Archive for August, 2013

Mikaelsbasar 29.09.13 10.00-14.00

August 28, 2013

Kom og oplev Kirsebærgården, klædt i Mikaelstemning…

Der vil være:

  • Café med frokostboller, kage, Kaffe/te & saft
  • Pony-ridning – Elvira, den sødeste lille pony trækker rundt med små riddersmænd og prinsesser
  • Salgsboder m. legetøj, børnetøj, uldsager og meget andet
  • Ønskebrønd
  • Prinsesse & Ridderværksteder
  • Marionetteater
  • Åbent hus i Kirsebærgårdens behandlerfællesskab v. Gitte Drewes og Heidi Hansen

NB. der modtages kun kontanter

Vel mødt!

Forældrecafe

August 28, 2013

Præsentation af forælder-café

Forælder-café er et forum uden børn, hvor forældre til børn i alderen 0-7 år kan få viden om og praktiske råd til at tackle hverdagens ud-fordringer i en moderne familie

Hvorfor forælder-café?

Forælder-café ønsker at imødekomme et behov hos forældre, som fx:

oplever at det er svært at få nogle af hverdagens situationer til at glide (fx komme ud ad døren om morgenen, søvn, spisevaner),

ønsker at finde en god praksis i rollen som opdrager,

efterlyser eksempler og råd som inspiration til at få en moderne familie til at fungere.

Hvad er forælder-café?

Forælder-café tager et emne op, som er relevant for familier med børn i al-deren 0-7 år. Dette emne belyses med viden fra aktuel børneforskning og ud fra Rudolf Steiners forståelse af barnet.

Der vil hver gang være en masse praktisk erfaring og gode råd, som kan bru-ges i hverdagen med børn. Og plads til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.

Målgruppe

Forældre med børn i alderen 0-7 år i Steiner-institutioner, samt andre interes-serede.

Pris

Det koster 100 kroner pr. person at deltage pr. gang inkl. kaffe/the i pausen. Der afregnes kontant – og der kan betales med dankort.

Sted

Kirsebærgården – et Rudolf Steiner Børnehus, Strandlodsvej 48 (indgang fra Lergravsvej – følg skilte), 2300 København S. Nem adgang med Metro og bus til Lergravsparken Metrostation.

Datoer og emner efterår/vinter 2013/2014

Temaaften om søvn: Tirsdag den 1. oktober kl. 19 – ca. 21

– Hvilken betydning har søvn for barnets udvikling i perioden 0-7 år?

– Hvordan får jeg mit barn i seng, til at falde i søvn og til at sove nok?

– Hvorfor har nogle børn meget svært ved at finde ind i en søvnrytme?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Temaaften om spisevaner: Tirsdag den 12. november kl. 19 – ca. 21

– Hvilken betydning har ernæring og måltidet for børn i alderen 0-7 år?

– Hvorfor er nogle børn meget kræsne og småtspisende?

– Hvordan skaber jeg gode rammer for mit barns spisevaner og for fælles måltider i familien?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Temaaften om leg og fantasi: Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19 – ca. 21

– Hvilken betydning har den fri leg for barnets udvikling i alderen 0-7 år?

– Hvad fremmer og hvad hæmmer barnets frie leg og fantasi?

– Hvordan kan der findes en god balance mellem den frie leg og teknologisk legetøj?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Temaaften om grænser og rammer: Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19 – ca. 21

– Hvorfor er det vigtigt at sætte grænser og rammer for barnet?

– Hvilke konsekvenser har det, når der ikke bliver sat grænser for barnet?

– Hvordan kan jeg sætte rammer for mit barn på en ordentlig måde?

– Spørgsmål, erfaringsudveksling og fælles undren

Tilmelding

Send senest samme dag kl. 12.00 men gerne før – send navn og mail-adresse til:

SMS til Gitte på telefon 30 68 72 85

eller mail til Heidi på heidi@helsepraksis.dk

Følg med på facebook: www.facebook.com/gdrewes.

Hvem står bag forælder-café?

Gitte Drewes

Familieterapeut og Rudolf Steiner-pædagog med mange års erfaring som leder af Lindholm Skovbørnehave 1985-2006. Arbejder som selvstændig familieterapeut og børnehavekonsulent med børn og børne-miljøer (familier, børnehaver).

Kontaktoplysninger

Gitte Drewes

Telefon: 30 68 72 85

Mail: gitte@familiendrewes.dk

Web: www.gittedrewes.dk

Konsultation: Amager

 

Heidi Hansen

Antroposofisk terapeut og homøopat (heilpraktiker), samt børnerådgi-ver fra Metropol/Børns vilkår. Arbejder som selvstændig terapeut med behandling af børn, unge og voksne med homøopati og samtaleterapi.

Kontaktoplysninger

Heidi Hansen

Telefon: 51 49 07 05

Mail: heidi@helsepraksis.dk

Web: www.helsepraksis.dk

Konsultation: Amager og Midtsjælland

 

 

 

Biografikursus

August 28, 2013

Invitation til biografiarbejde i Kirsebærgården (på Amager), efterår/vinter 2013/2014

 

Antroposofisk biografiarbejde

 

– om at forstå sin opvækst og opnå større frihed

 

Om biografiarbejde

 

Menneskets udvikling foregår ifølge Rudolf Steiner i perioder over cirka syv år, sådan at hver periode rummer et udviklingspotentiale.

 

Ud over denne fælles udviklingsrytme gennemle-ver vi mere individuelle temaer, som fx stammer fra opdragelse, opvækstmiljø, voldsomme begi-venheder såsom eksempelvis skilsmisse, sygdom, dødsfald, misbrug, vold og overgreb.

 

Biografiarbejde er en metode til at få et nyt greb om, hvad det er for temaer, som vi alle skal igen-nem, og herefter få evalueret i hvilket omfang, det er lykkes for én selv. Man får input til at evaluere sin opvækst i forhold til, om man nu nåede det, som var muligt. Og at få øje på temaer, som man ikke nåede eller helt har misforstået.

 

Gennem indsigt og øvelser er det muligt som vok-sen at blive færdig med de temaer, som man bæ-rer rundt på fra barndommen, og komme til at stå mere frit i livet fremover. Det kan have stor be-tydning både for ens arbejdsliv, familielivet samt ens indre liv og generelle tilfredshed med livet.

 

Forløbets indhold

 

De centrale spørgsmål som forløbet giver inspira-tion til er:

 

Hvad er det for nogle idealer, som hver syv-årsperiode i årene 0-21 år rummer?

Hvordan præger opdragelsen normer, vaner og misforståelser/vildfarelser ind i os?

Hvordan præges vi hver især af vores tempe-rament og karakteregenskaber?

Hvorfor er det vigtigt at frigøre sig fra opdra-gelsen, og hvordan gør man det?

Hvordan kan man som voksen opnå det, som man ikke oplevede som barn (fx at tro på det gode i alle mennesker eller tillid til verden)?

 

Der vil hver gang være oplæg, praktiske eksempler og plads til spørgsmål og fælles undren.

 

Deltagere får undervejs udleveret summariske oversigter over stoffet, som man efter eget ønske kan bruge til sit personlige udviklingsarbejde.

 

Målgruppe

 

Målgruppen er voksne i alderen 28 år og opefter, som ønsker at få inspiration til selvudvikling, eller ønsker at få en introduktion til Rudolf Steiners forståelse af mennesket.

 

Det er ikke nødvendigt at kende til antroposofi og åndsvidenskab i forvejen.

 

Tid og sted

 

Forløbet foregår tirsdage i ulige uger kl. 19.00 – cirka 21.30.

 

Alle datoer:

 

– tirsdag den 8. oktober 2013,

 

– tirsdag den 22. oktober 2013,

 

– tirsdag den 5. november 2013,

 

– tirsdag den 19. november 2013,

 

– tirsdag den 14. januar 2014,

 

– tirsdag den 28. januar 2014,

 

– tirsdag den 25. februar 2014,

 

– tirsdag den 23. 11. marts 2014.

 

Undervisningen foregår i Kirsebærgården, Strand-lodsvej 48, 2300 København S.

 

Der er ca. 500 meter at gå fra Lergravsparken Me-trostation, hvortil der også går busser.

 

Pris

 

Kurset koster 1500 kr. dette beløb dækker beta-ling for undervisning og materiale, samt the og kage i pausen.

 

Underviser

 

Undervisningen varetages af Heidi Hansen som er antroposofisk terapeut og cand. merc. Læs mere på www.helsepraksis.dk.

 

Mere information

 

Se flere let læste artikler om biografiarbejde på www.helsepraksis.dk.

 

Spørgsmål og tilmelding

 

Til Heidi Hansen via heidi@helsepraksis.dk eller på telefon 51 49 07 05.

 

Tilmelding: Senest den 1. oktober 2013.

Meditationsaftener

August 28, 2013

MEDITATION FOR BÅDE BEGYNDERE OG ØVEDE – TILBUD TIL FORÆLDRE I KIRSEBÆRGÅRDEN.

 

Nu får du mulighed for gennem meditation at koble af, finde indre ro, øge din fokuseringsevne og tilstedeværelse i nuet. Derudover kan du blive klogere på det antroposofiske verdensbillede og møde flere forældre i Kirsebærgården. Meditationslærer og Antroposofisk Konsulent Dorthe Nørlev kommer til Kirsebærgården den 2. onsdag i hver måned kl. 19.30 – 20.30.

Det koster 65 kr. pr gang.

 

Vi mødes første gang onsdag den 11. september 2013 kl. 19.30 – 20.30. Herefter beslutter du, om det er noget, du vil fortsætte med indtil jul.

Tilmelding direkte til Dorte Nørlev enten på dorte@lillehammershus.dk eller tlf. 59 17 99 97. Du kan læse mere om Dorte Nørlev på www.lillehammershus.dk

Datoer indtil jul er: 11.9., 9.10., 13.11 og 11.12.

Kærlig hilsen

 

LILLE HAMMERSHUS

v/ Dorthe V. Nørlev

Antrop. konsulent og meditationslærer

Hammershusvej 80, 4370 St. Merløse

Tlf. 59 17 99 97 (mand. kl. 13 -15)

www.lillehammershus.dk