Forældrecafe

November 9, 2013

tirsdag den 12. oktober

kl. 19-ca. 21

Et forum Forælder-café uden børn, hvor forældre til børn i alderen 0-7 år kan få viden om og praktiske råd til at tackle hverdagens udfordringer i en moderne familie

Temaaften om spisevaner

– Hvilken betydning har ernæring og måltidet for børn i alderen 0-7 år?

– Hvorfor er nogle børn meget kræsne og småtspisende?

– Hvordan skaber jeg gode rammer for mit barns spisevaner og for fælles måltider i familien?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Tilmelding: Send senest samme dag kl. 12.00

SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85 eller mail til Heidi på heidi@helsepraksis.dk

Sted: Kirsebærgården, Strandlodsvej 48

(indgang fra Lergravsvej – følg skilte)

Pris: 100 kroner