Archive for September, 2014

Mikaels-basar lørdag d. 4 oktober 10-14

September 30, 2014

Kirsebærgården åbner dørene for den årlige Mikaelsbasar på lørdag – der vil være cafe, salgsboder, ponyridning, værksteder for børnene og marionetteater, alt sammen klædt i Mikaels-stemning.

Vel mødt!

Nyhedsbrev oktober

September 30, 2014

Kære forældre

Tusinde tak for den store opbakning til vores arbejdsweekend – alt i alt var 2 tredjedele af børnene repræsenteret og der var en super-hyggelig stemning og sidst med ikke mindst: vi fik nået de allerfleste arbejdsopgaver så det er bare lækkert. Efterfølgende er salen blevet gjort mere færdig, der er blevet sat lamper op og elkasserne er fjernet, der er blevet sat panelvægge op så den også er blevet ”Kirsebær-shinet” som resten af huset.

Med Mikaelsfesten for børnene og Mikaelsbasaren på lørdag har vi taget hul på efteråret og en særlig stemningsfyldt tid. Bladende får farve og falder til jorden, blæse og regnvejrsdage og levende lys i vinduerne. Det bliver også køligere og der er brug for uldundertøj igen – gerne det langærmede og langbenede og så ikke så meget andet til indendørs brug, er rigtig fint lige nu. I den næste tid er der stort behov for at rydde dagligt op i garderoben inden i går hjem – vi har brug for rigtig meget forskelligt tøj og det kan være svært nok i forvejen at danne sig voerblik, til inspiration har vi sat vores værdier på vers og hængt det op forskellige steder…J Det er blevet meget bedre med børnenes færden rundt i Kirsebærgården særligt ved afhentning – så tak for det. Det er dejligt at vi kan fastholde muligheden for at tilbyde rester fra køkkenet.

Efter efterårsferien træder vores Vinterrytme i kraft og det betyder en ændring i rytmen overalt i Kirsebærgården. At vi har en sommer og vinterrytme er for at tilgodese mange aspekter; – at opleve årstidernes skiften, – at kunne være ude hver dag uanset vejret, – at kunne holde sig varm og tør, – at opleve stemningen og mulighederne for indendørs såvel som udendørsleg. Det kræver et stort engagement fra os ansatte for at få rytmen til at fungere den første tid, men børnene bliver forbavsende hurtigt fortrolig med rytmen.  I kan se mere specifikt nedenunder hvad det betyder for stuerne og jer som forældre.

 

Forældresamtaler afholdes årligt i november måned – der er sat 25 min. af til hvert barn og det kræver at både I og vi er velforberedte og bruger tiden konstruktivt samt at I kommer til tiden og gerne lidt før. Der vil i løbet af den nærmeste tid komme oversigt over tider på tavlerne og er I forhindret i det pågældende tidsrum, er I velkommen til at bytte indbyrdes, hvis blot i giver stuen besked og helst i god tid. Samtalerne foregår forskellige steder enten i salen på kontoret eller på personalestuen og I kan derfor med fordel benytte bagindgangen på Lergravsvej (den blå dør) og dermed undgå at jeres børn ser jer. For blåbærstuens vedkommende vil det foregå i deres garderobe.

 

 • 03.10                        Klargøring til basar                  
 • 04.10                        Mikaelsbasar
 • 13-17.10                                          Efterårsferie (pasning for tilmeldte børn)
 • 20.10                        Vinterrytmen starter vi er mere indendørs                             

Brombær og Jordbærstuen

Efter efterårsferien vil vi åbne indenfor på stuerne 3 af ugens dage, ligesom afhentning hver dag er indenfor. Børnene skal dog afleveres udenfor tirsdag og torsdag efter 8.30 så båldag og turdag stadig fungerer. Stuerne afholder forældresamtalerne om mandagen skiftevis om formiddagen og om eftemiddagen så er I lidt forberedte.

 

Solbær og Blåbærstuen

For småbørnene er rytmen om morgenen den samme hele året men om eftermiddagen vil legen være indenfor alle ugens dage med overgangen til vinterrytme. Samtidig med vinterytmen har vi været nødsaget til at omlægge vores timer så der lukkes på begge stuer. Det betyder at blåbærbørnene bliver på deres stue om eftermiddagen. Om morgenen vil det stadig være blåbærstuen der er åben fra 7.30 og solbær fra kl. 8, men alle børn kan afleveres på blåbær. Blåbærstuen har forældresamtaler tirsdag og onsdag og solbærstuen de 2 sidste torsdage i november.

Forældrecafe d. 16/9-14

September 1, 2014

Forælder-café i Kirsebærgården

Forælder-café er et forum uden børn og uden personale, hvor Kirsebærgårdens forældre kan få viden om og praktiske råd til at tackle hverdagens udfordringer i en moderne familie

Forælder-café tager hver gang et emne op, som er relevant for familier med  børn i alderen 0-7 år. Emnet belyses kort med aktuel børneforskning og Rudolf Steiners forståelse af barnet. Og der vil være praktiske erfaringer og gode råd til, hvordan man så lige gør i praksis, når det kære barn ikke vil…

 

Oplægsholdere

 • Gitte Drewes, Familieterapeut og Rudolf Steiner-pædagog. Arbejder som selvstændig familieterapeut og børnehavekonsulent med børn og børnemiljøer (familier, børnehaver). Se www.familiendrewes.dk
 • Heidi Hansen, Antroposofisk terapeut (Heilpraktiker) og Cand. merc. Arbejder som selvstændig terapeut, underviser og virksomhedsrådgiver. Se www. helsepraksis.dk.
 • Githa Liat Mølgård Kristensen, Helseeurytmist. Arbejder med terapeutisk eurytmi på Vidarskolen og med eurytmi i Rudolf Steiner børnehaver. Tilbyder kropsterapeutisk behandling for børn, og voksne.

 

Datoer og emner – møderne foregår i Kirsebærgården i salen

Temaaften om søvn: Tirsdag den 16. september kl. 19 – ca. 21

–       Hvilken betydning har søvn for barnets udvikling i perioden 0-7 år?

–       Hvordan får jeg mit barn i seng, til at falde i søvn og til at sove nok?

–       Hvorfor har nogle børn meget svært ved at finde ind i en søvnrytme?

Temaaften om spisevaner: Onsdag den 5. november kl. 19 – ca. 21

–       Hvilken betydning har ernæring og måltidet for børn i alderen 0-7 år?

–       Hvorfor er nogle børn meget kræsne og småtspisende?

–       Hvordan skaber jeg gode rammer for mit barns spisevaner og for fælles måltider i familien?

Temaaften om eurytmi: Mandag d. 19. januar 2015 kl. 19- ca 21

–       Hvad var Rudolf Steiners idé med at finde på en kunsterisk og terapeutisk bevægelseform, og kalde den for eurytmi?

–       Hvorfor laver vi eurytmi med børnene i Kirsebærgården – hvad gør det for fællesskabet?

Vi prøver at nogle af de øvelser, som børnene også udfører. Tilmelding direkte til Githa på telefon 26 21 36 86

Temaaften om leg og fantasi: Torsdag den 5. marts 2015 kl. 19 – ca. 21

–       Hvilken betydning har den fri leg for barnets udvikling i alderen 0-7 år?

–       Hvad fremmer og hvad hæmmer barnets frie leg og fantasi?

–       Hvordan kan der findes en god balance mellem den frie leg og teknologisk legetøj?

Temaaften om grænser og rammer: Mandag den 4. maj 2015 kl. 19 – ca. 21

–       Hvorfor er det vigtigt at sætte grænser og rammer for barnet?

–       Hvilke konsekvenser har det, når der ikke bliver sat grænser for barnet?

–       Hvordan kan jeg sætte rammer for mit barn på en ordentlig måde?

 

Tilmelding

Send senest samme dag kl. 12.00:

Ventelisteforældre og andre gæster har mulighed for at deltage for 100 kr. pr. mand – betaling ved indgang

Arbejdsweekend d. 13 & 14/9 kl. 9.00-14.00

September 1, 2014

Kære venner af Kirsebærgården

Endnu en gang afholder vi arbejdsweekend så kom og vær med – børn, bedsteforældre, venner og bekendte er velkomne både til moralsk opbakning og evt, et nap men. Vi mangler ikke opgaver hverken inde eller ude og forplejningen bliver der taget hånd om så vi håber I møder talstærkt op.

Nyhedsbrev september

September 1, 2014

Kære forældre

Med Høsten i hus er det blevet Mikaelstid… Mikael er en ærkeengel og i antroposofisk sammenhæng tidsånd, hvilket betyder bærer af den tid vi er i! Han er kendt som en lysets engel, der med sværd bekæmper det mørke ofte fremstillet i form af en drage. Mikaelsfesten eller Mikaelsstemningen må være toneangivende for alle andre fester eller stemninger hvis vi skal gribe tidsånden. – Det Mikaelske giver sig udtryk i handlekraft, mod, styrke og retfærd, smukke dyder som de fleste forbinder med noget ridderagtigt, men som desværre ikke er så fremhærskende i vor tid. Vi vil gerne hjælpe til at skabe en stemning så børnene kan gribe og udforske disse dyder og det gør vi særligt i tiden op til Mikaelsfesten. Men vi ønsker faktisk også at gøre disse handlinger tilgængelige hele året og er derfor er det vores udgangspunkt eller grundstemning i Kirsebærgården. Af samme årsag har vi valgt at vores basar, ligesom vores åbningsfest var på netop denne tid og i den stemning. Apropos Mikaelsbasar så er det en stor opgave at løfte både på dagen og med forberedelser. Det kan ikke lade sig gøre kun med støtteforeningen og personalet, der har vi brug for alle jer forældre som tidligere nævnt. Der er vedhæftet et særligt skriv om basaren her med nyhedsbrevet og der hænger opslag på alle tavlerne så I kan skrive jer på arbejdsopgaver.

Vi samler et forældreorkester til bazaren, som skal spille 5-6 numre på tagterassen fra kl 13. Gerne et stort og blandet orkester, alle instrumenter er velkomne : horn, strygere, slagtøj, strenge o.s.v. Meld gerne tilbage til Gunni (Mirkos mor) gunnitorp@gmail.com – om I vil være med. Der er en øve-aften onsdag d 1 oktober fra 19-21 i Kirsebærgårdens sal, men I er også velkomne til at hoppe ind på selve dagen. At spille i orkestret tæller også som en vagt på bazaren, altså istedet for at passe café eller lign. I kan få tilsendt et par noder, i folkelige evergreen-stil. Ved henvendelse til Gunni .

Bærladen åbner igen torsdag d. 4. september, måneden ud er det støtteforeningen der har butiksvagten og derefter jer på skift – vagtplanen er vedhæftet og ligger også i Bærladen, denne gang er der en kolonne hvor man kan be- eller afkræfte om man kan tage vagten og det gør man på den fysiske udgave i bærladen; Stafetten (beskrivelse af opgaven) bliver hængt på jeres barns plads mandag inden I står på. Vi har valgt at rykke åbningsdagen til om torsdagen – da vi er flere voksne på arbejde og så vi er sikre på at grøntsagerne er kommet.

Til arbejdsweekenden skal vi male hegn, sætte panelvægge op på blåbærstuen og male garderober og sal, plante kasserne til og klargøre hønsehuset så kyllingerne kan komme hjem, lave fælles frokost som støtteforeningen finansiere, så der er brug for masser af hænder både inde og ude…Jeres børn er naturligvis velkomne til at være med – det har en stor betydning for jeres børn at se deres mor/far er med til at løfte det som er rammerne og deres hverdag og samtidig plejer vi at have det rigtig hyggeligt så mød endelig op med hele familien J

 

Datoer i september

 • 04.09.                       Butikken åbner  igen 15-16.30
 • 13 & 14.09                 Arbejdsweekend 9-14
 • 16.09                        Forældrecafe (vedhæftet pjece)
 • 29.09                       Mikaelsfest for børnehaven, afhentning fra kl. 13
 • 04.10                        Mikaelsbasar

Brombær og Jordbærstuen

Efter en dejlig høstfest går vi nu i gang med forberedelserne til vores Mikaelsfest – der skal klippes grene der skal formes til sværd, laves stjernebånd og kapperne er allerede blevet vasket og strøget. Sanglegen og eventyret er i denne måned fyldt med riddere, smede, prinsesser og ikke mindst drager og kalder på stærke kræfter i os alle. Eurytmien for de kommende skolebørn og båldagen er igen aktuel og dermed er vi tilbage ved den ”gamle” rytme.

 

Solbær og Blåbærstuen

De nye ”store” i småbørnsgrupperne har jo også fået en ny rolle og det er tydeligt at se hvordan de ”finder på” og udvikler sig, de er meget glade for turdagen (børnebussen er et kæmpehit) og vi glæder os til at komme på besøg i børnehaven til båldag. Det er meget vigtigt at børnene igen har uldundertøj på (alle måneder med R)– småbørnenes have er anderledes kold end børnehavens og de sidder rigtig meget på jorden

VIGTIGT!

Vi har forsøgt at beskrive vigtigheden af at børnene ved aflevering og afhentning følges med jer voksne rundt i Kirsebærgården det gælder også større søskende og andre gæster og det er stadigvæk dagligt at det ikke lykkes! Situationen er den nu, at hvis ikke det ændre sig, ser vi os nødsaget til bl.a at lukke dørene til køkkenet, det er ærgerligt hvis det skal blive konsekvensen – idet vi oplever at særligt de store børn som er gået ud glædes ved at kunne få lidt af resterne fra maden når de er med. Vi håber at I vil give det en opstramning så vi ikke smider unødig mad ud og ikke mindst så vi undgår ulykker.