Julibrev

July 6, 2021

Kære forældre

Så er dette Kirsebærår ved sin afslutning. Det har været et turbulent år og samtidig et år der med sin afslutning markere en ny begyndelse. Vores udvidelse er på plads og den første af familiegrupperne starter op efter sommeren, helt bestemt d. 15. august og vi regner med at vi er færdige med at optage børn til begge de nye stuer i begyndelsen af 2022.

Året der er gået startede flot ud med at vi kunne hilse på hinanden som voksne med det velkendte håndtryk, men måtte hurtigt stoppe igen grundet restriktionerne. Da det har en afgørende betydning for jeres børn at de ser at vi dagligt tager hinanden i hånden, vælger vi at genetablere dette på den anden side af sommerferien og vil derfor gentage her, at I skal huske håndspritten ved lågen og at vaske hænder med jeres børn ved ankomst.

Det er også et år der har båret præg af en større udskiftning end vi normalt har i personalegruppen og deraf følgende rokader i huset og som sagt på forældremødet; endnu en, her hen over sommeren (opdatering ligger på hjemmesiden), hvor vi udvider huset. Det er en kæmpe opgave for det tilbageværende personale at fastholde rytmen, dagligdagen og relationen til alle børnene på stuen og ikke mindst til jer forældre og derfor er med en dybtfølt taknemlighed at Bjarne og jeg kan se tilbage på året og glæde os over det kollegiale fællesskab vi har her i Kirsebærgården. Vi arbejder alle sammen ud fra hvad der tjener helheden og dermed hele Kirsebærgården og det er derfor det har det kunnet lade sig gøre. Så vi håber I vil være med sammen med os til at ønske dem en særlig god og velfortjent sommerferie.

Vi vil også gerne sige jer forældre tak for den massive opbakning der er til arbejdsdage hvor vi sammen virkelig får rykket på opgaverne, det er simpelthen så skønt! Så med et igangværende byggeri og udvidelse så fortsætter vi den gode linje med hele 3 arbejdsweekender inden oktober hvor vi igen kan holde basar 😊 og som sidste skud på Kirsebærstammen bliver tagterrassen også udvidet ud over den nye del af haven. I de kommende arbejdsweekends skal vi blandt andet indrette haven og terrassen så der er mulighed for at opdele grupperne. Det vil i fremtiden være sådan at vi vil udnytte udendørskapaciteten bedst muligt således at de forskellige grupper bruger det forskudt i det omfang det kan lade sig gøre.

 

Læreplan & årshjul

Med dette nyhedsbrev er vedhæftet vores nye læreplan med tilhørende årshjul, så fester kan skrives i kalenderen med det samme. Læreplanen er vores arbejdsredskab og den vi som ansatte pejler efter i dagligdagen. Vedhæftet er også velkomsten til forældre som sagtens kan genlæses selvom man ikke er ny forældre,…

 

Opstartsmøde 4. august

Der er mange nye børn på alle stuer og naturligvis i familiegruppen efter ferien, og vi holder opstartsmøde for alle forældre til nye børn onsdag d. 4. august kl. 16 – det vil sige også forældre som har børn eller har haft børn i Kirsebærgården, men samtidig skal aflevere et nyt barn her. På mødet vil vi afstemme forventninger og svare på spørgsmål.

 

 

I ønskes alle en dejlig sommer