Decemberbrev

November 27, 2018

Kære forældre

I forbindelse med den øgede frekvens af nyhedsbreve har vi besluttet at inddrage jer mere i hvad det er vi som pædagoger er optaget af og arbejder med i børnegrupperne således at vi forhåbentligt kan styrke den bro mellem os og jer, som jeres børn går på hver dag… og det første eksempel på dette er ”Indeleg”

 

Indeleg – børnehave

Som en naturlig konsekvens af at vi fra efterårsferien frem til påske er mere indendørs, er vores fokus lige nu på at skabe rum til indeleg. Vi er optaget af på den ene side at give plads til den frie leg og samtidig sikre at der er et miljø hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. Målet er for gruppen er først og fremmest fællesskab – at kunne være med sig selv og lege sammen med en mængde andre uanset alder, køn og baggrund. At børnene lærer at være ven med dem der byder sig til og at lære at løse konflikter indbyrdes, samt at bede om hjælp fra de voksne for det der er for svært. Målet for det enkelte barn er at udvikle og engagere sig fantasifuldt i legen, at udfolde sig fysisk, være tryg og kunne opretholde sine egne grænser.

 

Indeleg – vuggestue

For de små børn er det væsentligste fokus at skabe tryghed og tillid til at være i rummet med alle de andre børn og de voksne. Derfor bruger vi voksne vores kræfter på at skabe små rum i det store så alle kan være med inklusiv de nyeste og mindste børn, uden det dermed hindrer de største i at udfolde sig. De små øver sig i både at udnytte rummet og i at lade sig afgrænse af rummet eller af de andre børn, samt på sigt at indgå i legerelationer som oftest først ses i det sidste halve til hele år i vuggestuen.

 

Julemåneden

December måned er julemåned og det bærer livet i Kirsebærgården præg af – vi starter med tur for de store skolebørn til marionetteater og dagen efter er der Adventsspiral som omtalt i november brevet. Fra Adventsspiralen samles grannet ind efterfølgende og bliver brugt til at omskabe høstkransen til en adventskrans til børnehavens garderobe. Ligesom der på alle stuer vil være små kranse som hver dag frem til jul er tændt mens vi spiser. Vi skal bage småkager og pynte op på stuerne og børnehaven får sikkert besøg af Nisse Nils (skabet er i hvert fald kommet tilbage ) og måske har han igen i år guldnødder med – en til hvert barn, så nogle må vente længe andre får hurtigt, der er nok at se til for en lille nisse.

Der er også julekrybbespil dagligt, med Josef, Maria og det lille jesusbarn, i hele december måned spilles det af børnene som aktører og I er inviteret traditionen tro til juleafslutning i børnehaven hvor I vil få det at se – for børnene er krybbespillet ligesom eventyret og derfor vigtigt ikke at dyrke eller tale særlige roller op, alle roller må være med for at eventyret kan spilles, det er ikke så vigtigt hvem der er hvad. Vi sørger for at de største børn prøver alle rollerne i videst muligt omfang, om end det ikke lige bliver den dag I er inviteret.

For børnene i vuggestuen er der også krybbespil, men i form af bordspil for de store og pynt for de små og I forældre får det også at se til vores juleafslutning.

 

Til juleafslutningerne både hos småbørnene og i børnehaven er det meget vigtigt at komme til tiden!

 

Forældresamtalerne

Det er lykkes for os at gennemføre stort set alle de planlagte samtaler til tiden – så tusind tak for jeres hjælp til det, det betyder alverden for vores planlægning på stuerne og i hele huset. Overordnet set er der stor tilfredshed med indsatsen i Kirsebærgården, de fleste forældre er glade og tilfredse og oplever deres børn trives og udvikler sig – efterfølgende evaluerer vi samtalerne i personalegrupperne og med bestyrelsen.

 

29.11.18                               Storebørns-tur (de børn der er skolebørn til næste år)

30.11.18                               Adventsspiral

19.12.18                               Juleafslutning småbørn kl. 15.00-16.00

20.12.18                              Juleafslutning Børnehave  kl. 14.00

21.12.18                               Pasning for tilmeldte – deadline for tilmelding 11.12.18 kl. 9.00

22.12.18-01.01.19               Lukket (begge dage inklusiv)