Archive for February, 2016

Forårs/Påskebrev

February 7, 2016

Kære Forældre

Selvom nogen af jer har børn der endnu ikke er kommet i børnehave og meget af disse nyhedsbreve handler om festerne er det vigtigt information for alle forældre – de mindste oplever jo en lille del af feststemingen på småbørnsstuerne og de vil med tiden komme i børnehaven og være aktive deltagere og så er I ordentligt forberedt. Selvom festerne er beskrevet nedenfor kommer der opslag for hver fest på tavlen i børnehaven.

Med Kyndelmissefesten i baggrunden klinger den sidste rest af julen ud og vi tager nu fat på foråret og alle dets fester og arrangementer. Vi vil gerne appellere til at I som forældre holder igen med at fortælle og forklare om disse fester og hvornår de skal være. Det kan være fint at man dagen før når man har hentet sit barn tager en snak om at; ”…i morgen er der fest og hvad skal vi finde frem af tøj…?” – men at fortælle om hvad der ellers skal ske ødelægger i høj grad børnenes mulighed for selv at tilegne sig verden og den stemning vi i fællesskab har skabt. Til gengæld kan I med nedenstående informationer bedre være med på sidelinjen når jeres børn kommer hjem og vil dele oplevelsen med jer J Det betyder også meget for jeres børn at de på fest-dage kan komme tidligt hjem, det er et ordenligt program de fleste dage og rigtig mange indtryk der skal bearbejdes.  Selvom I ikke selv har mulighed for at hente tidligt disse dage, kan det måske lade sig gøre med en bedsteforældredag hvis det er planlagt i forvejen.

 

Forårsfest:

Den første markering af foråret kommer med forårsfesten – denne fest er en kæmpe oplevelse for børnene, for hele salen bliver forvandlet til årets tema og i år er der ”fest i skovbunden”. Det betyder at alle ansatte og børn kommer klædt ud til dette tema, man kan være et af skovbundens dyr, insekt, dværg, alf, fe, fluesvamp, blåbær, skovjordbær og meget, meget mere – det er kun fantasien der sætter grænser. Dog frabeder vi at man kommer klædt som disney-figur eller anden karikatur der ikke kan indgå i den eventyrlige stemning. Mange af Kirsebærgårdens fester har et højtideligt islæt, men denne fest især udmærker sig ved at der er sjov og finurligheder på spil. Børnene får et fastelavnsris med hjem fra festen og historien der følger med dette er at hvis de dagligt ringer med den lille bjælde der hænger på en af grenene kan det være at spirene hører at der er noget der kalder på dem og dermed springer ud….

 

Spirefest:

Spirefesten er dagen hvor vi sår vores påskehaver til. Påskehaverne skal passes og plejes og hvert lille skud skal nøje studeres og følges og endelig en dag inden påske må de komme med hjem – de kan med fordel plantes ud i en have, altankasse eller krukke. Men på denne dag er det tilplantningen der bliver gjort en fest ud af og til det har vi brug for at hvert barn medbringer en pose med blomsterfrø der kan såes ud i kasserne i Kirsebærgården. Mange af disse ting I bringer med hjemmefra har en dybereliggende årsag end blot for nemheds skyld; hele den bevægelse, barnet oplever, når det skal bringe noget med ind i fællesskabet og, som oftest fra hver fest, får noget med hjem fra fællesskabet, er af afgørende betydning for at man som voksen er i stand til at indgå og pleje relationer og fælleskaber – det kræver et bidrag at kunne modtage. Så derfor vær opmærksom på dette når I ser sedler og opfordringer til dette. Børnene lærer tilmed at kunne afgive noget af sit eget til helheden, hvilket er en kunst i sig selv.

 

Påskefest:

Denne fest er en af de store Kristne højtider og det forklarer vi naturligvis ikke jeres børn – det er dog alligevel værd at overveje den åndelige begivenhed der indtræffer hvert år og derfor holder vi i Kirsebærgården først Påskefest efter Påskemorgen – altså tirsdag efter påske. I gamle dage (dem nogen af os er vokset op i…J) var skærtorsdag og Langfredag ikke at spøge med, intet var åbent, dagene var lange og stille og det var først søndag og mandag man fejrede påsken med venner og familie – måske er det en mulighed for, stadig i dag, at lukke ned for vild aktivitet og fest disse dage – noget alle børn og ikke mindst voksne kan have glæde af. Med påsken fejrer vi opstandelsen og i Kirsebærgården kommer det til udtryk ved at Kirsebærgården inden påske var klædt helt i grønt og er nu forvandlet til komplementærfarven rød og vores store påsketræ er sprunget ud med de smukkeste blomster. På træet er de pustede æg blevet malet røde (måske af påskeharen) og vi skal i parken og se efter æg, hvis Påskeharen har været forbi der også. Hjemme igen skal vi klinke æg og spise påskefrokost.

 

Forældremøde hos småbørnene:

Vi afholder fællesmøde for de 2 småbørnsstuer sammen først, om et aktuelt emne, og derefter går vi på stuerne.

 

Sommerrytme:

Efter påske ændrer rytmen sig til sommerrytme igen – det betyder at børnene er ude både formiddag og eftermiddag men inde midt på dagen – det stiller store krav til tøjet, både skiftetøj og ordentligt regntøj der kan holde – en god ide er at gemme det gamle i kurven som reserve når man skal til at købe nyt. Det er også vigtigt at holde fast i uldundertøjer til alle måneder med ”r”. Det betyder også at børnehaven igen tager på tur 2 gange om ugen både mandag og torsdag og at småbørnsstuerne er ude hele eftermiddagen sammen. Det bliver også tid til bøllehatte og solcreme og i Kirsebærgården har alle børn noget på hovedet udendørs og i fællesskabets ånd er det Kirsebærgårdens bøllehatte vi benytter når de er i vores varetægt. Solcreme skal I selv smøre jeres børn ind i fra morgenstunden – vi sørger for eftermiddagen. Det kan ikke lade sig gøre at låne Kirsebærgårdens hvis man har glemt det, så et godt råd er at købe en creme der kan ligge i barnets kurv så man er på den sikre side.

 

Årligt forældremøde:

Husk der er mødepligt til dette forældremøde, minimum en fra hver familie – i år har vi valgt at få Heidi Hansen og Thomas Johansen til at lave et kort indlæg omkring antroposofisk behandling/lægekundskab udover at der er generalforsamling i støtteforeningen og årligt forældremøde afholdt af bestyrelsen. I vil inden mødet få en direkte indkaldelse fra Bestyrelsen og Støtteforeningen.

 

Dette er ikke en aprilsnar…

I år er vi 6-8 pædagoger der skal til det årlige stævne for Rudolf Steiner pædagoger i Skanderborg og det starter så vi er nødt til at køre fra Kirsebærgården senest kl. 10 d. 1. april – vi kan naturligvis åbne i Kirsebærgården og det gør vi men resten af dagen hænger ikke sammen og vi har ikke vikarer nok til at dække ind – derfor vil vi spørge jer om I har mulighed for at holde en fridag eller hente tidligt denne dag? I fald I kan hjælpe så meld tilbage enten her på mail eller til stuen – På forhånd tak!!!

 

Kontingent:

Det er tid til det årlige kontingent til støtteforeningen på 200 kr. pr. familie – de af jer der har børn på ventelisten eller har flere børn indmeldt i Kirsebærgården betaler altså kun 200 kr. – det er dog ret vigtigt at I gør det og I år kommer vi til at holde jer op på det da rigtig mange har undladt det de foregående år hvilket er ærgerligt og ressourcespild. Så hjælp os i år med at indbetale til støtteforningens konto i Merkur bank reg: 8401 konto: 1054933  senest med udgangen af februar.

 

Arbejdsweekend:

”Byggemand-krop” aka Bjarne, har traditionen tro en masse mere eller mindre spændende projekter parat, men uanfægtet opgavens karakter er det altid hyggeligt for både børn og voksne så kom og vær med – jo flere vi er desto mere rolig ser Bjarne ud efterfølgende. Der bliver som altid sørget for forplejningen af hele familien og man må naturligvis gerne medbringe både bedsteforældre, naboer og venner hvis de blot kan holde på et stykke værktøj eller evner at se opbakkende ud…

 

 

 

Kærlig hilsen Kirsebærgården

 

 

 

Datoer i foråret:

 

  • 02.16 kl. 9.00-14.00        Forårsfest
  • 03.16 kl. 9.00-14.00        Spirefest
  • 03.16 kl. 19.00-21.00      Småbørnsforældremøde
  • 21,22 & 23.03.16 Pasning v. tilmelding
  • 03.16 kl. 19.00                Årligt Forældremøde (mødepligt)
  • 04.16                              Vi har brug for fridagshjælp
  • 09 & 10.04.16 9.00-15.00       Arbejdsweekend