Januarbrev

December 22, 2021

Kære forældre

Så har vi afsluttet endnu et år i Kirsebærgården, og er klar til at starte på et nyt med mange fornyelser. 2021 blev året med færdiggørelsen af vores indvendige udvidelse og de sidste børn er nu meldt ind i familiegrupperne, selv bærladen er blevet fyldt op og står til nye handler og genåbner torsdag i uge 2 (se vedhæftede vagtplan til bærlade og hønsevagt). Vi har fået en bedre økonomi i 2022 og derfor udvider vi personalegruppen, således at der vil være 5 voksne på næsten alle stuer i løbet af januar/februar måned. Der har været mange rokader og nye ansigter men tingene er lykkeligvis ved at finde et leje igen og på den måde bliver det skønt at gå på ferie velvidende at vi har ro på den front i det nye år.

Morgenkaffe d. 6. januar fra 8.00-9.00

Dorthe (Solbær og tidl. Jordbær) har været i Kirsebærgården fra den spæde start, har 10-års jubilæum 1. januar (hun startede først i praktik) og vi vil rigtig gerne give hende en ordentlig fejring så vi håber I vil komme og gøre morgenen festlig for hende…

Årligt kontingent

Der er opkrævning til det årlige kontingent her i januar hvor I skal indbetale 200 kr. til støtteforeningen pr. familie på konto 8401 1054933 i Merkurbank, det vil være overordentligt dejligt og en stor hjælp hvis I klarer det helt af jer selv uden at vi skal rykke for det, og husk at skrive jeres barns navn på indbetalingen. De børn der starter i 2022 skal ikke indbetale kontingent.

Forældremøde 13. januar kl. 19.00

Vi har fælles forældremøde med oplægsholder og som altid må I meget gerne melde jer til på stuetelefonerne så vi får overblik over hvor mange der kommer og også som vanligt har vi brug for kaffe og te bryggere samt kagebagere 😊

Forældresamtaler på Brombær 17. januar og 18. januar

Vi har planlagt de i november aflyste samtaler til nye datoer med samme tidspunkt og den opdateret oversigt hænger på tavlen

Skolebørn

Da vi nu er fyldt op med børn og først kan tilbyde nye pladser når nogle går ud har vi brug for at kende datoen for udmeldelse af skolebørnene. Det ”normale” er at de bliver og er med til sommerafslutningen og kan også komme på den anden side af ferien som ”sommerferiegæster” hvis vi får det at vide senest 1. februar. Der er rigtig mange forældre til kommende børn der står og tripper for at kende dato for opstart og vi vil derfor bede jer der er forældre til kommende skolebørn at melde tilbage til mig på mail lise@kirsebærgården.dk i løbet af januar hvornår jeres børn går ud.

Skoleudtalelserne er færdige! – vi har grundet alt for stort arbejdspres været nødt til at vente med at lave dem til vi har haft tid og rum til det og det har der været den seneste uges tid så de ligger klar nu til udlevering. I får et print og skal passe rigtig godt på det, da vi ikke sender det rundt til diverse skole – det står I selv for. Ligeså laver vi, som jeg har skrevet før ikke andre end den I får udleveret, også selvom skolerne ønsker noget andet. Sidst men ikke mindst er der lavet 5-års status på de børn der ønsker udsat skolestart – dem hvor det ikke er besluttet laver vi også på så de er klar i januar.

Indkøring af nye børn

Vi har nye børn på alle stuer – 20 i alt, så vores fokus den næste måneds tid eller to er naturligvis at få dem til at falde til. For de store som kommer fra vuggestue og ind i børnehaven er det måske lidt nemmere da de alle kender børnehaven fra besøg på båldag og daglige ture igennem og alligevel er det en stor ny verden der åbner sig. Der er anderledes krav om selvhjulpenhed og pludselig er man mindst igen, ligesom der er mange børn og tempoet er sat væsentligt op. For de mindste er det for nogen første gang man skal passes ude og selvom vi er mange voksne har vi jo slet ikke de ressourcer til rådighed der er i en familie – så man skal som lille vende sig til ikke at være på arm eller skød men ganske enkelt at være med sig selv og det blandt en stor flok af andre børn hvilket for de fleste er voldsomt. Det vigtigste vi kan tilbyde både for børnehave og vuggestuebørn er nærvær – at være opmærksom på de små hele tiden, så de hver gang de oplever behovet for en voksen mærker at der er en der har det fokus – det skaber tryghed. Vores meget faste rytme er også med til at skabe tryghed for de nye og for dem der starter i børnehaven vil der være en masse kendte elementer fra vuggestuelivet. Det I kan hjælpe os med er at sørge for hurtige afleveringer/afhentninger og beskeder på sms så vi kan holde fokus på børnene og grupperne som helhed. Det er også en stor hjælp at I afleverer jeres børn stående og ikke på arm 😉

Hellig 3 konger fest 8. januar:

Afslutningen på julen fejrer vi med Hellig 3 konger fest, nu er det de 3 konger som til julespillet kommer med gaver til barnet og den store engel Gabriel har byttet ledestjernen ud med et Hellig 3 konger lys.

Til festen får hvert barn i børnehaven og i familiegrupperne en gave, ligesom også Jesusbarnet får gave. Gaven er et stykke guld (Pyrit), som vi får fra den røde kiste. Dette er for at symbolisere, den tid vi lever i, at intellekt og visdom er tidens store gaver (guldet), og at vi alle har Kristus i os.

I ønskes en glædelig jul, samt et velsignet Nytår!