Archive for July, 2014

Nyhedsbrev August

July 31, 2014

Kære forældre                     

Vi håber I har nydt den solrige sommer sammen i familierne… Kirsebærgården har fået en blid start efter ferien med ganske få børn og mange voksne, så der er blevet tid til at få ordnet en del af de hængepartier vores travle forsommer har efterladt. I sommerferien har håndværkere malet ydervæggene og lavet det nye hegn omkring småbørnstuerne hvilketer blevet vel modtaget fra vores omgivelser – mange stopper op og kigger nysgerrigt ind og knytter gerne en positiv kommentar til vores have og det kan man jo ikke undgå at blive glad over J

Den næste tid bærer præg af at børnene skal finde sig til rette, de nye med omgivelserne og de ”gamle” med at være blevet større, langsomt vokser børnetallet på stuerne idet alle ikke er kommet tilbage fra ferie endnu og det giver den fornødne ro til at det forløber temmelig harmonisk.

 

Datoer i august:

  • 14.08    Høsttur (for de største børnehavebørn)
  • 21.08    Forældremøde
  • 25.08   Sy-eftermiddag
  • 29.08   Høstfest

 

Børnehaven:

Forberedelserne til høstfesten er allerede så småt ved at gå i gang og med det også høstturen til Bondemand Jesper på Birkemosegård på Sjællands odde – turen tager hele dagen og af hensyn til alle de nye små er det kun den største halvdel af børnene der skal med. I får besked direkte fra stuen på sms hvem og hvad der skal med.

Githa er rask igen og færdig med sin uddannelse og vender derfor stærkt tilbage her i august måned så de nye kommende skolebørn kan få eurytmi.

 

Småbørnsstuerne:

På småbørnstuerne nyder vi den forandring der er fulgt med det nye hegn – solseglene er kommet ordentligt op på plads og der er blevet skabt flere gode ”legerum” i haven. Snart begynder vi igen tur-dagen om torsdagen med de største børn.

Personale:

Så er personale-situationen faldet på plads og det betyder at Louise (mor til Bernhard) er ansat på solbærstuen, på Brombær bliver Rebecca frem til næste sommer hvor hun er optaget på studie og Clara bliver på Jordbær til efter jul hvor hun starter på jordmoderskolen.

 

Støtteforeningen:

”Bær-laden” holder sommerferielukket frem til september, inden da vil støtteforeningen sende ny pasningsliste ud til alle forældre, således at man en gang om året (max) passer bærladen en eftermiddag fra 15-16.30 og hønsene i den efterfølgende weekend. Apropos høns så er de aldrene kirsebærhøns (og her er det ikke personalet vi omtaler) på rekreation hjemme hos Lise og Bjarne og pt. Ligger en af hønerne på 12 små æg, som vi satser på bliver til nye små kirsebærkyllinger til efteråret.

 

Kærlige hilsner fra

 

Kirsebærgården

Nyhedsbrev juli

July 31, 2014

Kære forældre                     

Snart er det tid til ferie, Kirsebærgården holder sommerferielukket. Mange børn skal starte på noget nyt efter ferien og kurvene overtages af nogle andre, ligesom der bliver byttet rundt på pladserne – så husk at tage alt med hjem fra garderoben. Dette kan samtidig være en anledning til at få kigget skiftetøjet godt igennem og overveje nødvendigheden af det der kommer med retur efter ferien. Der bliver hovedrent i ferien og derfor vil alt der ikke er kommet med hjem blive kasseret, så kig også glemmekurvene godt efter.

 

Med dette nyhedsbrev er vores ny-reviderede Årsplan vedhæftet i mailen. Årsplanen er godkendt af bestyrelsen og det er den vi arbejder efter det næste år frem til sommerferien. På vores første forældremøde efter ferien vil vi gennemgå den med jer, hvis der er ting der er uklare eller spørgsmål til. Der er også vedhæftet vores reviderede velkomst, adresselister, og tilbud – alt sammen noget som er relevant at læse eller læse igen J Bemærk at forældrecafeen er et nyt tiltag – Kirsebærgården har betalt for arrangementerne så det er gratis for jer der har børn i Kirsebærgården og træder i stedet for en del forældremøder som vi har skåret i.

 

Vi har gennem det sidste år oplevet en faldende tilgang til vores arrangementer og det har vi taget konsekvensen af og justeret på tiltagene med forståelse for det pres familierne er under. Der er dog stadig meget… og meget vi gerne vil have jer med til fordi det er meningsfyldt for jeres børn. Kirsebærgården er i sit udtryk væsenslig forskellig fra almindelige institutioner – hvilket mange af jer til stadighed bemærker og det er velsagtens baggrunden for jeres valg. Her er æstetisk, roligt og en hjemlig atmosfære og ikke mindst et særligt engagement hos de voksne, men det kan ikke stå alene og det klarer ikke sig selv – Kirsebærgården har brug for jeres grundlæggende engagement og involvering i fællesskabet, hvilket vores lille butik ”Bærladen” og hønseordningen er fine eksempler på. Vores fælles fremtid er afhængig af, at børn lærer fra helt små, at man kan gøre noget der rækker ud over ens eget behov og styrker det sociale liv. Det er et prioriteret valg, af ovenstående grund, ikke at lade det være et økonomisk aspekt og noget man kan betale sig fra når opgaver skal løses. Bag de tiltag og arrangementer vi har her i Kirsebærgården er der som oftest et højere formål og hverdagen er planlagt med bevidsthed. Med en forestående basar den første weekend i oktober, en før-læggende arbejdsweekend og et af nu kun 2 årlige forældremøder er der rigelig mulighed for at få indsigt og for at få afprøvet ovenstående statement.

 

Børnehaven:

Med sommerfesten tager vi afsked med de 11 store skolebørn har sidste dag i Kirsebærgården, Embla, Kalle, Ashley, Lukas, Agnes, Brynje, Viggo, Clara, Viola, Thor & Dagmar – tusinde tak for jeres tid her og held og lykke fremover. Vi skal også tage afsked med Alda-Menja fra Brombærstuen, da de er flyttet til Roskilde og til Barbara og Leo som fra Jordbærstuen som også flytter over sommeren. Efter ferien starter Mikkel og Kille (Ståles lillesøster) på Brombærstuen, det er de sidste fra småbørnsstuerne som rykker i børnehave i denne omgang. På Brombær starter ligeledes, Benny, Freja, og Rune ind over den første tid efter ferien og på jordbær er det Lisa & August vi siger velkommen til. Vi glæder os til de og deres familier bliver en del af Kirsebærgården. Alt i alt er der så 25 børn på hver stue.

 

Småbørnsstuerne:

Her skal vi også byde velkommen til nye børn og deres familier; på Blåbær starter Edita, Penny (Aprils lillesøster) og Oliver (Emmalous lillebror) og på Solbær er det Brynja (Vitus lillesøster) og August (Sophias lillebror) som starter.

 

Personale:

Vi har taget afsked med Anettae som ikke længere er ansat og ønsker hende alt det bedste. Vi skal byde Abigail velkommen som er ansat som pædagog på Jordbærstuen efter ferien. Sten er blevet optaget i politiet, Ditte på læreseminariet og Sophia på universitetet hvor hun skal læse spansk og vi glæder os på deres vegne, og takker for den tid de har været ansat. De vil i tiden efter ferien være i huset frem til studiestart. Susan har søgt på småbørnstue og starter på Blåbærstuen når Ditte stopper. Det betyder at vi vil være 3 pædagoger på alle stuer og vi skal have ansat en 4-mand på Brombær, Jordbær og Solbær, hvem det bliver, er ikke på plads endnu – men Clara og Rebecca er ikke sikre på om de er blevet optaget på studie og det ved vi efter ferien og ellers ønsker de at blive i Kirsebærgården. Vi skal også sige velkommen til Claudia som skal være på Solbærstuen fra august til jul i 3. års praktik

 

Vi ønsker jer alle en fantastisk sommer og glæder os til vi ses igen!

 

Kirsebærgården