Archive for the ‘Inspirationsaften’ Category

Forældrecafe

December 6, 2021

Tema:

Det aktive barn – Leg, fantasi, bevægelse, skærmtid
Tirsdag den 7. december kl. 19-21

▪ Hvorfor er det vigtigt at børn leger og er i bevægelse?
▪ Hvad betyder det, når barnet leger og bevæger sig for
lidt?
▪ Hvordan er vi som voksne forbilleder for børnene?
▪ Hvordan giver vi vores børn en dannelse i forhold til leg,
bevægelse og fornuftig skærmtid?

Tilmelding til Lise på mail Lise@kirsebaergaarden.dk eller
mobil 23 31 28 67.
Pris og betaling
Forældre til børn i Kirsebærgården: 150 kroner. Forældre på venteliste og
andre: 200 kr. Betaling med mobilepay på 813940 til Kirsebærgårdens
støtteforening

Forældrecafe

October 16, 2021

Forælder-café i Kirsebærgården
Forælder-café er en foredrags- og samtaleaften, hvor
Kirsebærgårdens forældre kan få viden om og praktiske
råd til at tackle hverdagens udfordringer

Tema:

Søvn og måltider

Tirsdag den 16. november kl. 19-21
▪ Hvorfor er søvn og måltider vigtige for små børn?
▪ Hvad betyder det, når barnet får for lidt søvn og spiser
for lidt?
▪ Hvordan påvirker ro og rytme barnets evne til at spise
og falde i søvn?
▪ Hvordan skaber vi gode rammer for måltider og søvn i
vores familie?
Tilmelding
Tilmelding til Lise på mail Lise@kirsebaergaarden.dk eller mobil 23 31 28 67.
Pris og betaling
Forældre til børn i Kirsebærgården: 150 kroner. Forældre på venteliste og andre:
200 kr. Betaling med mobilepay på 813940 til Kirsebærgårdens støtteforening.
Støtteforeningen står for kaffe, the og kage i pausen.