidenskab i forvejen.

 

Tid og sted

 

Forløbet foregår tirsdage i ulige uger kl. 19.00 – cirka 21.30.

 

Alle datoer:

 

– tirsdag den 8. oktober 2013,

 

– tirsdag den 22. oktober 2013,

 

– tirsdag den 5. november 2013,

 

– tirsdag den 19. november 2013,

 

– tirsdag den 14. januar 2014,

 

– tirsdag den 28. januar 2014,

 

– tirsdag den 25. februar 2014,

 

– tirsdag den 23. 11. marts 2014.

 

Undervisningen foregår i Kirsebærgården, Strand-lodsvej 48, 2300 København S.

 

Der er ca. 500 meter at gå fra Lergravsparken Me-trostation, hvortil der også går busser.

 

Pris

 

Kurset koster 1500 kr. dette beløb dækker beta-ling for undervisning og materiale, samt the og kage i pausen.

 

Underviser

 

Undervisningen varetages af Heidi Hansen som er antroposofisk terapeut og cand. merc. Læs mere på www.helsepraksis.dk.

 

Mere information

 

Se flere let læste artikler om biografiarbejde på www.helsepraksis.dk.

 

Spørgsmål og tilmelding

 

Til Heidi Hansen via heidi@helsepraksis.dk eller på telefon 51 49 07 05.

 

Tilmelding: Senest den 1. oktober 2013.

Meditationsaftener

August 28, 2013

MEDITATION FOR BÅDE BEGYNDERE OG ØVEDE – TILBUD TIL FORÆLDRE I KIRSEBÆRGÅRDEN.

 

Nu får du mulighed for gennem meditation at koble af, finde indre ro, øge din fokuseringsevne og tilstedeværelse i nuet. Derudover kan du blive klogere på det antroposofiske verdensbillede og møde flere forældre i Kirsebærgården. Meditationslærer og Antroposofisk Konsulent Dorthe Nørlev kommer til Kirsebærgården den 2. onsdag i hver måned kl. 19.30 – 20.30.

Det koster 65 kr. pr gang.

 

Vi mødes første gang onsdag den 11. september 2013 kl. 19.30 – 20.30. Herefter beslutter du, om det er noget, du vil fortsætte med indtil jul.

Tilmelding direkte til Dorte Nørlev enten på dorte@lillehammershus.dk eller tlf. 59 17 99 97. Du kan læse mere om Dorte Nørlev på www.lillehammershus.dk

Datoer indtil jul er: 11.9., 9.10., 13.11 og 11.12.

Kærlig hilsen

 

LILLE HAMMERSHUS

v/ Dorthe V. Nørlev

Antrop. konsulent og meditationslærer

Hammershusvej 80, 4370 St. Merløse

Tlf. 59 17 99 97 (mand. kl. 13 -15)

www.lillehammershus.dk

 

Åbent hus d. 16/4-2013

February 13, 2013

D. 16. april 2013 fra kl. 16.00-18.00 holder vi informationsmøde i Kirsebærgården. Der vil blive en rundvisning i institutionen og en kort gennemgang af pædagogikken og stedet her. Der er også tid til spørgsmål og vi vil forsøge at give jer et realistisk bud på hvornår der er mulighed for at få tilbudt plads. Vi sørger for kaffe/te/kage så derfor er tilmelding på mail: kontakt@kirsebaergaarden.dk nødvendig.

Meditationsaftner for forældre

December 3, 2012

MEDITATION FOR BÅDE BEGYNDERE OG ØVEDE – TILBUD TIL FORÆLDRE I KIRSEBÆRGÅRDEN.

I det nye år får du mulighed for gennem meditation at koble af, finde indre ro, øge din fokuseringsevne og tilstedeværelse i nuet. Meditationslærer og Antroposofisk Konsulent Dorte Nørlev kommer til Kirsebærgården den 2. onsdag i hver måned kl. 20 – 21. Det koster 65 kr. pr gang og holdet oprettes, når der er 10 tilmeldte.

Vi mødes første gang onsdag den 9. januar 2013 kl. 20.00 – 21.00. Herefter beslutter du, om det er noget, du vil fortsætte med indtil sommerferien.

Tilmedling direkte til Dorte Nørlev enten på dorte@lillehammershus.dk eller tlf. 59 17 99 97. Du kan læse mere om Dorte Nørlev på www.lillehammershus.dk 

datoer indtil sommer:   9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5 og 12.6.