Martsbrev

February 28, 2021

Kære forældre

Brug visir!

Vi har investeret i visir af hensyn til jeres børn og deres mulighed for at kunne føle sig trygge i hverdagen. Børn har brug for at kunne aflæse og forstå mimik hvilket stort set er umuligt med mundbind og derfor skal I bruge det udleverede visir når I afleverer og henter (det gælder også bedsteforældre og andre, der træder i jeres sted).

Cykelparkering:

I kan ikke bruge gården til parkering af voksencykler i dags-timerne, (kun børnecykler og kun der hvor Bjarne har anvist plads til dem) det er kun ved aflevering og afhentning voksencyklerne må være i gården.

Arbejdsweekend & Udvidelse:

Bjarne har ”to-do-lister” liggende allevegne og det betyder kun en ting; at der er arbejdsdage/weekends på vej! Da vi stadig er underlagt corona restriktioner kan det ikke blive som normalt men må brede sig over flere weekends og dage, men i kan roligt begynde at lave strækøvelser og ønske jer løbe-sko i påskegave for der bliver nok at se til 😊 Vi kan ikke melde datoer og tider ud nu, men vil løbende lave opslag på facebook… Lige nu er rummene nedenunder færdigbygget, og der er ved at blive laseret. Derefter skal gulvene have en tur og så kan vi flytte ind med kontor, mødelokaler og sal. Byggetilladelsen er på trapperne til familiegrupperne ovenpå og så er det godt hvis vi har ryddet det hele. Samtidig trænger hele Kirsebærgården til en kærlig hånd, så I skal ikke fortvivle – alle skal nok få en opgave!

Forældremøder d. 4. marts i børnehaven og d. 18. marts i vuggestuen:

Aflysning af begge aftner grundet forsamlingsforbud.

Sommerrytme d. 29. marts – 15. oktober:

Vi går over til sommerrytme fra mandag d. 29. marts – det betyder for vuggestuerne at børnene er ude om eftermiddagen. Det er de også i børnehaven som også får turdage både mandag og torsdag, der vil fortsat være indedag onsdag formiddag. For jer forældre betyder det at tøjet på knager og i kurvene skal være opdateret – hvilket bl.a. indebærer at I skal rydde op dagligt på pladserne sammen med jeres børn og sørge for at alt det tøj der ikke skal bruges er oppe i kurvene så det bliver overskueligt for jeres børn – vi kan sagtens finde ud af at tage kurven ned hvis vi vejret vender.

Pasning dagene op til påske d. 29,30 & 31 marts:

Der hænger sedler nu til pasning disse dage – deadline for tilmelding er onsdag d. 10. marts kl. 9.00. Det er vigtigt at I skriver tidsrum på og overholder dette tidsrum. Det er et problem hver gang vi har pasning at børnene bliver hentet for sent og personalet ikke kan gå hjem til tiden.

Pædagogisk:

Garderobe:

Den næste tid vil vi have fokus på børnenes perspektiv i garderoben – er der noget det ikke er i orden set fra deres perspektiv? Der skal muligvis justeres på noget efterfølgende, men grundtanken omkring ”orden = overblik” er noget der hjælper børnene og der kan I hjælpe med…

Selvhjulpenhed:

En vej til frihed er selvhjulpenhed og vi arbejder med at; det barnet kan skal det, og det barnet ikke kan, skal det øve sig på – vi er der som voksne naturligvis når det ikke går, men udgangspunktet er at de prøver selv først, og lige her er det jo vigtigt at se at de virkelig prøver og at holde sin egen irritation eller travlhed væk.

Tur ud af huset:

Når vi går på tur er der meget på spil, det er et stort ansvar at gå ud af de trygge rammer og alligevel insisterer vi på at gøre det hver uge året rundt idet der er så meget vundet for børnene – det at komme ud hvor man ikke er hegnet ind, udforske nye områder, mærke elementerne på en ny måde, løbe frit osv. Inden vi når frem til vores bestemmelsessted følges børnene 2 og 2 og stor lille, de har den samme plads både ud og hjem, og vi synger hele vejen. Formålet med dette er dels sikkerhed; at de store er opmærksomme på den lille og at den lille ser op til den store, hvis de går med bedstevennen bliver det til snak og hygge og fjerner fokus fra alvoren i at færdes i trafikken, så det gemmer vi til vi når frem. På bestemmelsesstedet er de voksne centrum for børnene der kan rende ud og lege – det kræver usædvanligt meget opmærksomhed fra os voksne men det vælger vi for at børnene kan opleve selvstændighed og et gran af frihed.

Fester:

Spirefest d. 19. marts:

Spirefesten er dagen hvor vi sår vores påskehaver til. Påskehaverne skal passes og plejes og hvert lille skud skal nøje studeres og følges og endelig en dag inden påske må de komme med hjem – de kan med fordel plantes ud i en have, altankasse eller krukke. Men på denne dag er det tilplantningen der bliver gjort en fest ud af. Vi har brug for at hvert barn medbringer en mælkekarton (rengjort). Disse ting I bringer med hjemmefra har en dybereliggende årsag end blot for nemheds skyld; hele den bevægelse, barnet oplever, når det skal bringe noget med ind i fællesskabet og, som oftest fra hver fest, får noget med hjem fra fællesskabet, er af afgørende betydning for at man som voksen er i stand til at indgå og pleje relationer og fællesskaber – det kræver et bidrag at kunne modtage. Så derfor vær opmærksom på dette når I ser sedler og opfordringer til dette. Børnene lærer tilmed at kunne afgive noget af sit eget til helheden, hvilket er en kunst i sig selv. (opslag følger på tavlen i børnehaven).