Archive for the ‘Inspirationsaften’ Category

Forælder-café tirsdag den 5. juni 2018 kl. 19-21

May 28, 2018

Forælder-café i Kirsebærgården

Forælder-café er et forum uden børn og uden personale, hvor Kirsebærgårdens forældre kan få viden om og prak-tiske råd til at tackle hverdagens udfordringer

Tema: Små børn og skærmtid

  • Hvad gør det ved barnet at være på skærm i forhold til udvikling af hjernen, leg, sociale relationer, efterligning, bevægelse og sanseoplevelser?
  • Hvad er den gode vej i forhold til børn 0-7 år og skærm-tid?
  • Hvad gør man når børnene foretrækker skærmtid i ste-det for det samvær, vi tilbyder som familie?

Tilmelding:

Sted: Kirsebærgården i salen

Pris: 100 kroner som betales til støtteforeningen

Støtteforeningen står for kaffe, the og kage i pausen.

 

Pilefletkursus

July 30, 2017

Håber i nyder sommeren. Og her kommer en dejlig nyhed til efteråret. Vi gentager PILEFLETKURSUSET <3 Det bliver d. 23. september 2017 kl. 9-16 i Kirsebærgården, og denne gang bliver der også mulighed for at lave bakker. Vi sørger for the og kaffe, og en skål frokostsuppe. Det koster 400 kr. pr. deltager. Tilmeld dig ved at skrive en mail til emmylaura@gmail.com og overfør 400 kr. enten via Mobile Pay til nummer 2034 0583 eller via bankoverførelse til 8401-1543851. Skriv venligst dit navn og ’pileflet’ som kommentar ved betaling. Kærlige hilsner Støtteforeningen

Pileflet

Forældercafe om eurytmi

January 3, 2015

Forælder-café er et forum uden børn og uden personale, hvor Kirsebærgårdens forældre kan få viden om og prak-tiske råd til at tackle hverdagens udfordringer

Temaaften om eurytmi

Mandag d. 19. januar kl. 19-21

 Hvad var Rudolf Steiners idé med at finde på en kunst-nerisk og terapeutisk bevægelsesform, og kalde den for eurytmi?
 Hvorfor laver vi eurytmi med børnene i Kirsebærgården – hvad gør det for fællesskabet?
 Vi prøver at udføre nogle af de øvelser, som børnene også udfører.
Tilmelding: direkte til Githa på tlf: 26 21 36 86
Sted: Kirsebærgården i salen
Pris: Gratis for forældre,
100 kroner for forældre på venteliste og gæster,
kontant betaling ved indgangen

Forældrecafe

November 2, 2014

Forælder-café er et forum uden børn og uden personale, hvor Kirsebærgårdens forældre kan få viden om og prak-tiske råd til at tackle hverdagens udfordringer
Temaaften om spisevaner
Onsdag den 5. november kl. 19 – ca. 21
 Hvilken betydning har ernæring og måltidet for barnets udvikling?
 Hvorfor er nogle børn meget kræsne og småtspisende?
 Hvordan skaber jeg gode rammer for mit barns spiseva-ner og for fælles måltider i familien?
 Samt plads til spørgsmål og fælles undren.
Tilmelding: Senest samme dag kl. 12.00:
SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85
eller mail til: heidi@helsepraksis.dk
Sted: Kirsebærgården i salen
Pris: Gratis for forældre,
100 kroner for forældre på venteliste og gæster,
kontant betaling ved indgangen

Forældrecafe d. 16/9-14

September 1, 2014

Forælder-café i Kirsebærgården

Forælder-café er et forum uden børn og uden personale, hvor Kirsebærgårdens forældre kan få viden om og praktiske råd til at tackle hverdagens udfordringer i en moderne familie

Forælder-café tager hver gang et emne op, som er relevant for familier med  børn i alderen 0-7 år. Emnet belyses kort med aktuel børneforskning og Rudolf Steiners forståelse af barnet. Og der vil være praktiske erfaringer og gode råd til, hvordan man så lige gør i praksis, når det kære barn ikke vil…

 

Oplægsholdere

  • Gitte Drewes, Familieterapeut og Rudolf Steiner-pædagog. Arbejder som selvstændig familieterapeut og børnehavekonsulent med børn og børnemiljøer (familier, børnehaver). Se www.familiendrewes.dk
  • Heidi Hansen, Antroposofisk terapeut (Heilpraktiker) og Cand. merc. Arbejder som selvstændig terapeut, underviser og virksomhedsrådgiver. Se www. helsepraksis.dk.
  • Githa Liat Mølgård Kristensen, Helseeurytmist. Arbejder med terapeutisk eurytmi på Vidarskolen og med eurytmi i Rudolf Steiner børnehaver. Tilbyder kropsterapeutisk behandling for børn, og voksne.

 

Datoer og emner – møderne foregår i Kirsebærgården i salen

Temaaften om søvn: Tirsdag den 16. september kl. 19 – ca. 21

–       Hvilken betydning har søvn for barnets udvikling i perioden 0-7 år?

–       Hvordan får jeg mit barn i seng, til at falde i søvn og til at sove nok?

–       Hvorfor har nogle børn meget svært ved at finde ind i en søvnrytme?

Temaaften om spisevaner: Onsdag den 5. november kl. 19 – ca. 21

–       Hvilken betydning har ernæring og måltidet for børn i alderen 0-7 år?

–       Hvorfor er nogle børn meget kræsne og småtspisende?

–       Hvordan skaber jeg gode rammer for mit barns spisevaner og for fælles måltider i familien?

Temaaften om eurytmi: Mandag d. 19. januar 2015 kl. 19- ca 21

–       Hvad var Rudolf Steiners idé med at finde på en kunsterisk og terapeutisk bevægelseform, og kalde den for eurytmi?

–       Hvorfor laver vi eurytmi med børnene i Kirsebærgården – hvad gør det for fællesskabet?

Vi prøver at nogle af de øvelser, som børnene også udfører. Tilmelding direkte til Githa på telefon 26 21 36 86

Temaaften om leg og fantasi: Torsdag den 5. marts 2015 kl. 19 – ca. 21

–       Hvilken betydning har den fri leg for barnets udvikling i alderen 0-7 år?

–       Hvad fremmer og hvad hæmmer barnets frie leg og fantasi?

–       Hvordan kan der findes en god balance mellem den frie leg og teknologisk legetøj?

Temaaften om grænser og rammer: Mandag den 4. maj 2015 kl. 19 – ca. 21

–       Hvorfor er det vigtigt at sætte grænser og rammer for barnet?

–       Hvilke konsekvenser har det, når der ikke bliver sat grænser for barnet?

–       Hvordan kan jeg sætte rammer for mit barn på en ordentlig måde?

 

Tilmelding

Send senest samme dag kl. 12.00:

Ventelisteforældre og andre gæster har mulighed for at deltage for 100 kr. pr. mand – betaling ved indgang

Forældrecafé 18.03.14

March 5, 2014

Forælder-café

tirsdag den 18. marts

kl. 19-ca. 21

Forælder-café er et forum uden børn, hvor forældre til børn i alderen 0-7 år kan få viden om og praktiske råd til at tackle hverdagens udfordringer i en moderne familie

 

Temaaften om skilsmisse og delebørn

–        Hvad betyder skilsmisse for barnet i 0-7 års alderen?

–        Hvad kan man gøre for at barnet trives med at være delebarn?

–        Hvilke krav stiller det til de voksne omkring barnet?

–        Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

 

Tilmelding: Send senest samme dag kl. 12.00

SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85 eller mail til Heidi på heidi@helsepraksis.dk

Sted: Kirsebærgården, Strandlodsvej 48

(indgang fra Lergravsvej – følg skilte)

Pris: 100 kroner – kan betales med dankort eller kontant

Gitte Drewes

Heidi Hansen

Steinerpædagog og familieterapeut

Antroposofisk terapeut og homøopat

 

Forældrecafe d. 4/2 kl. 19-21

February 2, 2014

Forælder-café er et forum uden børn, hvor forældre til børn i alderen 0-7 år kan få viden om og praktiske råd til at tackle hverdagens udfordringer i en moderne familie

Temaaften om grænser og rammer

– Hvorfor er det vigtigt at sætte grænser og rammer for barnet?
– Hvilke konsekvenser har det, når der ikke bliver sat grænser for barnet?
– Hvordan kan jeg sætte rammer for mit barn på en ordentlig måde?
– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren
Tilmelding: Send senest samme dag kl. 12.00
SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85 eller mail til Heidi på heidi@helsepraksis.dk
Sted: Kirsebærgården, Strandlodsvej 48
(indgang fra Lergravsvej – følg skilte)
Pris: 100 kroner – kan betales med dankort eller kontant

Forældrecafe

January 4, 2014

Forælder-café
tirsdag den 7. januar
kl. 19-ca. 21
Forælder-café er et forum uden børn, hvor forældre til børn i alderen 0-7 år kan få viden om og praktiske råd til at tackle hverdagens udfordringer i en moderne familie
Temaaften om leg og fantasi
– Hvilken betydning har fri leg for barnets udvikling i alderen 0-7 år?
– Hvad fremmer og hvad hæmmer barnets frie leg og fantasi?
– Hvordan kan der findes en god balance mellem den frie leg og teknologisk legetøj?
– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren
Tilmelding: Send senest samme dag kl. 12.00
SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85 eller mail til Heidi på heidi@helsepraksis.dk
Sted: Kirsebærgården, Strandlodsvej 48
(indgang fra Lergravsvej – følg skilte)
Pris: 100 kroner
Gitte Drewes
Heidi Hansen

Forældrecafe

November 9, 2013

tirsdag den 12. oktober

kl. 19-ca. 21

Et forum Forælder-café uden børn, hvor forældre til børn i alderen 0-7 år kan få viden om og praktiske råd til at tackle hverdagens udfordringer i en moderne familie

Temaaften om spisevaner

– Hvilken betydning har ernæring og måltidet for børn i alderen 0-7 år?

– Hvorfor er nogle børn meget kræsne og småtspisende?

– Hvordan skaber jeg gode rammer for mit barns spisevaner og for fælles måltider i familien?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Tilmelding: Send senest samme dag kl. 12.00

SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85 eller mail til Heidi på heidi@helsepraksis.dk

Sted: Kirsebærgården, Strandlodsvej 48

(indgang fra Lergravsvej – følg skilte)

Pris: 100 kroner

Forældrecafe

August 28, 2013

Præsentation af forælder-café

Forælder-café er et forum uden børn, hvor forældre til børn i alderen 0-7 år kan få viden om og praktiske råd til at tackle hverdagens ud-fordringer i en moderne familie

Hvorfor forælder-café?

Forælder-café ønsker at imødekomme et behov hos forældre, som fx:

oplever at det er svært at få nogle af hverdagens situationer til at glide (fx komme ud ad døren om morgenen, søvn, spisevaner),

ønsker at finde en god praksis i rollen som opdrager,

efterlyser eksempler og råd som inspiration til at få en moderne familie til at fungere.

Hvad er forælder-café?

Forælder-café tager et emne op, som er relevant for familier med børn i al-deren 0-7 år. Dette emne belyses med viden fra aktuel børneforskning og ud fra Rudolf Steiners forståelse af barnet.

Der vil hver gang være en masse praktisk erfaring og gode råd, som kan bru-ges i hverdagen med børn. Og plads til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.

Målgruppe

Forældre med børn i alderen 0-7 år i Steiner-institutioner, samt andre interes-serede.

Pris

Det koster 100 kroner pr. person at deltage pr. gang inkl. kaffe/the i pausen. Der afregnes kontant – og der kan betales med dankort.

Sted

Kirsebærgården – et Rudolf Steiner Børnehus, Strandlodsvej 48 (indgang fra Lergravsvej – følg skilte), 2300 København S. Nem adgang med Metro og bus til Lergravsparken Metrostation.

Datoer og emner efterår/vinter 2013/2014

Temaaften om søvn: Tirsdag den 1. oktober kl. 19 – ca. 21

– Hvilken betydning har søvn for barnets udvikling i perioden 0-7 år?

– Hvordan får jeg mit barn i seng, til at falde i søvn og til at sove nok?

– Hvorfor har nogle børn meget svært ved at finde ind i en søvnrytme?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Temaaften om spisevaner: Tirsdag den 12. november kl. 19 – ca. 21

– Hvilken betydning har ernæring og måltidet for børn i alderen 0-7 år?

– Hvorfor er nogle børn meget kræsne og småtspisende?

– Hvordan skaber jeg gode rammer for mit barns spisevaner og for fælles måltider i familien?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Temaaften om leg og fantasi: Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19 – ca. 21

– Hvilken betydning har den fri leg for barnets udvikling i alderen 0-7 år?

– Hvad fremmer og hvad hæmmer barnets frie leg og fantasi?

– Hvordan kan der findes en god balance mellem den frie leg og teknologisk legetøj?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Temaaften om grænser og rammer: Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19 – ca. 21

– Hvorfor er det vigtigt at sætte grænser og rammer for barnet?

– Hvilke konsekvenser har det, når der ikke bliver sat grænser for barnet?

– Hvordan kan jeg sætte rammer for mit barn på en ordentlig måde?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Tilmelding

Send senest samme dag kl. 12.00 men gerne før – send navn og mail-adresse til:

SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85

eller mail til Heidi på heidi@helsepraksis.dk

Følg med på facebook: www.facebook.com/gdrewes.

Hvem står bag forælder-café?

Gitte Drewes

Familieterapeut og Rudolf Steiner-pædagog med mange års erfaring som leder af Lindholm Skovbørnehave 1985-2006. Arbejder som selvstændig familieterapeut og børnehavekonsulent med børn og børne-miljøer (familier, børnehaver).

Kontaktoplysninger

Gitte Drewes

Telefon: 30 68 72 85

Mail: gitte@familiendrewes.dk

Web: www.gittedrewes.dk

Konsultation: Amager

 

Heidi Hansen

Antroposofisk terapeut og homøopat (heilpraktiker), samt børnerådgi-ver fra Metropol/Børns vilkår. Arbejder som selvstændig terapeut med behandling af børn, unge og voksne med homøopati og samtaleterapi.

Kontaktoplysninger

Heidi Hansen

Telefon: 51 49 07 05

Mail: heidi@helsepraksis.dk

Web: www.helsepraksis.dk

Konsultation: Amager og Midtsjælland