Archive for November, 2014

Nyhedsbrev November

November 2, 2014

Kære forældre
Der bliver en særlig stemning i Kirsebærgården når børnene er mere inde, det summer af leg og hygge på stuerne og børnene vender sig så småt til at sommertiden er slut. November måned rummer hele 2 fester – Den første er Lanternefesten som er om aftenen og af samme grund lukker Kirsebærgården kl. 14 denne dag, så vi kan nå at gøre klar og pynte op. Lanternefesten er en fest også for jer forældre hvor gamle Morten forhåbentlig kommer forbi og derefter kommer Adventsspiralen som er en smuk optakt til julemåneden. Man kan som forældre deltage aftenen før hvor personalet går adventsspiral, hvis man vil opleve stemningen – er I interesseret i at deltage så sig til på stuerne eller her på mail.
Som I ved har vi skiftet administrationsselskab og er her pr. 1. november overgået til børneringen og allerede nu føler vi os i trygge hænder. Vi har fået vores ”gamle” regnskabsfører tilbage og ellers er det tydeligt at det er kompetente folk vi har med at gøre. Det har været et hurtigere skifte end først planlagt, men situationen har været så uholdbar og problematisk at vi følte os tvunget til at handle hurtigt. Der vil muligvis komme nogle udfordringer omkring forældrebetalingen og en af de ting vi ved der kommer til at ske er at I på ny skal tilmelde jer til betalingservice når I får den nye opkrævning. Det kommer først til at ske fra næste måned i det vores hidtidige administrationsselskab har kørt forældrebetalingen for november. Vores regnskabsfører har bedt om at I får beskeden allerede nu så I er forberedt til næste måned, men i næste nyhedsbrev vil vi igen minde jer om det. Tak for jeres tålmodighed og hjælpsomhed.
• 03.11 Forældresamtalerne starter og løber måneden ud (se på tavlerne)
• 05.11 Forældrecafe om spisevaner (se vedhæftede)
• 14.11 Lanternefest kl. 17– husk Kirsebærgården lukker kl. 14
• 27.11 Eftermiddagskaffe 15-16 på Brombærstuen og Adventsspiral for voksne
• 28.11 Adventsspiral
Børnehaven:
Til Lanternefesten som afholdes fredag d.14. november kl. 17-19, er det vigtigt at tage varmt tøj på og lightere i lommen for vi skal være udenfor, støtteforeningen sørger for forplejningen. Den anden fest er Adventsspiralen som foregår i børnehavetid, en smuk og stemningsfyldt fest som er svær at forklare men I har mulighed for at opleve det selv aftenen før. (opslag på begge fester kommer på tavlen).
Småbørnstuerne:
De små nyder vinterytmen, med leg på stuerne om eftermiddagen og plads til huler, te-selskab og meget mere. En anden del af vinterrytmen er også at vi går på tur til lergravsparken med de største børn, 6 fra Solbær og 4 fra blåbær, ”bussen” bliver hjemme, til gengæld er der blevet god tid til leg derovre, så det nyder vi.

Forældrecafe

November 2, 2014

Forælder-café er et forum uden børn og uden personale, hvor Kirsebærgårdens forældre kan få viden om og prak-tiske råd til at tackle hverdagens udfordringer
Temaaften om spisevaner
Onsdag den 5. november kl. 19 – ca. 21
 Hvilken betydning har ernæring og måltidet for barnets udvikling?
 Hvorfor er nogle børn meget kræsne og småtspisende?
 Hvordan skaber jeg gode rammer for mit barns spiseva-ner og for fælles måltider i familien?
 Samt plads til spørgsmål og fælles undren.
Tilmelding: Senest samme dag kl. 12.00:
SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85
eller mail til: heidi@helsepraksis.dk
Sted: Kirsebærgården i salen
Pris: Gratis for forældre,
100 kroner for forældre på venteliste og gæster,
kontant betaling ved indgangen