Nyhedsbrev Marts

March 5, 2014

Kære forældre

Den første forårsmåned er en realitet ;o), så nu kommer sikkert masser af regn og omskifteligt vejr og dermed behov for tøj og fodtøj der matcher dette og ikke mindst løbende tjek af kurvene så der også er skiftetøj der passer – og rigeligt af det. D. 31.03.14 skifter vi til sommerrytmen og det betyder at jeres børn er ude både formiddag og eftermiddag hvilket yderligere stiller store krav til tøjet.

Vi har længe overvejet mængden af vores forældremøder idet fremmødet har været støt faldende – vi har haft situationer hvor der har siddet mere personale end forældre og det er ikke heldigt for nogen… Det har fået os til at tænke i nye baner og det betyder at forældrecafe-arrangementerne fremover vil blive en fast del af Kirsebærgården og fra sommerferien noget som man som forældre i Kirsebærgården kan komme til gratis. Vi vil fastholde 3-4 forældremøder om året og ca. 4 forældrecafeer med eksterne oplægsholdere/udbydere ud fra samme koncept som dem der har været afholdt. Der er arrangeret en forældrecafe her i marts måned, på samme vilkår som hidtil hvor I har mulighed for at stifte bekendtskab med det hvis I ikke allerede har været der – husk tilmelding!

Vi har den store lykke i Kirsebærgården at mødes til så meget andet og her i marts har vi heldigvis arbejdsweekend, som vi håber I vil frekventere – støtteforeningen arrangerer frokosten, kaffen og ikke mindst kagen, personalet står for at have opgaver nok til alle og overordnet set har det en kæmpe betydning for jeres børn at se jer tage fysisk del i Kirsebærgårdens behov og dermed bakke op om deres hverdag.

Forældrekaffen på småbørnsstuerne er ikke ladsiggørligt med den nye åbningstid, men vi har stadigvæk sommer og juleafslutning

Støtteforeningen har overtaget ”Bær-laden” og der vil i den nærmeste blive oprettet en gruppe på facebook hvor man kan komme med ideer/bestillinger med mere. Derfor vil vi gerne opfordre alle forældre til, at melde sig ind i Kirsebærgårdens facebookgruppe ‘Kirsebærgården- et børnehus’, Dette kan gøres via følgende link.

https://www.facebook.com/groups/590033527696661/?fref=ts

Det er også blevet tid til at betale det årlige kontingent til støtteforeningen som er 200 kr. pr. familie pr. år – det betyder at hvis man har et barn på ventelisten og et i Kirsebærgården skal man kun betale 200 en gang. Der er betalings frist d. 31.03.14 på konto: reg: 8401 konto: 1054933 i Merkur bank. Sidste år brugte vi lang tid på at opkræve jer og mange har slet ikke betalt, vi håber I i år vil være behjælpelige med selv at sørge for dette – skriv venligst jeres barns navn på indbetalingen

 

Datoer i marts

 

  • 13.03.14                           Forældremøde fra kl. 19-21
  • 14.03.14                            tilmeldingsfrist for pasning inden påske
  • 18.03.14                           Forældrecafe 19-21, ”skilsmisse & delebørn”
  • 22&23.03.14                   Arbejdsweekend lørdag og søndag fra 9.00-15.00
  • 28.03.14                          Spirefest i børnehaven (opslag følger)
  • 31.03.14                           sommerrytme

 

 

Personale

Thomas starter i virksomhedspraktik på jordbærstuen pr. 03.03.14 og Metin kommer på fuld tid i køkkenet, hvilket giver luft til resten af huset. Til rengøringen kommer Osa Joseph, som er studerende på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet. I huset er Rebecca, Amanda og Gro vikarer.

 

 

Kærlig hilsen Kirsebærgården