Archive for August, 2018

7. års fødselsdag & Mikaelsbasar

August 27, 2018

Mikaelsbasar indb. 2018

Høstbrev

August 5, 2018

Kære forældre

Velkommen tilbage fra ferie og velkommen til jer der er nye i Kirsebærgården. Sommeren har været og vil fortsat være varm og det har naturligvis indflydelse på naturen omkring os – der er blevet høstet de allerfleste steder og det betyder også noget for vores høstforberedelser i børnehaven idet der ikke er noget korn tilbage at binde neg af – men det finder vi nok en løsning på.

Børnelivet

I August måned, også september i vuggestuen, er der modtagelse af nye børn og deres familier og derfor vil vi opfordre til at I ”gamle” forældre aflevere hurtigt om morgenen og meget gerne uden større søskende, da de små nye er meget følsomme overfor den mindste smule uro. Brug hellere afhentningen hvis der er beskeder der skal gives. Det betyder også nye børnegrupper hvor de store fra vuggestuen er gået videre i børnehave og pludselig er blevet små ? og de største børn er startet i skole og nye børn er blevet de store.

Særligt i børnehaven giver det udfordringer i det sociale når gruppen skal finde sig til rette med hinanden, udfordringer som ikke er forhindringer men muligheder for at lære sig noget nyt eller øve sig i noget man ikke helt mestre endnu. Det kan naturligvis give anledning til at bekymre sig som forældre, men ud over at det er helt naturligt og en del af livet for det opvoksende barn så er det vigtig at holde fokus på at give jeres moralske besyv med i situationen hvis I er der når den opstår og hvis jeres børn fortæller om oplevelser derhjemme så sig hvad i mener der er moralsk rigtigt for derefter at lade det fare – I behøver ikke løse problematikken for barnet – det er en vigtig opgave for et barn at lære sig at håndtere disse ting. I kan samtidig være forvisset om at vi voksne i børnehaven fastholder rammerne for det sociale liv.

Vi har også fokus på rammerne og rytmen i dagligdagen – selvom der er få børn da mange enten stadig holder ferie eller endnu ikke er startet, så begynder vi på ugerytmen fra nu af – vi kan dog ikke tænde bål da der er afbrændingsforbud og derfor kommer vuggestuebørnene ikke på besøg i børnehaven lige med det samme. Det giver til gengæld de gamle vuggestuebørn chancen for at falde til i fred og ro. Det er også nu de gode vaner skal integreres og derfor vil vi opfordre jer til at være ekstra opmærksom på at få ryddet ordentligt op i garderoben hver dag – jeres børn kan sagtens være med!

Fester og andre arrangementer

Vi har en del på programmet den næste tid og som altid er festerne der er skrevet herunder kun for børnehaven, i vuggestuen er vi medbærer af stemningen og har ofte festbord men ikke noget der inddrager jer som forældre eller kræver noget særligt af børnene, lige bortset fra basaren som er et projekt som inddrager hele Kirsebærgården

Høstfest

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven. Vi engagerer os i at skabe en stemning af arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver, noget som vi grundlægger i høsttiden, men som resten af året bliver præget af, og elementer som er med til at nære fællesskabsfølelsen i børnene og i os. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner….

 

Forældremøde

Vores første forældremøde i året er traditionen tro et fællesmøde hvor vi som hovedemne har vores årsplan og spørgsmål hertil, vi vil selv have fokus på de nye styrkede læreplaner og hvordan vi griber det i Kirsebærgården – Vi har tillige flere små indslag på programmet. Vi har brug for kaffe og te bryggere og kagebagere – 1 fra hver stue, så meld jer under fanerne på stuen.

Vi har senere på året afholde forældremøde kun for børnehaveforældre, med dertil stuemøder for de enkelte stuer, og forældremøde kun for småbørnsforældre, også med stuemøde.

Arbejdsfest

Tagterassen og solcellerne er lige på trapperne – forberedelserne er færdige og arbejdet er så småt i gang. Der er naturligvis håndværkere på til at udfører dette men der er rigtig meget tilbage som kræver forældrehjælp, bl.a. nedrivning af det gamle hønsehus og etablering af nye kasser til udvidelsen og meget meget mere – men det skal nok blive rigtig godt i sidste ende. Der er dog ingen tvivl om at det kræver meget forældreopbakning så sæt allerede nu weekenden d. 8-9. september af til arbejdsfest…

Mikaelsfest og basar

Efter høstfesten følger Mikaelsfesten, som før i tiden var den egentlige høstfest her i norden og markerede en afslutning på høsten og der var også skiftedag på gårdene. Rudolf Steiner har talt meget om Mikael, idet Mikael ifølge ham er ”Tidsånd” dvs. den ånd der hersker over vores tid. For os voksne betyder det at være bevidst om de handlinger vi gør, at have modet til at handle på det vi ved, er rigtigt for os selv og for helheden, og styrken til at gennemføre ting som ikke er nemme og ikke at søge behagelighed men ærlighed og kærlighed til verden. I børnehøjde er det volapyk og skal være det! – børnene tilegner sig viden og kundskab om verden gennem handlinger. Derfor er Mikaelsfesten bygget op omkring handlinger der kræver mod, styrke og venskab/sammenhold, alt sammen uden forklaringer men kun handlinger og naturligvis stemninger. I tiden op til festen bliver de røde Mikaelskapper strøget, der bliver lavet stjernebånd og naturligvis fremstillet Mikaelssværd – et Mikaelssværd har den særlige egenskab at det ikke kan bruges til at slå sine venner med, men kun til at øve sig sammen, således at man er stærk til hvis man en dag skulle møde en rigtig drage. På selve dagen bliver alle børnehavebørnene kåret til Mikaelsriddere og alle vokser en halv meter.

I denne stemning har Kirsebærgården sit årlige åbne hus arrangement ”Mikalesbasaren”. I år vil det udforme sig lidt anderledes da det samtidig er Kirsebærgården 7- års fødselsdag. Der vil være aktiviteter på alle stuer, salgsboder, marionetteater og naturligvis cafe. Det er et kæmpe projekt som ikke kun støtteforeningen, bestyrelsen eller personalet kan stå for, det kræver handlekraft og styrke fra os alle og der er derfor opgaver op til, og også på dagen, for alle familier, det kan I læse mere om i det vedhæftede brev.

På basaren laver vi, igen i år, en bod, hvor man kan købe brugt børnetøj billigt. Hvis I har aflagt børnetøj, I ikke skal bruge, vil vi rigtig gerne sælge det i boden, så andre børn kan få glæde af det. Tøjet afleveres renvasket i Bærladen (rummet mellem køkkenet og indgangen til Solbærstuen).

Bærladen og høns – ikke balladehøns ?

”Bær-laden” holder sommerferielukket frem til 23. august, inden da vil støtteforeningen sende ny pasningsliste ud til alle forældre, således at man en gang om året (max) passer bærladen en eftermiddag fra 15-16.30 og hønsene i den efterfølgende weekend. Apropos høns så er der ikke nye høns før tagterassen og den nye hønsegård står færdigt.

 

Efterårsferie

I efterårsferien uge 42 er der pasning ved tilmelding, størstedelen af personalet afholder ferie men der vil være pasning til de familier der har behov og der vil, når tiden nærmer sig, komme afkrydsningslister på tavlerne hvor man tilmelder sig inden deadline.

 

Vinterrytme

Efter efterårsferien træder vores Vinterrytme i kraft og det betyder en ændring i rytmen overalt i Kirsebærgården. At vi har en sommer og vinterrytme er for at tilgodese mange aspekter; – at opleve årstidernes skiften, – at kunne være ude hver dag uanset vejret, – at kunne holde sig varm og tør, – at opleve stemningen og mulighederne for indendørs såvel som udendørsleg. Det kræver et stort engagement fra os ansatte for at få rytmen til at fungere den første tid, men børnene bliver forbavsende hurtigt fortrolig med rytmen. Børnehavebørnene skal afleveres udenfor tirsdag og torsdag efter 8.30 så båldag og turdag stadig fungerer og afhentes indenfor dagligt. For småbørnene er der kun ændring om eftermiddagen som er indenfor.

DATOER

 

 • 16.08.18             Høsttur til Birkemosegård for de største børnehavebørn
 • 25.08.18            Høstfest i børnehaven
 • 30.08.18            Fælles forældremøde – 19.00-21.00
 • 08.09.18             Arbejdsweekend fra 9-14
 • 09.09.18             Arbejdsweekend fra 9-14
 • 28.09.18             Mikaelsfest
 • 29.09.18             Mikaelsbasar og Kirsebærgårdens 7 års fødselsdag
 • 04.10.18              Forældremøde småbørn 19.00-21.00
 • Uge 42               Efterårsferie – Pasning ved tilmelding (lister på tavlerne)
 • 25.10.18             Forældremøde børnehave 19.00-21.00
 • I november måned er der forældresamtaler – nærmere info på tavlerne følger
 • 30.11.18              Adventsspiral