Archive for July, 2020

Julibrev

July 30, 2020

Så er dette år rundet af med sommerfesten for børnene og afslutningen for skolebørnene og deres familier og på den anden side af sommeren satser vi på en normal hverdag hvor de sidste rutiner bliver optaget igen og dermed også forældremøder og fester. Grundet situationen med gradvis genåbning har vi set os nødsaget til at aflyse Mikaels-basaren i efteråret da den dels kræver meget planlægning og er en stor økonomisk udskrivning.

Vi vil gerne sige tak for hjælpen med de 2 spontant opstået arbejdsweekends hvor stemningen har været i top og vi er på plads med de vigtigste vedligeholdelsesopgaver

 

Feriepasning

Der er sommerferie-pasning for de tilmeldte børn i ugerne 27, 28, 29 – i disse uger har vi ”kun” åbent fra 8.30-15.30 dagligt og børnene skal have madpakker med. Vi vil stadigvæk rigtig gerne vide hvis jeres barn ikke kommer alligevel selvom I har meldt noget andet tidligere, da vi bruger vikartimer gennem hele sommeren, også hvis I holder mere fri i ugerne 30-34.

 

Læreplan & årshjul

Med dette nyhedsbrev er vedhæftet vores nye læreplan med tilhørende årshjul, så fester kan skrives i kalenderen med det samme ?og på førstkommende forældremøde bliver der tid til at stille spørgsmål til læreplanen og det er derfor en god ide at læse den godt igennem. Læreplanen er vores arbejdsredskab og den vi som ansatte pejler efter

 

Fødselsdage

På den anden side af sommeren skal der dannes nye børnegrupper på alle stuer og i børnehaven bliver der en ny gruppe af de allerstørste… Der har desværre sneget sig en tendens ind i Kirsebærgården hvor der privat har været afholdt fødselsdage blandt de store og andre fester. Vi vil derfor med dette nyhedsbrev kraftigt opfordre til ikke at forsætte dette tiltag da det breder sig som gift i børnegrupperne både som konkurrence og sorg over ikke at kunne deltage. Vi bruger mange kræfter på at sikre en gennemtænkt og kærlig fødselsdag for jeres barn her i Kirsebærgården og i det fællesskab og med de værdier der eksistere her og som I har valgt til jeres barn. Børnene elsker fødselsdagene i Kirsebærgården og vi mener sagtens det kan gå i stedet for børnefødselsdag hjemme. Familiefødselsdage er et naturligt supplement som vi selvfølgelig bakker op om, men der har det sidste halve år været konkurrence om hvor mange fødselsdage man kan komme op på.

 

Tatoveringer

En anden tendens vi gerne vil gøre op med er tatoveringer. Det har taget overhånd og er nu endt i ansigtet og alle steder på kroppen og bruges også på en måde som skaber konkurrence mellem børnene. Vi betragter det som legetøj og det skal jo blive hjemme så det håber vi I vil tage til efterretning.

 

Opstartsmøde 10. august

Der er mange nye børn på alle stuer efter ferien, og vi holder opstartsmøde for alle forældre til nye børn mandag d. 10. august kl. 17 – det vil sige også forældre som har børn eller har haft børn i Kirsebærgården, men samtidig skal aflevere et nyt barn her. På mødet vil vi afstemme forventninger og svare på spørgsmål.

 

 

I ønskes alle en dejlig sommer