Archive for April, 2016

Sommerbrev

April 24, 2016

Kære Forældre

Tak for hjælpen fredag d. 01.04.16 – det lykkes os at komme afsted alle der havde ønsket det og vi havde en lærerig og super-hyggelig tur til Skanderborg.

Arbejdsweekenden var en sand fornøjelse… helt konkret var 75 % af alle familier mødt op, og det må siges at være noget af en rekord, så 1000 tak for det. Sjovt nok var det lykkes for Bjarne at fremtrylle arbejdsopgaver nok til alle, så der blev arbejdet igennem overalt – og nu hvor det er blevet hverdag går vi og nyder frugterne af arbejdet og det håber vi også i gør! Jeres børn er i hvert fald meget opmærksomme på hvor netop deres far eller mor har bidraget 🙂

Majfest: I den kommende weekend har vi maj-fest i børnehaven, lørdag d. 30.04.16 fra 9-14. Majfesten er et symbol på frugtbarhed og fælleskab. Stangen repræsenterer det menneskelige jeg i form af et I, silkebåndene et A som udtryk for Alfa, begyndelsen og kransen O for omega enden og hermed er beskrevet mennesket i midten – nutid imellem fortid og fremtid. Det er også en fest hvor vi i fælleskabets ånd, alle har en ret med til fælles frokostbord, husk at det I medbringer skal svare til det I spiser, så vi ikke kommer til at mangle mad som det er sket før. Festen går ud på at få ordnet majstangen, med krans og silkebånd for naturligvis at danse om stangen alle mand til sidst. Så smør sangstemmerne, i år sørger vi for kopier så ingen kan undslippe… Der bliver også mindre arbejdsopgaver og afslutningsvis eventyr.

Pinsefest er fredag d. 13.05.16 og er dagen hvor Kirsebærgården og alle børn og ansatte er klædt i hvidt. Vi har i tiden op til festen fremstillet fine pinsefugle og på dagen skal de naturligvis ud at flyve. Det hvide og fuglene er et symbol på Helligånden og baggrunden for pinsefesten er netop Helligåndens tilsynekomst. Vi voksne bærer I vores hjerte en bevidsthed om fællesskab samtidig med at vi mærker at vores højere Jeg vækkes igen og I vores tanker bærer vi en bevidsthed om baggrund for pinsefesten og vigtigheden af dens budskab for menneskenes udvikling. Her følger lidt baggrund da Pinsen og dens baggrund næsten er forsvundet fra vores hverdag;

Efter påske vandrede Kristus i 40 dage blandt diciplene frem til Kr.H. Fart hvorefter diciplene sørgede dybt da de troede at de havde mistet kontakten til Kristus for altid. Efter 10 dage (50 dage efter påske – pinse betyder 50) kom Helligånden til syne i form af ildtunger. Ved denne Pinsebegivenhed føler de igen kraften til at “se” Kristus. Ildtungerne på deres hoved, spredte sig til deres hjerter og pludselig kunne de taler et ursprog som alle forstod. De var individualiteter som blev forenet I fællesskab fordi de ville det samme, havde samme forudsætninger og samme blikretning – alt sammen ud fra den individuelle frihed. ”Når mennesker inderliggøre idealerne fører det til enighed (vi erkender inderligt at 3×3 =9). Der behøves ingen afstemninger over inderlige erkendelser, de leder automatisk til enighed. Sådan virker åndelige sandheder. I gamle dage var mennesker ledet af en gruppesjæl. Senere blev vi frigivet af denne. Men I fremtidens udvikling skal menneskene sætte sig et sikkert mål at stræbe efter.” Rudolf Steiner

Sommerfest; med sommerfesten holder vi fast i pinsen og fremtidens budskab – fælleskabsånden/broderskabet. I børnehøjde har vi en særlig ceremoni; Alle børn tager fra morgenstunden en buket blomster med – disse buketter bliver lagt sammen og bundet om til små buketter, en til hvert barn, disse bliver lagt i en stor krans på gulvet i salen og så går hvert barn en efter en ind og vælger en buket som de giver til en ven, denne ven går så ind og vælger en buket som gives til en ven og sådan fortsætter vi til alle børn har givet til en ven og modtaget fra en ven. Det kan nærmest ikke beskrives hvordan det foregår og slet ikke stemingen eller børnenes ansigter, men vi håber at I med denne information stadigvæk vil holde forklaringer om hvad der skal ske væk fra jeres børn så de får lov til at opleve det ”i fred” J De skal naturligvis også have eventyr og særlig festmenu. Om eftermiddagen inviterer vi alle familier til byens største kagebord hvor alle tager en kage med. Her skal vi sige farvel til de store skolebørn og dertil hører en masse traditioner som der skal opleves, men det er altid en kæmpe fest

Sommerferie; Hvis dit barn holder mere end de tre ugers ferie vil vi meget gerne vide det, da en del af personalet ønsker mere ferie, så er det tilfældet så meld det gerne og helst på stuen og ellers her på mail.

Inden ferien; kommer der en ny-revideret årsplan, opdaterede adresse og maillister, bestyrelsesliste og oversigt over støtteforeningen, ny vagtplan til bærladen og hønsevagt og ikke mindst årshjul så man i god tid kan lægge det næste års begivenheder ind i kalenderen.

Kærlig hilsen Kirsebærgården

Datoer frem til sommer:

  • 30.04.16             kl. 9.00-14.00             Majfest
  • 13.05.16              kl. 9.00-14.00             Pinsefest
  • 29.06.16             kl. 15.00-16.00            Afslutning småbørn
  • 01.07.16              kl. 14.00-17.00            Sommerfest
  • Uge 27,28 & 29  Sommerferielukket
  • 25.07.16              Kirsebærgården har åben igen