Archive for June, 2019

Snicka-Bo

June 28, 2019

hver 2. onsdag med start d. 7. august fra kl. 17.30-20, hvor Bjarne afholder ”Snicka-bo” det er et træværksted for voksne – der skal blandt andet sættes bistader i stand, laves skjolde til basaren og byggeklodser til tagterrassen. Bjarne sørger for førstehjælpskasse, bondemand Jesper spegepølse, ost og brød og en tår at drikke til så kom endelig, I må meget gerne melde jer til direkte til Bjarne eller på facebook!

Julibrev

June 28, 2019

Kære forældre

Så kom sommerferien og tid til at være sammen som familie, tid til nærvær, også tid til at sige ja og tid til at sige nej… det sidste kræver overskud hvis det hele ikke skal drukne i underholdning, bolsje-pædagogik eller surhed.

Vi har i Kirsebærgården naturligvis været optaget af den seneste tids stærke fokus på dagligdagen i dagtilbud og det er derfor I har modtaget den seneste tilsynsrapport herfra og den ligger også på vores hjemmeside nu. Det har også ført til refleksion hos os som ansatte – hvad er årsagen til at vores hverdag ikke ligner det vi har set på tv…? Det kan man selvfølgelig ikke sige noget entydigt om for vi har de samme penge til rådighed men for en stor del, mener vi det kan tilskrives rytmen som er gennemgående hele dagen, ugen og året – den bliver til den ekstra voksne og er tryghedsskabende for børnene. Men der skal også nogle voksne til der vil lægge energi i at fastholde rytmen, og her er vi privilegeret med at have entusiastiske kolleger ansat og dermed også nogen der prioritere dette. At fastholde rytmen kræver også at I samarbejder og det mærker vi at I gør når I vælger Kirsebærgården aktivt til, når I kommer til tiden om morgenen, har styr på tøjet, hjælper jeres barn med at holde orden i garderoben, skriver navn i alt tøjet, medbringer ting til festerne, giver jeres børn tøj på til temaet, selv kommer til festerne og meget andet som ikke er nævnt her så tusinde tak for det!

Det betyder selvfølgelig også noget at de børn der kommer her er opdraget socialt og selv om vi gør vores ypperste kan vi ikke lykkes uden at I bidrager og det er her det kommer ind med tid til at sige ja og nej. I Kirsebærgården er der 7-7,5 børnehavebarn og 4-4,3 vuggestuebarn pr. voksen og det kræver at børnene for en stor del kan modtage en kollektiv besked (og det gælder også selvom der bliver vedtaget minimumsnormeringer), men at modtage en kollektiv besked er rigtig svært hvis man ikke har lært at modtage besked fra en til en og det er jo jeres opgave først og fremmest. Når et barn får ja kunne man mene at så var lykken gjort men det er den ikke hvis det ikke er fulgt op af nærvær, og når et barn på den anden side får nej, som er en nødvendighed i livet, så er det ligeså afgørende at tiden er der til at rumme eventuel frustration hos barnet. Selvom det ikke er sort-hvidt så er det primært i hjemmet med få børn at tiden er til at lære dette, for i et dagtilbud med mange børn vil der hele tiden være andre behov også at dække, så tak for den hjælp også…

Sidst men ikke mindst tak for hjælpen med tilmeldingerne på sommerferielisterne, det betyder helt faktuelt at vi sparer en masse vikartimer som vi har konverteret til nye legehuse i vuggestuen som kommer efter ferien – det er hvad fællesskab kan lykkes med.

Hvis I ønsker mere taknemmelighed så er muligheden for igen at bidrage til stede hver 2. onsdag med start d. 7. august fra kl. 17.30-20, hvor Bjarne afholder ”Snicka-bo” det er et træværksted for voksne – der skal blandt andet sættes bistader i stand, laves skjolde til basaren og byggeklodser til tagterrassen. Bjarne sørger for førstehjælpskasse, bondemand Jesper spegepølse, ost og brød og en tår at drikke til så kom endelig, I må meget gerne melde jer til direkte til Bjarne eller på facebook!

 

Sommerhilsner Personalet i Kirsebærgården