Majbrev

May 2, 2019

Kort resume af det Årlige forældremøde og generalforsamlingen i støtteforeningen

 

Andreas som er afgående formand aflagde beretning fra året der er gået, med ny dagtilbudslov og fokus på nye læreplaner, nyt personale, nye tiltag mm. Bjarne fremlagde økonomien og på trods af nedskæringer, sygemeldinger og etableringer har vi en lille egenkapital på knap 200.000,00 kr. Lise fortalte at hun er på vej tilbage men ikke længere vil være fast tilknyttet en stue, men støtte i hele huset. Der er slået 2 pædagogstillinger op, men vi er ikke desperate og venter gerne på de rigtige kolleger.

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

 • Sunniva mor til Konrad (genopstiller) for brombærstuen for 2 år – Jonna mor til Ole er suppleant
 • Anne for solbærstuen for 2 år – Nina Gry mor til Snerle er suppleant
 • Lasse (ikke på valg) for jordbærstuen for 1 år – Mads far til Lucia er suppleant
 • Pernille (ikke på valg) for jordbærstuen for 1 år – Laura mor til Ingvar og Anna Ingvild er suppleant
 • Udover forældrene deltager Anne-Dorte, Pia (AMR), Dorthe, Trine, Bjarne og Lise i bestyrelsesmøder

Emmy aflagde beretning fra støtteforeningen og hjælpen fra støtteforeningen er uundværlig for afholdelse af fester og andre arrangementer – det er dog altid hyggeligt.

 

På grund af de mange opgaver vil vi gerne udvide til 6 medlemmer (2 går ud) og følgende blev valgt:

 • Anita mor til Oliver for jordbærstuen for 2 år
 • Louise mor til Lucille for Brombærstuen for 1 år
 • Pia mor til Anna for Solbærstuen for 2 år
 • Sophia mor til Leo for Blåbærstuen for 2 år
 • Emmy mor til Felix og Martha for jordbærstuen (ikke på valg) for 1 år
 • Susanne mor til Iris for Brombærstuen (ikke på valg) for 1 år

Så gik vi over til undringspunkt og følgende emner blev vendt:

 

 • Personale der stopper: der var et ønske om at få information om personale der stopper således at man kan støtte sit barn når det spørger ind til det, eller savner. Holdningen i Kirsebærgården er at når en kollega stopper af den ene eller anden årsag ikke at forklare det til hverken forældre eller børn men børnene får det at vide således ”Peter er gået ud af børnehaven” til morgensamlingen på linie med når børn flytter eller skal i skole. Forældre kan søge informationen på hjemmesiden hvor personalet bliver fjernet fra med det samme. Det var der en del indvendinger mod men det står vi fast på – Kirsebærgården er også en virksomhed med personaleansvar og samtidig et antroposofisk sted hvor idealet er at støtte børnene bedst muligt ved selv at håndtere savn og ikke forklaringer til børn.
 • Cykelparkeringen: Vi vil ikke lave regler for cykelparkeringen ud over dem der er – man skal nemt kunne komme igennem til Kirsebærgården og de andre virksomheder og ikke mindst skraldespandene. Så opfordringen er at tænk fællesskabet når I placerer/efterlader jeres og børnenes cykler, kan der være plads til alle…? Der er meget lidt plads men det er betingelserne desværre.
 • Køkkenet: Der var ønske om at genetablere muligheden for at tage en snack med på hjemvejen af resterne fra køkkenet. Det sagde vi ja til men kravet er for at vi skal have denne mulighed:
  • Børnene må ikke gå i køkkenet alene og ej heller selv tage af maden – de voksne sørger for det
  • Man må ikke gå i skabe efter kopper eller andet grej – og naturligvis heller ikke i køleskabene
  • Der er kun den mad der står fremme henne ved døren
  • Personalet inklusiv Metin er ikke servicerende desangående
  • Hav respekt for når der bliver lukket ned og gjort rent

 

 • Der blev takket for muligheden for at kunne lade skolebørnene blive i Kirsebærgården efter sommerferien og frem til skolestart
 • Afslutningsvis blev der takket for debatten

Pasning fredag d. 31. maj – dagen efter Kr. himmelfart:

Der bliver hængt sedler på tavlerne hvor I meget gerne må skrive jer på hvis I har brug for pasning – deadline for tilmelding er torsdag d. 16. maj kl. 9.00

 

Pædagogisk:

Vi er i gang med at udarbejde helt ny virksomheds og læreplan der tager udgangspunkt i den nye dagtilbudslov og de nye styrkede læreplaner – med god vilje er den klar inden sommerferien. Fokus er på en ny styrket evalueringskultur, kort sagt: fik vi gjort det vi ville og virker det efter hensigten…?

Fester:

Påskefest: Vi havde stor succes med Påskefesten, det var en meget rolig og inderlig oplevelse for børnene – I børnehaven var de begejstret med i forberedelserne, Skolebørnene havde en fest med gækkebrevene og de store hjalp de små med at gøre klar i parken inden påske, bygge reder og lægge haremad mm. Til selve festen blev æggene blev fundet i stor stil (de største holdt øje med Bjarne og havde lange forklaringer om at det er ham der er påskeharen), eventyret hjemme i garderoben blev lyttet til i stilhed og børnene lagde mærke til de malede røde æg. Der blev spist frokost med velbehag og klinket æg til dessert. I vuggestuen var børnene meget optaget af at kigge i reden efter flere æg og spurgte flere gange om haren mon kom igen.

 

Majfest d. 4 maj kl. 10-14 ca.:

Majfesten er et symbol på frugtbarhed og fællesskab. Stangen repræsenterer det menneskelige jeg i form af et I, silkebåndene et A som udtryk for Alfa, begyndelsen og kransen O for omega – enden og hermed er beskrevet mennesket i midten – nutid imellem fortid og fremtid. Det er også en fest hvor vi i fællesskabets ånd, alle har en ret med til fælles frokostbord, husk at det I medbringer skal svare til det I spiser, så vi ikke kommer til at mangle mad som det er sket før. Festen går ud på at få ordnet majstangen, med krans og silkebånd for naturligvis at danse om stangen alle mand til sidst. Så smør sangstemmerne, i år sørger vi for kopier så ingen kan undslippe… Bjarne vil også sørge for mindre arbejdsopgaver så der ikke opstår kedelige stunder og afslutningsvis skal vi have eventyr i salen.