Archive for February, 2014

Forældrecafe d. 4/2 kl. 19-21

February 2, 2014

Forælder-café er et forum uden børn, hvor forældre til børn i alderen 0-7 år kan få viden om og praktiske råd til at tackle hverdagens udfordringer i en moderne familie

Temaaften om grænser og rammer

– Hvorfor er det vigtigt at sætte grænser og rammer for barnet?
– Hvilke konsekvenser har det, når der ikke bliver sat grænser for barnet?
– Hvordan kan jeg sætte rammer for mit barn på en ordentlig måde?
– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren
Tilmelding: Send senest samme dag kl. 12.00
SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85 eller mail til Heidi på heidi@helsepraksis.dk
Sted: Kirsebærgården, Strandlodsvej 48
(indgang fra Lergravsvej – følg skilte)
Pris: 100 kroner – kan betales med dankort eller kontant

Nyhedsbrev februar

February 2, 2014

Kære forældre

Så kom vinteren til landet og Kirsebærgården, der er blevet sunget, fortalt og ikke mindst leget med sne. Det kan være besværligt for os voksne men hos børnene er det forbundet med fantastiske lege, røde kinder og masser af aktivitet. Vi har både Kyndelmisse og forårsfest på programmet i februar som har henholdsvis en forbindelse bagud til julen mht. Kyndelmisse og en forbindelse fremad til påsken hvad angår forårsfesten/fastelavn, så februar eller tiden nu, er en forvandlingens tid, fra kulde til tø, fra fest til faste og meget mere… Vi laver også lidt om på vores aftaler – Kyndelmissen er rykket til fredag d. 7. februar og vi føler os nødsaget til at aflyse det planlagte forældremøde i børnehaven torsdag d. 6. februar

Vi har brug for jeres hjælp til at forebygge og forhindre at børn kommer til skade i Kirsebærgården og vil derfor bede jer om at stramme op på færdslen i Kirsebærgården… Hvis I har hentet eller ikke afleveret skal børnene være i jeres varetægt- hvilket betyder ikke alene udenfor, i køkkenet eller på gangene. Voksen toiletterne ved personaleindgangen kan I benytte uden følge af børn, dvs. efter aflevering eller inden afhentning.

I køkkenet har vi lavet et skilt ”må spises” over den yderste del af bordet og det der står der, må I forældre tage kvit og frit – men ikke det der er i resten af køkkenet, det er ganske enkelt et hygiejne problem, I må heller ikke sende jeres børn ud alene for at tage mad.

Vi mangler stadig tilbagemelding fra 9 skolebørn mht. skolestart! Tilbagemelding gives på mail; lise@kirsebaergaarden.dk

Datoer i februar

  • 04.02.14                             Forældecafe kl. 19-21 ”Grænser & rammer”
  • 07.02.14                             Kyndelmisse/Fugletræsfest – husk fuglemad og evt. lyseblåt tøj
  • 10-14.02.14                         Vinterferie – pasning af tilmeldte
  • 28.02.14                             Fastelavnsfest – fest på Kong Vinters slot (opslag kommer senere)

Børnehaven

Med to fester på programmet er der nok at se til, den første forbereder vi ved at synge om fuglene og lave mad til dem så de kan klare sig igennem den værste kulde, men hvert barn må meget gerne tage fuglemad med hjemmefra også og lægge i kurven så der er nok. Festen er samtidig en lysmesse og en afslutning på julen og det markerer vi med et stort kyndelmissebål og et særligt eventyr.

Den næste fest er fastelavnsfesten som i år har temaet ”fest på kong vinters slot” – hele salen bliver i al hemmelighed forvandlet til kong vinters slot og alle børn og børnehavevoksne kommer udklædt til dette tema, det kan være en isalf, en slotsridder, en isprinsesse, sneharer eller sneugle, iskrystal og meget andet – kun fantasien sætter grænser… (har I brug for ideer så spørg en af de voksne, det vigtigste er at børnene får lov til at være i denne stemningen og ikke er tvunget til at forholde sig til karikaturer fra fjernsynet)

Småbørnsstuerne

De 3 små nye børn er faldet hurtigt til på begge stuer og vi nyder de dage hvor de største børn fra begge stuer er på tur, de mindste får en formiddag i ro inde på stuerne og mellembørnene kan have haven helt for sig selv. De store er også meget begejstret for deres ugentlige besøg i børnehaven til båldag. Den udvidede åbningstid fungere fint i børnehøjde – det har indtil videre ikke givet anledning til justeringer og de er trygge og glade selv når de besøger nabostuen.

Personale

Vi har fået en del nye kolleger her ved årsskiftet men allerede nu er det som om de altid har været her og det er jo bare dejligt. Det kræver jo en del af de ”gamle” at tage imod nye kolleger, men vi føler os alligevel heldige og privilegeret over så nemt det glider. Vi er sammen begyndt på et kursus hos Heidi som er en viderebygning på vores tidligere biografi-kursus og det er jo også med til at ryste os sammen.

Vinterhilsner fra Kirsebærgården