Archive for July, 2017

Pilefletkursus

July 30, 2017

Håber i nyder sommeren. Og her kommer en dejlig nyhed til efteråret. Vi gentager PILEFLETKURSUSET <3 Det bliver d. 23. september 2017 kl. 9-16 i Kirsebærgården, og denne gang bliver der også mulighed for at lave bakker. Vi sørger for the og kaffe, og en skål frokostsuppe. Det koster 400 kr. pr. deltager. Tilmeld dig ved at skrive en mail til emmylaura@gmail.com og overfør 400 kr. enten via Mobile Pay til nummer 2034 0583 eller via bankoverførelse til 8401-1543851. Skriv venligst dit navn og ’pileflet’ som kommentar ved betaling. Kærlige hilsner Støtteforeningen

Pileflet

Høstbrev

July 30, 2017

Kære Forældre

Velkommen tilbage fra ferie – Kirsebærgården er klar til at blive indtaget på ny og børnegrupperne har ændret sig, nye små er kommet til og alle føler sig større. Forhåbentligt evner vi voksne at bruge sommerens varme (regn ☹) og frihed til at vække skabertrang og virkelyst i os selv, til gavn og glæde i omgivelserne og med det siger vi velkommen igen.

 

Høstfest

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven. Vi engagerer os i at skabe en stemning af arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver, noget som vi grundlægger i høsttiden, men som resten af året bliver præget af, og elementer som er med til at nære fællesskabsfølelsen i børnene og i os. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner….

 

Forældremøde

Vores første forældremøde i året er traditionen tro et fællesmøde hvor vi som hovedemne har vores årsplan og spørgsmål hertil, vi vil selv have fokus på de nye styrkede læreplaner og hvordan vi griber det i Kirsebærgården – Vi har tillige indbudt 2 foredragsholdere der skal fortælle om søvn, da søvn er det emne der i år er udvalgt som fokus område internationalt i Steinerbevægelsen. Vi har brug for kaffe og te bryggere og kagebagere – 1 fra hver stue, så meld jer under fanerne på stuen.

Vi har senere på året afholde forældremøde kun for børnehaveforældre, med dertil stuemøder for de enkelte stuer, og forældremøde kun for småbørnsforældre, også med stuemøde.

Bærladen & Høns:

Bærladen (Butikken v. køkkenet) åbner igen d. 10. august, og den er som de fleste af jer allerede ved, forældredrevet, dvs. at det er jer forældre der tager vagterne på skift og støtteforeningen der sørger for vareindkøb og regnskab. I kombination med at passe Bærladen passer man også vores høns i den efterfølgende weekend. Vagterne i Bærladen er torsdag eftermiddag fra 14.30-16.30. Vagtplan har i tidligere modtaget på mail – skulle der senere opstå problemer med at tage den vagt man er tildelt er man selv ansvarlig for at finde vikardækning, til det er vores facebook-profil meget velegnet.

 

Arbejdsweekend:

Vi har arbejdsweekend i september, og selvom Kirsebærgården fremstår pæn og æstetisk så kræver det meget arbejde at vedligeholde, således at standarden ikke falder. I sommerferien er Kirsebærgården blevet malet udvendig af håndværkere, men det hjælper meget på vores økonomiske formåen, at de ting vi selv kan klare bliver lavet på arbejdsweekends. Derfor håber vi I kommer talstærkt så vi kan nå de opgaver der skal klares denne gang. Det er altid vældig hyggeligt både for børn og voksne og der bliver sørget for forplejningen.

 

Mikaelsfest:

Efter høstfesten følger Mikaelsfesten, som før i tiden var den egentlige høstfest her i norden og markerede en afslutning på høsten og der var også skiftedag på gårdene. Rudolf Steiner har talt meget om Mikael, idet Mikael ifølge ham er ”Tidsånd” dvs. den ånd der hersker over vores tid. For os voksne betyder det at være bevidst om de handlinger vi gør, at have modet til at handle på det vi ved, er rigtigt for os selv og for helheden, og styrken til at gennemføre ting som ikke er nemme og ikke at søge behagelighed men ærlighed og kærlighed til verden. I børnehøjde er det volapyk og skal være det! – børnene tilegner sig viden og kundskab om verden gennem handlinger. Derfor er Mikaelsfesten bygget op omkring handlinger der kræver mod, styrke og venskab/sammenhold, alt sammen uden forklaringer men kun handlinger og naturligvis stemninger. I tiden op til festen bliver de røde Mikaelskapper strøget, der bliver lavet stjernebånd og naturligvis fremstillet Mikaelssværd – et Mikaelssværd har den særlige egenskab at det ikke kan bruges til at slå sine venner med, men kun til at øve sig sammen, således at man er stærk til hvis man en dag skulle møde en rigtig drage. På selve dagen bliver alle børnehavebørnene kåret til Mikaelsriddere og alle vokser en halv meter.

 

Mikaelsbasar lørdag d. 30. september kl. 10-14:

I denne stemning har Kirsebærgården sit årlige åbne hus arrangement ”Mikalesbasaren”. Der vil være aktiviteter på alle stuer, salgsboder, marionetteater og naturligvis cafe. Det er et kæmpe projekt som ikke kun støtteforeningen, bestyrelsen eller personalet kan stå for, det kræver handlekraft og styrke fra os alle og der er derfor opgaver op til, og også på dagen, for alle familier, det kan I læse mere om i det vedhæftede brev.

Derudover vil vi gerne samle et forældreorkester til basaren, som skal spille 5-6 numre på tagterassen fra kl 13. Gerne et stort og blandet orkester, alle instrumenter er velkomne: horn, strygere, slagtøj, strenge o.s.v. Meld gerne tilbage om I vil være med og om der eventuelt er en der vil være tov-holder på projektet. Der bliver muligvis en øveaften i Kirsebærgårdens sal, men I er også velkomne til at hoppe ind på selve dagen. At spille i orkestret tæller også som en vagt på basaren, altså i stedet for at passe café eller lign.

På basaren laver vi, igen i år, en bod, hvor man kan købe brugt børnetøj billigt. Hvis I har aflagt børnetøj, I ikke skal bruge, vil vi rigtig gerne sælge det i boden, så andre børn kan få glæde af det. Tøjet afleveres renvasket i Bærladen (rummet mellem køkkenet og indgangen til Solbærstuen).

 

Efterårsferie:

I efterårsferien uge 42 er der pasning ved tilmelding, størstedelen af personalet afholder ferie men der vil være pasning til de familier der har behov og der vil, når tiden nærmer sig, komme afkrydsningslister på tavlerne hvor man tilmelder sig inden deadline.

 

Vinterrytme:

Efter efterårsferien træder vores Vinterrytme i kraft og det betyder en ændring i rytmen overalt i Kirsebærgården. At vi har en sommer og vinterrytme er for at tilgodese mange aspekter; – at opleve årstidernes skiften, – at kunne være ude hver dag uanset vejret, – at kunne holde sig varm og tør, – at opleve stemningen og mulighederne for indendørs såvel som udendørsleg. Det kræver et stort engagement fra os ansatte for at få rytmen til at fungere den første tid, men børnene bliver forbavsende hurtigt fortrolig med rytmen. Børnehavebørnene skal afleveres udenfor tirsdag og torsdag efter 8.30 så båldag og turdag stadig fungerer og afhentes indenfor dagligt. For småbørnene er der kun ændring om eftermiddagen som er indenfor.

 

 

 

Sommerbrev

July 27, 2017

Kære forældre  

I den kommende uge har vi afslutning på småbørnsstuerne og sommerfest i børnehaven – to særlige arrangementer fordi det udover at være en lejlighed til at ønske hinanden god sommer også for nogen er en afskedsfest.

 

Afslutning for småbørnene:

Vi mødes onsdag d. 28/6 kl. 15 i haven og alle bedes medbringe kage/frugt til fælles bord, støtteforeningen laver kaffe og te og småbørnsstuerne laver rabarbersaft. Det er vigtigt at I kommer til tiden da de små har rigtig svært ved at håndtere alle de andre forældre uden at have sine egne. Er I forhindret i at deltage eller kommer forsinket vil vi meget gerne have besked i forvejen så vi kan have ekstra fokus på de børn.

 

Sommerfest i børnehaven:

Fredag d. 30/6. Denne særlige dag rummer faktisk 2 fester på samme dag – I løbet af dagen er der en meget smuk tradition med at give og modtage; der bliver fra morgenstunden bundet ca. 70 buketter af børnenes medbragte blomster. Disse bliver når de alle er færdige lagt i en stor kreds på gulvet i salen og efter eventyr går hver enkelt barn på skift op og finder den smukkeste buket og giver til en ven og vi fortsætter til alle har fået en buket hver. Det er en oplevelse der ofte bliver meget rørende. Til frokost spiser vi de pandekager i har bagt til os sammen med friske sommerbær.

Om eftermiddagen kl. 14 og det er så afgørende for jeres børn at I kommer præcist også her har vi brug for medbragt kage/frugt til Amagers største kagebord – og igen er det støtteforeningen der sørger for kaffe og te. I børnehaven har de lavet hyldeblomstsaft af hyldeblomster fundet på turen. Fra kl. er 14 er der et større program med både sangleg og eventyr og helt afgørende; afskeden med skolebørnene og I nogen tilfælde også dermed et farvel til nogen familier som har haft deres gang i Kirsebærgården igennem en del år.

 

Ferie og kurve:

Det er også snart er det tid til ferie, Kirsebærgården holder sommerferielukket i 3 uger – 3/7-21/7 og en del holder længere ferie. Det er så dejligt at vi alle sammen tager et velfortjent pust samtidig – at fællesskabet også får lov til hvile. Mange børn skal starte på noget nyt efter ferien og kurvene overtages af nogle andre, ligesom der bliver byttet rundt på pladserne – så husk at tage alt med hjem fra garderoben. Dette kan samtidig være en anledning til at få kigget skiftetøjet godt igennem og overveje nødvendigheden af det der kommer med retur efter ferien. Der bliver hovedrent i ferien og derfor vil alt der ikke er kommet med hjem blive kasseret, så kig også glemmekurvene godt efter.

 

Ny Årsplan

Med dette nyhedsbrev er vores reviderede Årsplan (virksomheds og læreplan) vedhæftet i mailen. Årsplanen er godkendt af bestyrelsen og det er den vi arbejder efter det næste år frem til sommerferien. På vores første forældremøde efter ferien vil vi gennemgå den med jer – i år er der ændret en del idet vi har taget udgangspunkt i ”den styrkede læreplan” som til efteråret vil munde ud i ny lovgivning på området kaldet ”Stærke dagtilbud”. Der er også vedhæftet vores reviderede velkomst og adresselister- det er vigtigt at tjekke jeres oplysninger og melde tilbage på mail hvis der er fejl/ændringer?

 

 

Vi ønsker jer alle en fantastisk sommer!

 

Kærligst Kirsebærgården