Nytårsbrev

January 1, 2017

Kære Forældre

Godt Nytår! Denne tid giver mulighed for at evaluere på det forgangne år og derfor vil vi gerne have lov at sige tak – tak for en fantastisk år, tak for opbakningen, tak for udfordringerne, tak for godt humør og ikke mindst tak for jeres skønne poder.

Forældremøder:

Vi får jævnligt gæster på besøg i Kirsebærgården og naturligvis tilsyn fra Københavns kommune og en ting der ofte undrer er at vi holder så mange forældremøder og forklaringen er dels at vi godt gider være sammen med jer J men også at vi tager vores pædagogik og hverdag alvorligt og sidst men ikke mindst at vi meget gerne vil invitere jer til at få kendskab til baggrunden for hvorfor vi gør som vi gør her i Kirsebærgården. Derfor håber vi naturligvis at I møder talstærkt frem og gerne medbringende te, kaffe og kage…

Festerne:

Selvom nogen af jer har børn der endnu ikke er kommet i børnehave og meget af disse nyhedsbreve handler om festerne er det vigtigt information for alle forældre – de mindste oplever jo en lille del af feststemningen på småbørnsstuerne og de vil med tiden komme i børnehaven og være aktive deltagere og så er I ordentligt forberedt. Selvom festerne er beskrevet nedenfor kommer der opslag for hver fest på tavlen i børnehaven som er værd at læse.

Vi vil dog også gerne appellere til at I som forældre holder igen med at fortælle og forklare om disse fester og hvornår de skal være. Det kan være fint at man dagen før når man har hentet sit barn tager en snak om at; ”…i morgen er der fest og hvad skal vi finde frem af tøj…?” – men at fortælle om hvad der ellers skal ske ødelægger i høj grad børnenes mulighed for selv at tilegne sig verden og den stemning vi i fællesskab har skabt. Til gengæld kan I med nedenstående informationer bedre være med på sidelinjen når jeres børn kommer hjem og vil dele oplevelsen med jer. Det betyder også meget for jeres børn at de på festdage kan komme tidligt hjem, det er et ordentligt program de fleste dage og rigtig mange indtryk der skal bearbejdes, ligesom vi ikke dandere på disse dage. Selvom I ikke selv har mulighed for at hente tidligt disse dage, kan det måske lade sig gøre med en bedsteforældredag hvis det er planlagt i forvejen.

Hellig 3 konger fest:

Afslutningen på julen fejrer vi med Hellig 3 konger fest, nu er det de 3 konger som til julespillet kommer med gaver til barnet og den store engel Gabriel har byttet ledestjernen ud med et Hellig 3 konger lys:

”Festen for de vise mænd fra Østerland, som kom for at tilbede det nyfødte Jesusbarn. Denne fest, som også blev kaldt Epifani-fest(efter græsk epifaneia=åbenbaring), denne fest vil få stadig større betydning, eftersom der bliver større forståelse for dens symbolik. Denne symbolik blev som alle mysterier hemmeligholdt indtil det 15.århundrede. Derefter får den større opmærksomhed. De bringer myrra, røgelse og guld som offergave til Jesusbarnet. Disse tre offergaver har en symbolsk betydning, og er i samklang med denne fest d. 6 januar.Hvem er de tre vise mænd fra Østerland? De er indviede, der repræsenterer de 3forudgående udviklingsperioder. Det er menneskehedens indviede indtil Kristusvæsnets komme, indtil den uselviske kærligheds komme. Indviede var mennesker der havde fået åndsselvet, Manas, det havde de tre vise mænd.”

Uddrag fra Rudolf Steiners foredrag i Berlin anno 30 december 1904.

Til festen får hvert barn i børnehaven en gave, som også Jesusbarnet får en gave. Gaven er et stykke guld (Pyrit), som vi får fra en rød kiste. Dette er for at symbolisere, den tid vi lever i (den efteratlantiske tid) og at intellekt og visdom er tidens store gaver(guldet), og at vi alle har Kristus i os.

Kyndelmisse:

Kyndelmisse er i gammel dansk tradition den tid på året hvor man gjorde status på vinterens forråd og på denne tid af året skulle helst halvdelen af forrådet være tilbage – kunne man finde et godt æble ville man holde sig rask hele året! Kyndelmisse eller Maria lysmesse, eller Maria renselse – kært barn har mange navne og oprindelsen finder man i fordums tider hvor der gik 40 dage efter et drengebarns fødsel før han kunne fremvises af sin moder i templet. Det er ved denne tid at lysene som skal bruges i året bliver velsignet og dermed kan bruges som vågelys eller et særligt lys til vigtige begivenheder i hjemmet. Vi markerer denne dag ved at lave det største bål på hele året – velsigne lys og ikke mindst hænge mad ud til fuglene. I tiden op til festen har vi lavet fuglemad og fjernet grannet fra adventskransen og hængt den udenfor så småfuglene kan få glæde af de sidste kerner. Som optakt til festen vil vi gerne have at hvert barn medbringer et stk. mad til at hænge ud til fuglene.

Forårsfest:

Den første markering af foråret kommer med forårsfesten – denne fest er en kæmpe oplevelse for børnene, for hele salen bliver forvandlet til årets tema og i år er der ”fest i himlen”. Det betyder at alle ansatte og børn kommer klædt ud til dette tema, man kan være en af himlens fugle, insekt, engel, alf, fe, sky, luftkaptajn, og meget, meget mere – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Børnene får et fastelavnsris med hjem fra festen og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….

Spirefest:

Spirefesten er dagen hvor vi sår vores påskehaver til. Påskehaverne skal passes og plejes og hvert lille skud skal nøje studeres og følges og endelig en dag inden påske må de komme med hjem – de kan med fordel plantes ud i en have, altankasse eller krukke. Men på denne dag er det tilplantningen der bliver gjort en fest ud af og til det har vi brug for at hvert barn medbringer en pose med blomsterfrø der kan såes ud i kasserne i Kirsebærgården.

Mange af disse ting I bringer med hjemmefra har en dybereliggende årsag end blot for nemheds skyld; hele den bevægelse, barnet oplever, når det skal bringe noget med ind i fællesskabet og, som oftest fra hver fest, får noget med hjem fra fællesskabet, er af afgørende betydning for at man som voksen er i stand til at indgå og pleje relationer og fælleskaber – det kræver et bidrag at kunne modtage. Så derfor vær opmærksom på dette når I ser sedler og opfordringer til dette. Børnene lærer tilmed at kunne afgive noget af sit eget til helheden, hvilket er en kunst i sig selv.

Fredag d. 10. marts

Vi har brug for jeres hjælp – vi er 11 ud af 15 pædagogisk personale der skal afsted til vores årlige pædagogstævne i Skanderborg fredag d. 10. marts og derfor har vi brug for at alle der har mulighed for det holder fri med deres børn og ellers melder tidsrum ud for pasning, vi skriver det på pasningssedlen til vinterferien i uge 7 som hænger på tavlerne. (deadline er d. 13/1-17 kl. 9).

NB!

Når I kommer tilbage efter ferien er der en del af børnene der har fået nye pladser så kig godt efter i garderoberne.

Datoer:

06.01.17                         Hellig 3 konger fest

06.01.17                         Dorthe fylder 50 (der er Kaffevogn i gården fra kl. 8-9)

19.01.17                          Forældremøde – fælles kl. 19-21

02.02.17              Forældremøde – børnehave kl. 19-21

03.02.17                         Kyndelmissefest

Uge 7 (13-17.02.17)      Pasning ved tilmelding

03.03.17                         Forårsfest – tema; ”i himlen”

10.03.17                          Tilmelding til pasning (Pædagogstævne i Skanderborg)

18 & 18.03.17                 Arbejdsweekend fra 9-14

23.03.17                          Forældremøde – småbørn kl. 19-21