Archive for November, 2018

Decemberbrev

November 27, 2018

Kære forældre

I forbindelse med den øgede frekvens af nyhedsbreve har vi besluttet at inddrage jer mere i hvad det er vi som pædagoger er optaget af og arbejder med i børnegrupperne således at vi forhåbentligt kan styrke den bro mellem os og jer, som jeres børn går på hver dag… og det første eksempel på dette er ”Indeleg”

 

Indeleg – børnehave

Som en naturlig konsekvens af at vi fra efterårsferien frem til påske er mere indendørs, er vores fokus lige nu på at skabe rum til indeleg. Vi er optaget af på den ene side at give plads til den frie leg og samtidig sikre at der er et miljø hvor der er plads til mange og forskellige børn på forholdsvis lidt plads, selvom vi endda har mere end de lovpligtige kvadratmeter. Målet er for gruppen er først og fremmest fællesskab – at kunne være med sig selv og lege sammen med en mængde andre uanset alder, køn og baggrund. At børnene lærer at være ven med dem der byder sig til og at lære at løse konflikter indbyrdes, samt at bede om hjælp fra de voksne for det der er for svært. Målet for det enkelte barn er at udvikle og engagere sig fantasifuldt i legen, at udfolde sig fysisk, være tryg og kunne opretholde sine egne grænser.

 

Indeleg – vuggestue

For de små børn er det væsentligste fokus at skabe tryghed og tillid til at være i rummet med alle de andre børn og de voksne. Derfor bruger vi voksne vores kræfter på at skabe små rum i det store så alle kan være med inklusiv de nyeste og mindste børn, uden det dermed hindrer de største i at udfolde sig. De små øver sig i både at udnytte rummet og i at lade sig afgrænse af rummet eller af de andre børn, samt på sigt at indgå i legerelationer som oftest først ses i det sidste halve til hele år i vuggestuen.

 

Julemåneden

December måned er julemåned og det bærer livet i Kirsebærgården præg af – vi starter med tur for de store skolebørn til marionetteater og dagen efter er der Adventsspiral som omtalt i november brevet. Fra Adventsspiralen samles grannet ind efterfølgende og bliver brugt til at omskabe høstkransen til en adventskrans til børnehavens garderobe. Ligesom der på alle stuer vil være små kranse som hver dag frem til jul er tændt mens vi spiser. Vi skal bage småkager og pynte op på stuerne og børnehaven får sikkert besøg af Nisse Nils (skabet er i hvert fald kommet tilbage ) og måske har han igen i år guldnødder med – en til hvert barn, så nogle må vente længe andre får hurtigt, der er nok at se til for en lille nisse.

Der er også julekrybbespil dagligt, med Josef, Maria og det lille jesusbarn, i hele december måned spilles det af børnene som aktører og I er inviteret traditionen tro til juleafslutning i børnehaven hvor I vil få det at se – for børnene er krybbespillet ligesom eventyret og derfor vigtigt ikke at dyrke eller tale særlige roller op, alle roller må være med for at eventyret kan spilles, det er ikke så vigtigt hvem der er hvad. Vi sørger for at de største børn prøver alle rollerne i videst muligt omfang, om end det ikke lige bliver den dag I er inviteret.

For børnene i vuggestuen er der også krybbespil, men i form af bordspil for de store og pynt for de små og I forældre får det også at se til vores juleafslutning.

 

Til juleafslutningerne både hos småbørnene og i børnehaven er det meget vigtigt at komme til tiden!

 

Forældresamtalerne

Det er lykkes for os at gennemføre stort set alle de planlagte samtaler til tiden – så tusind tak for jeres hjælp til det, det betyder alverden for vores planlægning på stuerne og i hele huset. Overordnet set er der stor tilfredshed med indsatsen i Kirsebærgården, de fleste forældre er glade og tilfredse og oplever deres børn trives og udvikler sig – efterfølgende evaluerer vi samtalerne i personalegrupperne og med bestyrelsen.

 

29.11.18                               Storebørns-tur (de børn der er skolebørn til næste år)

30.11.18                               Adventsspiral

19.12.18                               Juleafslutning småbørn kl. 15.00-16.00

20.12.18                              Juleafslutning Børnehave  kl. 14.00

21.12.18                               Pasning for tilmeldte – deadline for tilmelding 11.12.18 kl. 9.00

22.12.18-01.01.19               Lukket (begge dage inklusiv)

Novemberbrev

November 20, 2018

Kære forældre

Vi har besluttet at skrue op for frekvensen af nyhedsbreve, da vi oplever at der ofte er brug for information fra os til jer, og set i lyset af kravet om øget forældreinddragelse giver det jo også god mening. Vi vil dog gerne understrege at disse breve er information til jer og ikke til jeres børn og det håber vi I vil respektere, således at børnene i videst muligt omfang får lov til at være i nuet og i særdeleshed ikke får information eller bliver udspurgt omkring festerne.

 

Vinterrytme

Efter efterårsferien træder vores Vinterrytme i kraft og det betyder en ændring i rytmen overalt i Kirsebærgården. At vi har en sommer og vinterrytme er for at tilgodese mange aspekter; – at opleve årstidernes skiften, – at kunne være ude hver dag uanset vejret, – at kunne holde sig varm og tør, – at opleve stemningen og mulighederne for indendørs såvel som udendørsleg. At lege indenfor kræver andre men vigtige egenskaber at opøve end det at lege udenfor. Der er mindre plads, mere støj og flere regler – derfor er det en stor social læring der foregår for alle børn. Til gengæld giver det plads til mere sofistikerede lege, puslespil, huler, det lille brændekomfur mm. Ligesom man ikke skal bruge kræfter på at holde varmen. Det kræver et stort engagement fra os ansatte for at få rytmen til at fungere den første tid, men børnene bliver forbavsende hurtigt fortrolig med rytmen. Børnehavebørnene skal afleveres udenfor efter 8.30 og afhentes indenfor dagligt. For småbørnene er der kun ændring om eftermiddagen som er indenfor.

 

Forældresamtaler

Som I sikkert har opdaget hænger der oversigt på tavlerne over tidspunkter for samtalerne – I er som altid velkomne til at bytte indbyrdes, hvis blot vi får info om det senest ugen før. Vi laver ikke erstatningssamtaler hvis I mod forventning ikke dukker op så det er vigtigt at orientere sig. Vi har 25 min. til rådighed til hver samtale, hvilket er kort tid og derfor er det en god ide at være forberedt og overholde tiden. Med dette nyhedsbrev medsendes også dagsordenen til samtalerne så alle ved hvad vi skal igennem.

 

Lanternefest – D. 9. november fra 17-19 ca.

Lanternefesten i børnehaven er en fest for forældre og bedsteforældre, små søskende kan med fordel blive passet hjemme da hele festen stort set er udendørs og det er mørkt. Større søskende er meget velkomne men det er vigtigt at I forældre tager ansvar for at de ikke ødelægger festen for børnehavebørnene ved at lave grin med det hele eller fortælle hemmelighederne til de små.

I tiden op til festen laver vi lanterner til børn og personale, vi hører eventyr om Gamle Morten og sørger for at rydde rigtig godt op udenfor så han ikke falder på sine gamle ben hvis han skulle komme forbi…

I naturen mærker vi kulden og mørket efter en lys og varm sommer, alle bladene blæser af træerne man kan næsten sige at naturen rådner og forgår omkring os, som menneske har man lyst til at blive under dynen eller ligge foran ilden. Heldigvis har vi alle et kim som ligger og lyser inden i os, hvilket alle blomsterløgene er et symbol på.

Vi skal tænde vores indre lys for at finde vej ud af mørket.

Selve festen går ud på at vi mødes i mørket og med hver vores eget lys (lanternen) går vi i fællesskab syngende gennem mørket og der håber vi på at møde Gamle Morten som passer på naturen og dyrene når mørket har sænket sig. Festen byder også på suppe (fra støtteforeningen) og boller (fra jer) og sidst men ikke mindst så håber vi på at Gamle Morten som traditionen byder har småkager med (fra Maren hans kone) – der er naturligvis også eventyr i salen.

OBS! Hele Kirsebærgården lukker kl. 14.00 og Børnehavebørnene skal være tilbage med forældre kl. 17 præcis.

Husk varmt tøj og lightere i lommen

 

Adventsspiral – D. 30. november

Adventsspiralen for børnehaven er en meget inderlig fest som definerer starten på julemåneden. Der bliver lagt en stor granspiral på gulvet i salen og inde i midten står et stort lys tændt. Salen er bortset fra lyset i midten – mørklagt og nu går hver barn og voksen en efter en ind i midten og tænder sit eget lille lys ved det store, går ud og sætter sig i en kreds om spiralen, således at hele spiralen til sidst er lyst helt op. Hvert barn får sit ”æble-lys” med hjem efter festen.