Archive for October, 2011

Månedens opmærksomhed

October 1, 2011

Oktober

Barnet er et efterlignende væsen

Barnet efterligner helt af sig selv, det kan ganske enkelt ikke lade være.

Fra barnet er helt lille begynder det på denne efterligning, som er en handlende måde at tilegne sig verden på, alt hvad der sker i omgivelserne efterligner barnet, det er ikke altid man kan se det umiddelbart og alligevel er det tydeligt hos de fleste børn at dette er en proces som de er i næsten konstant i den første 7 års periode.

Derfor er livet i Kirsebærgården tilrettelagt på en måde så dette behov hos barnet bliver tilgodeset og endda plejet.

Der er flere måder at efterligne på, her er de 3 karakteristiske:

  • Barnet ser og efterligner øjeblikkelig, dette er selvfølgelig den mest enkle form for efterligning. Hver dag barnet kommer her, vil det finde de voksne i gang med at arbejde og dette arbejde vækker barnets interesse. Barnet er ikke forpligtet til at deltage men gør det alligevel, en helt almindelig reaktion er; ”Må jeg være med?” eller, ”Jeg vil også.”
  • Barnet oplever og efterligner senere. Denne efterligningsform kan iagttages i den frie leg. I legen udlever barnet sine oplevelser, hvor det giver udtryk for konstant efterligning.
  • Barnet oplever og gradvist ”bliver” det. Her er efterligningsformen mere forsigtig, men kraftfuld eftersom det er en indre efterligning. Denne form er afhængig af ansvarlighed i den voksne verden, for barnet tager her holdninger, humor og vaner fra sine nærmeste omgivelser. Dette kan, over nogen tid, påvirke hvert enkelt barn til hvordan det senere vil blive.