augustbrev

August 1, 2019

Kære forældre

Velkommen tilbage fra ferie og velkommen til jer der er nye i Kirsebærgården. Vi håber I har nydt sommeren og er klar til et nyt Kirsebærår – det er nyt for os når vi kommer tilbage fra sommerferien for der har grupperne ændret sig markant – de store er gået i skole og nye skal overtage arven som stor – så det er en stor forandring i det sociale som kræver at vi som voksne er meget nærværende og fastholder rytmen.

Pædagogisk

Onsdage

Det er desværre ikke alt man husker og beklageligvis har vi glemt at informere jer om at vi i børnehaven om onsdagen har indedag også om sommeren – vi har oplevet at børnene italesætter at de savner indelegen, tegningen mm. og det har gjort at vi har truffet denne beslutning og her til morgen var det tydeligt at det kom på helt rette tid

 

Indkøring

Vi har en del nye børn på alle stuer – 8 småbørn og 13 børnehavebørn i alt, så vores fokus den næste måneds tid eller 2 er naturligvis at få dem til at falde til. For de store som kommer fra vuggestue og ind i børnehaven er det måske lidt nemmere da de alle kender børnehaven fra besøg på båldag og daglige ture igennem og alligevel er det en stor ny verden der åbner sig. Der er anderledes krav om selvhjulpenhed og pludselig er man mindst igen, ligesom der er mange børn og tempoet er sat væsentligt op.

For de mindste er det for nogen første gang man skal passes ude og selvom vi er mange voksne har vi jo slet ikke de ressourcer til rådighed der er i en familie – så man skal som lille vende sig til ikke at være på arm eller skød men ganske enkelt at være med sig selv og det blandt en stor flok af andre børn hvilket for de fleste er voldsomt. Det vigtigste vi kan tilbyde både for børnehave og vuggestuebørn er nærvær – at være opmærksom på de små hele tiden, så de hver gang de oplever behovet for en voksen mærker at der er en der har det fokus – det skaber tryghed.

Det vil være en stor hjælp hvis I ”gamle” forældre afleverer hurtigt om morgenen og meget gerne uden større søskende, da de små nye er meget følsomme overfor den mindste smule uro, så brug hellere afhentningen hvis der er beskeder der skal gives.

Vores meget faste rytme er også med til at skabe tryghed for de nye og for dem der starter i børnehaven vil der være en masse kendte elementer fra vuggestuelivet.

I børnehaven skal den nye gruppe finde sig til rette med hinanden, og som giver muligheder for at lære sig noget nyt eller øve sig i noget man ikke helt mestre endnu. Det kan naturligvis give anledning til at bekymre sig som forældre, men ud over at det er helt naturligt og en del af livet for det opvoksende barn så er det vigtig at holde fokus på at give jeres moralske besyv med i situationen hvis I er der når den opstår og hvis jeres børn fortæller om oplevelser derhjemme så sig hvad i mener der er moralsk rigtigt for derefter at lade det fare – I behøver ikke løse problematikken for barnet – det er en vigtig opgave for et barn at lære sig at håndtere disse ting. I kan samtidig være forvisset om at vi voksne i børnehaven fastholder rammerne for det sociale liv.

Som en del af trygheden for børnene vil vi her med starten af kirsebæråret opfordre jer til at være meget opmærksomme på låger og døre, så det bliver en god vane fra starten – børnene må ikke åbne dørene og lågerne selv, det er en god ide at følges og være et forbillede og så er sikkerheden på plads. Børnene må heller ikke færdes alene rundt på gangene, og der er ikke adgang til personaletoiletter og garderobe for andre end de ansatte.

Fester og andre arrangementer

 

Vi har en del på programmet den næste tid og som altid er festerne der er skrevet herunder kun for børnehaven, i vuggestuen er vi medbærer af stemningen og har ofte festbord men ikke noget der inddrager jer som forældre eller kræver noget særligt af børnene, lige bortset fra basaren i september som er et projekt som inddrager alle i Kirsebærgården.

 

Høsttur torsdag d. 15. august 8-15

Traditionen tro tager den nye gruppe af de største børnehavebørn fra begge stuer på tur til Bondemand Jespers gård på Sjællands Odde ”Birkemosegård” som er leverandør af vores grøntsager og som også levere grøntordningen til støtteforeningen. Det er en meget særlig oplevelse og børnene er afsted hele dagen. Gruppen består af de børn som kan gå i skole næste sommer og I vil modtage sms direkte omkring det praktiske, men lad nu være med at afsløre noget for jeres børn i forvejen

 

Høstfest lørdag d. 31. august 10-14

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven. Vi engagerer os i at skabe en stemning af arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver, noget som vi grundlægger i høsttiden, men som resten af året bliver præget af, og elementer som er med til at nære fællesskabsfølelsen i børnene og i os. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner….I tiden op til festen skal der bindes neg, tærskes, kværnes mel og kærnes smør og til sidstnævnte har vi brug for at hvert barn medbringer et rengjort syltetøjsglas (ikke for stort til en barnehånd) og lægger det i kurven i garderoben, sidste år manglede vi så vi håber I husker det i år

 

Forældremøde torsdag d. 22. august 19-21

Vores første forældremøde i året er traditionen tro et fællesmøde hvor vi som hovedemne har vores nye læreplan og spørgsmål hertil, og hvordan vi griber det i Kirsebærgården – Vi har flere små indslag på programmet. Vi har brug for kaffe og te bryggere og kagebagere – 1 fra hver stue, så meld jer under fanerne på stuen.

Vi har senere på året afholde forældremøde kun for børnehaveforældre, med dertil stuemøder for de enkelte stuer, og forældremøde kun for småbørnsforældre, også med stuemøde.

Bærladen og høns

”Bær-laden” holder sommerferielukket frem til 8. august, støtteforeningen har lagt ny pasningsliste ud på facebook, således at man en gang om året (max) passer bærladen en eftermiddag fra 15-16.30 og hønsene i den efterfølgende weekend.

 

Facebook

Vores facebookside vil blive opdateret på fredag således det kun er for ansatte og forældre med børn i Kirsebærgården der har adgang, men det er også en nem løsning for os, hvis vi skal i kontakt med jer alle. Derfor vil vi opfordre til at alle familier har adgang til denne

 

 

 

Kærlig hilsen personalet i Kirsebærgården