Forældercafe om eurytmi

January 3, 2015

Forælder-café er et forum uden børn og uden personale, hvor Kirsebærgårdens forældre kan få viden om og prak-tiske råd til at tackle hverdagens udfordringer

Temaaften om eurytmi

Mandag d. 19. januar kl. 19-21

 Hvad var Rudolf Steiners idé med at finde på en kunst-nerisk og terapeutisk bevægelsesform, og kalde den for eurytmi?
 Hvorfor laver vi eurytmi med børnene i Kirsebærgården – hvad gør det for fællesskabet?
 Vi prøver at udføre nogle af de øvelser, som børnene også udfører.
Tilmelding: direkte til Githa på tlf: 26 21 36 86
Sted: Kirsebærgården i salen
Pris: Gratis for forældre,
100 kroner for forældre på venteliste og gæster,
kontant betaling ved indgangen