Forældrecafe

November 2, 2014

Forælder-café er et forum uden børn og uden personale, hvor Kirsebærgårdens forældre kan få viden om og prak-tiske råd til at tackle hverdagens udfordringer
Temaaften om spisevaner
Onsdag den 5. november kl. 19 – ca. 21
 Hvilken betydning har ernæring og måltidet for barnets udvikling?
 Hvorfor er nogle børn meget kræsne og småtspisende?
 Hvordan skaber jeg gode rammer for mit barns spiseva-ner og for fælles måltider i familien?
 Samt plads til spørgsmål og fælles undren.
Tilmelding: Senest samme dag kl. 12.00:
SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85
eller mail til: heidi@helsepraksis.dk
Sted: Kirsebærgården i salen
Pris: Gratis for forældre,
100 kroner for forældre på venteliste og gæster,
kontant betaling ved indgangen