Forældrecafe

December 6, 2021

Tema:

Det aktive barn – Leg, fantasi, bevægelse, skærmtid
Tirsdag den 7. december kl. 19-21

▪ Hvorfor er det vigtigt at børn leger og er i bevægelse?
▪ Hvad betyder det, når barnet leger og bevæger sig for
lidt?
▪ Hvordan er vi som voksne forbilleder for børnene?
▪ Hvordan giver vi vores børn en dannelse i forhold til leg,
bevægelse og fornuftig skærmtid?

Tilmelding til Lise på mail Lise@kirsebaergaarden.dk eller
mobil 23 31 28 67.
Pris og betaling
Forældre til børn i Kirsebærgården: 150 kroner. Forældre på venteliste og
andre: 200 kr. Betaling med mobilepay på 813940 til Kirsebærgårdens
støtteforening