marts brev

March 4, 2019

Kære forældre

 

Forhåbentlig er vi ved at være ovre den værste influenza – det har for nogle familier været rigtig hårdt og der har været mange syge børn. Vi har også taget en tur i personalegruppen, derudover har en kollega brækket anklen og Lise er langtidssygemeldt efter en rygoperation (ved godt mod og vender med tiden tilbage) – så hvis Bjarne er vild i øjnene er der endelig en plausibel grund

 

Stamkort

Desværre er det kun lykkes for os at få ca. halvdelen af børnenes stamkort tilbage selvom vi har bedt om dem siden oktober – vi har brug for at vide hvordan vi skal lykkes med at få dem…? Hvad skal der til for at I kan se vigtigheden af det? Vi må ikke længere opbevare stamkort der ikke er låst inde, derfor har vi i Kirsebærgården valgt en løsning hvor vi nemt kan komme til oplysningerne ved at indkøbe pcér til stuerne hvor stamkortene så skulle ligge – hvilket kun halvdelen af dem nu gør. Det betyder at vi ikke kan få rutiner indført idet de nu ligger 2 steder dels låst inde på kontoret og de nye børn + dem der har returneret ligger på pc.

Det er ikke godt nok at printe og udfylde og ligge det på stuen – vi skal have dem elektronisk. Vi har ladet os fortælle at nogen ikke vil sende deres børns oplysninger på mail (dette er ikke ulovligt for forældre – men det er det for os som virksomhed, så I bryder ingen lovgivning ved at gøre det) Vi beklager hvis vi ikke har været tydelige nok med vigtigheden af at I aflevere dem – Med mindre der kommer et alternativt bud på hvordan vi skal lykkes med at indhente disse stamkort, eller I forstår sagens natur ,og af jer selv aflevere dem på mail, må vi desværre bede bestyrelsen om at overtage opgaven

 

Pasning dagene op til påske 15, 16 og 17 april:

Vi hænger sedler op nu til pasning disse dage og vil bede jer ekstraordinært om at forsøge at holde fri med jeres børn, da vi i anledningen af Kirsebærgårdens 7-års fødselsdag har arrangeret studietur for personalet. Vi skal til Goetheanum i Schweitz hvor der bliver afholdt internationalt stævne i anledningen af 100 året for Rudolf Steiner pædagogikken. Vi er 11 pædagoger der skal afsted, så det bliver primært vikarer der står for pasningen disse dage… og derfor denne forespørgsel.

 

Skolebørn

Vi lægger udmeldelsesblanketter til de børn der skal i skole til sommer og I må meget gerne udfylde dem snarest og give dem til Bjarne.

 

Forældremøder 14. marts i børnehaven og 21. marts i vuggestuen – begge kl. 19

Som altid vil vi gerne vide om I kommer en eller 2 til mødet og hvorvidt nogen kan hjælpe med at brygge kaffe/te eller medbringe kage.

 

Arbejdsweekend 30 & 31. marts fra 9.00-14.00

Traditionen tro er der arbejdsweekend her i marts og I har naturligvis for længe siden skrevet datoerne ind i kalenderen og har derfor trænet siden nytår i fitness-center for at være klar til opgaveløsning. Bjarne ser frem til at koste rundt med jer og støtteforeningen (i folkemunde kaldet køkkenkællingerne) står for forplejningen

 

Pædagogisk:

 

Garderobe

Den næste tid vil vi have fokus på børnenes perspektiv i garderoben – er betingelserne i orden set fra deres perspektiv? Der skal muligvis justeres på noget efterfølgende, men grundtanken omkring ”orden = overblik” er noget der hjælper børnene og der kan I hjælpe med… I alle garderober hænger der et vers omkring den orden vi ønsker I skal støtte op om, så hvis det er længe siden I har læst det, er tiden måske inde nu?

 

Selvhjulpenhed

En vej til frihed er selvhjulpenhed og vi arbejder med at; det barnet kan skal det, og det barnet ikke kan, skal det øve sig på – vi er der som voksne naturligvis når det ikke går, men udgangspunktet er at de prøver selv først, og lige her er det jo vigtigt at se at de virkelig prøver og at holde sin egen irritation eller travlhed væk.

 

Tur ud af huset

Når vi går på tur er der meget på spil, det er et stort ansvar at gå ud af de trygge rammer og alligevel insisterer vi på at gøre det hver uge året rundt idet der er så meget vundet for børnene – det at komme ud hvor man ikke er hegnet ind, udforske nye områder, mærke elementerne på en ny måde, løbe frit osv. Inden vi når frem til vores bestemmelsessted følges børnene 2 og 2 og stor lille, de har den samme plads både ud og hjem, og vi synger hele vejen. Formålet med dette er dels sikkerhed; at de store er opmærksomme på den lille og at den lille ser op til den store, hvis de går med bedstevennen bliver det til snak og hygge og fjerner fokus fra alvoren i at færdes i trafikken, så det gemmer vi til vi når frem. På bestemmelsesstedet er de voksne centrum for børnene der kan rende ud og lege – det kræver usædvanligt meget opmærksomhed fra os voksne men det vælger vi for at børnene kan opleve selvstændighed og et gran af frihed.

 

Fester:

 

Spirefest 29. marts

Spirefesten er dagen hvor vi sår vores påskehaver til. Påskehaverne skal passes og plejes og hvert lille skud skal nøje studeres og følges og endelig en dag inden påske må de komme med hjem – de kan med fordel plantes ud i en have, altankasse eller krukke. Men på denne dag er det tilplantningen der bliver gjort en fest ud af og til det har vi brug for at hvert barn medbringer en pose med blomsterfrø der kan såes ud i kasserne i Kirsebærgården.

Mange af disse ting I bringer med hjemmefra har en dybereliggende årsag end blot for nemheds skyld; hele den bevægelse, barnet oplever, når det skal bringe noget med ind i fællesskabet og, som oftest fra hver fest, får noget med hjem fra fællesskabet, er af afgørende betydning for at man som voksen er i stand til at indgå og pleje relationer og fællesskaber – det kræver et bidrag at kunne modtage. Så derfor vær opmærksom på dette når I ser sedler og opfordringer til dette. Børnene lærer tilmed at kunne afgive noget af sit eget til helheden, hvilket er en kunst i sig selv. (opslag følger på tavlen i børnehaven)