Archive for August, 2015

Høstbrev

August 23, 2015

Kære Forældre

Som noget nyt vil vi nøjes med at skrive brev til jer 4 gange om året, til Høst, Jul, Påske og Sommer – brevene vil derfor blive mere omfangsrige og det giver god mening, for de af jer der ikke har tilsluttet jer på Calendize, at tage kalenderen frem og notere begivenheder og datoer ned. Sidste side i Høstbrevet har en datooversigt. Skyldes manglende tilslutning til Calendize at I har problemer med at komme på – så henvend jer til Jacob Beckmann (Sebatians far).

 

Høstfest:

Høsten har dybe rødder i vores landbrugsland, men i dag handler det ikke om liv og død på samme måde som tidligere og derfor er det en anderledes udfordring at få fællesskabsånden frem. Det er ikke desto mindre et afgørende element for alle menneskers velbefindende – at føle sig som en del af og betydningsfuld for fællesskabet. Derfor har vi høstforberedelser og efterfølgende Høstfest i børnehaven, vi engagerer os i at skabe en stemning af arbejdsomhed og respekt for jorden og dens gaver, noget som vi grundlægger i høsttiden, men som resten af året bliver præget af, og elementer som er med til at nære fælleskabsfølelsen i børnene og i os. Vi glæder os til at se jer og jeres børn klædt som bondemænd og koner….

 

Forældremøder:

Vi har fælles forældremøde på torsdag og vi glæder os meget til at introducere en helt ny form som vi håber I vil tage godt imod, vores reviderede årsplan som I modtog på mail inden sommerferien er udgangspunkt, det vil sige den årsplan som I alle har truffet valg ud fra, da I valgte Kirsebærgården og som er vores arbejdsredskab. Vi har brug for kaffe og te bryggere og kagebagere – 1 fra hver stue, så meld jer under fanerne på stuen J

Vi har senere i efteråret et forældremøde kun for børnehaveforældre, med dertil stuemøder for de enkelte stuer, og forældremøde kun for småbørnsforældre, også med stuemøde sådan som I har ønsket.

Bærladen & Høns:

Bærladen (Butikken v. køkkenet) er åben igen, og den er som de fleste af jer allerede ved, forældredrevet, dvs. at det er jer forældre der tager vagterne på skift og støtteforeningen der sørger for vareindkøb og regnskab. I kombination med at passe Bærladen passer man også vores allerede æg-læggende høns i den efterfølgende weekend. Vagterne i Bærladen er torsdag eftermiddag fra 14.30-16.30. Vagtplan er vedhæftet mailen, og skulle man være forhindret eller ikke ønsker en vagt så meld tilbage til sinelex@gmail.com inden 01.09.15 – skulle der senere opstå problemer med at tage den vagt man er tildelt er man selv ansvarlig for at finde vikardækning

Foredragsaften med Thomas Johansen.

Thomas Johansen er antroposofisk læge og har privat praksis. Som antroposofisk læge er man almindeligt uddannet læge med en overbygning i den antroposofiske lægekunst. Han vil holde et foredrag omkring kost/ernæring med udgangspunkt i antroposofien, vi ønsker på sigt at invitere Thomas til Kirsebærgården, med henblik på at afholde børnekonsultation for de familier der er interesseret i et sådant tilbud og derfor er dette en anledning til at møde ham.

 

Arbejdsweekend:

Vi har arbejdsweekend i september, og selvom Kirsebærgården fremstår pæn og æstetisk så kræver det meget arbejde at vedligeholde, således at standarden ikke falder. Som I sikkert har set er de to børnehavestuer og børnehavens toilet blevet laseret og denne gang ”rigtigt”, stuerne har fået de 7 lag og fremstår meget smukt og toilettet er nærmest eventyrligt. Det er planen at hele Kirsebærgården på sigt skal gennemgå samme forvandling ligesom der lige nu er ved at blive lavet trækarme til alle døråbninger. Alt det er ikke helt billigt, så det hjælper meget på vores økonomiske formåen, at de ting vi selv kan klare bliver lavet på arbejdsweekends. Derfor håber vi I kommer talstærkt så vi kan nå de opgaver der skal klares denne gang. Det er altid vældig hyggeligt både for børn og voksne og der bliver sørget for forplejningen.

 

Mikaelsfest:

Efter høstfesten følger Mikaelsfesten, som før i tiden var den egentlige høstfest her i norden og markerede en afslutning på høsten og der var også skiftedag på gårdene. Rudolf Steiner har talt meget om Mikael, idet Mikael ifølge ham er ”Tidsånd” dvs. den ånd der hersker over vores tid. For os voksne betyder det at være bevidst om de handlinger vi gør, at have modet til at handle på det vi ved, er rigtigt for os selv og for helheden, og styrken til at gennemføre ting som ikke er nemme og ikke at søge behagelighed men ærlighed og kærlighed til verden. I børnehøjde er det volapyk og skal være det! – børnene tilegner sig viden og kundskab om verden gennem handlinger. Derfor er Mikaelsfesten bygget op omkring handlinger der kræver mod, styrke og venskab/sammenhold, alt sammen uden forklaringer men kun handlinger og naturligvis stemninger. I tiden op til festen bliver de røde Mikaelskapper strøget, der bliver lavet stjernebånd og naturligvis fremstillet Mikaelssværd – et Mikaelssværd har den særlige egenskab at det ikke kan bruges til at slå sine venner med, men kun til at øve sig sammen, således at man er stærk til hvis man en dag skulle møde en rigtig drage. På selve dagen bliver alle børnehavebørnene kåret til Mikaelsriddere og alle vokser en halv meter.

 

Mikaelsbasar Lørdag d. 3. oktober 10-14:

I denne stemning har Kirsebærgården haft sit årlige åbne hus arrangement ”Mikalesbasaren” og det vil vi have igen i år. Der vil være aktiviteter på alle stuer, salgsboder, marionetteater og naturligvis cafe. Det er et kæmpe projekt som ikke kun støtteforeningen eller personalet kan stå for, det kræver handlekraft og styrke fra os alle og der er derfor opgaver op til og også på dagen for alle familier, det kan I læse mere om i det vedhæftede brev.

Derudover samler vi et forældreorkester til basaren, som skal spille 5-6 numre på tagterassen fra kl 13. Gerne et stort og blandet orkester, alle instrumenter er velkomne : horn, strygere, slagtøj, strenge o.s.v. Meld gerne tilbage til Gunni (Mirkos mor) -gunnitorp@gmail.com – om I vil være med. Der bliver muligvis en øveaften i Kirsebærgårdens sal, men I er også velkomne til at hoppe ind på selve dagen. At spille i orkestret tæller også som en vagt på basaren, altså i stedet for at passe café eller lign. I kan få tilsendt et par noder, i folkelige evergreen-stil. ved henvendelse til Gunni.

På basaren laver vi, igen i år, en bod, hvor man kan købe brugt børnetøj billigt. Hvis I har aflagt børnetøj, I ikke skal bruge, vil vi rigtig gerne sælge det i boden, så andre børn kan få glæde af det. Tøjet afleveres renvasket i Bærladen (rummet mellem køkkenet og indgangen til Solbærstuen).

Der har ikke været tid til sy-eftermiddage eller ”snikabo” som de andre år, for at fremstille legetøj til salg, så i år har personalet ”nørklet” og de ting der er blevet fremstillet bliver til lotterigevinster, lodderne kan man købe på dagen.

 

Efterårsferie:

I efterårsferien uge 42 er der pasning ved tilmelding, størstedelen af personalet afholder ferie men der vil være pasning til de familier der har behov og der vil, når tiden nærmer sig, komme afkrydsningslister på tavlerne hvor man tilmelder sig inden deadline.

 

Vinterrytme:

Efter efterårsferien træder vores Vinterrytme i kraft og det betyder en ændring i rytmen overalt i Kirsebærgården. At vi har en sommer og vinterrytme er for at tilgodese mange aspekter; – at opleve årstidernes skiften, – at kunne være ude hver dag uanset vejret, – at kunne holde sig varm og tør, – at opleve stemningen og mulighederne for indendørs såvel som udendørsleg. Det kræver et stort engagement fra os ansatte for at få rytmen til at fungere den første tid, men børnene bliver forbavsende hurtigt fortrolig med rytmen. Børnehavebørnene skal afleveres udenfor tirsdag og torsdag efter 8.30 så båldag og turdag stadig fungerer og afhentes indenfor dagligt. For småbørnene er der kun ændring om eftermiddagen som er indenfor.

 

Forældresamtaler:

Forældresamtaler afholdes årligt i november måned – der er sat 25 min. af til hvert barn og det kræver at både I og vi er velforberedte og bruger tiden konstruktivt samt at I kommer til tiden og gerne lidt før. Der vil i løbet af den nærmeste tid komme oversigt over tider på tavlerne og er I forhindret i det pågældende tidsrum, er I velkommen til at bytte indbyrdes, hvis blot i giver stuen besked og helst i god tid. Samtalerne foregår forskellige steder enten i salen på kontoret eller på personalestuen og I kan derfor med fordel benytte bagindgangen på Lergravsvej (den blå dør) og dermed undgå at jeres børn ser jer.

 

Lanternefest:

Den sidste af efterårets fester er Lanternefesten, en meget stemningsfyldt fest som ligger om aftenen når mørket er faldet på – af samme grund lukker hele Kirsebærgården denne dag kl. 14, så vi kan nå at gøre klar og pynte op. På denne aften skal vi synge efter Gamle Morten som forhåbentlig kommer forbi og er vi rigtig heldige har han sol, måne og stjernekager med som hans kone har bagt. Festen er for forældre, men de mindre søskende kan nemt blive utrygge i mørket så prøv at finde pasning til dem.

 

 

 

 

Med kærlig hilsen

Kirsebærgården