Archive for May, 2020

Junibrev

May 29, 2020

 

Kære forældre

Så er vi kommet et skridt nærmere normaliteten igen, dejligt at se fødselsdagsflaget være hejst i flagstangen og glæden hos børnene, og når vi kommer igen er det uden madpakker ? også ved storetur…

Vi mangler stadigvæk at kunne holde forældremøder og fester for alle, men mon ikke vi på de anden side af sommeren kan regne med det igen. Vi sørger for at der med næste nyhedsbrev er den nye læreplan, årshjul mm. så datoer straks kan lægges i kalenderen.

Vi tager fat igen på båldag, og dermed også at de største vuggestuebørn kommer på besøg så de lærer børnehaven at kende inden de starter efter sommerferien.

 

Der er sommerferie-pasning for de tilmeldte børn i ugerne 27, 28, 29 – i disse uger har vi ”kun” åbent fra 8.30-15.30 dagligt og børnene skal have madpakker med. Vi vil stadigvæk rigtig gerne vide hvis jeres barn ikke kommer alligevel selvom I har meldt noget andet tidligere, da vi bruger vikartimer gennem hele sommeren, det gælder også for ugerne 30-34.

 

Husk! Grundlovsdag 5. juni er der lukket i Kirsebærgården

 

Udeleg – børnehave

En vigtig del af udelegen er at stifte bekendtskab med elementerne, jord, vand, ild og luft og derfor har vi gjort meget for at dette altid er tilgængeligt, man kan grave overalt, der er stort set altid vand i tønderne, vi vander blomster, har opvaskebaljer udenfor, udover besøg på strandparken og regnvejr. Der er også bål i det omfang vi må, men ildelementet er jo også repræsenteret ved kold og varm på kroppen, og jo længere vi er henne på sommeren bliver der også mulighed for bare tæer i sandet. Luften mærker vi rigtigt på tagterrassen, under solsejlene og på løbeture på stranden. Udeleg handler også om den frie bevægelse, og netop af denne grund laver vi stop undervejs på turen og løber imellem stoppene, nogen går også og bliver optaget af det der er på jorden, det er der frihed og tid til. Vi er optaget af, på den ene side at give plads til den frie leg og samtidig sikre at der er et miljø hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. Målet er for gruppen er at stifte bekendtskab med naturen og årstidernes skiften. Målet for det enkelte barn er at kunne bevæge sig frit og lære kroppen at kende. For de største børn som snart skal i skole er der storetur om mandagen, hvor der er skruet op for begivenhederne i form at længere ture til nye steder, i år begrænset af restriktionerne om færdsel med offentlig transport.

 

Udeleg – vuggestue

For de små børn er det bevægelsen og som er det primære fokus, de møder naturligvis årets gang og elementerne særligt i form af vand og jord under leg, og som voksne er vi meget bevidste om vores ansvar for at de små hverken bliver for kolde eller for varme, derfor er der også masser af steder med skygge. Bevægelsen bliver optimeret når de bruger stubbene og gyngen til at balancere på og stubbene er i en højde så også de små kan kravle op og ned. Underlaget i haven er med til at støtte en god motorik, da det ikke er glat og lige så det kræver noget at lære at bevæge sig rundt.

 

Pinsefest fredag d. 29. maj

Pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder halvtreds. Det er pinse 50 dage efter påskesøndag.
Pinsen er festen for Helligåndens tilstedeværelse i mennesket. Helligånden er en tolk, som gør det muligt at høre og forstå Jesu ord. Tiden mellem Påske og Pinse giver mulighed for at fornemme forskellige veje og forskellige løsninger ud af kriser. Ansvar og alvor må have et modstykke i det lette og legende. Vigtigt at have bevidsthedens lys med i den sovende sommer. Pinsen kaldes også de frie individualiteters fest som hylder kærlighed i handling og tanke. Sandhed gør fri og skønhed forbinder en til verden. Som frie individer kan vi vælge broderskabet. Være fri og samtidig føle sig som en del af en helhed.

I Kirsebærgården fejrer vi Pinsefest fredagen før Pinse – Her er hele gården klædt i hvidt og vi skal høre pinseeventyr, flyve med pinsefugle i Lergravsparken, blæse sæbebobler og tænde pinsebålet.

Sommerfest fredag d. 26. juni:

Sankt Hans er Johannes Døberen, og det er hans fødselsdag – et halvt år før Jesus’ fødselsdag -, vi fejrer ved midsommerfesten. Johannes Døberens livsopgave var at døbe Jesus Kristus i Jordanfloden. Johannes Døberen siger om sit forhold til Kristus: ”Jeg må aftage. Han må tiltage.” Den del af os, der hører fortiden til, må aftage, for at fremtidsdelen, Kristus kan tage bolig i os. Johannes Døberen var ikke helt inkarneret, men levede i den tilstand, som menneskene var i tidligere, hvor de var langt mere forbundne med den åndelige verden.
I Jesus blev et væsen født, som også var fra himlen, men som inkarnerede sig helt og trådte fuldstændig ind i det at blive menneske. Han gav afkald på al guddommelig storhed og valgte den menneskelige lidenhed. Han påtog sig helt menneskeskæbnens lidenhed, men udviklede i denne lidenhed sønnens kraft – friheden.

Sommerfesten i børnehaven er en helt særlig begivenhed – det er både vemodigt og et rum til stolthed når vi skal sige farvel til de store børn der skal videre i skole og helt særligt bliver det når det er hele familien vi siger farvel til. Det er umuligt at skrive hvad denne dag indebærer men i løbet af dagen – har vi lavet en smuk seance omkring det at give og modtage – til det skal vi bruge en masse blomster, blomster som hvert barn bringer med til det store fælles for så at blive delt ud igen. Vores hovedfokus vil være at lægge vægt på “hjertekræfterne”, både i interaktionen med børnene og hinanden på arbejdspladsen. Vi har talt om hvorledes det ofte er muligt for os at forstå hinanden hvis vi også forsøger med vores indføling og ikke kun gennem rationel tilgang til en problemstilling. En stilhed kan dukke op, når vi stopper op og sætter det “kloge hoved” på stand-by, hvori vi pludseligt kan erkende noget vi ikke har kunnet med tankerne alene.

Særligt i år lukker Kirsebærgården kl. 14, så det kun er de store skolebørn der er tilbage og deres forældre der er inviteret til afslutning. Kl. 14.15.

 

Sommerafslutning i vuggestuen er grundet omstændighederne desværre aflyst ☹

 

 

På vegne af alle os ansatte i Kirsebærgården, vil vi gerne sige tak for den opmærksomhed og omsorg I har givet os i form af den fine gave vi fik i sidste uge…♥

 

Majbrev

May 1, 2020

Kære forældre

Så er det lykkes at få etableret en hverdag med nye rutiner for både børn, men måske især os voksne. Metin har styr på køkkenet og rengøringen i løbet af dagen, og sørger for afspritning og ekstra toiletrengøring.

 

Madpakker

Det er lidt en udfordring at alle madkasser ikke bærer tydeligt navn og stue, og I må også gerne sørge for at der ikke kommer slik med i madkassen; petit danons, kinder mælkesnitte o.lign. – det er ikke frokost og dessert har vi kun til fester og i så fald sørger vi får det. Det er også vigtigt at barnet selv kan håndtere madkassen og maden.

 

Doodle

Doddle er noget bøvl, men det gør at vi kan modtage alle børn og derfor er det vigtigt at I fortsat er skarpe på at tilmelde jer, overholde de tider I har valgt og give besked hvis I får lavet fejl eller barnet ikke kommer alligevel. Det sidder ikke i skabet endnu, selvom mange har styr på det, men vi har ikke ressourcer til at blive ved med at holde jer i ørene omkring dette – der er en masse andre ting vi skal forholde os til, så vi håber I fortsat vil anstrenge jer.

 

Ferie

Der er stadigvæk et par dage tilbage til at tilmelde sig pasning i de ”normale” ferieuger – torsdag d. 30. april er sidste chance.

 

Håndvask

Der har været en del der har spurgt ind til sæben og håndvask og som det er nu, så er der ”kun” en ekstra håndvask lagt til rutinerne end det vi normalt har gjort. Den håndvask er når I afleverer, I må i øvrigt rigtig gerne bruge de udendørs håndvaske i børnehaven til det. Vi har sæbe der med duftene indikerer hvilken dag i ugen det er i børnehaven (på den måde sikrer vi også hygiejnen omkring dispenserne) og i vuggestuen er det lavendel duft som bliver brugt fordi den skaber ro. Vi anbefaler at I smører jeres børn hænder ind morgen og aften med fed håndcreme. Da der heldigvis løbende bliver opdaterede retningslinjer, kan vi nu smøre børnene med håndcreme efter håndvasken midt på dagen – ikke barnets individuelle håndcreme.

 

Bøllehatte og solcreme

Vi har valgt at lade børnene have deres ”egen” solhat til brug gennem dagen – det betyder at den hænger på deres plads når vi går ind til frokost og derfor er den samme der kommer på igen når de skal ud. Når alle børn er hentet bliver de vasket. Det er et tiltag som vi har planer om at holde fast i også efter denne tid.

Solcreme kan vi nu anvende igen men det er stadigvæk vigtigt at I selv husker det om morgenen hjemmefra med egen solcreme da vi først smører ind om eftermiddagen, og at I sørger for at alle børn har tynde sommerskjorter/bluser med lange ærmer så de kan være dækket til på kroppen uden at få det for varmt.

 

Indkøring

Det er simpelthen gået så fint med at få børnene tilbage – det syder af leg og glæde i Kirsebærgården og selv de nye børn er faldet godt til. Der kommer stadigvæk en del nye børn i vuggestuen frem til sommerferien, så som altid, vil vi gerne have korte afleveringer – ikke kun på grund af Corona virus.

 

Bussen

Er købt og er klar til lån – der kan sidde 8 mand + chauffør. Den skal afleveres rengjort og med fyldt tank og det koster 200 kr. pr. dag at låne den, hvilket dække udgifterne på dagsbasis. Hvis I vil låne bussen skal I kontakte Bjarne, på mail bjarne@kirsebaergaarden.dk.

 

Storetur

På mandag og mandage fremover går vi på storetur og har brug for at børnene har en rygsæk med de selv kan bære – der sidder godt på ryggen og kan indeholde madpakke og evt. regntøj

 

Majfest fredag d. 1. maj

Majfesten er et symbol på frugtbarhed og fællesskab. Stangen repræsenterer det menneskelige jeg i form af et I, silkebåndene et A som udtryk for Alfa, begyndelsen. Kransen O for omega – enden, og hermed er beskrevet mennesket i nutiden imellem fortid og fremtid.

Vi laver en anderledes udgave i år, så det bliver kun for børnehavebørnene og det bliver kun de kommende skolebørn der danser om selv stangen. Som optakt skal vi selvfølgelig ordne silkebåndene, finde bøgegrene og binde høstkransen om til majkrans. Menuen er madpakker og vi sørger for portionsanrettet dessert.

Seneste nyheder

Kategorier