Forældrecafe

August 28, 2013

Præsentation af forælder-café

Forælder-café er et forum uden børn, hvor forældre til børn i alderen 0-7 år kan få viden om og praktiske råd til at tackle hverdagens ud-fordringer i en moderne familie

Hvorfor forælder-café?

Forælder-café ønsker at imødekomme et behov hos forældre, som fx:

oplever at det er svært at få nogle af hverdagens situationer til at glide (fx komme ud ad døren om morgenen, søvn, spisevaner),

ønsker at finde en god praksis i rollen som opdrager,

efterlyser eksempler og råd som inspiration til at få en moderne familie til at fungere.

Hvad er forælder-café?

Forælder-café tager et emne op, som er relevant for familier med børn i al-deren 0-7 år. Dette emne belyses med viden fra aktuel børneforskning og ud fra Rudolf Steiners forståelse af barnet.

Der vil hver gang være en masse praktisk erfaring og gode råd, som kan bru-ges i hverdagen med børn. Og plads til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.

Målgruppe

Forældre med børn i alderen 0-7 år i Steiner-institutioner, samt andre interes-serede.

Pris

Det koster 100 kroner pr. person at deltage pr. gang inkl. kaffe/the i pausen. Der afregnes kontant – og der kan betales med dankort.

Sted

Kirsebærgården – et Rudolf Steiner Børnehus, Strandlodsvej 48 (indgang fra Lergravsvej – følg skilte), 2300 København S. Nem adgang med Metro og bus til Lergravsparken Metrostation.

Datoer og emner efterår/vinter 2013/2014

Temaaften om søvn: Tirsdag den 1. oktober kl. 19 – ca. 21

– Hvilken betydning har søvn for barnets udvikling i perioden 0-7 år?

– Hvordan får jeg mit barn i seng, til at falde i søvn og til at sove nok?

– Hvorfor har nogle børn meget svært ved at finde ind i en søvnrytme?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Temaaften om spisevaner: Tirsdag den 12. november kl. 19 – ca. 21

– Hvilken betydning har ernæring og måltidet for børn i alderen 0-7 år?

– Hvorfor er nogle børn meget kræsne og småtspisende?

– Hvordan skaber jeg gode rammer for mit barns spisevaner og for fælles måltider i familien?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Temaaften om leg og fantasi: Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19 – ca. 21

– Hvilken betydning har den fri leg for barnets udvikling i alderen 0-7 år?

– Hvad fremmer og hvad hæmmer barnets frie leg og fantasi?

– Hvordan kan der findes en god balance mellem den frie leg og teknologisk legetøj?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Temaaften om grænser og rammer: Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19 – ca. 21

– Hvorfor er det vigtigt at sætte grænser og rammer for barnet?

– Hvilke konsekvenser har det, når der ikke bliver sat grænser for barnet?

– Hvordan kan jeg sætte rammer for mit barn på en ordentlig måde?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Tilmelding

Send senest samme dag kl. 12.00 men gerne før – send navn og mail-adresse til:

SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85

eller mail til Heidi på heidi@helsepraksis.dk

Følg med på facebook: www.facebook.com/gdrewes.

Hvem står bag forælder-café?

Gitte Drewes

Familieterapeut og Rudolf Steiner-pædagog med mange års erfaring som leder af Lindholm Skovbørnehave 1985-2006. Arbejder som selvstændig familieterapeut og børnehavekonsulent med børn og børne-miljøer (familier, børnehaver).

Kontaktoplysninger

Gitte Drewes

Telefon: 30 68 72 85

Mail: gitte@familiendrewes.dk

Web: www.gittedrewes.dk

Konsultation: Amager

 

Heidi Hansen

Antroposofisk terapeut og homøopat (heilpraktiker), samt børnerådgi-ver fra Metropol/Børns vilkår. Arbejder som selvstændig terapeut med behandling af børn, unge og voksne med homøopati og samtaleterapi.

Kontaktoplysninger

Heidi Hansen

Telefon: 51 49 07 05

Mail: heidi@helsepraksis.dk

Web: www.helsepraksis.dk

Konsultation: Amager og Midtsjælland